Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yrd. Doç. Dr. HAKAN MEHMET KİRİŞ
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. HAKAN MEHMET KİRİŞ
Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler
Telefon 0246-2113135
E-Posta hakanmkiris@yahoo.com ve hakankiris@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hakanmehmetkiris
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SDÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kamu Yönetimi Bölümü (10.09.2001)
Yüksek Lisans SDÜ- Sosyal Bil.Enst. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (16.08.2005)
Doktora SDÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi (14.07.2010)
İLGİ ALANLARI
siyasal katılma, parti sistemleri, parti politikaları, yerel siyaset
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz, İsmail Gökdayı, Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayınları, Ankara 2014.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Hüseyin Gül ve Hakan M. Kiriş, 2009, "Geçmişten Günümüze Yönetsel ve Siyasal Yönleriyle Isparta", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 2 Hakan M. Kiriş, Hüseyin Gül, M. Ali Bayraktaroğlu ve Harun Çakır, 2009, "Geçmişten Günümüze Fotoğraflarla Isparta", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 3 Murat Çuhadar, Hüseyin Gül, Çetin Meydan, Hakan M. Kiriş, Murat Çeliker ve Harun Çakır, 2009, "Isparta İlinin Turizm Değerleri", içinde Hüseyin Gül ve Songül Boybeyi (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 4 Hakan M. Kiriş, "Isparta'nın Kısa Dönem Lider Adayı Erkan Mumcu", Der. Hakan Mehmet Kiriş ve Nilüfer Negiz, Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları, Politika Tasarım Yayını no.6, Isparta 2010, ss.27-36. Erişim Adresi: http://kutuphane.sdu.edu.tr/belge/isparta_siyaset_ve_yonetim_arastirmalari.pdf
 • 5 Hakan M. Kiriş, "Etkin Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Tekin Bayram", Der. Hakan Mehmet Kiriş ve Nilüfer Negiz, Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları, Politika Tasarım Yayını no.6, Isparta 2010, ss.37-48. Erişim Adresi: http://kutuphane.sdu.edu.tr/belge/isparta_siyaset_ve_yonetim_arastirmalari.pdf
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Hakan Mehmet Kiriş, İhsan Kamalak, Hüseyin Gül, "Recent Reforms in Turkish Political System and Future Prospects", Edited by İhsan Kamalak and Hüseyin Gül, Turkey in the New Millennium - A Critique of Political Social and Economic Transformations, LAP Lambert Academic Publishing 2013, ISBN: 978-3-659-33681-2, ss.17-67.
 • 2 Hüseyin Gül, Hakan M. Kiriş, "Democratic Governance Reforms in Turkey and Their Implications", Edt. Alexander R. Dawoody, Public Administration and Policy in the Middle East, Springer, 2015, p.25-60.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hakan M. Kiriş, "Bir Tarımsal Üretim Sürecinin Rasyonelleştirilmesi", MPM Verimlilik Dergisi Yıl:2004 Sayı:2 ss.141-157
 • 2 Hakan M. Kiriş, "Kentte ve Kırda Siyasal Katılma Biçimleri Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2006, Cilt:11, Sayı:1, ss.337-356.
 • 3 Hakan M. Kiriş, "Yerleşim Biriminin Seçmen Tercihlerine Etkileri Bağlamında Kent ve Köy Seçmenleri - Isparta Kenti ve Köyleri Örnekolay Araştırması" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl/Vol.2,Sayı:3,Bahar 2006,ss.42-71.
 • 4 Hakan M. Kiriş, (Hidayet Keskin ve Canan Şentürk ile), "2001 Krizinin Ekonomik ve Siyasi Yönleri üzerine Bir Değerlendirme Çabası", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt:2 Sayı:4,Güz 2006, ss.46-73.
 • 5 Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, "Türkiye'de 1965 Sonrası Yapılan Genel Seçimler ve Siyasal Partiler Bağlamında Solda Yaşanan Gelişmelerin Bir Çözümlemesi", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl.1 Sayı.1 Eylül-Aralık 2007, ss.91-116.
 • 6 Nilüfer Negiz ve Hakan M. Kiriş, "Yerel Demokratikleşmede Katılım Sorunu - Isparta Alan Araştırması", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl.2 Sayı.23 Kasım 2007, ss.36-47.
 • 7 Hakan M. Kiriş ve Hüseyin Gül, "Yarının Siyasetinin İzleri: 29 Mart Yerel Seçimleri Sonrası Siyasette Kimlik, Hizmet ve İdeoloji Eksenli Kırılma", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl.2, Sayı.4, Eylül - Aralık 2008, ss.139 - 150.
 • 8 Hakan Mehmet Kiriş, "Türkiye'de Rekabetçi Partilerin Dönüşümü: Post-80 Sisteminde Partilerin Yükselişi ve Düşüşü", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 6, Sayı 13-14, Ocak-Aralık 2012, s.25-53.
 • 9 Hakan Mehmet Kiriş, "Türkiye'de Ulusal ve Yerel Siyasetin Dinamiklerini Erkan Mumcu Örneği Üzerinden Okumak", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C.4, S.8., Yıl 2013, ss.107-126.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hakan M. Kiriş, "Kolaycı Zihniyet ve Bunun Dönüşüm Gerekleri, Aktif Yurttaş, İleri Toplum", Serbest Çizgi Dergisi, Yıl:2004 Sayı:27, ss.33-38.
 • 2 Hakan M. Kiriş, "Ne Olacak Bu Merkez Sağın Hali", AGORA Dergisi, Sayı 8, Yıl 2006 Mayıs - Haziran, ss.36-39.
 • 3 Hakan M. Kiriş, "Siyasete Katılamayanlar", AGORA Dergisi, Sayı.11 Yıl.2006 Kasım-Aralık.
 • 4 Hakan M. Kiriş, "Merkezin Sağı Türkiye'nin Ne Kadarı?", AGORA Dergisi, Sayı 13. Mart-Nisan-Mayıs 2007.
 • 5 Hakan M. Kiriş, Ceyda Şataf, "İktidardan Olmak Ya da Olmamak: Türkiye'de Belediyelerin Çıkmazı", Yerel Siyaset Dergisi, Sayı:15, 2007.
 • 6 Hakan M. Kiriş, Hidayet Keskin, "Bir Siyasal Katılamayan Olarak Kadın" Yerel Siyaset Dergisi Sayı.19 Temmuz 2007.
 • 7 Hakan M. Kiriş, "22 Temmuz'dan Sonrası", Yerel Siyaset Dergisi, Sayı 20, Ağustos 2007, s.36-37.
 • 8 Hakan M. Kiriş, "Isparta'ya Yeni Kent Meydanı", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl.3 Sayı.33 Eylül 2008, ss.60-61.
 • 9 Hakan M. Kiriş, "Geçmişin Gölgesinde Bir Parti Olmak" Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, Eylül - Aralık 2008, 243 - 245.
 • 10 Hüseyin Gül, Hakan M. Kiriş, Nilüfer Negiz, "29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Sonrasında Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Isparta İl Genel Meclisi Oluşum & Nitelik Araştırması", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl 4, Sayı 40, Mayıs 2010, ss.74-80.
 • 11 Hakan M. Kiriş, Hüseyin Gül, "CHP'yi İktidara Gelmekten Alıkoyan Nedenler Üzerine", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 4, Sayı. 8-9-10, Ocak - Aralık 2010, ss.199-202.
 • 12 Hakan M. Kiriş, "Kutuplaşan Türkiye", Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl 4, Sayı. 8-9-10, Ocak - Aralık 2010, ss.203-204.
 • 13 Hakan Mehmet Kiriş, "Hayatımız Seçim", Politika Tasarım Bülteni, Yıl 1 Sayı 1 Bahar 2011. http://ifile.it/uo6glr/__Politika_Tasar__m_B__lteni.l_t5x3n578nx2zx25.pdf
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hakan Mehmet Kiriş, "Aydın İlinde Siyasal Gelenekler Doğrultusunda 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2011, Sayı 24, ss.175-194. http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosbilder/dosyalar/24/24_11.pdf
 • 2 Hakan Mehmet Kiriş, Tuna Emre Köklü, "Bir 'Kıyı Şeridi' Seçim Bölgesi Olarak Muğla'da Siyasal Gelenekler ve Yeni Yönelimler", Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, No 2, 2012, ISSN 2146-0817
 • 3 Hakan Mehmet Kiriş, Niran Özalp, Ayşen Peker, "Siyasetçiler ve Kamu Yöneticileri Bakımından Tanınırlık: Isparta Örneği", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, 2013, ss.23-35.
 • 4 Hakan Mehmet Kiriş, "Avrupa Parlamentosu'nda Siyasal Gruplar ve Parlamento Seçimleri", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 29, 2013, ss. 123-135
 • 5 İhsan Kamalak, Hakan M. Kiriş, Hüseyin Gül, "Türkiye'de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, Temmuz 2013, s.1-30.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hakan M. Kiriş - Hüseyin Gül, Türkiye'de Siyasal Eğilimlerin Dönüşümü: Yerel Seçimler Bağlamında Bir Çözümleme, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41 Sayı 2 Haziran 2008, ss. 101-129. TODAİE's Review of Public Administration Versiyonu: Hakan M. Kiriş, Hüseyin Gül, "Transformation of Political Tendencies in Turkey: An Analysis Within the Context of Local Elections", Vol.2, No.2, June 2008, pp.121-154.
 • 2 Hakan Mehmet Kiriş, "Parti Sisteminde Kutuplaşma ve Türk Parti Sistemi Örneği", Amme İdaresi Dergisi, Cilt.44 Sayı.4, Aralık 2011, s.33-67. TODAİE's Review of Public Administration Versiyonu: "Polarization in the Party System and the Case of the Turkish Party System", Vol.5, Number 4, December 2011, p.45-90.
 • 3 Hakan Mehmet Kiriş, "The CHP: From the Single Party to the Permanent Main Opposition Party", Turkish Studies, 2012 Volume 13 Issue 3, ss.397-413.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Hakan M. Kiriş, "Değirmen" (Reşat Nuri Güntekin, Bütün Eserleri 7, İnkılap Yayınları, 19.basım) Kitap Değerlendirmesi, SDÜ. SBE. Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, s.197-199, Güz 2005.
 • 2 Hakan M. Kiriş, (Kitap İncelemesi), CHP 1965-1980 Türk Siyasal Yaşamında Ortanın Solu (Yazar: Gülsüm Tütüncü Esmer, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya 2006), Toplum ve Demokrasi Dergisi, Yıl.1 Sayı 1 Eylül - Aralık 2007, ss.167-168.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Doç.Dr.Songül Sallan Gül, Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Gül, Arş.Gör.Ebru Yılmaz, Hakan M. Kiriş, "Yaşlı Yoksullara Yönelik Sosyal Yardımlar ve Isparta Örneği", T.C. Başbakanlık SHÇEK Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, Ankara, Nisan 2004
 • 2 Songül Sallan Gül, Murat Ali Dulupçu, Hüseyin Gül, Cem Ergun, Hakan M. Kiriş ve Ayşe Alican , "Yerelleşme ve Piyasalaşma Kent Yoksulluğuna Çare mi? İki Kent Temelinde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 13-16 Haziran (2005).
 • 3 Sallan Gül, S., M. A. Dulupçu, H. Gül, C. Ergun, H. M. Kiriş ve A. Alican, 2005, "Yerelleşme ve Piyasalaşma Kent Yoksulluğuna Çare mi? İki Kent Temelinde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 13-16 Haziran.
 • 4 Hakan M. Kiriş, "Cinsiyet Farklılıklarının Siyasal İlgi ve Katılıma Etkileri ve Bu Etkiler Kapsamından Kentin Kadına Kazandırdığı Konum", Türkiye'de Siyaset ve Kültür Sempozyumu, 13-15 Ekim 2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • 5 Hakan M. Kiriş, (Ayşe Durgun ile), "Isparta'da Halkın Turizme Bakış Açısı", II.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 9-12 Kasım 2006 Eğirdir - Isparta,ss.311-322.
 • 6 Gül H., Taşdan N., Kiriş HM, "Kentsel Büyüme Yönetimi ve Mücavir Alan Uygulamasında Isparta Örneği", Adnan Menderes Üniversitesi İİBF Kentsel Alan Yönetimi Sempozyumu, Nazilli - Aydın 15.01.2007.
 • 7 Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Ceyda Şataf, "Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Belediye Meclisinin Oluşumu ve Niteliği: Isparta Belediye Meclisi Örneği", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, Cilt 2, ss.359-369.
