Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gonca MANAP DAVRAS
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gonca MANAP DAVRAS
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Turizm Ve Otel İşletmeciliği
Telefon 2462113073
E-Posta goncadavras@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - 29.5.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.1.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.3.2010
İLGİ ALANLARI
Turizm İşletmeciliği, Alternatif Turizm
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Genel Turizm, (2017). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Genel Turizm, (2017). Detay Yayıncılık, Ankara.
 • 2 Current Approaches On Busıness And Economıcs, (2017). SRA Academic Publishing, United States of America
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Davras, G. (2017). Current Approaches on Business and Economics, United State of America:SRA Academic Publishing.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 MANAP, G.,(2006)" Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Turizm Merkezi Seçimi" , Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 157-171
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DAVRAS, G.M. ve DEMİRAY, G. (2016) 'Yerel Halkın Golf Tesisleri ve Doğal Çevre İlişkisiyle İlgili Algısı: Belek Örneği', II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, 88-104
 • 2 DAVRAS, G. M. ve DAVRAS Ö. (2012) "Önlisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Sektörde Staj Eğitimini Değerlendirmeleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi Konferansı, 279-290
 • 3 DAVRAS, G. M.(2009) ''Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Alternatif Vardiya Planlamasına Yönelik Bir Çalışma', 10.Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 433-447
 • 4 DAVRAS, G. M. (2008) ''Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Otel İşletmesi Seçimi: Antalya ilindeki Beş yıldızlı Otel işletmelerine Yönelik Bir Uygulama'', III.Ulusal Turizm Sempozyumu, 2008
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MANAP, G.(2003) ''Paranın zaman değeri ve öğrenme etkisi altındaki kesikli zaman-değişken talepli parti büyüklüğü modelleri'', S.D.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 DAVRAS, G. M. (2010) ''Turizm İşletmelerinde Vardiya Planlaması, Beş Yıldızlı Bir Otelde Uygulama'', S.D.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TR1-2011-1-LEO05-27985 nolu "The Improvement of Language Skills for Incoming Tourism through the EU Framework" adlı AB projesinin Süleyman Demirel Ünv. Isparta Meslek Yüksek Okulu adına yürütücü ortağı.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 40. Yıl Turizm Haftası Etkinlikleri, "Isparta'nın Eko Turizmi" Konulu Konferans, 19.04.2016. Isparta.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu, 40. Yıl Turizm Haftası Etkinlikleri, "Alternatif Turizmde Yeni Yaklaşımlar" Konulu Konferans, 11.05.2016. Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, En İyi Doktora Tezi Ödülü, Gazi Üniversitesi - Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleymen Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, Otel,lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
 • 2 Süleymen Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, Otel,lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Müdür Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif turizm
Eglence ve Tatil Yönetimi
Eko turizm
Genel Alan Kontrolü
GIDA VE PERSONEL HİJYENİ
Iktisada Giris
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
KAT HİZMETLERİ
Kat Hizmetleri Yönetimi-2
Kat Hizmetlerinde Temizlik İşlemleri
Kongre ve Fuar Yönetimi
Mutfak Hizmetleri Yönetimi
Seyahat Acenteciligi
Temizlik Hizmetleri Isletmeciligi
Temizlik Ürünleri Kullanimi ve Denetimi
TURİZM COĞRAFYASI
Turizm Ekonomisi
TURİZM HUKUKU
Turizm Mevzuatı
Turizm Pazarlamasi
TURİZM TESİSLERİNDE UYGULAMA 2
Yönlendirilmis Çalisma
Yukarı çık