Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Saygın USLU
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Saygın USLU
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462812300
E-Posta sayginuslu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 2.6.2003
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Otomobil Sporları Doğa Yürüyüşleri ve Tırmanış
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Uslu,S.,2010. Tam Rekabet Piyasası.Genel İktisat I-II. 139-150.
 • 2 Uslu,S.,2009.Tam Rekabet Piyasası.İktisada Giriş.127-144.
 • 3 Uslu,S.,2009.Toplam Kalite Yönetiminin Araç ve Teknikleri.Toplam Kalite Yönetimi.55-73.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uslu, S., 2010. Atabey İlçesi Turizm Potansiyeli. Isparta Değerleri Envanteri (Murat Kayalar, Editör. Isparta, 124-125
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tarafından Desteklenen Doç.Dr.Murat Ali DULUPÇU Yürütücülüğündeki "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerin Rekabet Güçlerini Arttırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi İle İnovasyon Süreçlerinin Analizi" Adlı Projede Proje Asistanlığı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Dünya Fikri Mülkiyetler Günü Sempozyumu" Süleyman Demirel Üniversitesi Temsilcisi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 2 Türkiye Coğrafi İşaretler Sergisi Süleyman Demirel Üniversitesi Temsilcisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Bölüm Başkanı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Komisyon Başkanı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Yaz Okulu Uygulama Kurulu Komisyon Başkanı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Kısmi Zamanlı Öğrenci Birim Seçici Kurul Komisyon Başkanı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü AKTS/ECTS Koordinatörü
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü AKTS/ECTS Koordinatörü
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Bologna Eşgüdüm Birimi Komisyon Üyeliği
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü AKTS/ECTS Koordinatörü
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Dış İlişkiler (Socrates) Koordinatörü
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bologna Eş Güdüm Birimi Komisyon Üyesi
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Girişimci İşbirliği Koordinatör Yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Patent Enstitüsü (TPE) Bilgi ve Dokümantasyon Birimi Sorumlusu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesinde Bilirkişi
 • 2 Isparta Adliyesi Fikri Sinai Mükiyet Hakları ve İktisadi Davalarda Bilir Kişi
 • 3 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu "1. Isparta Mahalli Ralli Şampiyonası" İl Temsilcisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Otomobil Sporları Kulübü Akademik Danışmanı
 • 5 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Isparta İl Temsilcisi
VERDİĞİ DERSLER
Çağrı Merkezinde Çatışma Hizmetleri Yönetimi
Büro Yönetimi
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Davranış Bilimleri
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
Etkili Sunum Teknikleri
Genel Ekonomi
Genel İşletme
Girişimcilik
Halkla İlişkiler
İktisada Giriş
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk
İşletme Becerileri Grup Çalışması
İşletme Yönetimi
Kalite Güvence Standartlar
Kalite Güvence ve Standartlar
Kriz ve Stres Yönetimi
Marka ve Marka Stratejileri
Meslek Etiği
Mesleki Çalışma ve Seminer
Mesleki Yazışmalar
Multi Medya
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Örgütsel Davranış
Para ve Banka
Protokol Bilgisi
Reklamcılık
Seminer ve Rapor Hazırlama Teknikleri
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetici Asistanlığı
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon
Yönlendirilmiş Çalışma I
Yönlendirilmiş Çalışma II
Zaman ve Toplantı Yönetimi
Yukarı çık