Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Nükhet ŞAPCI
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nükhet ŞAPCI
Birimi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm İnşaat Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İnşaat Teknolojisi
Telefon 2462110872
E-Posta nukhetsapci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 3.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 28.1.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 27.11.2013
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 L. Gündüz, M. Bekar and N. Şapcı, Influence of a new type of additive on the performance of polymer-lightweight mortar composites Cement and Concrete Composites, Volume 29, Issue 8, September 2007, Pages 594-602
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şapcı, N., Karcı, M., Şahin, M., Gündüz, L., Ceylan, H., “Mikronize Andezitin Yalıtım Amaçlı Kompozit Harç Üretiminde Değerlendirilmesi Üzerine Teknik Bir Analiz”, 5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 1-2 Aralık 2009, s77-88, İstanbul, Türkiye.
 • 2 Gündüz L., Şapcı, N., Bekar, M., Farklı Mermer Türlerinin Yüksek Sıcaklık Etkileşimlerindeki Davranışları, MERSEM'2006, TÜRKİYE V. MERMER VE DOĞAL TAŞ SEMPOZYUMU, 2-3 Mart, Afyon, 2006, s461-471.
 • 3 Gündüz L., Şapcı N., Bekar M., İsker M., "Bimsbetonların Genleştirilmiş Perlit Agregalar İle Teknik Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Teknik Bir Analiz", 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İstanbul, s151-160.
 • 4 Bekar M., Şapcı N., Gündüz L., " Aksaray Bölgesi Volkanik Tüf Serilerinin Sıva Malzemesi Olarak Kullanımı", 4. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İstanbul, s323-332.
 • 5 Gündüz L., Şapcı, N., Bekar M., İsker M.," Erzurum Bölgesi Pomza Oluşumları ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Endüstriyel Olarak Kullanımı", Doğu Karadeniz Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, 14-16 Eylül 2006, Trabzon, s7-16.
 • 6 Gündüz L., Bekar M., Şapcı N., "Genleşen Killerin Doğal Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi", Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Denizli, s465-476.
 • 7 Gündüz L., Şapçı N., Ulusoy M., Ulusoy H., 2005, Peyzaj Mimarisinde Bimsblok, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, Isparta, Türkiye, 15-17 Eylül, s265-276.
 • 8 Şapçı N., Gündüz L, Ulusoy M., 2004, Karaman ve Civarı Pomza Oluşumlarının Hafif Beton Sektöründe Agrega Olarak Yeri ve Önemi, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs, İzmir, s138-148
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aksaray Yöresi Volkanik Hafif Agrega Oluşumlarının İncelenmesi ve Endüstriyel Kullanılabilirliği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2008, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Doğal Kayaç Bileşenli Genleşmiş Cam Agrega Üretimi ve Endüstriyel Olarak Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Bölümü, 2013, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Doğal Kayaç Bileşenli Genleşmiş Cam Agrega Üretimi ve Endüstriyel Olarak Değerlendirilmesi.Süleyman Demirel Üniversitesi, BAP Projesi, Proje No: SDÜ-BAP 3096-D-12
 • 2 Pomzanın Hafif Agrega Olarak Hazır Harç ve Yalıtım Sıvası Yapımında Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP,Münferit proje,Proje No:1332-M-06
 • 3 Pomzadan Elde Edilen Hafif Betonun Yüksek Sıcaklık Etkisine Dayanımının Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP, Münferit Proje,Proje No:1377-M-06.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi 2005, 15-17 Eylül 2005, ISPARTA, Sempozyum Sekreterliği.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık