Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer ERDOĞAN
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Ömer ERDOĞAN
Birimi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çevre Koruma Ve Kontrol
Telefon
E-Posta omererdogan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİ 4.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 3.2.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ 13.7.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÜÇLÜ,S.S.,GÜÇLÜ,Z.,KÜÇÜK,F.,ERDOĞAN,Ö. 2012.Eğirdir Gölü’nün Yabancı Türlerinden Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) (Teleostei: Gobiidae) Populasyonunun Büyüme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri, EKOLOJİ 2012 Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2012, KİLİS.
 • 2 GÜÇLÜ, S.S.,ERDOĞAN, Ö., KÜÇÜK, F.,GÜÇLÜ Z., 2011. Endemik Bir Tür Olan Aphanius anatoliae Leidenfrost, 1912 (Cyprinodontidae: Teleostei)’nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Beslenme Özellikleri ve Göl Ekosistemindeki Yeri,16. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya.
 • 3 GÜÇLÜ,S.S., ERDOĞAN,Ö., KÜÇÜK, F., GÜÇLÜ, Z.,2011. Endemik Bir Tür Olan Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost, 1912 (Cyprinodontidae: Teleostei)’nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Bazı Büyüme Özellikleri, II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, Kırşehir.
 • 4 KÜÇÜK, F., GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, S.S., ERDOĞAN, Ö., 2010. Antalya İlindeki Önemli Akarsular ve İhtiyofaunaya Yeni Katkılar, 4. Limnoloji Sempozyumu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 5 Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Erdoğan, Ö., 2010. Antalya İlindeki Önemli Akarsular ve İhtiyofaunaya Yeni Katkılar, 4. Limnoloji Sempozyumu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • 6 GÜLLE, İ., KÜÇÜK,F.,GÜÇLÜ,S.S.,ERDOĞAN,Ö. 2010. Güneybatı Anadolu (Antalya-Burdur)Balık Faunasına Yeni Katkılar. Uluslararası Katılımlı Batı Akdeniz Doğa Bilimleri Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.
 • 7 Daphnia magna (Cladoceran)'nın Populasyon Artışı Üzerine L‐Karnitin Zenginleştirmesinin Etkisi Sevgi SAVAŞ*, Salim Serkan GÜÇLÜ, Ömer ERDOĞAN, Zekiye GÜÇLÜ, Nezire Lerzan ÇİÇEK, Tülay VAROĞLU, Murtaza ÖLMEZ. 15. su ürünleri sempozyumu Rize-Türkiye-2009
 • 8 Endemik Bir Tür Olan Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost, 1912 (Cyprinodontidae: Teleostei)'Nın Eğirdir Gölü Populasyonunun Üreme Özellikleri Salim Serkan GÜÇLÜ*, Ömer ERDOĞAN, Fahrettin KÜÇÜK, Zekiye GÜÇLÜ 15. Su Ürünleri sempozyumu Rize-Türkiye 2009
 • 9 GÜÇLÜ, S.S., ERDOĞAN, Ö., KÜÇÜK, F, GÜLLE, İ., GÜÇLÜ, Z., 2008. Eğirdir Gölü'nün Farklı Su Kesimlerinde Yaşayan Aphanius anatoliae anatoliae (Cyprinodontidae) ve Knipowitschia caucasica (Gobiidae) Türlerinin Beslenme Özellikleri, 3.Limnoloji Sempozyumu, İzmir.
 • 10 2. Erdogan, Ö., Savaş, S. Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller, 1785)'nın Popülasyon Artışı Üzerine Sıcaklık ve Besin (Chlorella vulgaris) Yoğunluğunun Etkisi XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 4-7 Eylül 2007
 • 11 The effect of (Scenesmus acuminatus (von Lagerheim) R. H. Chodat) Densities and Temperature on the Population Growth of the Cladoceran Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Çanakale Üniversitesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Kalite Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi
 • 2 Eğirdir Gölü’nün Planktonik ve Bentik Özelliklerinin Su Niteliği ile İlişkisi
 • 3 KOVADA GÖLÜ ZOOPLANKTONUNUN MEVSİMSELOLARAK İNCELENMESİ
 • 4 Saprolegnia türlerine karşı bazı tıbbi bitkilerin esansiyel yağlarının antifungal aktivitesi= , Antifungal activity of essential oils of some medicinal plants against saprolegnia species / , Antifungal activity of essential oils of some medicinal plants against saprolegnia species.
 • 5 Eğirdir gölü Su SeviyesindekiDeğişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama Sisteminin Payı
 • 6 "Antalya İli İçsu Balıklarının Belirlenmesi ve Koleksiyonu", 2008, SBÜBAP 1354.M.08, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Fahrettin KÜÇÜK
 • 7 İki Nehirağzı Bölgesinde (Köprüçay ve Manavgat Nehirleri) Zooplanktonun Taksonomik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi Proje no: 1730-d-08
 • 8 "Gölcük Gölü (Isparta)'nün Limnolojik Özelliklerinin Belirlenmesi" 2008, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İskender GÜLLE
 • 9 - carnitin zenginleştirmesinin rotifer (Brachionus plicatilis) ve cladoceran (Daphnia magna, Daphnia longispina, Moina micrura) 'ların populasyon artış oranı ve yağ asidi kompozisyonları üzerine etkileri, TÜBİTAK PROJE NO: 107O575, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sevgi Savaş
 • 10 Bosmina logirostris'in populasyon artışı üzerine besin yoğunluğunun etkisi (SDÜBAP 05-M-1055 nolu proje)
 • 11 Sıcaklık ve Besin Yoğunluğunun Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785) Üretimine Etkisi Proje No:849-YL-04
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ulusal limnoloji sempozyumu
 • 2 2011 2015 Stratejik Planlama ve 2023 Vizyon Çalışmaları Çalıştayı
 • 3 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 14-16 Ekim 2008, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyesi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 A Taxonomic Study on Zooplankton Fauna of Kıgı Dam Lake (Bingol-Turkey)
 • 2 Mikroalglerde Kriyoprezervasyonun Yağ Miktarı ve Büyümeleri Üzerine Etkiler
VERDİĞİ DERSLER
Anaorobik Arıtımın Temel İlkeleri
Arıtma Çamurları
Atık Suların Arıtılması
Çevre Bilimi
Çevre Eğitimi
Çevre Ekonomisi
Deniz Biyolojisi
Denizel Canlı Kaynaklarımız
Denizel Ekosistemler
Ekoloji
Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü
Fen ve Teknoloji Laboratuvarı
Genel Biyoloji
Genel Biyoloji 2
Mikrobiyoloji
öğretmenlik Uygulaması
Su Temini ve İçme Suyu Arıtımı
Temel İşlemler
Yukarı çık