Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Bayram ÇEVİK
Adı Soyadı Prof. Dr. Bayram ÇEVİK
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Bitki Koruma Bölümü
Ana Bilim Dalı Fitapatoloji Anabilim Dalı
Telefon 2114737
E-Posta bayramcevik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 26.6.1992
Yüksek Lisans THE UNİVERSİTY OF FLORİDA . 6.12.1995
Doktora THE UNİVERSİTY OF FLORİDA . 11.8.2001
İLGİ ALANLARI
Vürüs Moleküler Biyolojisi, Bitki Biyoteknolojsi, RNA Vürüslerine Dayanıklılık, RNA-dependent RNA Polymerazın Yapı ve Fonksiyonları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çevik B, R. F. Lee, and C. L. Niblett, 2008. Expression of the RNA-dependent RNA Polymerase of Citrus Tristeza Closterovirus in Escherichia coli and Production of Polyclonal Antibody", J. of Turkish Phytopathology.
 • 2 Çevik, B. ve M. Şahin-Çevik. 2008. Turunçgillerde Genetik Mühendisliği Uygulamalari", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1(1):74-86, 2006
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cevik B, Lee RF, Niblett CL. 2006. Genetic Transformation of Citrus paradisi with Antisense and Untranslatable RNA-dependent RNA Polymerase Genes of Citrus tristeza closterovirus.Turk. J. Agric. For., 30, (2006), 173-182
 • 2 Iracheta-Cardenas, M. M., I. Humberto-Almeyda-Leon, K. L. Manjunath, B. Cevik, C. L. Niblett, R. F. Lee, M. A. Rocha-Pena, 2002. Molecular cloning and expression of the p25 gene of two Mexican isolates of Citrus tristeza virus", Revista Mexicana de Fitopatologia 20, 174-181. (2002)
 • 3 Nolasco, G., Sequeira, Z., Bonacalza, B., Mendes, C., Torres, V., Sanchez, F., Urgoiti, B., Ponz, F., Febres, V. J., Cevik, B., Lee, R. F., Niblett, C. L. 1997. Sensitive citrus tristeza virus diagnosis using immunocapture, reverse trancriptional polymerase chain reaction and an exonuclease fluorescent probe. Fruits. 52: 391-397.
 • 4 Lee, R. F., H.R. Pappu, S. S. Pappu, M. A. Rocha-Pena, V. J. Febres, K. L. Manjunath, O . V. Nikolaeva, A. V. Karasev, B. Cevik, M. Akbulut, D. Benscher, E. J. Anderson, M. Price, F. Ochoa, and C. L. Niblett. 1996. Progress on Strain Differentiation of Citrus Tristeza Virus. Revista Mexicana de Fitopatologia 14: 79-87.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Cevik,B., Bakır, T. and Koca, G. 2010. First report of Carnation mottle virus in Turkey. Plant Pathology 59: 394
 • 2 Korkmaz S, B. Çevik. 2009. Leek yellow stripe virus newly reported in Turkey. Plant Pathology, 58: 787-787.
 • 3 Cevik, B and Erkis, G.2008. First report of Tomato Chlorosis Virus in Turkey. Plant Pathology 57(4) 767
 • 4 Candresse, T., L. Svanella-Dumas, P. Gentit, K. Caglayan and B. Çevik, First report of the presence of Plum pox potyvirus Rec strain in Turkey", Plan Disease, 91, 331 (2007).
 • 5 Korkmaz, S., B. Çevik, S. Onder and K. Koç, "First report of the presence of Citrus tristeza closterovirus in the Eastern Black Sea Region of Turkey", J. Plant Path., 88, S69 (2006).
 • 6 Cevik, B., R. Chandrika, K.L. Manjunath, R. F. Lee, and C. L. Niblett. 1999. Characterization of the +1 ribosomal frameshift in the RNA-dependent RNA polymerase gene of citrus tristeza closterovirus. Phytopathology 89:13.
 • 7 Cevik, B., V. J. Febres, R. F. Lee, and C. L. Niblett. 1998. Characterization of the RNA-Dependent RNA Polymerase of Different Strains of Citrus Tristeza Closterovirus. Phytopathology 88:14.
