Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nihat MOROVA
Adı Soyadı Doç. Dr. Nihat MOROVA
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118267
E-Posta nihatmorova@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 9.9.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 22.8.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 23.1.2013
İLGİ ALANLARI
Esnek Üstyapılar, Üstyapı Yönetim Sistemi, Karayolu Ulaştırması, Yapay Zeka Uygulamaları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Morova, N., Serin, S., Terzi, S., Saltan, M. (2013). Prediction Of The Pavement Serviceability Ratio of Rigid Highway Pavements by Artificial Neural Networks. Journal of Advanced Technology Sciences, 2(1), 12-25.
 • 2 Morova, N., Alkan, Ç. M. (2009). Kiriş Elemanda Enine Donatı Alanının Bulanık Mantık Yöntemiyle Tahmin Edilmesi. Şantiye İnşaat Makine ve Mimarlık Dergisi, 22(256), 122-124.
 • 3 Morova, N., Uçar, Y. (2008). Küçük Ölçekli Yerleşim Birimlerinde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları: Atabey Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1), 65-76.
 • 4 Morova, N. (2007). Kent Bilgi Sisteminin Belediye Hizmetlerinde Uygulama Alanları. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2, 7-16.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Serin, S., Morova, N., Terzi, S. (2011). Ulaştırma Mühendisliği ve Kalite Kontrol. Dünya İnşaat Dergisi, 27(1), 100-103. İstanbul.
 • 2 Morova, N., Terzi, S. (2007). Coğrafi Bilgi Sistemleri. Dünya İnşaat Dergisi, 24(12), 90-95.
 • 3 Morova, N. (2007). Kent Bilgi Sistemi. Dünya İnşaat Dergisi, 24(10), 92-95.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Usta P. , Morova N., Evci A. and Ergün S., Assessment of Seismic Damage on The Exist Buildings Using Fuzzy Logic, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 300,1-8 2018
 • 2 Serin, S., Karahancer, S., Eriskin, E., Morova, N., Saltan, M., & Terzi, S. (2017). Estimation of Specific Gravity with Penetration and Penetration Index Parameters by Artificial Neural Network. Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN), 5(2).
 • 3 Morova, N., Terzi, S., Gökova, S., Karaşahin, M. 2016. Pavement Management Systems Application with Geographic Information System Method. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, Cilt 20, Sayı 1, 103-110, 2016
 • 4 Morova, N., Terzi, S. (2016). Arduvaz toz atıkların sıcak karışım asfalt betonda filler olarak kullanılabilirliğinin deneysel olarak incelenmesi. SDU International Journal of Technological Sciences, 8(3), PP 1-18
 • 5 Morova, N., Terzi, S. 2015. Kolemanit atıkların sıcak karışım asfalt betonda agrega olarak değerlendirilmesi.Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,19(2), 8-15.
 • 6 Saltan, M., Terzi, S., Sargın, Ş., Morova, N., Serin, S. (2013). Yol Agregalarında Nanoteknoloji Kullanımı. SDU International Journal of Technological Sciences, 5(1), 12-21.
 • 7 Morova, N., Serin, S., Sargın, Ş., Terzi, S., Saltan, M. (2012). Modeling Marshall Stability of Light Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate with Artificial Neural Networks. IEEE Conference Publications, 1, 1-4., Doi: 10.1109/INISTA.2012.6246946.
 • 8 Serin, S., Morova, N., Sargın, Ş., Terzi, S., Saltan, M. (2013). The Fuzzy Logic Model for the Prediction of Marshall Stability of Lightweight Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science , 17(1), 163-172.
 • 9 Serin, S., Morova, N., Terzi, S., Saltan, M., Sargın, Ş. (2012). Geleneksel Asfalt Beton ve Genleştirilmiş Kil Agrega ile Üretilmiş Hafif Asfalt Betonun Çok Yönlü Karşılaştırılması. SDU International Journal of Technological Sciences, 4(3), 55-64.
 • 10 Sargın, Ş., Morova, N., Serin, S., Terzi, S., Saltan , M. (2012). Beton yolların servis yeteneğinin ANFIS yöntemi ile tahmin edilmesi, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi Cilt:4, Sayı:2.
 • 11 Morova, N., Sargın, Ş., Serin, S., Terzi, S., Saltan, M. (2012). Prediction of The Pavement Serviceability Ratio of Rigid Highway Pavements by Adaptive Neuro-Fuzzy. SDU International Journal of Technological Sciences, 4(2), 96-101.
 • 12 Morova, N., Terzi, S. (2011). Trafik Kaynaklı Gürültünün Yapay Sinir Ağları ile Tahmini. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 486-496.
 • 13 Morova, N., Terzi, S., Şener, E. (2011). Web Tabanlı Adres Bilgi Sistemi Uygulaması: Isparta Kent Merkezi Örneği. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 556-572.
 • 14 Morova, N., Şener, E., Terzi, S. (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Isparta İli 112 Ambulans İstasyonlarının Hizmet Alanlarının Sorgulanması ve Optimum Yol Güzergâhlarının Belirlenmesi. SDU International Journal of Technological Sciences, 3(3), 1-13.
 • 15 Serin, S., Morova, N., Terzi, S., Sargın, Ş. (2011). Determining Amount of Bituminous Effects on Asphalt Concrete Strength with Artificial Intelligence and Statistical Analysis Methods. IEEE Xplore, 329-334., Doi: 10.1109/INISTA.2011.5946139.
 • 16 Şener, E., Morova, N. (2011). Bulanık Mantık ve Doğrusal Regresyon Analizleri ile Burdur Gölü Su Seviyesi Değişimlerinin Modellenmesi. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 15(1), 60-66.
 • 17 Morova, N., Şener, E., Terzi S., Beyhan, M., Harman, B.İ. (2010). Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin Gürültü Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hazırlanması. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 14(3), 271-278.
 • 18 Morova, N. (2010). CBS Tabanlı İçmesuyu Bilgi Sistemi: Örnek Bir Uygulama. SDU International Journal of Technological Sciences, 2(2), 93-104.
 • 19 Çomak, B., Kadayıfçı, A., Morova, N. (2010). Isparta Yöresinde Çıkarılan Bazı Agregaların Mühendislik Özellikleri ve Betonda Kullanımının Araştırılması. Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 14(3), 279-284.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Morova, N., Serin, S., Terzi, S., Saltan, M., Küçükçapraz, D .Ö., Karahançer, Ş. S., Erişkin, E. (2016). Utility of polyparaphenylene terephtalamide fiber in hot mix asphalt as a fiber. Construction and Building Materials. Volume 107, 15 March 2016, Pages 87–94.
 • 2 Terzi, S., Karaşahin, M., Gökova, S., Tahta, M., Morova, N., Uzun, İ. (2013). Asphalt concrete stability estimation from non-destructive test methods with artificial neural networks. Neural Computing and Applications, 23(3-4), 989-997., Doi:10.1007/s00521-012-10231.
 • 3 Morova, N., (2013). Investigation of usability of basalt fibers in hot mix asphalt concrete. Construction and Building Materials, 47, 175-180., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1016/j.conbuildmat. 2013.04.048.
 • 4 Serin, S., Morova, N., Saltan, M., Terzi, S., Karaşahin, M. (2014). Prediction of the Marshall Stability of Reinforced Asphalt Concrete with Steel Fiber Using Fuzzy Logic. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 26(4), 1943-1950., Doi: 10.3233/IFS-130873.
 • 5 Sargın, Ş., Saltan, M., Morova, N., Serin, S., Terzi, S. (2013). Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete. Construction and Building Materials, 48, 390-397., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.06.029.
 • 6 Serin, S., Morova, N., Saltan, M., Terzi, S. (2012). Investigation of usability of steel fibers in asphalt concrete mixtures. Construction and Building Materials, 36, 238-244., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.04.113.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Morova, N., Terzi, S., Saltan, M. (2014). Adaptif Sinirsel Bulanık Tahmin Yöntemi ile Esnek Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 35-35. ASYU 2014. İZMİR.
 • 2 Serin, S., Terzi, S., Saltan, M., Karaşahin, M., Sargın, Ş., Uzun, İ., Bayrak, M. Ç., Çapalı, B., Morova, N. (2014). Asfalt Kaplamalı Yollarda Sıkışma Kontrollerinin Farklı Tahribatsız Test Metotlarıyla Gerçekleştirilmesi. 3. Karayolu Ulusal Kongresi, 205-213.
 • 3 Terzi, S., Morova, N., Çolak, N., Serin, S., Saltan, M., Sargın, Ş. (2013). Kolemanit Atıklarının Asfalt Beton Karışımlarda Filler Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi. TMMOB. 10. Ulaştırma Kongresi, 449-457. İzmir.
 • 4 Morova, N., Terzi, S., Saltan, M., Hasgül, M., Serin, S. (2013). Baritin Sıcak Asfalt Karışımlarda Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 327-341. Ankara.
 • 5 Sargın, Ş., Terzi, S., Morova, N., Serin, S. (2010). Rijit Üstyapılarda Mevcut Servis Yeteneği Oranının Bulanık Mantık Yöntemiyle Modellenmesi. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalar Sempozyumu, 183-186.
 • 6 Terzi, S., Morova N., Karaşahin M. (2010). Bulanık Mantık Metodu ile Asfalt Üstyapı Performans Tahmin Modeli Geliştirilmesi. Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 187-191.
 • 7 Morova, N., Terzi, S., Serin, S. (2010). İmar Planı Verilerinin Örnek Bir Uygulama Üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması ve Sunulması. III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 600-608. 11 – 13 Ekim 2010, Gebze – KOCAELİ
 • 8 Terzi, S., Morova, N., Gökova, S., Karaşahin, M. (2011). Esnek Üstyapılarda Genetik Algoritma Yöntemi ile Fayda Maliyet Analizi. 2. Karayolu Ulusal Kongresi, 50-59.Ankara
 • 9 Şener, E., Morova, N., Erkan, P., Terzi, S., Serin, S. (2008). Kentiçi Trafikten Kaynaklanan Gürültülerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalandırılması: Isparta Kenti Örneklemesi. II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu- UZAL CBS, 656-667.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Morova N., Eriskin E., Terzi S., Karahancer S., Serin S., Saltan M., Usta P., 2017, Modelling Marshall Stability Of Fiber Reinforced Asphalt Mixtures With Anfis, 2017 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 3 - 5 July, Gdynia, Poland
 • 2 Ekinhan Eriskin*, Nihat Morova, Sebnem Karahancer, Serdal Terzi, Mehmet Saltan, Ecir Uğur Küçüksille, Predicting of Traffic Loads by the Help of Climate Data Using Data Mining, 2017, 8th International Advanced Technologies Symposium, 19-22 Oct 2017, Elazığ, Türkiye
 • 3 Sebnem Karahancer*, Ekinhan Eriskin, Nihat Morova, Mehmet Saltan, Serdal Terzi, Pavement Performance Assesment by ANFIS approach Using Marine Corps Air Station Cherry Point, North Carolina Data, 2017, 8th International Advanced Technologies Symposium, 19-22 Oct 2017, Elazığ, Türkiye
 • 4 Serin, S., Saltan, M., Terzi, S., Morova, N., Karahançer., Ş. Karayolu Üstyapısında Dolaylı Çekme Yorulma Deformasyon Değerlerinin Tahribatsız Elektromanyetik Yoğunluk Ölçer Verileriyle Tahmini için YSA Modeli., 198-202.ASYU 2016, Düzce
 • 5 Karahancer, S., Capali, B., Eriskin, E., Morova, N., Serin, S., Saltan, M., ... & Kucukcapraz, D. O. (2016, August). Marshall stability estimating using artificial neural network with polyparaphenylene terephtalamide fibre rate. In INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2016 International Symposium on (pp. 1-5). IEEE.
 • 6 Serdal Terzi, Nihat Morova, Mustafa Karaşahin, Mehmet Saltan, Sercan Serin, 2016, A pavement performance estimation modeling for Turkey highways, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY Pages: 1761-1765, Paper ID:523 Adana
 • 7 Morova, N., Serin, S., Terzi, S., Saltan, M., Karaşahin, M. (2014). Estimation of Marshall Stability of Steel Fiber Reinforced Asphalt Concrete Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. VIII. Triennial International Conference Heavy Machinery (Tam metin bildiri). JUNE 24-28 2014,ZLATIBOR, SERBIA.
 • 8 Morova, N., Serin, S., Terzi, S., Saltan, M., Karaşahin, M. (2014). Determining Marshall Stability of Asphalt Concretes Reinforced Using Steel Fiber with Artificial Neural Networks. 14.REAAA Conference, 290-298. (Tam metin bildiri).
 • 9 Terzi, S., Saltan, M., Serin, S., Morova, N., Karaşahin, M. (2014). Modeling Marshall Stability of Lightweight Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate by Genetic Expression Programming. 14.REAAA Conference, 1028-1041. (Tam metin bildiri).
 • 10 Serin, S., Morova, N., Sargın, Ş., Terzi, S., Saltan, M. (2013). Modeling Marshall Stability of Lightweight Asphalt Concretes Fabricated Using Expanded Clay Aggregate with ANFIS. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA., 1018-1029. (Tam metin bildiri).
 • 11 Terzi, S., Saltan, M., Morova, N., Serin, S. (2013). Modeling Marshall Stability of Steel Fiber Reinforced Asphalt Concrete by Genetic Expression Programming. 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana, ALBANIA., 1030-1039. (Tam metin bildiri).
 • 12 Morova, N., Terzi, S., Saltan, M., Küçükçapraz, D.Ö., Serin S., Sargın Ş., Aksakal, E.(2013). Kevlar®ın Fiber Olarak Sıcak Asfalt Karışımlarda Kullanılabilirliği. 7th International Advanced Technologies Symposium, Istanbul, 164-169. (Tam metin bildiri).
 • 13 Saltan, M., Terzi, S., Morova, N., Serin, S. (2013). Yol Agregalarında Nanoteknoloji Kullanımı. SDU International Journal of Technological Sciences, 5(1), 12-21.
 • 14 MOROVA, N., SARGIN, Ş., SERİN, S., TERZİ, S., SALTAN., M. 2012. Prediction of the Pavement Serviceability Ratio of Rigid Highway Pavements by Adaptive Neuro-Fuzzy, SDÜ, International Construction Congress.
 • 15 Serin, S., Morova, N., Sargın, Ş., Terzi, S., Saltan, M. (2012). The Investigation of The Producibility of Light Asphalt Concrete Using Expanded Clay Aggregate. The 10th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2012) (Tam metin bildiri).
 • 16 Morova, N., Serin, S., Terzi, S. (2011). Bitüm Miktarının Asfalt Betonu Dayanımına Etkisinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 144-149. (Tam metin bildiri).
 • 17 Terzi, S., Morova, N., Karaşahin, M. (2009). Determining of Flexible Pavement Condition Rating Deduct Value with Fuzzy Logic Algorithm. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, 168-173. (Tam metin bildiri).
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Serin S., Karahancer S., Eriskin E., Morova N., Saltan M., Terzi S. 2017, Specific Gravity Estimating Using Artificial Neural Network with Penetration and Penetration Index Parameters, III International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3 - 5 May, Budapest
 • 2 Sercan SERİN, Nihat MOROVA, Mehmet SALTAN, Serdal TERZİ, 2017. Evaluation of Concrete Waste as Filler Material in Hot Mix Asphalt. 3rd. İnternational Conference on Engineering and Natural Science, (3-5-2017) Budapeşte MACARİSTAN. sf 212.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Zemin Penetrasyon Radar Cihazı ile Asfalt Üstyapıların Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Diğer Tahribatsız Test Yöntemleri ile İlişkisinin Belirlenmesi. SDÜ BAP, Proje No: 2666-M-10
 • 2 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 projesi, Proje No: 108M052
 • 3 Kentiçi Ulaşım Planlamasında CBS Kullanımı; Isparta Kenti Örneklemesi, 2509-M-10 nolu BAP Projesi.
 • 4 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Gerçek Zamanlı Üstyapı Yönetim Sistemi Geliştirilmesi, SDÜ,BAP, Proje No: 3122-D-12.
 • 5 Kent Bilgi Sistemi ve Uygulaması: Atabey Örneği,970-YL-04 Nolu BAP projesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu. 1-2 Kasım 2012, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ-Sargın, Ş., Saltan, M., Morova, N., Serin, S., Terzi, S. (2013). Evaluation of rice husk ash as filler in hot mix asphalt concrete. Construction and Building Materials, 48, 390-397., Atıf Sayısı: 5, Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.06.029.
 • 2 TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ- Morova, N. 2013.Investigation of usability of basalt fibers in hot mix asphalt concrete.Construction and Building Materials 47 (2013) 175–180
 • 3 TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ-Serin, S., Morova, N., Saltan, M., Terzi, S. (2012). Investigation of usability of steel fibers in asphalt concrete mixtures. Construction and Building Materials, 36, 238-244., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.04.113.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Yollar Türk Milli Komitesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Politeknik, Gazi Üniversitesi
 • 2 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
 • 3 Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 4 Suleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitusu Dergisi
 • 5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal: Composites Science and Technology
 • 2 Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements
 • 3 Advances in Civil Engineering Materials
 • 4 Journal of Testing and Evaluation
 • 5 Construction and Building Materials (2017)
 • 6 Construction and Building Materials
 • 7 Construction and Building Materials, 2014
 • 8 Neural Computing and Applications
 • 9 Construction and Building Materials,(2013).
 • 10 Neural Computing and Applications, 2015
 • 11 Neural Computing and Applications
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 SDÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Karayolu Hizmetleri ve Bakımı
Karayolu Mühendisliği
Toprak İşleri
Ulaştırma
Ulaştırma Planlaması ve Politikaları
Ulaştırma Proje
Yukarı çık