Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. MUHAMMET CEM KOÇKAR
Adı Soyadı Prof. Dr. MUHAMMET CEM KOÇKAR
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları
Telefon 211 2601
E-Posta cemkockar@yahoo.com
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans Uludağ Üniv.Tıp Fakültesi Tıp Doktoru (28.07.1988)
Yüksek Lisans
Doktora Sağlık Bak Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları (25.10.1993)
İLGİ ALANLARI
ERCP
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Koçkar M.C. "ACİL DURUMLARDA TANI VE TEDAVİ KİTABI BÖLÜM: 20 ZEHİRLENMELER »
 • 2 Koçkar C. "Semptomdan tanıya. İÇ HASTALIKLARINDA AYIRICI TANI. BÖLÜM: 25 SARILIK. NOBEL MATBACILIK. 2009 »
 • 3 Koçkar C. Birinci Basamakta tanı ve Tedavi. Bölüm 5 Karaciğer enzim yüksekliğinin ayırıcı tanısı, Nonalkolik steatohepatit(NASH), Alkolik karaciğer hastalığı, Karaciğer yetmezliği ve Karaciğer sirozu, Asit. Nobel Kitabevi. Adana. 2010.
 • 4 Koçkar C. Birinci Basamakta tanı ve Tedavi. Bölüm 5 Ülseratif kolit-Crohn's Hastalığı. Laktoz intoleransı, Giardiazis. Nobel Kitabevi. Adana. 2010.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Can G., Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Müftüoğlu O., Özgür K. "Diabetiklerde kardiovasküler otonom nöropati tespitinde QTc intervali uzamasının araştırması" Diabet Yıllığı 277, 97-101, 1993.
 • 2 Koçkar M.C., Demirbaş B., Karaahmetoğlu S. Müftüoğlu O. "Diabetik Hastalarda kemik dansitesinin araştırılması" Diabet Yıllığı 277, 64-69, 1993.
 • 3 Yardımcı S., Koçkar M.C., Sunguroğlu K., Tüz M., Cengiz M., Delibaşı T., Yavuzer S. "Erişkin erkek ratlarda total vücut gama radyasyonu uygulamasının plasma lipid profili üzerine etkileri" The journal of the faculty of medicine university of Ankara, 49(4): 185-189, 1996
 • 4 Koçkar O., Koçkar M.C., Yurdakul M., Erden A., Cumhur T. "Kronik parankimal karaciğer hastalığında dupleks doppler US ile saptanan portal ve splenik ven çapı ve debilerinin hastalığın şiddeti ile ilişkisi". Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 3: 121-125,1997
 • 5 Yardımcı S., Koçkar M.C., Karaahmetoğlu S., Cengiz M., Avunduk M.C., Delibaşı T., Müftüoğlu O. "Akut X ışını uygulamasının rat testisindeki germ hücreleri ve leydig hücreleri üzerine etkileri" Türkiye Tıp Dergisi 3(4) 159-162, 1997.
 • 6 Akalın H.E, Hayran M., Özdemir O., Açbay Ö., Aydın N., Ayvaz G., Azal Ö., Çetinkalp Ş., Erdoğan M., Ersoy Ö., Güler S., Gürlek A., Gürsoy N., Karşıdağ K., Koçkar C., Oğuz A. "Direct Medical Cost Analysis in Patients with Diabetes Mellitus in Turkey: Diabcost Volume 2, Number 1, Page(s) 009-014 1998.
 • 7 Yardımcı S., Tekin D., Köksal N., Yavuzer N., Delibaşı T., Koçkar M.C. "Increased erythrocyte antioxident enzyme activities are possible protective mechanism against to oxidative stress induced by acute hemorrhage" The journal of the faculty of medicine university of Ankara,vol.20 (2);79-83 1998.
 • 8 Avunduk M.C., Yardımcı S., Sunguroğlu K., Kurnaz L., Koçkar M.C., , Delibaşı T. "Sigara Dumanına maruz kalan sıçanlarda aortanın histopatolojik değişiklikleri ve element içerikleri" Türkiye Tıp Dergisi, 5(6): 388-392,1998.
 • 9 Yardımcı S., Tekin D., Köksal N., Yavuzer S., Delibaşı T., Koçkar M.C., Tüz M. "Effects of cigarette smoke exposure on the level of plasma lipid peroxidation product and activities of erythrocyte antioxydant enzymes" Türk hematoloji onkoloji dergisi, 9(4): 195-199, 1999
 • 10 Alan H., Koçkar M.C., Bavbek N., Köklü S. "Tiroid hormon replasman tedavisi alan ötiroid guatr'lı hastalarda osteoporoz riski.'' İlaç ve Tedavi Dergisi, cilt 14, sayı 4,2001.
 • 11 Bavbek N., Koçkar MC., Koçkar O., Yazıcıoğlu K. "Aplastic anemia in Turkey and Chernobil Disaster" Acta Oncologica Turcica.Cilt:35, No.2, 2002
 • 12 Koçkar M.C., Çelik A., Koçkar O., Yazıcıoğlu K., Kutun S., Çetin A. "Mide tümörlerinde lokalizasyon ve helikobakter pilori ilişkisi" Acta Oncologica Turcica2003: 36(1-2):(37-39).
 • 13 Çelik A., Kutun S., Önder A., Hatipoğlu C., Ulucanlar H., KoçkarM.C., Çetin A. Soliter karsinomlu 2000 hastanın hastaneye başvuru süresini etkileyen parametreler. Yeni Tıp Dergisi Volüm:20(5): 262-264; Eylül 2003.
 • 14 Celal ÇERÇİ , Altuğ ŞENOL , M.Cem KOÇKAR , Muhammed AKÇAOĞLU , Nihat KAYMAKÇIOĞLU Laparoskopik Kolesistektomiye Bağlı Safra Yolları Yaralanmalarının Endoskopik Tedavisi Yeni Tıp Dergisi 2008;25:102-106
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yardımcı S., Koçkar M.C., Delibaşı T., Taştan H., Yavuzer S. "Erişkin erkek ratlarda ciddi akut kan kaybını takiben plazma sex hormon düzeylerinde görülen değişiklikler" Türkiye Klinikleri tıp blimleri dergisi, 16(6): 440-442,1996
 • 2 Yardımcı S., Koçkar M.C., Köksal N., Cengiz M., Delibaşı T., Yavuzer S. "Ratlarda total vücut gama radyasyonu uygulamasına bağlı plazma lipid peroksidasyon" Türkiye Klinikleri tıp blimleri dergisi, 16(6): 434-436,1996
 • 3 Koçkar O., Koçkar M.C., Erden A., Cumhur T. "Kronik parankimal karaciğer hastalığında, dupleks doppler ultrasonografi ile saptanan splenik ven ve portal ven çap ve debileri ile özofagus varis insidansı arasındaki ilişki" Turk J Gastroenterol, 10(3): 216-220, 1999.
 • 4 Koçkar M.C., Öztürk M., Bavbek N. "Helicobacter pylori eradication with beta caroten , ascorbic asid and allicine", ACTA MEDICA 2001; 44(3): 97-100.
 • 5 S. Kutun1,*, A. Celik2, M. Cem Kockar3, U. Erkorkmaz4, A. Eroğlu5, A. Cetin1, B. Erkosar6, C. Yakicier6. Expression of CK-19 and CEA MRNA in peripheral blood of gastric cancer patients.Exp Oncol. Vol. 32, No. 4, 2010 (December)
 • 6 "SerialChanges in Alpha-FetoproteinLevelsDuringTherapyforChronicHepatitis C", Altuğ Şenol, Mete Akın, Yıldıran Songür, Mehmet İşler, M.Cem Koçkar, "SerialChanges in Alpha-FetoproteinLevelsDuringTherapyforChronicHepatitis C", Journal of ClinicalandAnalyticalMedicine, 2014 Journal of ClinicalandAnalyticalMedicine, 2014
 • 7 Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis.Mete Akın1, Muhammed Cem Koçkar2, Gökhan Aksakal3, Altuğ Şenol2.Journal of Clinical and Analytical Medicine 2015.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Avunduk A.M., Yardımcı S., Avunduk M.C., kurnaz L., Koçkar M.C. "Determinates of some trace and heavy metals in rat lenses after tobacco smoke exposure and their relationships to lens injury" EXPERIMENTAL EYE RESEARCH, 65, 417-423 (1997).
 • 2 Avunduk A.M., Yardımcı S., Avunduk M.C., kurnaz L., Aydın A, Koçkar M.C., Delibaşı T, Dayanır V. "Prevention of lens damage associated with cigarrette smoke exposure in rats by alpha-tocopherol (vitamine E) treatment" INVEST OPHTALMOL VİS SCI 1999 Feb; 40(2): 537-41.
 • 3 Koçkar M.C., Kayahan K.İ, Bavbek N. " Diabetic gastroparesis in association with autonomic neuropathy and microvasculopathy" ACTA MEDICA OKAYAMA 2002 october vol.56 237-243
 • 4 Okka M., Öztürk M, Koçkar M.C., Bavbek N. "Plasma Homocysteine level and Uveitis in Behcet's Disease" ISR MED ASSOC J 2002 Nov; 4(11 suppl):931-4.
 • 5 Kaya D., Koçkar M.C., Bavbek N., Koşar A., Dağlı M. "Cardiac Dysfonction in Cirrhosis" HEPATOLOGY RESEARCH 2003 Jul;26(3):181-185.
 • 6 Koçkar M.C., Koçkar O., Öztürk M., Koşar A., Dağlı M., Bavbek N. "Global fibrinolytic capacity increased exponentially in metastatic colorectal cancer" Clin Appl Thromb Hemost. 2005 Apr;11(2):227-30.
 • 7 Coban S, Ozkan H, Köklü S, Yüksel O, Koçkar MC, Akar T, Ormeci N. The utility of serum receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells in gastrointestinal tract cancers. Can J Gastroenterol. 2006 Sep;20(9):593-6.
 • 8 Delibasi T, Kockar C, Celik A, Kockar O. Antioxidant effects of hormone replacement therapy in postmenopausal women. Swiss Med Wkly. 2006 Aug 5;136(31-32):510-4.
 • 9 Tezer MS, Kockar MC, Koçkar O, Celik A. Laryngopharyngeal reflux finding scores correlate with gastroesophageal reflux disease and Helicobacter pylori expression. Acta Otolaryngol. 2006 Sep;126(9):958-61.
 • 10 Gokcimen A, Kocak A, Kilbas S, Bayram D, Kilbas A, Cim A, Kockar C, Kutluhan S. Effect of lisinopril on rat liver tissues in L-NAME induced hypertension model. Mol Cell Biochem. 2007 Feb;296(1-2):159-64. Epub 2006 Sep 19.
 • 11 Coban S, Yüksel O, Koçkar MC, Köklü S, Basar O, Tutkak H, Ormeci N. The significance of serum transforming growth factor beta 1 in detecting of gastric and colon cancers. Hepatogastroenterology. 2007 Jul-Aug;54(77):1472-6.
 • 12 Suat Kutun, MD, Haluk Ulucanlar, MD, Alper Celik, MD, Erkan Cure, MD, Muhammed C. Kockar, MD, Abdullah Cetin, MD Effects of octreotide on healing of mechanical ileus in rats. Saudi Medical Journal 2008; Vol. 29 (4): 539-543
 • 13 Muhammed Cem Koçkar, Altuğ Şenol, Erkan Cüre, Abdulkadir Baştürk, Bünyamin Aydın.Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Deneyimimiz: Tek merkezli prospektif çalışma Nobel Medicus Ocak-Nisan 2009 Cilt: 5 Sayı: 1
 • 14 Cemile Uyar, Fusun Zeynep Akcam, Metin Ciris, Onur Kaya, Cem Kockar, Mehmet Isler. “Comparison of FibroTest–ActiTest with histopathology in demonstrating fibrosis and necroinflammatory activity in chronic hepatitis B and C”The Indian Journal of Pathology and Microbiology Vol 53 ıssue 3 476-481 july-sept 2010.
 • 15 M. Cem Koçkar, Mustafa Nazıroğlu, Ömer Çelik, H. Tahsin Tola, Dilek Bayram, Ahmet Koyu. N-acetylcysteine modulates doxorubicin-induced oxidative stress and antioxidant vitamin concentrations in liver of rats. Cell Biochemistry & Function. Cell Biochem Funct. 2010 Nov 8. [Epub ahead of print] PMID: 21061412 [PubMed - as supplied by publisher.
 • 16 Cem Koçkar M.D.1, Rana Sırmalı M.D.2, Efkan Uz M.D., Ph.D.3, Mustafa Doğan M.S.4, H. Ramazan Yılmaz Ph.D.3, Aynur Kılbaş M.D.2, Yetkin Ağaçkıran M.D.5, İrfan Altuntaş M.D.2, Osman Gökalp M.D.4, Namık Delibaş M.D.2 Effects of Erdosteine on Ischemia/Reperfusion Induced Pancreatic Injury in Rats. NOBEL MEDICUS 23 | CİLT: 8, SAYI: 2
 • 17 Lamivudine treatment failure risks in chronic hepatitis B patients with low viral load. Koklu S, Gulsen MT, Tuna Y, Koklu H, Yuksel O, Yilmaz B, Karaca C, Ataseven H, Guner R, Kucukazman M, Kockar C, Demir M, Poyrazoglu OK, Ibis M, Purnak T, Etgul S, Alkan E, Coban S, Gokturk S, Biyik M, Baykal O, Basar O, Koklu N, Tatar G, Simsek H.Digestion. 2013;88(4):266-71
 • 18 Long-term efficacy and safety of lamivudine, entecavir, and tenofovir for treatment of hepatitis B virus-related cirrhosis. Köklü S1, Tuna Y, Gülşen MT, Demir M, Köksal AŞ, Koçkar MC, Aygün C, Coban S, Ozdil K, Ataseven H, Akin E, Pürnak T, Yüksel I, Ataseven H, Ibiş M, Yildirim B, Nadir I, Küçükazman M, Akbal E, Yüksel O, Başar O, Alkan E, Baykal O. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Jan;11(1):88-94. doi: 10.1016/j.cgh.2012.10.003. Epub 2012 Oct 9
 • 19 Differences in nephrotoxicity risk and renal effects among anti-viral therapies against hepatitis B. Koklu S1, Gulsen MT2, Tuna Y3, Koklu H4, Yuksel O4, Demir M5, Guner R4, Dogan Z4, Kucukazman M4, Poyrazoglu OK6, Biyik M7, Ozturk NA8, Aydogan T9, Coban S4, Kocaman O10, Sapmaz F11, Gokturk SH7, Karaca C10, Demirezer A4, Tanoglu A10, Yildirim B12, Altinbas A4, Atak BM13, Cosar AM14, Alkan E3; Other collaborators.Aliment Pharmacol Ther. 2015 Feb;41(3):310-9. doi: 10.1111/apt.13036. Epub 2014 Dec 4
 • 20 Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography for Choledocolithiasis in Patients With Periampullary Diverticulum. Mete Akın, Erhan Alkan, Yaşar Tuna, Gökhan Aksakal, Cem Koçkar, Altuğ Şenol. journal of gastroenterology and hepatology research. vol4 no5. 2015
 • 21 Senol, Isler M, Sutcu R, Akin M, Cakir E, Ceyhan BM, Kockar MC. Kefir treatment ameliorates dextran sulfate sodium-induced colitis in rats.World J Gastroenterol. 2015 Dec 14;21(46):13020-9. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13020.
 • 22 İsmail Bayraklı, Ayşenur Türkmen, and M. Cem Koçkar, "Examination of Feasibility of Using Breath Ammonia Analysis Based on Off-axis Cavity-enhanced Absorption Spectroscopy with External Cavity Diode Laser for Non-invasive Real-time Diagnosis of Helicobacter Pylori", Applied Spectroscopy, in press (2016).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Nermin Karahan1, Mahmut Bulbul2, Birgul Aydogan1, Sirin Baspinar1, Cem Kockar3, Nilgun Kapucuoglu1 Synchronous gastrıc stromal tumor and colorectal adenocarcınoma: a case report Case Rep Clin Pract Rev, 2006; 7: 240-243.
 • 2 Erkan Cure1, Altug Senol1, Onur Kaya2, Cem Kockar1, Yildiran Songur1, Mehmet Isler1 A spontaneous fungal peritonitis in a case with cryptogenic cirrhosis. Case Rep Clin Pract Rev, 2007; 8: 197-199
 • 3 ALPER ÇEL‹K1, SUAT KUTUN1, MUHAMMED CEM KOÇKAR2, NURDAN MENG‹2, IfiIN PAK3, ABDULLAH ÇET‹N1 Gastric cancer, parietal cell Gastric parietal cell carcinoma: Report of a case and review of the literature Turkish Journal of Cancer 31 Volume 37, No.1, 2007
 • 4 Erkan Cure, Altug Senol, Cem Kockar, Abdulkadir Basturk, Bunyamin Aydin, Yildiran Songur Rare case of Cefotaxime induced leukocytoclastic vasculitis in alcoholic cirrhosis patient Case Rep Clin Pract Rev, 2007; 8: 309-312
 • 5 Erkan Cure, Altug Senol, Cem Kockar, Abdulkadir Basturk, Mehmet Isler Behcet´s disease with gastric involvement: a case report. Case Rep Clin Pract Rev, 2008; 9: 4-6
 • 6 Cem Koçkar, Mehmet İşler, Erkan Cüre, Altuğ Şenol, Abdulkadir Baştürk. Hiccup due to Gastroesophageal Reflux Disease. Eur J Gen Med 2009; 6(4): 262-264
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Turhan N., Koçkar M.C., İnegöl İ. "Myxoedematous Coma In A Laboring Woman Suggeted A Preeclamptic Coma: A Case Report" ACTA OBSTET GYNECOL SCAND. 2004 Nov; 83(11):1089-91.
 • 2 Çelik A., Kutun S., Koçkar M.C., Mengi N., Ulucanlar H., Çetin A. "Colonoscopic removal of inguinal hernia mesh". Journal of Laparoendoscopic and Advanced surgical Tecniques. 2005 Aug;15(4):408-10.
 • 3 Erkan Cüre MD, Kasım Demir MD, Cem Koçkar Assoc. Prof. MD, Abdülkadir Baştürk MD, Altuğ Şenol MD TİBOLON KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN NADİR BIR TOKSİK HEPATİT VAKASI Nobel medicus Mayıs-Ağustos 2008 Cilt: 4 Sayı: 2
 • 4 Senol A, Işler M, Songür Y, Koçkar MC, Tarhan OR, Uslan I. Jejunogastric intussusception: a rare cause of hematemesis Turk J Gastroenterol. 2009 Mar;20(1):74-5. Turk J Gastroenterol. 2009 Mar;20(1):74-5.
 • 5 Altuğ Şenol, Mehmet İşler , Muhammed Cem Koçkar , Erkan Cüre , Yıldıran Songür COLCHICINE-INDUCED HEPATOTOXICITY . Nobel medicus. Mayıs-Ağustos 2009 Cilt: 5 Sayı: 2.
 • 6 Yesildag A, Senol A, Koroglu M, Kockar C, Oyar O, Isler M.Hepatobiliary fascioliasis: a case with unusual radiological features. Diagn Interv Radiol. 2009 Oct 5. doi: 10.4261/1305-3825.DIR.2350-08.1.
 • 7 Mustafa Akçam, Cem Koçkar; Hasan T Tola; Levent Duman; Mehmet Gündüz. ENDOSCOPIC REMOVAL OF AN INGESTED PIN MIGRATING INTO THE LIVER AND AFFIXED BY ITS HEAD TO THE DUODENUM. Gastrointestinal Endoscopy. Gastrointest Endosc. 2009 Feb;69(2):382-4.
 • 8 Altug Senol1, Mehmet Isler1, Mehmet Ozaydin2, Yasin Turker2, Yildiran Songur1, Cem Kockar1. Acute myocardial infarction complicated by sudden cardiac arrest in a patient with ulserative colitis. Diagn Interv Radiol. Turk J Gastroenterol. 2010 Dec;21(4):477-479.
 • 9 .Mete Akın ¹ M.D.,Mehmet İşler ¹ M.D., Altug Şenol ¹ M.D.,Gökhan Aksakal ¹ M.D. Cem Koçkar ¹ M.D. Yıldıran Songür ¹ M.D. Paroxetine Induced Toxic Hepatitis.Türkiye Klinikleri J MedSci, 32(1);264-6, 2012.
 • 10 Multiple gastrointestinal hemangiomatosis successfully treated with propranolol. Akcam M1, Pirgon O, Salman H, Kockar C.J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Mar;60(3):e16. doi: 10.1097/MPG.0b013e31829530af Send to: Multiple gastrointestinal hemangiomatosis successfully treated with propranolol. Akcam M1, Pirgon O, Salman H, Kockar C. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Mar;60(3):e16. doi: 10.1097/MPG.0b013e31829530af
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Koçkar M.C., Şengül N., Babalı A. "Olgu sunumu: Rektumda perforasyon" Yeni tıp dergisi, 16(3): 169-170, 1999.
 • 2 Bavbek N., Sipahi N., Koçkar M.C. "Sklerozan Kolanjit" Vaka takdimi (Yeni Tıp Dergisi), 18 (4): 219-220, 2001
 • 3 Balçık Şahin Ö., Koçkar M.C., Sipahi N. "Vaka Takdimi Primer Hiperparatiroidizm" Yeni Tıp Dergisi, 18 (4): 217-218, 2001
 • 4 Tekin O., Koçkar M.C. "Vaka Takdimi Hashitoksikozis"Yeni Tıp Dergisi, 18(4): 223-224, 2001
 • 5 Erkan CÜRE 1, Abdulkadir BAŞTÜRK 1, Bünyamin AYDIN 1, Muhammed Cem KOÇKAR 1 Karın Ağrısı Ataklarının Peptik Ülsere Bağlı Olduğu Düşünülerek Opere Edilen Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Bir Erkek Hasta Olgusu sayı3; 113-114; 2007
 • 6 Cem KOÇKAR 1, Altuğ ŞENOL 1, Abdulkadir BAŞTÜRK 1, Bünyamin AYDIN 1, Erkan CÜRE 1 Demonstrated Anomalous Pancreaticobiliary Ductal Junction. The New Journal of Medicine 2008; 25: 46-47
 • 7 Erkan CÜRE , Arzu DENLER , Muhammed Cem KOÇKAR , Altuğ ŞENOL , Abdulkadir BAŞTÜRK , Bünyamin AYDIN Anorektal malformasyon tespit edilen 51 yaşında kadın hasta: olgu sunumu. Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 59-60
 • 8 Altuğ ŞENOL , M.Cem KOÇKAR Disfaji Yeni Tıp Dergisi 2008;25:76-79
 • 9 Şule Kaya, Necla Songür, Önder Öztürk, Metin İ.Çiriş, Ercan Tunç, Yıldıran Songür, M. Cem Koçkar, Ahmet Akaya Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2009 Mart; 16(1)
 • 10 Mete Akın, Cem Koçkar, Mürüvet Akın "Metastatik Mide Malign Melanomu Mide Malign Melanomu". Yeni tıp dergisi. 2010. (kabul yazısı eklendi).
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Can G., Yenice Ş., Demirbaş B., Müftüoğlu O. "Diabetiklerde kardiovasküler otonom nöropati tespitinde QTc intervali uzamasının değeri" MN Klinik bilimler, 69-72, 1994
 • 2 Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Aktürk M., Müftüoğlu O. "Diabetik hastalarda hipoglisemi" Ankara Numune Hastanesi Dergisi, 34(1): 42-45, 1994
 • 3 Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Yenice Ş., Müftüoğlu O. "Bir olgu nedeniyle insüline bağlı diabetes mellitus ve freidreich ataksisi" Ankara Numune Hastanesi Dergisi, 35: 7-9, 1995.
 • 4 Delibaşı T., Koçkar M.C., Müftüoğlu O., "Hiperkolesterolemi tedavisinde genel ilkeler" Steteskop, 1(1) : 23-25, 1997
 • 5 Koçkar M.C. "Bir ilaç değerlendirmesi: OLSALAZİN" İlaç ve tedavi dergisi 1998
 • 6 Şenaran H., Koçkar M.C. «Helicobacter pilori ve tanısı » İlaç ve tedavi dergisi 1998
 • 7 Koçkar M.C., Şenaran H. « Kronik Hepatitlerde Terminoloji ve sınıflama » Progres Vol(3); 12 1998
 • 8 Çiner AO., Koçkar O., Koçkar MC., Yazıcıoğlu K. "Konjenital Akalazya". Acta Oncologica Turcica Yıl 2003 , Sayı 1/2 , Cilt 36
 • 9 Bulak H.,"Oral S., Koçkar M.C. Apendiksin Karsinoid Tümörü". MN Klinik Bilimler-Doktor 10/1: 49-54; 2004.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Karaahmetoğlu S., Can G., Koçkar M.C. , Mertin R., Çabuk M., Keçeci A., Cesur M., Müftüoğlu O. "Kardiovasküler otonom nöropatisi olan ve olmayan diabetik hastalarda QTc karşılaştırılması" Ulusal Endokrinoloji Kongresi, 1993.
 • 2 Koçkar M.C., Demirbaş B., Karaahmetoğlu S., Özgür K., Özgür P., Özsarı A., Cesur M., Müftüoğlu O. "Diabetic Hastalarda Osteopeni" Ulusal Endokrinoloji Kongresi, 1993.
 • 3 Mertin R., Koçkar M.C., Karaahmetoğlu S., Kır Z., Demirbaç B., Delibaşı T., Müftüoğlu O. "Diabetik hastalarda Obesite ve hipertansiyon ilişkisi" Ulusal Endokrinoloji Kongresi, sayfa 56, 1993.
 • 4 Koçkar O., Koçkar M.C., Yurdakul M., Çalıkoğlu Ü., Erden A., Cumhur T. "Kronik parankimal karaciğer hastalığında dupleks doppler US ile saptanan portal ve splenik ven çapı ve debilerinin hastalığın şiddeti ile ilişkisi" 15. Ulusal radyoloji kongresi, 89, 1996
 • 5 Yardımcı S., Sunguroğlu K., Kurnaz L., Koçkar M.C. "Sigara dumanına maruz bırakılmış sıçanlarda aortanın kalsiyum, demir ve magnezyum içeriği"1 XIV.Ulusal Biyokimya kongresi, c310, 1997
 • 6 -Koçkar M.C., Delibaşı T., Aylı D. "Kurşun zehirlenmesinde böbrek tutulumu" 2.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, s134, 2000.
 • 7 Koçkar O., Koçkar M.C., Bulak H., Kırca İ., Güler M., Oral S. "Malign intestinal schwannoma vakası". XV.Ulusal kanser kongresi. P163, Nisan 2003.
 • 8 A.Şenol, M.İşler, A.Yeşildağ, M.Cem Koçkar, G.Ersöz, Y.Songür. Sekonder sklerozan kolanjitin nadir bir nedeni : Fasciolosis. 3. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 2006, Antalya.
 • 9 A.Şenol, M.İşler, İ.Gören, G.Aksakal, E.Cüre, MC. Koçkar, Y.Songür. Kronik hepatit C'li hastalarda Alfa-fetoprotein seviyelerine interferon+ribavirin tedavisinin etkisi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 10 E.Cüre, A.Şenol, K.Demir, C.Koçkar, Y.Songür, M.İşler. Sirozlu bir hastada nadir bir peritonit vakası. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 11 E.Cüre, K.Demir, MC Koçkar, A.Şenol, M.İşler, EG Alanoğlu. Masif asit etyolojisi; Multipl Myelom, olgu sunumu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 12 K.Demir, E.Cüre, MC. Koçkar, A.Şenol, S Kıztanır, M. İşler. Livial kullanımına bağlı 6 aydan uzun süren toksik hepatit olgusu. 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2006, İstanbul
 • 13 arzu denler1,erkan cüre1,cem koçkar1,altuğ şenol1,abdulkadir baştürk1,bünyamin aydın1 Anorektal malformasyon tespit edilen 51 yaşında kadın hasta: olgu sunumu. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1. ps96.
 • 14 cem koçkar1,altuğ şenol1,erkan cüre1,abdulkadir baştürk1 Pankreatikobilier açılım anomalisi tespit edilen bir olgu. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1ps.149
 • 15 Erkan Cüre, Altuğ Şenol, Cem Koçkar, Abdulkadir Baştürk, Mehmet İşler.Melena şikayeti ile gelen mide tutulumu tespit edilen bir behçet hastası. özet. The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007Volume/Cilt 18Number/Say› Suplement 1ps310
 • 16 altuğ şenol1,erkan cüre1,cem koçkar1,abdulkadir baştürk1,adem küçük1,mehmet işler1 Kolşisin kullanımına bağlı hepatotoksisite gelişen bir olgu. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1. ps209
 • 17 cem koçkar1,mehmet işler1,erkan cüre1,altuğ şenol1,abdulkadir baştürk1 Gastroözefageal reflüye bağlı gelişen hıçkırık, iki olgu sunumu. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology. September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18Number/Say› Suplement 1. ps16.
 • 18 Erkan Cüre, Altuğ Şenol, Cem Koçkar,Abdulkadir Basturk, Bunyamin Aydin, Yildiran Songur 40-Sefotaksim kullanımına bağlı lökositoklastik vaskülit görülen alkolik karaciğer sirozu tanısı ile takip edilen olgu. özet. The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1ps311
 • 19 şenol A., işler m., songür y., tarhan ö., karakaya m., koçkar mc. Jejunogastrik İntussussepsiyon: Nadir Bir Hematemez Nedeni. özet. 24. ulusal gastroenteroloji haftası. Kapadokya The Turkish Journal of Gastroenterology September/Eylül 2007 Volume/Cilt 18 Number/Say› Suplement 1 ps312
 • 20 Kaya fiule, Songür Necla, Öztürk Önder, Çirifl Metin ‹., Tunç Ercan, Songür Y›ld›ran, Koçkar Cem, Akkaya Ahmet Sistemik lupus eritematozus tan›l› bir olguda akci¤er, plevra ve ba¤›rsak tüberkülozu: Olgu sunumu p104 solunum 2007 28-31 ekim Fethiye
 • 21 3 ay önce yutulup, duodenomu delerek karaciğere yerleşen toplu iğnenin endoskopik olarak çıkarılması M. Akçam, C. Koçkar, HT Tolla, L. Duman, M. Gündüz. VIII. ulusal pediatrik gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme kongresi 7-10 mayıs 2008-Kayseri
 • 22 Cem koçkar .Malign bilier darlıkların tedavisinde endoskopik tedaviler. 6. HEPATO-GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ 23-27 eylül 2009.
 • 23 METE AKIN 1 GÖKHAN AKSAKAL 1 ALTUĞ ŞENOL 1 FATİH ÇANAK 2 DİLARA BAYRAM 2 MEHMET İŞLER 1 CEM KOÇKAR 1 YILDIRAN SONGÜR 1. PAROKSETİN İLE İLİŞKİLİ TOKSİK HEPATİT: OLGU SUNUMU.6. Hepatogastroenteroloji Kongresi HEPATOGASTRO 2009
 • 24 SIÇANLARDA TRİNİTROBENZEN SULFONİK ASİD (TNBS) İLE UYARILAN KOLİT MODELİNDE KEFİRİN KORUYUCU ETKİNLİĞİ Nurhayat Özkan (3),Mehmet İşler (1),Muhammet Cem Koçkar (1),Nilgün Kapucuoğlu (5),Medine Cumhur Cüre (2),Sefa Kıztanır (3),Altuğ Şenol (1),Ali Kudret Adiloğlu (4) 26. Gastroenteroloji haftası P282 14-18 Ekim. Ankara. 2009.
 • 25 Muhammet Cem Koçkar (2),Mehmet İşler (2),Altuğ Şenol (2),Ebru Çakır (1),Recep Sütçü (4),Gülden Başyiğit Kılıç (3),Aynur Gül Karahan (3),İbrahim Onaran (6),Bünyamin Aydın (5), SIÇANLARDA DEKSTRAN SÜLFAT SODYUM İLE UYARILAN KOLİTTE PROBİYOTİKLERİN ETKİNLİĞİ 26. gastroenteroloji haftası. 14-18 Ekim. P283. 2009.
 • 26 Mehmet İşler (2),Altuğ Şenol (2),Muhammet Cem Koçkar (2),Nilgün Kapucuoğlu (5),Gürsel Acartürk (2),Hakan Kuleaşan (1),Gülden Başyiğit Kılıç (1),Havva Koçak (3),Levent Duman (4),Gökhan Aksakal (2),Mete Akın (2),Yıldıran Songür Safra yolu ligasyonu yapılan sıçanlarda kefirin etkisi 26.gastroenteroloji haftası. p284. 14-18 ekim. 2009.
 • 27 Nermin Karahan, Gülsün İnan, Kemal Kürşat Bozkurt, Muhammet Cem Koçkar. Melanosis koli ve tübüler adenom birlikteliği: Bir olgu sunumu. 19. Ulusal Patoloji Kongresi. 7-11 ekim 2009 Girne-Kıbrıs
 • 28 M. akın, G. Aksakal, A. Şenol, Y. Songür, M. İşler, C. Koçkar. Hepatosellüler kanserde spontan gerileme.26. ulusal gastroenteroloji haftası 14-18 ekim 2009. Ankara
 • 29 M.İşler, F.F. Coşkun Arı, G.Tınaz, M.C. Koçkar, N.Delibaş. Serum alanin aminotransferaz düzeyini etkileyen faktörlerin araştırılması-ALT 1 gen polimorfizminin önemi. SB-12 7.Hepatogastroenteroloji kongresi 29-3 ekim 2010 Antalya.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yardımcı S., Tekin D, Yavuzer S., Delibaşı T., Koçkar M.C. "Decreased activities of erythrocyte antioxidant enzymes after single high dose of whole body gamma irradiation in rats" VIII BİENNİAL MEETİNG INTERNATİONAL SOCİETY FOR FREE RADİCAL RESEARCH, 1996
 • 2 Yardımcı S., Tekin D, Köksal N., Yavuzer S., Delibaşı T., Koçkar M.C. "Effects of cigarette smoke exposure on the level of plasma lipid peroxidation product and activities of erythrocyte antioxydant enzymes" VIII BİENNİAL MEETİNG INTERNATİONAL SOCİETY FOR FREE RADİCAL RESEARCH, 1996
 • 3 Yardımcı S., Tekin D, Köksal N., Yavuzer S., Delibaşı T., Koçkar M.C. "Increased erythrocyte antioxidant enzyme activities are possible protective mechanism against to oxydative stress induced by serious blood loss" VIII BİENNİAL MEETİNG INTERNATİONAL SOCİETY FOR FREE RADİCAL RESEARCH, 1996
 • 4 Yardımcı S., Koçkar M.C., Delibaşı T., Taştan H., Yavuzer S. "Erişkin erkek ratlarda ciddi kan kaybını takiben plazma sex hormon düzeylerinde görülen değişiklikler" Uluslar arası katılımlı 19. Ulusal endokrinoloji diabetoloji ve endokrin cerrahisi kongresi 4-11, 1996.
 • 5 Yardımcı S., Koçkar M.C., Karaahmetoğlu S., Cengiz M., Avunduk M.C., Delibaşı T., Yavuzer S. « Akut X ışını uygulamasının rat testisindeki germ hücreleri ve leydig hücreleri üzerindeki etkileri. Radyasyona bağlı plazma testosteron düzeylerindeki değişiklikler » Uluslar arası katılımlı 19. Ulusal endokrinoloji diabetoloji ve endokrin cerrahisi kongresi 4-12, 1996.
 • 6 - Yardımcı S., Koçkar M.C., Sunguroğlu K., Cengiz M., Delibaşı T., Yavuzer S. « Erişkin erkek ratlarda total vücut gama radyasyonu uygulamasının plazma lipid profili üzerine etkileri » Uluslar arası katılımlı 19. Ulusal endokrinoloji diabetoloji ve endokrin cerrahisi kongresi 8-2, 1996
 • 7 Yardımcı S., Koçkar M.C., Sunguroğlu K., Cengiz M., Delibaşı T., Karaahmetoğlu S., Müftüoğlu O. "Wholebody gamma irradiation induces the changes in plasma copper and zinc concentrations of rats" Supplement to marmara medical Journal, s23, 1996
 • 8 Yardımcı S., Delibaşı T., Kurnaz L., Koçkar M.C., Avunduk M.C., Taştan H., Yavuzer S. "A possible role of the pulmonary accumulation of iron and calcium in lung injury induced by smoking" Supplement to marmara medical Journal, s40,1996
 • 9 Yardımcı S., Koçkar M.C., Delibaşı T., Kurnaz L., Yavuzer S. , Avunduk M.C., "A possible role of increased iron and calcium levels in irradiation induced testicular injury" Supplement to marmara medical Journal, s22,1996
 • 10 Delibaşı T., Yardımcı S., Koçkar M.C., Müftüoğlu O. "Relations of the changes in body composition to serum lipids and lipoproteins in elderly women" OFFİCİAL JOURNAL OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSİS. ATHEROSCLEROSİS vol.138 suppl1: 58 1998.
 • 11 Delibaşı T., Yardımcı S., Koçkar M.C., Müftüoğlu O. "Effect of combined female sex hormone replacement therapy on body fat percent and fat distribution in postmenapausal women" OFFİCİAL JOURNAL OF THE EUROPEAN ATHEROSCLEROSİS. ATHEROSCLEROSİS vol.138 suppl1: 30, 1998
 • 12 Delibaşı T., Karaahmetoğlu S., Koçkar M.C., Aktürk M., Müftüoğlu O. "The effect of hormone replacement therapy on lipid profile and total body antioxidant status in normo cholesterolemic postmenopausal women" INTERNATİONAL CONGRESS ON VASCULER DİSEASE PREVENTİON GLASGOW pp11,1998
 • 13 Yardımcı S., Koçkar M.C. "The effects of indoor tobacco smoke exposure since childhood on pulmonary function tests in young individuals"EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY P1363, 202s, 1998
 • 14 S. Coban, O. Yüksel, M.C. Kockar, S. Köklü, Ö. Basar, H. Tutkak, N. Örmec The significance of serum transforming growth factor-β1 in detecting of gastric and colon cancers Falk Symposium 160 Pathogenesis and Clinical Practice in Gastroenterology June 15-16, 2007Grand Hotel Bernardin, Portoroz
 • 15 M.Cem Koçkar, Naziroğlu M., Çelik D., Tola HT, Bayram D., Koyu A.N-acetylcysteine modulates doxorubucin induced liver damage in rats.Uluslararası Hücre zarları ve oksidatif stres kongresi. 22-27 haziran 2010. Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sıçanlarda trinitro benzen sulfonik asit (TNBS) ile uyarılan kolit modelinde kefirin koruyucu etkinliğinin araştırılması. Nurhayat Özkan İç hastalıkları ABD uzmanlık tezi. 1303-TU-06
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Probiyotiklerin Sıçanlarda Dextran sülfat sodyum ile uyarılan akut kolit modelinde koruyucu etkinliği. II.Genç araştırmacı yarışmasında 3.lük ödülü. 2005
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 HELİKOBAKTER PİLORİ TEDAVİSİNDE C-VİTAMİNİ, BETA-KAROTEN VE ALLİCİNE' NİN YERİ-2000 (TEZ DANIŞMANI: Prof.Dr. NİHAT SİPAHİ)
 • Doktora Tezi
 • 1 DİABETİK HASTALARDA OSTEOPENİ ARAŞTIRMASI-1993 (TEZ DANIŞMANI: Prof.Dr. OSMAN MÜFTÜOĞLU)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Probiyotiklerin Sıçanlarda Dextran sülfat sodyum ile uyarılan akut kolit modelinde koruyucu etkinliği.
 • 2 Safra yolu ligasyonu yapılan sıçanlarda kefirin etkisi 1345-M-06.
VERDİĞİ DERSLER
Anorektal hastalıklar
batın muayenesi
disfajili hastaya yakalaşım
disfajili hastaya yaklaşım
gis kanal tümörleri
gis kanalı tümörleri
gis kanaması
GÖRH, Dispepsi, İrritabl barsak sendromu
Hepatitlerde güncel tedavi
ishalli hastaya yaklaşım
Karaciğer kitleleri
karın ağrılı hastaya yaklaşım
Kolon polipleri
kr.konstüpasyonu olan hastaya yaklaşım(asistan dersi)
Malabsorpsiyon
Primer biliyer siroz
sarılıklı Hastaya yaklaşım
sarılıklı hasttaya yaklaşım
GÖRH, Dispepsi, İrritabl barsak sendromu
Yukarı çık