Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yıldız DEMİR
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Yıldız DEMİR
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110231
E-Posta yildizdemir@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 13.7.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 23.8.2007
Doktora
İLGİ ALANLARI
Hukuk, İslam Hukuku Devletler Özel Hukuku
YAYINLAR
  • Yüksek Lisans Tezi
  • 1 İslam Hukukunda Gönderme (Atıf) Teorisi
  • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
  • 1 Kafiyeci (879/1474)'nin Kitabu'l-Ferah ve's-Surur ve Neşatu's-Sudur fi Şerhi Kitabi'l- Ferah ve's-Surur Başlıklı Eserleri (İnceleme ve Edisyon Kritik), BAP Projesi, Proje No: 1847-M-09
  • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu (31 Mayıs/1-2 Haziran 2012), SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta
  • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
  • 1 "X. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı" ve "İcmâ ve Toplumsal Değişim Sempozyumu", 18-19 Mayıs 2013, Isparta. (Düzenleme Kurulu Üyeliği)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık