Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ayça Esra KUYBULU
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Ayça Esra KUYBULU
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 211 93 00
E-Posta aycakuybulu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP 29.06.2003
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Meningokok hastalığının klinik bulguları Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve kolay yaklaşım eds: Karaböcüoğlu M,Yılmaz HL, Duman M(Özet)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Keçiören Belediyesine bağlı bir sağlık ocağı ile Keçiören Sağlık Grup Başkanlığına bağlı bir sağlık ocağına 7-11 Nisan 2003 tarihleri arasında yapılan başvuruların değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum 2004;14(4):28-33(Özet)
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu Clinic Pediatri 2010;5(6):8-13(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Hemolitik üremik Sendrom Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (4): 519-525(Özet)
 • 2 Visceral Leishmaniasis of Childhood. J Pediatr Infection. 2009;3(4): 109-111(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Effects of fluorosis on QT dispersion, heart rate variability and echocardiographic parameters in children. The Anatolion Journal of Cardiology. 2011;11:150-155(Özet)
 • 2 Lisinopril attenuates renal oxidative injury in L-NAME-induced hypertensive rats. Mol Cell Biochem. 2011 Jun;352(1-2):247-53.(Özet)
 • 3 Protein Z G79A polymorphism in patients with severe sepsis.Clin Appl Thromb Hemost. 2010 Jun;16(3):334-6.(Özet)
 • 4 Congenital thrombotic risk factors in beta-thalassemia. Clin Appl Thromb Hemost. 2009 Oct;15(5):581-4.(Özet)
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Talasemi hakkında herşey Yazarı Androulla Eleftheriou(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Pneumopericardium in a one-year-old infant: an unusualcomplication of esophageal foreign body removal. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17(1)/26-28(Özet)
 • 2 Mayer-rokıtansky-kuster-hauser and polycystıc ovary syndrome assoccıatıon. Türkiye Çocuk Hast Derg 2009;3(2):35-9(Özet)
 • 3 Akro-kardio-fasial sendromlu bir olgu ( CCGE sendromu) S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2005:12(4)/ 43-45(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Unilateral Renal Vein Thrombosis and Adrenal Hemorrhage in A Newborn with Homozygous Factor V Leiden and Heterozygous Of MTHFR-677T, MTHFR-1298C Gene Mutations.(Özet)
 • 2 UNILATERAL RENAL VEIN THROMBOSIS IN A NEWBORN HETEROZYGOUS OF THE FACTOR II G20210A AND PAI-1 4G/15G GENE MUTATION(Özet)
 • 3 Successful Treatment of Diffuse Alveolar Hemorrhage with Recombinant Factor VIIa in a Child with Henoch-Schönlein Purpura Turk J Rheumatol 2012;27(2):145-147(Özet)
 • 4 Lack of association between genetic polymorphisms of paraoxonase 1 192 and glutathione peroxidase 1 197 enzymes with Familial Mediterranean Fever PEDIATRIC NEPHROLOGY Volume: 27 Issue: 9 Pages: 1688-1688 Published: SEP 2012 (Özet)
 • 5 Mn-SOD Ala-9Val gene polymorphisms in childhood nephrotic syndrome PEDIATRIC NEPHROLOGY Volume: 27 Issue: 9 Pages: 1717-1718 Published: SEP 2012 (Özet)
 • 6 Investigation of Oxidative Stress Status and Gene Polymorphisms of MnSOD and PON1 in children with Henoch-Schonlein Purpura PEDIATRIC NEPHROLOGY Volume: 27 Issue: 9 Pages: 1767-1768 Published: SEP 2012 (Özet)
 • 7 Investigation of Effects of Prenatal and Postnatal Exposure of Wireless Comunication Devices on Rat Kidneys PEDIATRIC NEPHROLOGY Volume: 27 Issue: 9 Pages: 1782-1782 Published: SEP 2012 (Özet)
 • 8 The effects of beta-glucan on kidney injury in rats induced by 2.45-GHz radiation from wireless communication devices PEDIATRIC NEPHROLOGY Volume: 27 Issue: 9 Pages: 1782-1783 Published: SEP 2012 (Özet)
 • 9 Acute tumor lysis syndrome secondary to a single-dose methylprednisolone in acute lymphoblastic leukemia Turk J Hematol 2010; 27: 55-6(Özet)
 • 10 Lujan-Fryns sendromlu bir olgu sunumu - Olgu Sunumu. Türk Ped Arş 2010; 45: 291-4.(Özet)
 • 11 Splenic angiomatoid nodular transformation in a child with increased erythrocyte sedimentation rate. Pediatr Hematol Oncol. 2009 Oct-Nov;26(7):533-7.(Özet)
 • 12 Diffuse cerebral infarct associated with factor V Leiden and prothrombin 20210A mutations in a patient with tetralogy of Fallot. Clin Appl Thromb Hemost. 2009 Dec;15(6):705-7.(Özet)
 • 13 Successful use of recombinant FVIIa (Novoseven) in the management of uncontrolled bleeding after emergency fasciotomy. Haemophilia. 2008 Sep;14(5):1145-6.(Özet)
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Pulmoner Atelektazili Yenidoğan Bebeklerde İntratrakeal N-Asetil Sistein Lavajı Ege Pediatri Bülteni 2006;13(3):163-167(Özet)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Renal Transplant Alıcılarında Kötü Uyku Kalitesi 28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Maritim Pine Beach Resort Hotel Antalya 19-23 Ekim 2011
 • 2 Pediatrik Renal Transplant Alıcılarında Hiperürisemi S›kl›¤›28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Maritim Pine Beach Resort Hotel Antalya 19-23 Ekim 2011
 • 3 Folimat Zehirlenmesine Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel-Ankara 7-10 Ekim 2010
 • 4 Paraquat Zehirlenmesine Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği Ve Ciddi Akciğer Fibrozisi Gelişen Bir Olgu 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel Ankara 7-10 Ekim 2010
 • 5 Parsiyel Obstrüksiyona Yol Açan Bilateral Renal Kandidiazisin Amfoterisin B İrrigasyon İle Tedavisi 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel Ankara 7-10 Ekim 2010
 • 6 Prematüre Bir Bebekte İbuprofen Tedavisi Sonrası Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel 7-10 Ekim 2010
 • 7 Kablosuz Haberleşme Cihazlarının Sıçan Böbreğine Etkileri Ve ?-Glukanın Olası Koruyucu Etkisinin Araştırılması 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel 7-10 Ekim 2010
 • 8 Obez Çocuklarda Ambulatuar Arteriyel Kan Basınç Değerlendirilmesi 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel 7-10 Ekim 2010
 • 9 NR3C2 Geninde Missense Mutasyon Saptanan Atipik Seyirli Pseudohipoaldosteronizm Tip 1 Olgusu 6.Ulusal Çocuk nefroloji kongresi Swiss Otel 7-10 Ekim 2010
 • 10 Konjenital Diseritropoetik Anemi Tip I. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 22-26 Mayıs 2007, Bursa.
 • 11 Hepatorenal Sendrom Asosiye Hemofagositik Lenfohistiositozis. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Bursa, 22-26 Mayıs 2007
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ocular complications in pediatric renal allograft recipients 44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology Under the Auspices of the President of the Republic of Croatia, Ivo Josipovic 14 – 17 September 2011, Hotel Croatia, Cavtat – Dubrovnik, Croatia(Özet)
 • 2 BK virus in renal transplantation: is primary renal disease with urinary stasis a risk factor? 44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology Under the Auspices of the President of the Republic of Croatia, Ivo Josipovic 14 – 17 September 2011, Hotel Croatia, Cavtat – Dubrovnik, Croatia(Özet)
 • 3 Etiology of nephrocalcinosis in children: a retrospective study. 44th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology Under the Auspices of the President of the Republic of Croatia, Ivo Josipovic 14 – 17 September 2011, Hotel Croatia, Cavtat – Dubrovnik, Croatia(Özet)
 • 4 Effects of chronic Fluorosis on cardiovascular system in children.5th World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery 21–26 June 2009 Cairns Convention Centre, Cairns, Australia(Özet)
 • 5 An Unusual Cause of Multiple Mass Liver Lesions in a Two year Old Baby: Cryptogenic Cirrhosis. 2. International Liver Symposium, P27, 2009, ISPARTA(Özet)
 • 6 Accelerating Cirrhosis during the Chemotherapy in an Anti Hbs (+) boy with Lymphoma:Did HBV or Metothrexate Cause it?. 2. International Liver Symposium, P26, 2009, ISPARTA(Özet)
 • 7 SUCCESSFUL USE OF VINCRISTINE IN THE MANAGEMENT OF KASABACH-MERRITT PHENOMENON(Özet)
 • 8 Congenital thrombotic risk factors in beta-thalassemia.20th International congress on Thrombosis (June 25-28, 2008,Athens, Greece).(Özet)
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanması
 • 1 Çocukluk Çağında Kronik florozisin Kardiyak etkileri Prof. Dr. Cihat Tahsin Gürson En iyi araştırma ödülleri ikincisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 International Journal of Health and Nutrition.
VERDİĞİ DERSLER
Asit baz dengesi bozukluklukları
Kollajen doku hastalıkları
Glomerulonefritler
Nefrotik sendrom
Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi 1
Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi 2
Serebral Palsi
Şok sendromu ve komalı hastaya yaklaşım
Immun trombositopenik purpura (ITP)
Mental-motor gelişim ve mental retardasyon
Enürezis
Hipertansiyon
Demir eksikliği anemisi
Üriner enfeksiyon
Vaskülitler
Tubuler hastalıklar
Yukarı çık