 • 8 Niblett, C. L., V. J. Febres, B. Cevik, Lee, R. F., and G. Nolasco. 1997. Differentiation of Citrus Tristeza Virus Strains in Florida, Mainland Portugal and Madeira and Reunion Islands.
 • 9 Cevik, B. S. S. Pappu, R. F. Lee, and C. L. Niblett. 1996. Detection and Differentiation of Strains of Citrus Tristeza Closterovirus Using a Point Mutation and Minor Sequence Differences in Their Coat Protein Genes. Phytopathology 86:101.
 • 10 Febres, V. J. B. Cevik, S. S. Pappu, R. F. Lee, and C. L. Niblett. 1996. Molecular Approaches to the Differentiation of Strains of Citrus Tristeza Virus. Phytopathology 86:114.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin-Çevik, M., Çevik, B 2007. Turunçgillerde WRKY Gen Ailesinin Dejenere Primerlerle Çoğaltılması, Klonlanması ve DNA Diziliminin Belirlenmesi. XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Biyoteknoloji 2007 Bildiri Kitabı:97-100, 28-31 Ekim 2007, Antalya.
 • 2 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Aşkın, M.A., Karaca, G., Moore, G.A. 2007. WRKY Transkripsiyon Faktörü Gen Parçalarının RT-PCR Yöntemiyle Turunçgillerden Çoğatılması ve Klonlanması. Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt 1: Meyvecilik:426-431. 4-7 Eylül, Erzurum.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaymak, S., Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Boyraz, N. 2011. Bazı Elma çeşitlerinin Elma Kara Leke Hastalığına (Venturia inaequalis (CKE.) WİNT.) Dayanıklılık Genleri Açısından Moleküler Markörler Yardımıyla Taranması. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı 89 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.
 • 2 Bakır, T., Çevik, B. 2011 Antalya ve Isparta İllerinde Karanfil Üretim Alanlarında Karanfil beneklenme virüsü (Carnation mottle virus=CarMV) İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı 28-30 Haziran 2011. 401 Kahramanmaraş.
 • 3 Isparta İli Kiraz Üretim Alanlarında Erik cücelik virüsünsün Prune dwarf virus, PDV) Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Kılıf Protein Gen Dizilimlerinin Belirlenmesi Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı 399 28-30 Haziran 2011. Kahramanmaraş.
 • 4 Çevik, B., Korkmaz, S., Bakir, N. K. Koç. 2008. Turunçgil tristeza virüsü İzolatlarının Varyantlarının Denatüran Gradyan Jel Elektroforez (DGGE) Yöntemiyle Belirlenmesi Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı 89 28-30 Haziran 2011. Kahramanmaraş.
 • 5 Topkaya-Kütük, B., Çevik, B., 2011. Antalya İli Turunçgil Alanlarında Psorosis Virüsü’nün Belirlenmesi, Biyolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı 83 28-30 Haziran 2011. Kahramanmaraş.
 • 6 Korkmaz, S., Çevik, B., Satar, S., Koç, N. K., Akdura, N. Kurtuluş, E. Tuzlalı,H .T. 2011.Ülkemizde Bulunan Turunçgil tristeza virüsü İzolatlarının Tek Sarmal Konformasyonel Polimorfizm (Single Strand Conformation Polymorphisms; SSCP) Profillerinin Belirlenmesi Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı 81 28-30 Haziran 2011. Kahramanmaraş.
 • 7 Çevik, B., Akdura, N. 2011. Batı Akdeniz Bölgesi Domates Üretim Alanlarında Domates Kloroz Virüsü (Tomato cholorosis virus, ToCV)’nün Tespiti ve Moleküler Karakterizasyonu. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Kitabı 82. 28-30 Haziran 2011. Kahramanmaraş.
 • 8 Cevik, B. 2009 Turunçgil tristeza virüsünün RNA-Bağımlı RNA Polimerazının Ekspresyonu ve Yapısının İncelenmesi.Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri, Van, 130
 • 9 Çevik, B., Bakır, T., Koca, G. 2009. Antalya İli Karanfil Üretim Alanlarinda Karanfil mottle virüsünün Tesbiti ve Tanilanmasi. Türkiye 3. Bitki Koruma Kongresi, Bildiri Özetleri, Van, 248
 • 10 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Karaca, G. 2009. WRKY Geninin Turunçgillerden İzolasyonu ve Patojen Enfeksiyonu Sırasında Ekspresyonunun İncelenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri: 144, 15-18 Temmuz, Van
 • 11 Kaymak, S., Sahin-Cevik, M. and Cevik B. 2009. Elma Genetik Kaynaklarının Vf Kara Leke (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) Dayanıklılık Genine Spesifik Moleküler Markörlerle Taranması. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri:230, 15-18 Temmuz, Van
 • 12 Şahin-Çevik, M., Çevik, B., Moore G.A. 2009. Turunçgillerden İzole Edilen WRKY Geninin Ekspresyonu Soğuk, Kuraklık ve Virus Enfeksiyonu Sırasında Artış Göstermektedir. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Biyoteknoloji 2009 Bildiri Kitabı:135, 13-16 Aralık 2009, Antalya.
 • 13 Korkmaz, S., B. Çevik." Ülkemiz Şalgam mozaik virüsü izolatlarının tanılanması ve moleküler karakterizasyonu". Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-19 Temmuuz, 2009, Van 141
 • 14 Korkmaz, S., B. Çevik. "Marmara Bölgesi pırasa üretim alanlarında yeni bir virüs hastalığı: Pırasa sarı çizgi virüsü". Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz, 2009, Van 245
 • 15 Cevik. B, Turunçgil Tristeza Virüsü RNA-Bağımlı RNA Polimeraz Geninin Çoğaltılması, Klonlanması ve DNA Diziliminin Belirlenmesi. Türkiye Biyoteknoloji Kongresi
 • 16 Korkmaz, S., B. Çevik, S. Önder, N. K. Koç. 2007. Ülkemiz turunçgil alanlarında Turunçgil Tristeza virüsünün biyolojik, serolojik ve moleküler yöntemlerle tanılanması ve karakterizasyonu. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007, Isparta
 • 17 Korkmaz, S., B. çevik, S. Önder, N.K. Koç, O. Bozan. 2007. Direkt doku bastırma, DAS-ELISA ve biyolojik indeksleme yöntemleriyle Poncirus trifoliata üzerine aşılı Satsuma mandarinlerinde turunçgil tristeza closterovirüsünün tanısının yapılması". Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007, Isparta.
 • 18 Çevik, B., Kaymak, S., Erkış, G., Çağlayan K. ve Candresse, T.2007. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erik Koleksiyonlarında Şarka Virüsünün Yaygınlığının Belirlenmesi. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007, Isparta
 • 19 ŞAHİN-ÇEVİK, M., ÇEVİK, B., KARACA, G., AŞKIN, M.A., MOORE, G.A. 2007. Hastalıklara Dayanımda Etkili WRKY Geninin Turunçgillerde İzolasyonu ve Klonlanması. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri:130, 27-29 Ağustos 2007, Isparta.
 • 20 Çevik, B., S. Korkmaz. 2007. Turunçgil tristeza virüsü kılıf protein geninin çoğaltılması, klonlanması ve DNA diziliminin belirlenmesi". Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, 27-29 Ağustos 2007, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yardimci, N., B. Çevik, and H. Eryigit. 2008. Detection of Apple Mosaic Virus on Apple Cultivars Growing in South-West Turkey by ELISA and RT-PCR Methods, Acta Horticulturae.
 • 2 Lee, R. F., P.Mc Connell, K.L. Manjunath Çevik B., O. V. Nikolaeva, M. G. H. Dekkers and C. L. Niblett, 2002 The Citrus tristeza virus Epidemic in Bog Walk Walley, Jamaica", Proceedings of 15th International Organization of Citrus Virologist Conference, p95-101. IOCV, University of California, Riverside, CA. (2002)
 • 3 Ochoa, FM., B. Cevik, V. Febres, C.L. Niblett, and R. F. Lee. 2000. Molecular characterization of Florida citrus tristeza virus isolates for use in mild strain cross protection. In: Proc. of Intern, Org. of Citrus Virologist. IOCV, University of California, Riverside, CA.
