Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Sabri ERBAŞ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Sabri ERBAŞ
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118594
E-Posta sabrierbas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/sabrierbas
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİTKİSEL ÜRETİM PROGRAMI 17.7.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 1.2.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARLA BİTKİLERİ 8.8.2012
İLGİ ALANLARI
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Yetişticiliği ve Islahı Yağ Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaman, R., Erbaş, S., Baydar, H., Kaya, M., 2014. Allelopathic effect of Lavandin (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. var. Super A) Oil on Germination and Seedling Development of Some Weed and Field Crops.Tarım ve gıda Bilimleri Dergisi, 18(4): 36-42.
 • 2 Tonguç M., Erbaş, S., Baydar, H. 2011. Aspirde Gelistirilen Rekombinant Saf Hat Populasyonunun Genetik Harita Populasyonu Olarak Kullanma İmkânlarının Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(2):1-7.
 • 3 Kara, N., Baydar, H., Erbaş, S., 2011. Farklı Çelik Alma Dönemleri ve IBA Dozlarının Bazı Tıbbi Bitkilerin Köklenmesi Üzerine Etkileri. DERİM, 28(2):71-81.
 • 4 Baydar H., Kazaz S., Erbaş S., Örücü Ö.K. 2008. Soğukta muhafaza ve kurutmanın yağ gülü çiçeklerinin uçucu yağ içeriği ve bileşimine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(1):42-48.
 • 5 Baydar H., Erbaş S., Kıneci S., Kazaz S. 2007. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.) damıtma suyuna katılan Tween-20'nin taze ve fermente olmuş çiçeklerin gül yağı verimi ve kalitesine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2(1):15-20
 • 6 Uysal N., Baydar H., Erbaş S., 2006. Isparta populasyonundan geliştirilen aspir (Carthamus tinctorius L.) hatlarının tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1):52-63
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Baydar, H., Erbaş, S., 2015. Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Verim, Yağ ve Oleik Asit İçeriği Yüksek Hat Geliştirme Islahı.11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, Türkiye.
 • 2 Erbaş, S., Baydar, H., Ünlüer, M., Dalgıç, D., 2013. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.)‘de uçucu yağ içeriği ve kompozisyonu ile toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesi üzerine ontogenetik varyabilitenin etkisi. 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, 3:1090-1096.
 • 3 Erbaş, S., Baydar, H., Keskin, S., 2013. Kökboya (Rubia tinctorum L.) rizomlarında boyar madde oranı, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivitesi üzerine hasat zamanlarının etkisi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, 3:1118-1123.
 • 4 Elkoyunu, R., Erbaş, S., Baydar, H., Kaya, M., 2013. Bazı yabancı ot ve kültür bitkisi tohumlarının çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine lavanta (Lavandula x Intermedia Emeric Ex Loisel. Var. Super A) uçucu yağının allelopatik etkisi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya, 3:1153-1159
 • 5 Baydar, H., Erbaş, S., Hatipoğlu, H., Koç, H., 2011. Melezleme ıslahı ile geliştirilmiş aspir (Carthamus tinctorius L.) hatlarının adaptasyonu ve stabilite analizi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Bildiri Kitabı I, sayfa 53-62, Samsun.
 • 6 Erbaş S., Baydar H. 2011. Aspir (Carthamus tinctorius L.) hat ve ebeveynlerinde verim ve kalite özelliklerinin geniş anlamda kalıtım derecelerinin belirlenmesi. 9. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-14 Eylül 2011,2:809-814, BURSA.
 • 7 Baydar H., Erbaş S. 2009. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.)'den elde edilen distilasyon ve ekstraksiyon ürünlerinin koku bileşenlerinin karşılaştırılması. 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, HATAY, cilt 1:55-59.
 • 8 Erbaş S., Baydar H. 2009. Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de melezleme ve seleksiyonla elde edilen hatların farklı lokasyonlarda verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim, HATAY, cilt 1:771-775.
 • 9 Baydar H., Erbaş S., 2007. Türkiye'de yemeklik yağ ve biyodizel üretimine uygun aspir ıslahı. 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biyodizel Sempozyumu. 28-31 Mayıs 2007. s:378-386. SAMSUN.
 • 10 Erbaş S., Baydar H. 2007. Aspirde (Carthamus tinctorius L.) sentetik erkek kısırlık tekniği ile elde edilmiş melez populasyonlardan hat geliştirme olanakları. 7. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-27 Haziran 2007, s:370-374, ERZURUM.
 • 11 Erbaş S., Baydar H. 2007. Adaçayında (Salvia officinalis L.) farklı kurutma sıcaklıklarının uçucu yağ içeriği ve kompozisyonu üzerine etkisi. 7. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-27 Haziran 2007, s:403-406, ERZURUM.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erbaş S., Özen F., Baydar H. 2011. Allelopathic effect of lavandin oil and major component on germination and seedling development of wild mustard (Sinapis arvensis L.). II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011, p:194-200, Isparta-TURKEY
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Keskin, S., Baydar, H., ERBAŞ, S., 2016. Umbelliferae seeds or fruits are good sources for fixed oil and petroselinic acid. 6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants (CIPAM 2016), 29 May-1 June, 2016, Coimbra, Portugal, Book of Abstracts, p: 134
 • 2 Özkaya, S., Erbaş, S., Özkan, O., Baydar, H., Aksu, T. 2015. The use of the aromatic waters of Oregano (Origanum onites L.) as feed additives in calces diets. 6. International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015” October 15-18, Abstract book, p: 699.
 • 3 Koyuncu, M. A., Dilmaçünal, T., Bayındır, D., Erbaş, S. 2012. The role of ethylene in determining oil rose (Rosa damascena Mill.) storage life. 7th International Postharvest Symposium, 25-29 June 2012, Kuala Lumpur/Malaysia.
 • 4 Erbaş, S., 2012. Tıbbi ve aromatik bitkilerde gen kaynaklarının korunması. Training of Agricultural and Aquaculture Growers on Marketing and Access to Information (TR0703.01-02/118), Bucak Belediyesi Avrupa Birliği Projesi. BURDUR.
 • 5 Gözkan G., Kuleaşan H., Baydar H., Kaplan A., Özçelik S., Güre S., Erbaş S. 2007. Effect of irradiation on the microbiological status and chemical composition of Origanum. I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs. 29 April-04 May 2007. Antalya/TURKEY.
 • 6 Baydar H., Erbaş S. 2007. The influence of distillation fractions on essential oil composition of Salvia officinalis L. 38th Symposium on Essential Oils. 09-12 September 2007 Graz/AUSTRIA.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Sentetik Erkek Kısırlığı Tekniği ile Elde Edilmiş Melez Populasyonlarından Hat Geliştirme Olanakları. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 93 Sayfa, Isparta 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 Melezleme ıslahı ile tohum verimi, yağ ve oleik asit içeriği yüksek aspir (Carthamus tinctorius L.) hatlarının geliştirilmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 132 Sayfa, Isparta 2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Koşullarında Bazı Oleik ve Linoleik Asit İçeren Yağlık Hibrit Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. SDUBAP 4585-YL1-16 (2016-2017
 • 2 Melezleme Islahı ile Aspir (carthamus tinctorius L.)’de Verim ve Yağ İçeriği Yüksek Hat Geliştirme Olanakları. SDUBAP 4589-YL1-16 (2016-2017)
 • 3 Melezleme ıslahı ile geliştirilmiş tohum verimi, yağ oranı ve/veya oleik asit oranı yüksek aspir (Carthamus tinctorius L.) hatlarının adaptasyonu ve stabilitesi. 2014-2016. TUBİTAK-3001, Proje no: 214O211
 • 4 Lavanta (Lavandula ssp.)’da Distilasyon ve Ekstraksiyon Ürünlerinin Uçucu Yağ Verimleri ve Kompozisyonları ile Fenolik Madde İçerikleri, Antiradikal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi. TUBİTAK Proje No: 115O106 (2015-2016)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Farklı Petal Rengi ve Petal Sayısına Sahip Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.) Genotiplerinde Çiçek ve Koku Özelliklerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK 116O047 Nolu Proje, 2016-2017)
 • 2 Lavanta (Lavandula x intermedia Emericex Loisel. var. Super A)’da yapraktan farklı poliamin uygulamalarının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi (TUBİTAK-2209, Proje Danışmanı)
 • 3 Tıbbi Aromatik Bitki (Kekik-Lavanta) Hasat Makinesi Tasarımı Ve Prototipinin Geliştirilmesi. 0722.STZ.2014 nolu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN-TEZ Projesi (2015-2016)
 • 4 Isparta koşullarında yağlık ayçiçeği çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi, (TUBİTAK-2209, Proje Danışmanı)
 • 5 Biberiyede (Rosmarinus officinalis L.) Distilasyon Ürünlerinin Fenolik Madde İçerikleri ile Antiradikal ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi (TUBİTAK-2209, Proje Danışmanı)
 • 6 Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)'nde farklı kükürt ve azot dozlarının verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi (TUBİTAK-2209, Proje Danışmanı)
 • 7 Yağ gülü (Rosa damascena Mill.)’nde mutasyon ıslahı (TAGEM-12/AR-GE/12 Nolu Proje, 2012-2015)
 • 8 Bal, Süt ve Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz. 115B052 nolu TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Projesi.
 • 9 Süt ikame yemine ilave edilen Kekik suyunun Siyah Alaca buzağıların performans ve genel sağlık profili üzerine etkileri (TUBİTAK 113O520 nolu proje, 2013-2014)
 • 10 Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Verim, yağ, ve oleik asit içeriği yüksek hat geliştirme ıslahı. (TUBİTAK 111O380 nolu proje, 2011-2014)
 • 11 Yağ gülünden (Rosa damascena Mill.) Elde Edilen Distilasyon ve Ekstraksiyon Ürünlerinin Uçucu Yağ Kompozisyonlarının Belirlenmesi (SDÜ BAP 2571-M-10 Nolu Proje, 2011-2012)
 • 12 Melezleme Islahı İle Tohum Verimi, Yağ ve Oleik Asit İçeriği Yüksek Aspir (Carthamus tinctorius L. ) Hatlarının Geliştirilmesi. (SDÜ BAP 2155-D-10 Nolu Proje, 2010-2011)
 • 13 Isparta Yağ Gülü (Rosa damascena) Ayırma-Sınıflandırma ve Kurutma Sistemlerinin Geliştirilmesi . TÜBİTAK TEYDEP 1507-(7100075)KOBI Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (Proje Danışmanlığı) (Süre: 2010-2011)
 • 14 Aspir'de Genetik Çeşitliliğin Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Karakterizasyonu ve İleri Hatlarda Genetik Harita Çıkarma İmkanlarının Araştırılması. TUBİTAK-1001, Proje No: 107O504 (2007-2009)
 • 15 Endemik olarak yetişen çöven (Gypsophila arrostii Guss, var nubulosa Boiss. Et Heldr) bitkisi için bazı yetiştirme tekniği uygulamaları.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 2008-2010
 • 16 Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Sentetik Erkek Kısırlık Tekniği ile Elde Edilmiş Melez Populasyonlardan Hat Geliştirme Olanakları (TÜBİTAK 105 O 476 No'lu Proje, 2006-2007)
 • 17 Isparta Koşullarında Biyodizel Üretimine Uygun Kanola Çeşitlerinin Belirlenmesi (SDÜ, BAP-1409 M 06, 2006-2008).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Her Yönüyle Gül Sempozyumu (7-9 Haziran 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta) Sekreterya
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Physical-mechanical Properties of Origanum onites at Different Moisture Contents (Journal of Essential Oil Bearing Plants)
 • 2 Effect of diurnal harvest and storage conditions on essential oil content and quality of damask rose (Rosa damascena Mill.) flowers in north western Himalayas [Scientia Horticulturae]
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Kırmızıbiberde Aflatoksin Oluşturmayan Aspergillus flavus İzolatlarının Belirlenmesi (Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Farklı Olgunlaşma Dönemlerinin Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinin Yağ Oranı ve Bileşimleri Üzerine Etkisi (Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi)
 • 2 Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi)
 • 3 Identification of seed storage protein polymorphism in some soybean (Glycine max Merril) genotypes using SDS-PAGE technique (Yüzüncü yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) Müdürlüğü (2015- devam ediyor)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013-devam ediyor)
VERDİĞİ DERSLER
Bitki ıslahında melezleme teknikleri ve seleksiyon yöntemleri
Bitkisel Gen Kaynakları
Enerji bitkileri tarımı ve endüstrisi
Tarımsal Ekoloji
Tarla Bitkileri
Tarla Denemelerinin Bilgisayarda Yorumlanması
Tıbbi ve aromatik bitkilerde ekstraksiyon teknolojileri
Yukarı çık