 • 8 Nilüfer Negiz, Hakan Mehmet Kiriş, Aysun Yemen, Ayşen Peker, Aslı Yıldırım, Tuna Köklü, "Temsilde Cinsiyet Degiskeni: Aydın ve Mugla Incelemesi" KAMU YÖNETIMI FORUMU KAYFOR - 12, 59-60.,
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Mehmet Aktel, Hakan M. Kiriş; "Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Güvenlik (Emniyet) Yönetimine Etkileri", II.Polis Bilişim Şurası, 14-15 Nisan 2005 Ankara (Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı II.Polis Bilişim Sempozyumu 2005 Bildiriler Kitabı ss.323-327.)
 • 2 Hakan M. Kiriş, "Kent ve Köy Seçmenlerinin Davranış Farklılıkları: Isparta Kenti ve Köyleri Örnekolay Araştırması" Siyasal İlimler Türk Derneği III.Lisansüstü Konferansı - Hacettepe Üniversitesi - Ankara 12.11.2005.
 • 3 Hakan M. Kiriş, Elif Aydın, "Türkiye'de Bireysiz Demokrasi'nin Evrim Gereği" Muğla Üniversitesi İİBF Tartışma Tebliğleri III.seri, 27.04.2006.
 • 4 Hakan M. KİRİŞ, "Seçim Dönemleri İtibariyle Türkiye'de Siyasal Eğilimler Nereye Gidiyor?", Siyasi İlimler Türk Derneği Lisansüstü Öğrencileri IV.Siyasal Bilimler Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 11.11.2006.
 • 5 Hakan M. Kiriş, "Siyasette Toplumsal Cinsiyet Rolleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Siyasette ve Çalışma Yaşamında Kadın Workshop, Isparta 5.12.2006
 • 6 Hakan M. Kiriş ve Hande Özdamar, "Post-Demirel Dönemde Isparta Özeli Üzerine Bir Değerlendirme", Siyasi İlimler Türk Derneği VI. Lisansüstü Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1Kasım 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hakan M. KİRİŞ (Dilek Memişoğlu ve Bahadır Eser ile birlikte), "Son Kamu Yönetimi Reformlarında Sivil Toplumun Yeri", III. STK Kongresi, On Sekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, 9-10 Aralık 2006, Çanakkale.
 • 2 Hidayet Keskin, Hakan M. Kiriş, Canan Şentürk, Onur Demirel, "Economic and Political Interaction of 2001 Crisis: Implications for 2008 Recession", First International Conference on Management and Economics: "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective" - (ICME 2008), Tirana, Albania, 28-29 March 2008.
 • 3 Hidayet Keskin, Yasemen Kiriş, Canan Şentürk, Hakan M. Kiriş, "Can SMEs in Developing Countries Resist Crisis? An Analysis on Turkish and Albanian Cases", First International Conference on Balkans Studies - Integration of the Western Balkans into Euro-Atlantic Structures - Future Challenges" - (ICBS 2008) Tirana, 7 - 8 November 2008.
 • 4 Onur Sungur, Hidayet Keskin, Canan Şentürk, Hakan M. Kiriş, "Bölgesel Kalkınmada Yakınlığa Dayalı İnovasyon Modelleri ve Yeni Bir Açılım Olarak Uzak Networkler", Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, ss.954-969.
 • 5 Hakan M. Kiriş, Canan Şentürk, Hidayet Keskin, Onur Sungur, "Comparative Analysis of Bosnia Herzegovina to the Other Former Yugoslav Federation Countries in the Context of Political and Economic Perspectives", 2. International Symposium on Sustainable Development (Economy and Management), International Burch University, June 8-9, Sarajevo 2010, pp.302-311.
 • 6 Hidayet Keskin, Canan Şentürk, Onur Sungur, Hakan M. Kiriş, "The Importance of SME's in Developing Economies", 2. International Symposium on Sustainable Development (Economy and Management), International Burch University, June 8-9, Sarajevo 2010, pp.183-192.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Niran Cansever, Türkiye'de 2000 Sonrası Ordunun Siyaset Üzerindeki Etkisi ve Bunu Belirleyen Dinamikler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, 2013.
 • 2 Osman Ağralı, Kalkınma ajanslarının bölge ve il kalkınmasındaki rolü: Baka ve Isparta örneği, SDÜ SBE Kamu Yönetimi ABD
 • 3 Ayşen Peker, Türkiye'de Ulusal ve Yerel Siyaset Ekseninde Bir Siyasal Kariyeri Anlamak: Yüksel Yalova, SDÜ SBE Kamu Yönetimi ABD, 2015
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SİTD ve SDÜ İİBF Kamu Yönetimi tarafından düzenlenen Lisansüstü Öğrencileri IV. Siyasal Bilimler Kongresi'nde organizatörü.
 • 2 IV. Siyasal Bilimler Kongresi, Siyasi İlimler Türk Derneği & SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Oturum Başkanlığı, Isparta, 11 Haziran 2006
 • 3 8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi Oturum Başkanlığı, Uşak Üniversitesi, 12-13 Mayıs 2011.
 • 4 Pamukkale Üniversitesi 16-17 Kasım 2012 I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi Yerel Siyaset Oturum Başkanlığı
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 ULAKBİM Yayın Teşvik Ödülü 2008
 • 2 SDÜ 2009 Yılı Grup Başarı Ödülü: Politika Tasarım Grubu
 • 3 ULAKBİM Yayın Teşvik Ödülü 2011
 • Kişisel web sayfası
 • 1 kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hakanmehmetkiris
 • 2 http://suleyman-demirel.academia.edu/HakanMKiris
 • 3 www.politikatasarim.org
 • 4 http://www.facebook.com/hmkiris
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dizgisi Yıl.2006 Sayı.3 ve 4.
 • 2 Toplum ve Demokrasi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Planı Çalışmaları 2011 - 2015
 • 4 Isparta Ticaret Borsası Stratejik Planı
 • 5 Güzelçamlı Belediyesi Stratejik Planı
 • 6 Politika Tasarım Kulübü Akademik Danışmanı
 • 7 Hakan M. Kiriş, "Takımla Çalışma Teknikleri Semineri", 05.04.2011, Isparta Emniyet Müdürlüğü, Rütbe ve Kıdeme Göre Eğitim Programları, 28 Mart - 15 Nisan 2011.
 • 8 Hakan M. Kiriş, "Değişim ve Yenilikçi Düşünde Semineri", 15.04.2011, Isparta Emniyet Müdürlüğü, Rütbe ve Kıdeme Göre Eğitim Programları, 28 Mart - 15 Nisan 2011.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Hakan M. Kiriş, "Devlet Niteleyeni" (Radikal İki, 29 Şubat 2004),
 • 2 Hakan M. Kiriş, "Bu da Nesi?" (Radikal İki, 25 Nisan 2004)
 • 3 Hakan M. Kiriş, "Eurovision'dan Ötesi AB" (Radikal İki, 16 Mayıs 2004)
 • 4 Hakan M. Kiriş, "Turizmde Son Nokta" (Radikal İki,27 Haziran 2004)
 • 5 Hakan M. Kiriş, "Turizme Gönül Verenler" (Radikal İki, 8 Ağustos 2004)
 • 6 Hakan M. Kiriş, "Alamancılar ve Biz" (Radikal İki,12 Eylül 2004)
 • 7 Hakan M. Kiriş, "Kamunun Kahramanı" (Radikal İki, 31 Ekim 2004)
 • 8 Hakan M. Kiriş, "Isparta'da Seçimler ve Siyaset", Gülses Gazetesi 30.07.2007.
 • 9 Hakan M. Kiriş, "Türkiye'de bir sol parti olmak ya da ol(a)mamak", Milliyet Gazetesi, 11.09.2008, http://www.milliyet.com.tr/Siyaset/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=989348&ver=12
 • 10 Hakan M. Kiriş ve Hande Özdamar, "Isparta'nın Kaderinin Değiştiği Dönem: Demirelli Yıllar", Akdeniz Gazetesi, 20.02.2009.
 • 11 Hakan M. Kiriş, "Üniversite Gençliğini İhmal Eden Kaybeder", Akdeniz Gazetesi 23.02.2009
 • 12 Hakan M. Kiriş, "Sanal Seçimden Çarpıcı İpuçları", Akdeniz Gazetesi, 5 Mart 2009.
 • 13 Hakan M. Kiriş, "Kilit 22 Bin Seçmende", Akdeniz Gazetesi, 13 Mart 2009.
 • 14 Doç.Dr. Hüseyin Gül, Dr.Nilüfer Negiz, Arş.Gör.Hakan M. Kiriş, Uzm. Alper Tütünsatar, Arş.Gör. Cem Ergun, Arş.Gör.Elif Türkan Arslan, Uzm. Hande Özdamar, "Politika Tasarım Grubu Rapor 1:Isparta'da Seçmen Yönelimleri Araştırma Raporu", www.politikatasarim.org, 17.03.2009
 • 15 Hakan M. Kiriş, "Üç Seçime Pusula", Akdeniz Gazetesi, 18 Mart 2009.
 • 16 Hakan M. Kiriş, "28 Mart Sonrasında Isparta'ya Genel Bir Bakış", www.politikatasarim.org
 • 17 Hakan M. Kiriş, "Belediye Başkanı Dünya Güzeline Karşı", www.politikatasarim.org
 • 18 Hakan M. Kiriş, "Sonucu Doğru Aday Belirledi", Akdeniz Gazetesi, 6 Nisan 2009.
 • 19 Hakan M. Kiriş, "Korkutan Umutsuzluk", Akdeniz Gazetesi, 13.04.2OO9
 • 20 Hakan M. Kiriş, "CHP ve MHP'nin Yıldızı Parladı, AK Parti Geriledi", Akdeniz Gazetesi 27 Haziran 2009.
 • 21 Hakan M. Kiriş, "2007'den 2009'a Isparta'nın Seçim Coğrafyası", www.politikatasarim.org
 • 22 Nilüfer Negiz ve Hakan M. Kiriş, "Politika Tasarım Grubu Rapor 3: Isparta Belediye Meclisi", www.politikatasarim.org
 • 23 Hüseyin Gül, Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Elif Türkan Arslan, Cem Ergun, Arzu Erdinç, "Politika Tasarım Grubu Rapor 2: Isparta'da Seçmenlerin Yeni Belediye Yönetiminden Beklentileri" www.politikatasarim.org
 • 24 Kanal 32 Basın Kulübü 2010 Referandumu Değerlendirmesi Programı, 15.09.2010
 • 25 Hakan Mehmet Kiriş, "Hedef; Türkiye'ye Kazandırmak", Akdeniz Gazetesi Yerleşke Eki'ne Demeç
 • 26 Hakan Mehmet Kiriş, "Isparta'da Seçmen Tabanının Görünümü", Akdeniz Gazetesi, 22.09.2010.
 • 27 Hakan Mehmet Kiriş, "12 Hazirana Doğru Seçimler ve Temsil Bağlamında Adaylara ve Seçmenlere Öneriler", Isparta Manşet Gazetesi, 21-22-23 Şubat 2011 & Aydın Yeni Ufuk Gazetesi 13 Nisan 2011.
 • 28 Röportaj "Siyaset Önemli Değişim Geçiriyor", Akdeniz Gazetesi, 21 Mayıs 2011.
 • 29 Röportaj "12 Haziran Genel Seçimini Nasıl Değerlendiriyor?" Akdeniz Gazetesi 20 Haziran 2011.
 • 30 KANAL 32 'GÜNDEM ISPARTA' Programı Yapımcısı ve Sunucusu 2011 - 2012 sezonu (gundemisparta@gmail.com) http://www.facebook.com/pages/Gündem-Isparta/151221141643141 Program Arşivine www.kanal32.com.tr'den ulaşılabilir.
 • 31 Hakan Mehmet Kiriş, "Dünya Küçülürken...", Uluslararası Politika Akademisi, 28.03.2012 http://politikaakademisi.org/?p=441
 • 32 Hakan Mehmet Kiriş, "Amerika ve Zeytin Ağacı", Uluslararası Politika Akademisi, (UPA), http://politikaakademisi.org/?p=581
 • 33 Hakan Mehmet Kiriş, "Kiraz Festivalinin Düşündürdükleri", Manşet Gazetesi, 02.07.2012 ve ISVAK İnternet Sitesi http://www.ispartavakfi.com/yazar.asp?yaziID=319
 • 34 Hakan Mehmet Kiriş, "Isparta'nın Tanıtıcı İmgesi Ne Olabilir?", Manşet Gazetesi, http://www.ispartamanset.net/haber_detay.asp?haberID=1124
 • 35 Hakan M. Kiriş, "Ne Olacak Bu Çiftçinin Hali", Manşet Gazetesi, http://www.ispartamanset.net/haber_detay.asp?haberID=1145
 • 36 Hakan Mehmet Kiriş, "İspanyoller Tuhaf Adamlar", Manşet Gazetesi, http://www.ispartamanset.net/haber_detay.asp?haberID=1083
 • 37 Hakan Mehmet Kiriş, "18 Yaş ve Dahası", Manşet Gazetesi, http://www.ispartamanset.net/haber_detay.asp?haberID=1083
 • 38 Hakan Mehmet Kiriş, "Isparta İçin Hibrit Teknolojiler", Manşet Gazetesi, http://www.ispartamanset.net/haber_detay.asp?haberID=1212
 • 39 Hakan Mehmet Kiriş, "Geleceğin Kış Turizmi", Manşet Gazetesi, 14.11.2012 http://www.ispartamanset.net/haber_detay.asp?haberID=1326
 • 40 Hakan Mehmet Kiriş, "Isparta'ya Enerji Verecek Kaynaklar", Yeni ÜN Dergisi, Sayı 4, Kasım 2012, s.47.
 • 41 Hakan Mehmet Kiriş, "Kendi Başına İnşa Etmedin", EKOAYDIN Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Aralık 2012, s.8. http://issuu.com/ekoaydin/docs/ekoaydinaralik?mode=window&backgroundColor=%23222222
 • 42 Hakan Mehmet Kiriş, "Isparta ve Büyükşehir Vizyonu", YENİ ÜN Dergisi, Mayıs 2013.
 • 43 Hakan Mehmet Kiriş, "Parties Beyond Borders and the Turkish Case", http://politikaakademisi.org/parties-beyond-borders-and-the-turkish-case/
 • 44 Devlet Eski Bakanı ve TBMM Eski Başkanvekili DR. Yüksel Yalova ile Röportaj, http://politikaakademisi.org/devlet-eski-bakani-ve-tbmm-eski-baskanvekili-dr-yuksel-yalova-roportaji/
 • 45 2014 Yerel Seçimlerini Okumak, http://politikaakademisi.org/2014-yerel-secimlerini-okumak/
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2011)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Hakan M. Kiriş, "Kent ve Köy Ayrımının Seçmen Davranışlarının Şekillenmesine Etkisi - Isparta Kenti ve Köyleri Örnekolay Araştırması",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, 2005. Link: http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00405.pdf
 • Doktora Tezi
 • 1 Hakan Mehmet Kiriş, "Türk Parti Sisteminde 1980 Sonrası Kutuplaşma ve Dinamikleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD. 2010. Link: http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00776.pdf
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Siyasi İlimler Türk Derneği
 • 2 Politika Tasarım Grubu (www.politikatasarim.org)
 • 3 Uluslararası Politika Akademisi (UPA)
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Politika Tasarım Bülteni Yıl 1 Sayı 1 Bahar 2011 http://ifile.it/uo6glr/__Politika_Tasar__m_B__lteni.l_t5x3n578nx2zx25.pdf
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl. 4, Sayı 7, Güz 2012.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 2010/2 Sayı 12
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 15, 2012/1.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Hakan Mehmet Kiriş, Alper Tütünsatar, Ayşen Peker, "Siyaset ve Gençlik Buluşmaları Kemal KIlıçdaroğlu", Politika Tasarım Grubu Yayını No.1, Isparta 2010. Link: http://www.politikatasarim.org/files/kilicdaroglu-kitap.pdf
 • 2 Hakan Mehmet Kiriş, Alper Tütünsatar, Ayşen Peker, "Siyaset ve Gençlik Buluşmaları TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl", Politika Tasarım Grubu Yayını No.2, Isparta 2010. Link: http://www.politikatasarim.org/files/cevdeterdölktp.pdf
 • 3 Hakan Mehmet Kiriş, Alper Tütünsatar, Çağrı Doğuş Lenk, "Siyaset ve Gençlik Buluşmaları Devlet Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Çelik", Politika Tasarım Grubu Yayını No.3, Isparta 2010.
 • 4 Hakan Mehmet Kiriş, Alper Tütünsatar, Yasemin Saraçbaşı, "Siyaset ve Gençlik Buluşmaları Erkan Mumcu", Politika Tasarım Grubu Yayını No.4, Isparta 2010. Link: http://www.politikatasarim.org/files/Mumcu_Kitap.pdf
 • 5 Hüseyin Gül, Hakan Mehmet Kiriş, Gülin Ulusoy, Esra Aytaç, Gözde Uslu, Alper Tütünsatar, Neslihan Sağlam, "2009 - 2010 Eğitim - Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni ve Uluslararası Hafta Konuşmaları: Süleyman Demirel, Pier Ugo Calzolari, Metin Lütfi Baydar", SDÜ Yayını, Isparta 2010.
 • 6 Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz, "Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları", Politika Tasarım Grubu Yayını No.6, Isparta 2010, ISBN:9789944452472. http://ifile.it/6sno7d/__Isparta_Siyaset_ve_Y__netim_Ara__t__rmalar__.l_t5x3n578nx2zx25.pdf http://kutuphane.sdu.edu.tr/belge/isparta_siyaset_ve_yonetim_arastirmalari.pdf
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Politika Tasarım Grubu tarafından yürütülen "Isparta'da Seçmen Yönelimleri 17 Mart 2009 Araştırması"
 • 2 Politika Tasarım Grubu tarafından yürütülen "Isparta'da Seçmenlerin Yeni Belediye Yönetiminden Beklentileri Araştırması"
 • 3 Politika Tasarım Grubu tarafından yürütülen "Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Isparta Belediye Meclisinin Oluşumu ve Niteliği" Araştırması
 • 4 SDÜ BAP tarfından desteklenen "Siyasi Partilerde Yandaşların Liderlik Beklentilerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Alan Araştırması"
 • 5 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Siyasal ve Yönetsel Sistemin Kurumsallaşma Süreci ve Sorunları
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 SDÜ tarafından desteklenen "Metropolde ve Anadolu Kentinde Yoksulluk - Ankara ve Isparta Örnekleri" adını taşıyan Doç. Dr. Songül Sallan Gül yöneticiliğindeki proje dahilinde proje asistanlığı
 • 2 SDÜ tarafından desteklenen Doç.Dr.Murat Ali DULUPÇU yürütücülüğündeki "Bölgesel Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi İle İnovasyon Süreçlerinin Analizi" konulu projede proje asistanlığı
 • 3 SDU BAP tarafından desteklenen Doç.Dr.Şaban Sitembölükbaşı yürütücülüğündeki "Türkiye'de İdeolojik ve Sosyoekonomik Grupların Siyasal Düşünce Kalıpları" Isparta, 2007, proje yardımcısı
 • 4 Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Araştırmaları Merkezi (YÖN-ARA) tarafından yürütülen "Seçmen Eğilimleri Araştırması 2007" projesinde araştırma asistanı
 • 5 Doç.Dr.Hüseyin GÜL tarafından "Geçmişten Günümüze Isparta," adlı Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına yürütülen Agustos 2007 itibarıyla üstlenilen projede araştırmacı.
 • 6 TÜBİTAK - SOBAG 1001 tarafından desteklenen Yrd. Doç. Dr. Erkan Polat yürütücülüğündeki "Kentsel - Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekansal Planlama Modeli: Eğirdir Örneği" başlıklı projede bursiyer.
 • 7 Doç.Dr.Hüseyin GÜL tarafından "Geçmişten Günümüze Isparta," adlı Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına yürütülen Agustos 2007 itibarıyla üstlenilen projede yürütme kurulu üyesi.
 • 8 SDÜ BAP tarafından desteklenip İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sitembölükbaşı tarafından yürütülen 1746 - D08 nolu "Türk Parti Sisteminde 1980 Sonrası Kutuplaşmalar ve Dinamikleri" adlı projede yardımcılık
 • 9 Doç. Dr. Nilüfer Negiz yürütücülüğünde TÜBİTAK tarafından desteklenen 114K008 nolu Temsilde Cinsiyet Değişkeni: Temsilci Ve Seçmenler Kapsamında Aydın Ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinde Çok Boyutlu Karşılaştırma başlıklı projede araştırmacı
VERDİĞİ DERSLER
Demokrasi ve Kurumları
General Perspectives on Turkish Political System
Siyasal Gelişme ve Modernleşme
Türk Demokrasi Tarihi
Siyasal İletişim ve Kampanya
Parti Politikaları
Çağdaş Parti Sistemleri
Türkiye'de Siyasal Dinamikler
Siyasal Danışmanlık ve Think Tank
Siyaset Bilimine Giriş
Toplumsal Yapı ve Dinamikleri
Türk Siyasi Hayatı
Siyaset Bilimi
Yukarı çık