Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayşe AKKAŞ
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Ayşe AKKAŞ
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 0246 2111402
E-Posta ayseakkas@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAPI EĞİTİMİ YAPI ÖĞRETMENLİĞİ 10.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 02.02.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.02.2012
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Başyiğit, C., ve Kaçar, A., "Bazı Yapı Malzemelerinin Radyasyon Tutuculuk Özellikleri", SDÜ Fen Bilimleri Dergisi, 10-2 , (2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İskender Akkurt, Kadir Günoğlu, Celalettin Başyiğit, Şemsettin Kılıncarslan, Ayşe Akkaş” Farklı Çimentolarla Üretilen Çimento Pastalarının Radyasyon Zırhlama Özellikleri” SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol 4, No2. 2012 (Özet)
 • 2 Celalettin BAŞYİĞİT, Ayşe KAÇAR AKKAŞ, M. Necip KURTARICI"Betonların Radyasyon Zırh Kalınlıklarının Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Regresyon Metotları ile Tahmini"Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,16-1( 2012), 77-81
 • 3 AKKURTİ., GÜNOĞLU K., BAŞYİĞİT C., AKKAŞ A., Hafif Betonların 511 ve 1275 keV’ deki Radyasyon Zayıflatma Katsayılarının Araştırılması.SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü DergisiCILT 16, SAYI 3 (2012) (Özet)
 • 4 Akkurt, İ., Başyiğit, C., Mavi, B., Gunoglu, K., Kılınçarslan, S. Akkaş, A., 2011. “Ağır Agregaların Radyasyon Zırhlama Özellikleri” E-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0254, 6, (4), 1481-1485.
 • 5 Akkurt, I., Başyiğit, A., Akkaş, A., Mavi, B. ve Günoğlu, K.,2011 “Yüksek Fırın Cüruflu Betonların Radyasyon Soğurma Karakteristiklerinin Belirlenmesi” e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0225, 6, (4), 1175-1181
 • 6 Başyiğit, C., Akkaş, A., Serin, E. ve Kartlı, M.İ. 2011. “Farklı Kür Şartlarının Pomza Agregalı Hafif Beton Özelliklerine Etkisinin Araştırılması” e-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 1A0260, 6, (4), 1540-1546.
 • 7 Akkaş, A., Başyiğit, C., Avcı, H., "Türkiyede Hazırbeton Maliyetini Etkileyen Parametreler ve Bölgelere Göre Maliyet Analizi" SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol 2, No1. 2010
 • 8 Akkaş, A., Başyiğit, C., Alpaslan, L., Arabacı S., "Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri" SDU International Journal of Technologic Sciences, Vol 2, No1. 2010
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Günoğlu, K., Akkurt, I., Başyiğit, C., Çakıroğlu., M.A., Akkaş, A., “Radiation Shielding Properties of Shotcrete” Acta Physica Polonica A Vol .125. No. 2 (2014) (Özet)
 • 2 Pınar Zabin, Melda Alkan Çakıroğlu, A. Işıl Çarhoğlu, Serap Ergün, Ayşe Akkaş, ( 2014 ) The Adequacy in Vocational Life of the Field Educations: The Sample of the Building Inspection Workers, Procedia - Social and Behavioral Sciences vol.143 pp.256 – 259(Özet)
 • 3 Melda Alkan Çakıroğlu, Pınar Zabin, Serap Ergün, A. Işıl Çarhoğlu, Ayşe Akkaş (2014) A Research on the Approach of Employment Authorization Licence of the Construction Industry Employees Procedia - Social and Behavioral Sciences vol.143 pp.270 – 273(Özet)
 • 4 Akkurt, I., Günoğlu, K., Başyiğit, C., Akkaş, A., “Determination of Radiation Attenuation Coefficients of concretes in Different Densities” Acta Physica Polonica A Vol .123. No. 2 (2013) (Özet)
 • 5 Akkaş, A., Başyiğit, C., Kurtarıcı, M.,N. “Prediction Primary Radiation Shielding Wall Thickness with Artificial Neural Networks” Acta Physica Polonica A Vol .123. No. 2 (2013) (Özet)
 • 6 Akkurt, I., Günoğlu, K., Başyiğit, C., Kılıncarslan, S., Akkaş, A., “Cement Paste as a Radiation Shielding Material” Acta Physica Polonica A Vol .123. No. 2 (2013)
 • 7 Ayşe Akkaş, Celalettin Başyiğit, Serap Esen "Some Engineering Properties of Heavy Concrete Added Silica Fume" 3rd International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress AIP Conf. Proc. 1569, 91-94 (2103); doi: 10.1063/1.4849235 2103 AIP Publishing(Özet)
 • 8 İ. Akkurt, C. Başyiğit, A. Akkaş, Ş. Kılınçarslan, B. Mavi and K. Günoğlu "Determination of Some Heavyweight Aggregate Half Value Layer Thickness Used for Radiation Shielding" ACTA PHYSICA POLONICA A vol.121 No.1 pp.138.2012 ISSN 0587-4246(printed)ISSN 1898-794X (electronic) (Özet)
 • 9 Başyiğit, C., Uysal,V., Kılıçarslan, Ş., Mavi, B., Gunoğlu, K., Akkurt, İ., Akkaş, A.,"Investigating Radiation Shielding Properties of Different Mineral Origin Heavyweight Concretes" International Congress on Advances in Applied Physics and Materials Science 12–15 May 2011 Antalya, (Turkey) AIP Conf. Proc. 1400, pp. 232-235
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akkurt, İ., Başyiğit, C., Mavi, B., Gunoglu, K., Akkaş, A. ve Uyar, E., 2011. “Antalya'da Kullanılan BazıYapı Malzemelerinin Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Araştırılması” 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, pp. 611-616, 14-15 Ekim 2011, Antalya.
 • 2 Kılınçarslan, Ş., Başyiğit, C., Uzun, İ., Kaçar, A., Akkurt, İ., ve Mavi, B.," Pomzanın Radyasyon Soğurma Katsayısının Araştırılması", Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, 343-346, Isparta, 2005.
 • 3 Başyiğit, C., Kaçar, A., Akkurt, I., ve Kılınçarslan, Ş., "Yapı Malzemelerinin Radyasyon Tutuculuk Özelliklerinin Belirlenmesi" , IX Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çakıroğlu A.M. Akkaş. A.,Some Engineering Characteristics of Heavyweight Shotcrete AIP Conf. Proc. 1653, 020026 (2015) (Özet)
 • 2 Celalettin Başyiğit, Ayşe Akkaş, Mutlu İrem Kartlı,Reflections of the Ottoman Architecture on the Balkan Countries: Examples of Romania- Bucharest, Yas, Constanta, 2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, Epoka University, Tirana, Albania.(Özet)
 • 3 Başyiğit, C., Akkaş, A., Kurtarıcı, M. N. and Uyar, E., 2011, "Yüksek Fırın Cürufunun Beton Basınç Dayanımına Etkisinin Bulanık Mantık Metodu ile Tahmin Edilmesi" 6th International Advaced Technologies Symposium (IATS'11) Elazığ-Turkey on May 16-18.
 • 4 Başyiğit, C., Akkaş, A., Uyar, E. and Kurtarıcı, M. N., 2011, "Properties of Lightweigt Concrete with Olive Waste and Possible Uses of Agricultural Structures", 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, pp. 178-182, Süleyman Demirel University, Isparta in TURKEY, on September 08-10.
 • 5 Başyiğit, C., Akkaş, A., Kurtarıcı, M. N., Altıner, H. and Çalan, Z., 2010, " Investigation of Usability of Isparta Region Rose Waste in Concrete Manufacturing ", Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), 26 - 28 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye
 • 6 Başyiğit, C.,Akkaş, A.,Eren, A. "Gül Posası Katkılı boya İle Kaplanan Donatı Çeliğinin Korozyon Özelliklerinin Araştırılması",13th International Materials Symposium,IMSP'13-15 October 2010
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKKURT, I., KILINÇARSLAN, Ş., BAŞYİĞİT, C., KAÇAR, A., "Effects Of Radiation Rays On Construction Materials" International Symposium Radioprotectıon Of Environment In-Sıtu Nuclear Metrology 06-08 September Kuşadası/ Turkey.(Özet)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 K. Günoğlu, İ. Akkurt, C. Başyiğit, A. Akkaş, “Bazı Hafif Betonların Radyasyon Zayıflatma Katsayılarının Araştırılması”, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress between September 05– 08, 2012 Bodrum / TURKEY
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kaçar, A., "Yapılarda Radyasyon Kalkanı Olarak Kullanılan Barit Agregalı Ağır Beton Elemanların Zırh Kalınlık Hesaplarının belirlenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006.
 • Doktora Tezi
 • 1 AKKAŞ, A., "Pomza Agregalı Hafif Betonların Taşıyıcılık Özelliklerinin Araştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yapılarda Radyasyon Kalkanı Olarak Kullanılan Barit Agregalı Ağır Beton Elemanların Zırh Kalınlık Hesaplarının belirlenmesi, SDÜ BAP-0848-YL-04,2006
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsü ve Çevresinin Düzenlenmesi Amaçlı Beton Parke Üretimi Tesisinin Tasarım Projesi, SDÜ Alt Yapı Projesi 2004/100, 2005.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ICONC 2012 International Construction Congress Isparta/Turkey - 11-13 Octaber 2012 (ICONC 2012, II. Uluslararası Yapı Kongresi), Organizasyon Kurulunda Görev Yapmak
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi ,Fen ve Mühendislik Bilimleri 2012 yılı "Grup Başarı Ödülü", Radyasyon Zırhlama Grubu Üyesi, Temmuz 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (KASIM 2014-.....)
VERDİĞİ DERSLER
TEMEL MESLEKİ İŞLEMLER II
TEMEL MESLEKİ İŞLEMLER I
YAPI MALZEMELERİNİN YAŞAMSAL DÖNGÜSÜ VE YENİLENEBİLİRLİĞİ
YÖRÜK KÜLTÜRÜ-MİMARİ ve KONUT İLŞKİSİ
DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ
Yukarı çık