Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Özge KAM HEPDENİZ
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge KAM HEPDENİZ
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118757
E-Posta ozgekam@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ BÖLÜMÜ 4.9.2003
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 20.1.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., KAM, Ö., Araş.Gör., TEMEL, U.B., Araş.Gör., "Bölümlü Matris Sistemleri", Türk Dişhekimliği Dergisi, Vol.14, No.67, (Ocak-Şubat-Mart2007), p.56-60.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ermis RB, Temel UB, Cellik EU, Kam O,''Clinical Performance of a Two-Step Self-Etch Adhesive with Additional Enamel Etching in Class III Cavities'', Operative Dentistry Vol. 35, (2010), p.147-155.
 • 2 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., KAM, Ö., Arş.Gör, ÇELİK, E.U., Yrd.Doç.Dr., TEMEL, U.B., Arş.Gör., "Clinical evaluation of a two-step etch&rinse and a two-step self-etch adhesive system in Class II restorations: two-year results", Operative Dentistry, Vol.34, No.6, (2009), p.656-663.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., TEMEL, U.B., Araş.Gör., KAM, Ö., Araş.Gör., "Florozisli Dişlerde Yapılan Ağartma Tedavisinin L*a*b* Renk Aralık Sistemi ile Değerlendirilmesi: Vaka Raporu", Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Vol.31, No.1, (2007), p.36-41.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., KAM, Ö., Arş.Gör., ÇELİK, E.U., Yrd.Doç.Dr., TEMEL, U.B., Arş.Gör., "İki farklı adeziv sistemin sınıf 2 restorasyonlardaki 18-aylık klinik performansının değerlendirilmesi", 13. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Sivas, 9-12 Ekim 2008.
 • 2 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., KAM, Ö., Arş.Gör., TEMEL, U.B., Arş.Gör., Bölümlü Matris Sistemleri, Konservatif Bilim Dalları Toplantısı, Erzurum, 2006.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kam Ö, Ermiş RB. Endodontic Treatment Outcome: Effect Of The Coronal Restoration. The 4 E’S of Endododntics, Isparta 17-19 Mart 2011.
 • 2 Kam Ö, Ermiş RB. Restorasyon Kenarlarının Değerlendirilmesinde Kalitatif ve Kantitatif Elektron Mikroskobu Analizinin Kullanılması. 15. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, 29-30 Nisan – 1 Mayıs 2011.
 • 3 Kam Ö, Ermiş RB. Elektron Mikroskobik Kenar Analizi Ve Mikrosızıntı Testi Arasındaki Korelasyon. 15. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, 29-30 Nisan – 1 Mayıs 2011.
 • 4 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., TEMEL, U.B., Arş.Gör., ÇELİK, E.U., Yrd.Doç.Dr., KAM, Ö., Arş.Gör, "Clinical effectiveness of selective etching in class III composite restorations", Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Munich, 10-12, Eylül 2009.
 • 5 ÇELİK, E.U., Yrd.Doç.Dr., KAM, Ö., Arş.Gör., TEMEL, U.B., Arş.Gör., ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., "İki Farklı Hassasiyet Giderici Ajanın Dentin Yüzeyine Etkisinin Morfolojik Olarak İncelenmesi", 9. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, 16-18, Mayıs 2008.
 • 6 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., TEMEL, U.B., Arş.Gör., ÇELİK, E.U., Yrd.Doç.Dr., KAM, Ö., Arş.Gör, "Minenin Fosforik Asitle Pürüzlendirilmesinin Kendinden Asitli Adezivin Sınıf 3 Restorasyonlardaki Klinik Performansı Üzerine Etkisi", 10. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, 28-30, Kasım 2008.
 • 7 KATIRCI, G., Arş.Gör., KAM, Ö., Arş.Gör., ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., "Doğal Tabakalama Tekniği Kullanılarak Yapılan Estetik Posterior Restorasyonlar (Vaka Raporları)", 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, Fethiye, 240, 27-29 Nisan 2007.
 • 8 KAM, Ö., Arş.Gör., TEMEL, U.B., Arş.Gör., ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., "Florozisli Ön Dişlerin Estetik Tedavileri: Vaka Raporu", 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi ve 9. Kariyoloji Sempozyumu, Fethiye, 258, 27-29 Nisan 2007.
 • 9 KAM, Ö., Arş.Gör., TEMEL, U.B., Arş.Gör., ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., Estetik Dişhekimliğinde Renk Uyumu, 5. Uluslararası Ege Dişhekimleri Odası Bilimsel Kongresi, Marmaris, 2006
 • 10 TEMEL, U.B., Arş.Gör., KAM, Ö., Arş.Gör., ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., Florozisli Dişlerde Yapılan Ağartma Tedavisinin L*A*B* Renk Aralık Sistemi İle Değerlendirilmesi: Vaka Raporu, 5. Uluslararası Ege Dişhekimleri Odası Bilimsel Kongresi, Marmaris, 2006.
 • 11 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., TEMEL, U.B., Arş.Gör., KAM, Ö., Arş.Gör., Yılmaz H.H., Doç.Dr., Şentut F., Dr., Doğudatekgezener M., Dr., Üçtaşlı S., Prof.Dr., Orhan H., Yrd.Doç.Dr., Isparta Sav'da 12-14 Yaş Grubu Çocuklarda Diş Çürüğü Görülme Sıklığı, 1st International Dental Symposium- Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Isparta, 2004.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kam Ö, Ermiş RB. Marginal Adaptation And Microleakage Of Low-Shrinkage Composites In Class V Cavities. 5th Conseuro Meeting, İstanbul, 13-15 Ekim 2011.
 • Doktora Tezi
 • 1 Polimerizasyon Büzülmesi Düşük Kompozit Rezinlerin Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından In Vitro Olarak Değerlendirilmesi'
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Okulcanlar Projesi, Ekim 2010-Mayıs 2011
 • 2 Ağız Diş Sağlığını Geliştirme ve Diş Çürüklerini Önleme Projesi; Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi, 17-19 Şubat 2011.
 • 3 Polimerizasyon Büzülmesi Düşük Kompozit Rezinlerin Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından In Vitro Olarak Değerlendirilmesi, BAP Proje no: 1855-D-09, 2009-2010.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 ERMİŞ, R.B., Doç.Dr., TEMEL, U.B., Arş.Gör., ÇELİK, E.U., Yrd.Doç.Dr., KAM, Ö., Arş.Gör, "Clinical effectiveness of selective etching in class III composite restorations", Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Munich, 10-12, Eylül 2009.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Tübitak Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2010. “Operative Dentistry, 2010; 35: 147-155.”
 • 2 Tübitak Ulakbim Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2010. “Operative Dentistry, 2009; 34: 656-663.”
 • 3 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 13. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı Poster İkincilik Ödülü, 2008. “Ermiş RB, Kam Ö, Çelik EU, Temel UB. İki Farklı Adeziv Sistemin Sınıf 2 Restorasyonlardaki 18-Aylık Klinik Performansının Değerlendirilmesi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü, 2. Sınıf Koordinatörü
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık