Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Seçil METİN
Adı Soyadı Doç. Dr. Seçil METİN
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118671
E-Posta secilekici@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 25.6.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 19.8.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 24.2.2010
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Metin, S., Didinen, B.I., Kubilay, A., Pala, M., Aker, İ., 2015. Bazı Tıbbi Bitkilerin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Üzerinde Anestezik Etkilerinin Belirlenmesi. LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(1): 37-42.
 • 2 Metin, S., 2012. Phenotypic characteristics of Listonella anguillarum strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) farms in Turkey. Etlik Vet. Derg., 23(2), 44-48
 • 3 Diler, A., Güner, A., Altun, S., Ekici, S., 2008. Farklı sıcaklık ve hava akım hızında kurutmanın sudak balığı (Stizostedion lucioperca) filetolarının kalite niteliklerine etkisi. S.Ü. Vet. Bilim. Derg., 24 (1), 77-86.
 • 4 Didinen, B.I., Diler, Ö., Ekici, S., Altun, S. Flavobacterium psychrophilum izolatlarının teşhisinde API ZYM kullanımı ve ATB Vet ile antimikrobiyal duyarlılığının belirlenmesi.SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. dergisi Cilt 1, Sayı 2,64-70.
 • 5 Diler, Ö., Ekici, S., 2003. Farklı Tuzluluk ve pH Değerlerinin Yersinia ruckeri Suşlarının Büyüme Oranı Üzerine Etkisi. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, 9, 63-70.
 • 6 Kubilay, A., Diler, Ö., Özen, M.R. , Ekici, S., 2000-2001. Kültür Balıkçılığında Mikrobiyal İnfeksiyonlara Karşı Immunostimulantların Önemi ve Kullanımı. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fak. Dergisi, 7, 34-55.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bazı balık patojeni bakterilere fiziksel ve kimyasal çevre faktörlerinin etkisi.
 • Doktora Tezi
 • 1 Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Vibriosis'e Karşı Aşı Uygulamasının Bağışıklık Sistemine Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Vagococcus Salmoninarum’a Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağlarının Antibakteriyal Aktivitesi SDU BAP 4031-YL1-14
 • 2 Ege Ve Akdeniz Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalıklarından İzole Edilen Flavobacterium Psychrophilum Suşlarının Fenotipik Ve Genetik Farklılıklarının Belirlenmesi SDU BAP 3660-YL1-13
 • 3 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yumurtalarında Saprolegniasis’e Karşı Satureja cuneifolia’nın Antifungal Etkisi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ‘ndan Vagococcus salmoninarum’ a karşı in vitro antagonistik etki gösteren laktik asit bakterilerinin izole edilmesi, identifikasyon ve karakterizasyonu. Tübitak 113O617 nolu hızlı destek projesi(devam ediyor)
 • 2 Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) kefir ile zenginleştirilmiş yem kullanımının hastalıklara direnç, spesifik olmayan immun sistem ve büyüme parametreleri üzerine etkisinin araştırılması,1001 TÜBİTAK, No:111O326, 2011-2013.
 • 3 Gökkuşağı alabalığı anaç ve yumurtalarında enfeksiyona neden olan Sapprolegnia spp. karşı bazı doğal bitkisel ürünlerin antifungal etkileri TAGEM-10 /AR-GE/21
 • 4 Balık patojeni Saprolegnia mantarlarına karşı bazı doğal bitkisel ürünlerin antifungal etkisi üzerinde bir araştırma. (SDU BAP 2605-M-10)
 • 5 Gökkuşağı alabalığında Vibriosise karşı Aşı uygulamasının Bağışıklık sistemine etkisi SDU BAP 1386-D-06
 • 6 Gökkuşaği Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss ) Sindirim Sisteminden izole Edilen Probiotik Bakterilerin, Yavrularda Büyüme Performansi, Yem Değerlendirme ve Yaşama Oranlarına Etkileri.BAP 2622-M-10
 • 7 Bazı balık patojeni bakterilere fiziksel ve kimyasal çevre faktörlerinin etkisi.
 • 8 Çipura (Sparus aurata), Deniz levreği (Dicentrarchus labrax), ve Gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss )larının spesifik olmayan immün sistemi üzerine bazı geofit bitki ekstraktlarının etkilerinin araştırılması, TÜBİTAK -TOVAK proje No:104V126
 • 9 Probiyotik Uygulamalarının Astacus leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi (TÜBİTAK Proje No: 106O353)
 • 10 Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhyncus mykiss) Polilactide-Co-Glycolide ve Sodium Alginate Mikropartiküleri kullanılarak Lactococcus garvieae' ye Karşı Oral İmmunizasyonu. (SDÜBAP, 1124-M-05)
 • 11 Akdeniz'den avlanan Su Ürünlerinde Vibrio spp.nin Varlığının Belirlenmesi. (SDÜBAP,1123-M-05)
 • 12 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) işletmelerinde Flavobacterium psycrophilum izalosyonu. (SDÜBAP, 1294-M-06)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Akuakültürde Su Kalitesi ve Balık Sağlığı Çalıştayı
 • 2 I. Ulusal Alabalık Sempozyumu 14-16 Ekim 2008, Isparta
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Su ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Akuakültürde Biyogüvenlik
Alternatif Balık Türlerinin Yetiştiriciliği
English Translation I
English Translation II
Kültür Balıkçılığında Aşı Uygulamaları
Mikrobiyal Fizyoloji
Moleküler Yöntemlerin Balık Hastalıklarında Kullanımı
Yukarı çık