 • 4 Cevik, B. S. S. Pappu, H. R. Pappu, D. Benscher, M. Irey, R. F. Lee, and C. L. Niblett. 1995. Application of Bi-directional PCR to Citrus Tristeza Virus: Detection and Strain Differentiation pp 17-24. In: Proc. of Intern, Org. of Citrus Virologist. IOCV, University of California, Riverside, CA.
 • 5 Cevik, B., S. S. Pappu, H.R. Pappu, D. Benscher, R. F. Lee, S. H. Futch, P. Rucks, and C. L. Niblett. 1995. Molecular Cloning and Sequencing of Coat Protein Genes of Citrus Tristeza Virus Isolated From Meyer Lemon and Homely Tangor Trees in Florida pp 47-53. In: Proc. of Intern, Org. of Citrus Virologist. IOCV,University of California, Riverside, CA.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çevik, B., Şahin-Çevik, M., Sönmez, E. 2014. Expression of Chloroplastic and Mitochondrial Genes were Repressed in Response to Tomato chlorosis virus Infection in Tomato. International Conference on Chemical, Agricultural, and Biological Sciences (ICCABS'2014) October 9-10, Antalya Turkey.
 • 2 Şahin-Çevik,M., Çevik, B., Sönmez, E. 2014. Identification of Genes Induced in Response to Tomato chlorosis virus in Tomato by Suppression Subtractive Hybridization. International Conference on Chemical, Agricultural, and Biological Sciences (ICCABS'2014) October 9-10, Antalya Turkey
 • 3 Cevik, B. 2009. The RNA- dependent RNA polymerase of Citrus tristeza virus expressed in Escherichia coli from oligomer. An International Conference Advances in Plant Virology, Programme and Delegate List. 1-3 April 2009, Yorks.
 • 4 Çevik, B., N. Yardimci, and H. Eryigit. 2008. Detection of Important RNA Viruses on Stone Fruits Growing in Isparta , Turkey by ELISA and Multiplex RT-PCR Methods", Acta Hort. (ISHS) 781:561-565
 • 5 Korkmaz, S., B. Çevik, S. Önder, N. K. Koç. 2007.Detection and identification of Citrus tristeza virus isolates from different citrus growing regions of Turkey. XVII. Conference of the International Organization of Citrus Virologist, October 22-26, 2007, Adana-Turkey, 2007.
 • 6 Çevik, B., S. Korkmaz. 2007.Sequence analysis of the coat protein and the RNA-dependent RNA polymerase genes of a Citrus tristeza virus isolate from Turkey. XVII. Conference of the International Organization of Citrus Virologist, October 22-26, 2007, Adana-Turkey, 2007.
 • 7 Halbert, S. E., Genc, H., Cevik, B., Brown, L. G., Rosales, I. M., Manjunath, K. L., Pomerinke, M., Davison, D. A., Lee, R. F. and Niblett, C. L. 2003. Distribution and characterization of Citrus tristeza virus in South Florida following establishment of Toxoptera citricida. Pan American Plant Disease Conference in South Padre Island, Texas.
 • 8 Moyer, S. A., Cevik, B. and Smallwood, S. 2003. Oligomerization of RNA polymerase of Paramixoviruses. Negative Strand Virus Meeting, Pisa, Italy.
 • 9 Cevik B, R.F. Lee, and C.L. Niblett. 2001. Exploring Replicase-Mediated Resistance against Citrus Tristeza Closterovirus. International Organization of Citrus Virologist Conference, Cyprus.
 • 10 Nolasco, G., Z. Sequeira, B. Cevik, R. F. Lee, V. J. Febres, C. L. Niblett. 2000. Diognasis and strain typing of isolates of citrus tristeza virus by immunocapture RT-PCR coupled to a fluoragenic exonuclease assay. In: Proc. of Intern, Org. of Citrus Virologist. IOCV, University of California, Riverside, CA.
 • 11 Cevik, R. Chandrika, K.L. Manjunath, R.F. Lee and C. L. Niblett. 2000. The Overlapping Region of ORF 1a and 1b is involved in the +1 Ribosomal Frameshift for Expression of the RNA-Dependent RNA Polymerase Gene of Citrus Tristeza Closterovirus. Annual Meeting of American Society for Virology, Ft. Collins, Colorado.
 • 12 Cevik B, R.F. Lee, G. A. Moore and C.L. Niblett. 2000. Genetic Transformation of Citrus paradisi with the RNA-Dependent RNA Polymerase Gene of Citrus Tristeza Closterovirus. International Citriculture Congress, Orlando, Florida
 • 13 Niblett, C. L., V. J. Febres, B. Cevik, H.R. Pappu, S. S. Pappu, M. A. Rocha-Pena, K. L. Manjunath, O . V. Nikolaeva, A. V. Karasev, M. Akbulut, E. J. Anderson, M. Price, and Lee, R. F. 1997. Molecular Differentiation of Strains of Citrus Tristeza Virus. 5th International Congress of Citrus Nurserymen, Montpellier, France.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Molecular Differentiation of Strains of Citrus Tristeza Virus Using the Coat Protein Gene Sequences
 • Doktora Tezi
 • 1 Characterization of the RNA-dependent RNA Polymerase of Citrus Tristeza Closterovirus
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Isparta Bölgesinde Yetiştirilen Sert Çekirdekli Meyvelerde Bulunan Önemli RNA Virüslerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Proje No:1067-M-05.
 • 2 Bitki RNA Virüslerine Karşı Dayanıklılığın Geliştirilmesi Amacıyla Citrus Tristeza Virüsünün RNA-Dependent RNA Polymerase Geninin Ekspresyonu ve Yapısının İncelenmesi TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Proje No: 104O584.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Elma Çeşitlerinin Elma Kara Lekesi Hastalığına (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.) Dayanıklılık Genleri Açısından Moleküler Markörler Yardımıyla Taranması. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM). Başlayış Tarihi: 2009. Bitiş Tarihi: 2012.
 • 2 Biyolojik Savaş Etmenleri Araştırma Ve Üretim Merkezi Kurulması. DPT Proje No: 2007K121230.
 • 3 Turunçgillerde Soguk, Kuraklılık ve Tuzluluk Stresi Sırasında Aktıf Hale Gelen Genlerin Belirlenmesi ve Ekpresyonlarının İncelenmesi. Proje No: 106O549. Başlayış Tarihi: Ocak, 2007. Bitiş Tarihi: Ekim, 2010.
 • 4 Turunçgil Akrabası Poncirus trifoliata'dan WRKY Transkripsiyon Faktörlerinin İzolasyonu ve Bunların Farklı Çevresel Stresler Sırasında Ekspresyonlarının İncelenmesi. TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG). Proje No: 104O158.
 • 5 Ükemizde Brassicaceae Familyası Bitkilerinde Şalgam Mozaik Virüsü (Turnip Mosaic Virus =TuMV) İzolatlarının Biyolojik ve Moleküler Yapılarının Belirlenmesi. TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG). Proje No: 106O675.
 • 6 Bitki Koruma Bölüm Laboratuarının Altyapısının Desteklenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Alt Yapı Projesi. Proje No: 2004/101.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Student Travel Award by American Society for Virology
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Scholarship to pursue M. S. and Ph.D. in the field of Biotechnology in the USA by Ministry of National Education of Turkey
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 The Outstanding International Student Award by the International Student Center, University of Florida
 • 2 Award of Excellence for Graduate Research and the Best Master Thesis by the Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Virus Gene
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Asian Journal of Plant Pathology
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Department of Molecular Genetics and Microbiology, University of Florida, College of Medicine, Gainesville, FL. ABD
VERDİĞİ DERSLER
Bakteriyoloji
Bitki Hastalık Etmenlerinin Tanısında Kullanılan Moleküler Yöntemler
Bitki Korumada Biyoteknoloji Uygulamaları
İleri Moleküler Biyoloji
Mesleki İngilizce
Mesleki İngilizce II
Moleküler Bitki Virolojisi
Moleküler Biyoloji
PCR Yöntemleri ve Kullanım Alanları
Yukarı çık