Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Zehra BABALIK
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Zehra BABALIK
Birimi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Fidan Yetiştiriciliği
Telefon 2462713036
E-Posta zehrababalik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 23.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (YL) 26.1.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (DR) 2.5.2012
İLGİ ALANLARI
Bağ Yetiştirme ve ıslahı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Babalık, Z., Hallaç Türk, F., Göktürk Baydar, N., 2015. In Vitro Koşullarda Su Stresi Altındaki Kober 5 BB Asma Anacında Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 552-563.
 • 2 Hallaç Türk, F., Babalık, Z., Göktürk Baydar, N., 2015. Bazı Kırmızı Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Özellik Gösteren Bileşiklerin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 365-374.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yiğit, T., Şahiner, A., Göktürk Baydar, N., Babalik, Z., Demirci, T., 2017. Determination of the Best 24-eBL Application for the Accumulation of Antioxidant Compounds in Alphonse Lavallée Grape Cultivar by using Fuzzy Logic Modelling. Acta Horticulturae , 1160:381-390.
 • 2 Aras Aşçı, Ö., Babalık, Z., Demirci, T., Göktürk Baydar, N., 2017. Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2):40-46.
 • 3 Babalık, Z., Çetin, E.S., Hallaç Türk, F., Göktürk Baydar, N., 2013. Isparta Koşullarında Bazı Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Terbiye Şekillerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (Tarım Sempozyumu Özel Sayısı), 6(1), 101-106.
 • 4 Çetin, E.S., Babalık, Z., Hallaç Türk, F., Göktürk Baydar, N., 2013. Öküzgözü Üzüm Çeşidine Ait Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kadminyum Klorür Uygulamalarının Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (Tarım Sempozyumu Özel Sayısı), 6(1), 163-167.
 • 5 Babalık, Z., Göktürk Baydar, N, 2008. Asmada (Vitis vinifera L.) gövde ve yaprak sapı eksplantlarından adventif sürgün oluşumu üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 231-240.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çetin, E.S., Babalık, Z., Hallaç Türk, F., Göktürk Baydar, N., 2014. The effects of cadmium chloride on secondary metabolite production in Vitis vinifera cv. cell suspension cultures. Biological Research. 47:47-52.
 • 2 Göktürk Baydar, N., Babalık, Z., Hallaç Türk, F., Çetin, E.S., 2011. Phenolic composition and antioxidant activities of wines and extracts of some grape varieties grown in Turkey. Journal of Agricultural Sciences. 17, 67-76.
 • 3 Özkan, G., Sağdıç, O., Göktürk Baydar, N., Kurumahmutoğlu (Babalık) Z., 2004. Antibacterial activities and total phenolic contents of grape pomace extracts. Journal of the Science of food and agriculture
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erbaş, D., Onursal, C.E., Babalık, Z., Koyuncu, M.A., 2014. Üzüm Muhafazasında Salisilik Asit Kullanımı. 6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 22-31, Bursa.
 • 2 Çetin, E.S., Babalık, Z., Göktürk Baydar, N., 2012. Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Tanelerdeki Toplam Karbonhidrat, Fenolik Madde, Antosiyanin, ?-Karoten ve C Vitamini İçeriklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 151-159 Antalya.
 • 3 Babalık, Z., Çetin E.S., Hallaç Türk, F., Göktürk Baydar, N., 2009. Çavuş üzüm çeşidinde fenolik bileşiklerin farklı terbiye sistemlerine göre değişimlerinin belirlenmesi. Türkiye 7. Bağcılık Sempozyumu, Cilt I., 287-293, Manisa.
 • 4 Hallaç Türk F, Aşçı Ö., Babalık Z., Göktürk Baydar, N., 2009. Kırmızı üzüm suyu ile sirkenin fenolik bileşik içerikleri ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi. Türkiye 7. Bağcılık Sempozyumu, Cilt II., 247-253, Manisa.
 • 5 Göktürk Baydar, N., Hallaç, F., Çetin, S., Babalık, Z., 2005. Asmalarda bir yaşlı dallardaki karbonhidrat içeriğinin dönemsel değişiminin incelenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Cilt 2, 383-389, Tekirdağ.
 • 6 Göktürk Baydar, N., Çetin, S., Hallaç, F., Babalık, Z., 2005. Üzümlerde fenolik madde içeriklerinin spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Cilt 1, 329-334, Tekirdağ.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Babalık, Z., Demirci, T., Aras Aşcı, Ö., Göktürk Baydar, N., 2017. Hasat Öncesi 24-Epibrassinolid (24-eBL) Uygulamalarinin Alphonse Lavallée ve Horoz Karası Üzüm Çeşitlerinde Alfa, Beta, Gama, Delta Tokoferol Birikimleri Üzerine Etkileri. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin, E.S., Babalık, Z., Hallaç Türk, F., Göktürk Baydar, N., 2012. The Effects of Different Training Systems on Phenolic Composition in Some Table Grape Varieties. 35th World Congress of Vine and Wine Congress Abstracts Book, 21, İzmir, Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Hallac Turk, F., Cetin, E.S., Babalık, Z., Göktürk Baydar, N., 2017. Determination of the phenolic compounds, antioxidant and antiradical of Senirkent Karası grape cultivar's skin and seeds. Agriculture for life, life for agriculture, June 8-10, Bucuresti, ROMANİA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Asmada farklı eksplantların in vitro rejenerasyonları üzerine bir araştırma
 • Doktora Tezi
 • 1 Tuz ve Su Stresinin Asmaların Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 235 sayfa, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hasat Öncesi Brassinosteroid (24-Epibrassinolid, 24-Ebl) Uygulamalarının Üzümde Verim, Kalite ve Antioksidan Özellikler Taşıyan Bileşiklerin Birikimi Üzerine Etkileri (TÜBİTAK 1001/112O517)
 • 2 Üzüm ve üzüm ürünlerinin fenolik bileşik içerikleri ile antioksidan ve antiradikal aktivitelerinin belirlenmesi (SDÜ BAP 2551-M-10)
 • 3 Tuz ve Su Stresinin Asmaların Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri (SDÜ BAP 1836D09)
 • 4 Asmada hücre süspansiyon kültürleri ile sekonder metabolit üretimi (TÜBİTAK 1001/106O223)
 • 5 Isparta koşullarında farklı telli terbiye şekillerinin bazı üzüm çeşitlerinde büyüme, gelişme, verim ve kalite üzerine etkileri (SDÜ BAP 1218M05)
 • 6 Isparta koşullarında bazı üzüm çeşitlerinin adaptasyon koşullarının belirlenmesi (SDÜ BAP 866M04)
 • 7 Asmada farklı eksplantların in vitro rejenerasyonları üzerine bir araştırma (SDÜ BAP 850YL04)
 • 8 Doku Kültürü Laboratuarının Altyapısının Tamamlanması (SDÜ BAP Altyapı projesi. 2004/55)
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu bilimsel yayınları teşvik ödülü
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık