Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Mehtap ŞAHİN ÇEVİK
Adı Soyadı Doç. Dr. Mehtap ŞAHİN ÇEVİK
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 211 85 44
E-Posta mehtapcevik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 30.07.1994
Yüksek Lisans The University of Florida . 01.05.1999
Doktora The University of Florida/ABD . 20.12.2003
İLGİ ALANLARI
Bitki moleküler biyolojisi ve genetiği Turunçgil moleküler biyolojisi ve genetiği Bitkilerde çevresel stres fizyolojisi ve abiyotik stres tolerans Bitkilerde soğuğa dayanıklılık Gen kütüphanelerinin oluşturulması Gen izolasyonu ve karakterizasyonu Bitki doku kültürü Bitkilere gen aktarımı ve transgenik bitki üretimi Rekombinant DNA teknolojileri Moleküler markers Genetik Haritalama QTL Analizi ve Haritalaması
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Aksu, M. ve Şahin-Çevik, M. 2015. Moleküler Markörlerin Meyve Islahında Kullanım Alanları, 2(1): 49-59.(Özet)
 • 2 Şahin-Çevik, M., Moore,G.A. 2011. Cinsler Arası Melez Bir Turunçgil Popülasyonunda Çekirdeksizlik ve Çok Embriyoluluk Özelliklerinin İstatiksel ve Genetiksel Analizleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(2):17-23.
 • 3 Cevik, B. ve Şahin-Cevik, M. 2006. Turunçgillerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt1 Sayı 1:74-86.
 • 4 Şahin-Çevik, M. 2005. Mikroarray Teknolojisi ve Bitkilerde Uygulama Alanları SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9-3:77-82.(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yazıcı, K., Kaynak L., Şahin-Çevik, M. 2011. Anotomy of Pomegranate (Punica granatum L. cv. Hicaznar) Fruit Exocarp. Acta Hort. 890:215-220.
 • 2 Askın, M. A. Kankaya, A., Akıncı-Yıldırım, F., Yıldırım A. N. and Şahin-Çevik, M. 2008. The Current Situation and Future Prospects of Sweet Cherry Production in Isparta Province of Turkey. Acta Hort. (ISHS) 795:541-544.
 • 3 Şahin Çevik, M. and Moore, G. A. 2007. Construction Of a Genetic Linkage Map Of Citrus With Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Markers Using a Progeny Population from a Complex Intergeneric Cross. Turkish Journal of Botany. Vol:31(2):79-86.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Karaca, G. 2014. Expression Analysis of WRKY Genes from Poncirus trifoliata in Response to Pathogen Infection. Journal of Plant Interactions, 9:1, 182-193, DOI:10.1080/17429145.2013.796596(Özet)
 • 2 Şahin-Çevik, M and Moore, GA. 2013. Identification of a drought- and cold stres inducible WRKY gene in the cold hardy Citrus relative Poncirus trifoliata. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 41:(2):57-68. http://dx.doi.org/10.1080/01140671.2012.731654.(Özet)
 • 3 Şahin-Çevik, M. 2013. Identification and expression analysis of early cold-induced genes from cold-hardy Citrus relative Poncirus trifoliata (L.) Raf. Gene, 512:536–545.(Özet)
 • 4 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Aşkın, M.A. 2013. An abiotic stress-responsive WRKY gene is transiently induced in response to cold and drought stresses in Poncirus trifoliata. Journal of Plant Interactions, Vol:1, 242-254. http://dx.doi.org/10.1080/17429145.2012.747006(Özet)
 • 5 Şahin-Çevik, M. and Moore, G.A. 2012. Cold-Induced Dehydrins from Poncirus trifoliata Localized in the Nucleus. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology. 21(1):134-139.
 • 6 Şahin-Çevik, M and Moore, GA. 2012. Quantitative trait loci analysis of morphological traits in Citrus. Plant Biotechnology Reports, 6:47–57.
 • 7 Şahin-Çevik, M. 2012. A WRKY transcription factor gene isolated from Poncirus trifoliata shows differential responses to cold and drought stresses. Plant Omics Journal, 5(5):438-445.(Özet)
 • 8 Şahin-Çevik, M and Moore, G.A. 2006. Isolation and Characterization of a Novel Ring-H2 Finger Gene Induced in Response to Cold and Drought in the Interfertile Citrus Relative Poncirus trifoliata (L.) Raf. Physiologia Plantarum 126:153-161.
 • 9 Şahin-Çevik, M and Moore, G.A. 2006. Identification and Expression Analysis of Cold Regulated Genes from the Cold-Hardy Citrus Relative Poncirus trifoliata (L.) Raf. Plant Molecular Biology 62:83-97.
 • 10 Şahin-Çevik, M. and Moore, G.A. 2006. Two AP2 Domain Containing Genes Isolated from the Cold-Hardy Citrus Relative Poncirus trifoliata (L.) Raf. are Induced in Response to Cold. Functional Plant Biology 33:863-875.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin-Çevik, M., Çevik, B. 2007. Turunçgillerde WRKY Gen Ailesinin Dejenere Primerlerle Çoğaltılması, Klonlanması ve DNA Diziliminin Belirlenmesi. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Biyoteknoloji 2007 Bildiri Kitabı:97-100, 28-31 Ekim 2007, Antalya.
 • 2 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Aşkın, M.A., Karaca, G., Moore, G.A. 2007. WRKY Transkripsiyon Faktörü Gen Parçalarının RT-PCR Yöntemiyle Turunçgillerden Çoğatılması ve Klonlanması. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt 1: Meyvecilik:426-431. 4-7 Eylül, Erzurum.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çevik, B., Şahin-Çevik, M., Sivri, E.D., Sönmez, E., Kıvrak, H. 2014. Domates Kloroz Virüsü (ToCV)’nün Domates Bitkisinde Enfeksiyon ve Hastalık Oluşturma Sürecinin Aşılama ve Real-time RT-PCR Yöntemleriyle Araştırılması. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat Antalya(Özet)
 • 2 Aksu, M., Şahin-Çevik, M. 2012. Bazı elma çeşit ve tiplerinin meyve eti ve kabuk rengi ile ilişkili DNA markörleriyle taranması. II. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, s. 107. Antalya(Özet)
 • 3 Kaymak, S., Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Boyraz, N. 2011. Bazı Elma çeşitlerinin Elma Kara Leke Hastalığına (Venturia inaequalis (CKE.) WİNT.) Dayanıklılık Genleri Açısından Moleküler Markörler Yardımıyla Taranması. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı: 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.
 • 4 Kaymak, S., Sahin-Cevik, M. and Cevik B. 2009. Elma Genetik Kaynaklarının Vf Kara Leke (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) Dayanıklılık Genine Spesifik Moleküler Markörlerle Taranması. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri:230, 15-18 Temmuz, Van
 • 5 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Karaca, G. 2009. WRKY Geninin Turunçgillerden İzolasyonu ve Patojen Enfeksiyonu Sırasında Ekspresyonunun İncelenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri: 144, 15-18 Temmuz, Van
 • 6 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Moore G.A. 2009. Turunçgillerden İzole Edilen WRKY Geninin Ekspresyonu Soğuk, Kuraklık ve Virus Enfeksiyonu Sırasında Artış Göstermektedir. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Biyoteknoloji 2009 Bildiri Kitabı:135, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
 • 7 Şahin-Çevik, M., Yazıcı, K., Coşkan A. 2009. Turunçgillerde Çevresel Streslere Tepkinin Moleküler Mekanizmaları. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Biyoteknoloji 2009 Bildiri Kitabı:134, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
 • 8 Şahin-Çevik, M., Moore G.A. 2009. Poncirus trifoliata (L.) Raf. dehydrinleri Hücre Çekirdeğinde Lokalize Olmaktadır. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Biyoteknoloji 2009 Bildiri Kitabı:11, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
 • 9 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Karaca, G., Aşkın, M.A., Moore, G.A. 2007. Hastalıklara Dayanımda Etkili WRKY Geninin Turunçgillerde İzolasyonu ve Klonlanması. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri:130, 27-29 Ağustos 2007, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çevik, B., Şahin-Çevik, M., Sönmez, E. 2014. Expression of Chloroplastic and Mitochondrial Genes were Repressed in Response to Tomato chlorosis virus Infection in Tomato. International Conference on Chemical, Agricultural, and Biological Sciences (ICCABS'2014) October 9-10, Antalya Turkey.(Özet)
 • 2 Aksu, M., Şahin-Çevik, M., 2015. Determination of the Reference Genes Suitable for Gene Expression Studies in Response to Drought Stress in Peach. Abstract Book, II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia – Oil and Protein Crops Section Conference. 01-05 Novamber 2015, Antalya-TURKEY, p:233(Özet)
 • 3 Aksu, M.,Şahin-Çevik, M., 2015. Determination of Expression Levels of Some WRKY Genes During Drought Stress in Peach. Abstract Book, II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia – Oil and Protein Crops Section Conference. 01-05 Novamber 2015, Antalya-TURKEY, p:234(Özet)
 • 4 Şahin-Çevik,M., Çevik, B., Sönmez, E. 2014. Identification of Genes Induced in Response to Tomato chlorosis virus in Tomato by Suppression Subtractive Hybridization. International Conference on Chemical, Agricultural, and Biological Sciences (ICCABS'2014) October 9-10, Antalya Turkey(Özet)
 • 5 Şahin-Çevik, M and Moore, G.A. 2004. Two Cold Induced Genes Isolated from Poncirus trifoliata (L.) Raf. Contain AP2 Domain Found in Other Plant Transcription Factors. Proceedings of International Citriculture Congress, Marakesh, Moracco.
 • 6 Champ, K., M. Şahin-Çevik, and G.A. Moore. 2004. Molecular Characterization of Cold hardiness in Citrus and Poncirus. Proceedings of International Citriculture Congress, Marakesh, Moracco.
 • 7 Şahin-Çevik, M and Moore, G.A. 2004. Expression Analysis of Cold Induced cDNA from Subtractive Libraries of Poncirus trifoliata (L.) Raf. Proceedings of International Plant and Animal Genome Meeting. San Diego, California.
 • 8 Şahin-Çevik, M and Moore, G.A. 2003. Isolation and Characterization of Cold Induced Genes in Poncirus trifoliata (L.) Raf. International Society for Plant Molecular Biology. Proceedings of 7th International Congress of Plant Molecular Biology, Barcelona, Spain.
 • 9 Şahin-Çevik, M and Moore, G.A. 2002. Identification of Cold Regulated Genes in Poncirus trifoliata (L.) Raf. Using A Subtractive Library. Proceedings of 10th International Plant Tissue Culture and Biotechnology Meeting: Plant Biotechnology 2002 and Beyond. Orlando, Florida.
 • 10 Şahin-Çevik, M and Moore, G.A. 2000. QTL Analysis of Morphological Traits in Citrus Using RAPD Markers. Proceedings of International Citriculture Congress, Orlando, Florida, USA.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sahin, M. 1999. QTL Analysis of Morphological Traits in Citrus Using RAPD Markers. MS Thesis 116p. University of Florida, Gainesville, FL.
 • Doktora Tezi
 • 1 Şahin-Çevik, M. 2003. Identification and Characterization of Cold-Regulated Genes in Cold-Hardy Citrus Relative Poncirus trifoliata (L.). Ph.D. Thesis 129p. University of Florida, Gainesville, FL.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bazı elma çeşit ve tiplerinin meyve eti ve kabuk rengi ile ilişkili DNA markörleriyle taranması.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Adı: Bazı elma çeşit ve tiplerinin meyve eti ve kabuk rengi ile ilişkili DNA markörleriyle taranması. Destekleyen Kuruluş: SDU-BAP, Proje No: 2234-YL-10 Başlayış Tarihi: Mayıs, 2010. Bitiş Tarihi: Ağustos, 2011.
 • 2 Proje Adı: Turunçgillerde Soguk, Kuraklılık ve Tuzluluk Stresi Sırasında Aktıf Hale Gelen Genlerin Belirlenmesi ve Ekpresyonlarının İncelenmesi. Proje No: 106O549. Başlayış Tarihi: Ocak, 2007. Bitiş Tarihi: Ekim, 2010.
 • 3 Proje Adı: Turunçgil Akrabası Poncirus trifoliata'dan WRKY Transkripsiyon Faktörlerinin İzolasyonu ve Bunların Farklı Çevresel Stresler Sırasında Ekspresyonlarının İncelenmesi Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK, Proje No: 104O158 Başlayış Tarihi: Mayıs 2005 Bitiş Tarihi: Ekim 2008.
 • 4 Proje Adı: Kiraz Çeşitlerinde Uyuşmazlığı Düzenleyen S Geninin Allellerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Destekleyen Kuruluş: SDÜ Araştırma Fonu. Proje No 1051-M-05 Başlayış Tarihi: Mayıs 2005 Bitiş Tarihi: Ekim 2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje Adı: Domates Kloroz Virüsü (Tomato chlorosis virus, TOCV) Enfeksiyonu Sırasında Domateste Ekspresyonu Artan ve Azalan Genler Belirlenerek Hastalık Mekanizmasının Araştırılması. TUBİTAK, Proje No: 111O646. Başlayış Tarihi: Mayıs, 2012 Bitiş Tarihi: Ocak, 2015.
 • 2 Proje Adı: Bazı Elma Çeşit ve Tiplerinin Meyve Eti ve Kabuk Rengi ile İlişkili DNA Markörleriyle Taranması. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM).Başlayış Tarihi:2011. Bitiş Tarihi: 2013.
 • 3 Proje Adı: Turunçgil tristeza virüsünün kılıf protein genini hedefleyen engelleyici RNA (iRNA) yapısının Agrobacterium aracılığıyla turunç bitkisine aktarılması. SDÜ-BAP. Proje No: 2600M10. Başlayış Tarihi: 01.01.2010. Bitiş Tarihi: 01.01.2013.
 • 4 Proje Adı:Bazı Elma Çeşitlerinin Elma Kara Lekesi Hastalığına (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) Dayanıklılık Genleri Açısından Moleküler Markörler Yardımıyla Taranması. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM). Başlayış Tarihi: 2009. Bitiş Tarihi: 2012.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 10th International Plant Tissue Culture and Biotechnology Meeting: Plant Biotechnology 2002 and Beyond. Orlando, Florida, USA.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uygulamalı Moleküler Teknikler I Kursu. 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü. 24-28 Kasım, 2008, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 ABD'de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Bursu
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 African Journal of Plant Science
 • 2 Turkish Journal of Agricultural and Forestry
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Plant Breeding and Genetics
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Derim
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Bahçe Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Socrates-Erasmus Koordinatörü
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Doktora Sonrası Araştırmacı. Horticultural Sciences Department, University of Florida, Gainesville, Florida ABD
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık