Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yıldız DEMİR
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Yıldız DEMİR
Birimi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110231
E-Posta yildizdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 13.7.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 23.8.2007
Doktora
İLGİ ALANLARI
Hukuk, İslam Hukuku Devletler Özel Hukuku
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 İslam Hukukunda Gönderme (Atıf) Teorisi
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Kafiyeci (879/1474)'nin Kitabu'l-Ferah ve's-Surur ve Neşatu's-Sudur fi Şerhi Kitabi'l- Ferah ve's-Surur Başlıklı Eserleri (İnceleme ve Edisyon Kritik), BAP Projesi, Proje No: 1847-M-09
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu (31 Mayıs/1-2 Haziran 2012), SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 "X. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" ve "İcmâ ve Toplumsal Değişim Sempozyumu", 18-19 Mayıs 2013, Isparta. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık