Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ünal YERLİKAYA
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ünal YERLİKAYA
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2110230
E-Posta unalyerlikaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 3.7.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.8.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 3.10.2012
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yerlikaya, Ü., 2008, "İslam Hukukunda Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velâyeti/Hukukî Temsili", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, 93-112.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "İslam Ceza Hukukunda Mağdur", Tez Danışmanı: Doç. Dr. Talip TÜRCAN, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006.
 • Doktora Tezi
 • 1 Hukuk-Değer İlişkisi Açısından İslâm Ceza Hukuku Normları (Danışman: Prof. Dr. Talip TÜRCAN, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yusuf Kurt, "Yâsîn, Mülk ve Nebe' Sûrelerinde İmam Âsım ve Diğer Kırâat İmamlarının Okuyuş Farklılıkları", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • 2 Muhammed Tevfik Tortop, "İslam Hukukunda Beytü'l-Mâl'in Tüzel Kişiliği", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Kafiyeci (879/1474)'nin Kitabu'l-Ferah ve's-Surur ve Neşatu's-Sudur fi Şerhi Kitabi’l- Ferah ve's-Surur Başlıklı Eserleri (İnceleme ve Edisyon Kritik)” Konulu Münferit Proje, SDÜ BAP Projesi, Proje No: 1847-M-09, Yıl: 2009-2012, Yürütücü: Prof. Dr. Talip TÜRCAN.
 • 2 “İslam Düşüncesinde Dini Çoğulculuk-Religious Pluralism in İslamic Thought” Konulu Münferit Proje, SDÜ BAP Projesi, Proje No: 1120-M-05, Yıl: 2005-2007, Yürütücü: Doç. Dr. Mevlüt ALBAYRAK.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (03.03.2016-08.08.2017)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Anabilim Dalı Başkanlığı (18.03.2016-)
VERDİĞİ DERSLER
GÜNÜMÜZ MESELELERİ VE İSLAM (I.ÖĞRETİM 4-A,B)
GÜNÜMÜZ MESELELERİ VE İSLAM (II. ÖĞRETİM 4-A,B,C)
İBADETLER FIKHI (II. ÖĞRETİM 2-A)
İSLAM HUKUKU USULÜ (I. ÖĞRETİM 3-A)
İSLAM HUKUKU USULÜ (I. ÖĞRETİM 3-B)
TEMEL DİNİ BİLGİLER (İBADET) II (I. ÖĞRETİM 1-A)
TEMEL DİNİ BİLGİLER (İBADET) II (II. ÖĞRETİM 1-A)
Yukarı çık