Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Atılgan ATILGAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Atılgan ATILGAN
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü
Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı
Telefon 2462118567
E-Posta atilganatilgan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/atilganatilgan
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜRTEKNİK 13.7.1990
Yüksek Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 23.9.1994
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 23.2.2000
İLGİ ALANLARI
Hayvan Barınaklarının Planlanması Etlik Piliç Kümeslerinde Çevre Koşulları Tarımsal Yapılar Hayvan Barınaklarında Isı ve Nem Dengesi
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Tarımsal Üretim Yapıları, SDÜ Ziraat Fakültesi Yayın No:101
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Chai, L., Zhao, Y., . Xin, H., Wang, T., Atilgan, A., Soupir, M., Liu, K., 2017. REDUCTION OF PARTICULATE MATTER AND AMMONIA BY SPRAYING ACIDIC ELECTROLYZED WATER ONTO LITTER OF AVIARY HEN HOUSES: A LAB-SCALE STUDY, American Society of Agricultural and Biological Engineers, Vol. 60(2): 497-506 .
 • 2 Oz, H., Coskan, A., Atilgan, A. 2017. Determination of Effects of Various Plastic Covers and Biofumigation on Soil Temperature and Soil Nitrogen Form in Greenhouse Solarization: New Solarization Cover Material , Journal of Polymers and the Environment, 25(2), 370-377.
 • 3 Zaho, Y., Zaho, D., Ma, H., Liu, K., Atilgan, A., Xin, H. 2016. Environmental assessment of three egg production systems – Part III: Airborne bacteria concentrations and emissions, Poultry Science, Mart 2016,1-6.
 • 4 Coskan, A., Atilgan, A., Oz, H., Isler, E. 2012. Instantaneous Evaluation of Nitrate, Ammonium, Phosphorus and Potassium Pools in Greenhouse Soils in Antalya Province of Turkey, African Journal of Agricultural Research, 7(6):937-942.
 • 5 Coskan, A., Atilgan, A. 2012. Setting up of an expert system to determine ammonia gas in animal livestock, International Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3-4):910-912.
 • 6 Atilgan, A. Yucel, A. Oz, H. 2012. Determination of heating and cooling day data for broiler housing: Isparta case. International Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3-4):353-356.
 • 7 Atılgan A., Emekli NY., Kendirli B., Emekli Y. 2011. The Effect of Different Ventilation Opening on Air Exchange Rate in the Natural Ventilation of Greenhouses in the Western Mediterranean Region of Turkey Philippine Agricultural Scientist 94(1):93-97.
 • 8 Senyigit,U., Kadayifci, A., Ozdemir, F.O., Oz, H. and Atilgan, A., 2011. Effects of different irrigation programs on yield and quality parameters of eggplant (Solanum melongena L.) under greenhouse conditions. African Journal of Biotechnology, Plant and Agriculture Technology, 10 (34): 6497-6503.
 • 9 Atılgan A, Oz,H. Buyuktaş K, 2011. The location of manure accumulated in cattle livestock barns and its interaction with the environment, African Journal of Biotechnology, 10(77):17825-17830.
 • 10 Atılgan A., Coşkan A, Öz H, İşler E 2010 Etlik Piliç Kümesinde Kış Döneminde Amonyak Gaz Düzeyinin Vakum Sistemi ile Azaltılması, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(2):257-262.
 • 11 Kadayıfçı A. Şenyiğit U. Dağdelen N. Öz H. Atılgan A. 2010. The Effects of Different Irrigation Methods on the Root Distribution, Intensity and Effective Root Depth of Young Dwarf Apple Trees, African Journal of Biotechnology 9(27):4217-4224.
 • 12 Atilgan, A. Coskan, A. Isler, E. Oz, H. 2009. Amounts of Nitrogen and Phosphorus related to Agricultural Pollution Elements in Egirdir Lake. Asian Journal of Chemistry, 21(4):3107-3116.
 • 13 Öz,H. Atılgan A, Buyuktaş K, Alagöz T. 2009 The efficiency of fan-pad cooling system in greenhouse and building up of internal greenhouse temperature map, African Journal of Biotechnology Vol. 8 (20):5436-5444.
 • 14 Atilgan, A. Coskan, A. Alagoz, T. Oz, H. 2008. Application Level of Chemical and Organic Fertilizers in the Greenhouses of Mediterranean Region and its Possible Effects, Asian Journal of Chemistry, 20(5):3702-3714
 • 15 Köknaroğlu, H. and Atılgan, A. 2007. Effect of Season on Broiler Performance and Sustainability of Broiler Production, Journal of Sustainable Agriculture, 31(2):113-124
 • 16 Atılgan, A. and Köknaroğlu, H. 2006. Cultural Energy Analysis on Broiler Reared in Different Capacity Poultry Houses, Italian Journal of Animal Science, Vol.5 (4), 393-400.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Atılgan, A., Alagöz, T., Saltuk, B., Erkan, M. 2005. Adana Yöresi Perde Sistemli Etlik Piliç Kümesinde Kış Koşullarında Oluşan Sıcaklık ve Oransal Nem Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, 1639-1644.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Şanlıurfa Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Ahırların Yapısal Yönden Mevcut Durumları ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
 • Doktora Tezi
 • 1 Adana İli Açık Perde Sistemli Etlik Piliç (Broiler) Kümesinde Çevre Koşullarının Düzenlenmesi Üzerine Bir Araştırma
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Demir, C. 2016.Genç Antepfıstığı Ağaçlarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Gelişim Parametrelerine Etkisi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 Demirbilek, İ. 2016. Muğla Yöresindeki Seralarda Gübre Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 Sera Yetiştiriciliğinde Kirletici Faktörlerin Belirlenmesi, Fen Bilimleri Entitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tez Çalışması, Isparta (2014).
 • 4 Aydın İli Köşk İlçesinde Potansiyel İncir(Ficus Carica L.) Ve Kestane (Castanea Sativa) Üretim Alanlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
 • 5 Büyükbaş Hayvan Barınaklarında Oluşan Atıkların Çevre Üzerine Etkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
 • 6 Seralarda Yaz Koşullarında Fan-Ped Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Entitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
 • 7 Isparta Yöresindeki Seralarda Fan-Pad Sistemin Etkinliğinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Entitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Seralarda Solarizasyon Uygulamasında Farklı Plastik Örtülerin ve Biofumigasyonun Toprak Sıcaklığına Etkinliğinin Araştırılması, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak ve Bitki Besleme Anabilim Dalı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Hayvancılık İşletmelerinde Oluşan Atıkların İşletimi Ve Olası Çevre Etkileri; Afyonkarahisar Örneği
 • 2 Seralarda Isıtma Ve Serinletme Özelliklerinin Belirlenmesi
 • 3 Muğla Yöresindeki Seralarda Gübre Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi
 • 4 Genç Antep Fıstığı Ağaçlarında Farklı Sulama Yöntemlerinin Gelişim Parametrelerine Etkileri
 • 5 Aydın ili Köşk ilçesinde Potansiyel İncir (Ficus carica L.) ve Kestane (Castenea Sativa) Üretim alanlarının belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılması
 • 6 Büyükbaş Hayvan Barınaklarında Oluşan Atıkların Çevre Üzerine Etkiler SDÜ BAP, Proje No: 1936-YL-09
 • 7 Seralarda Yaz Koşullarında Fan-Ped Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması SDÜ BAP Proje No:2066-YL-09
 • 8 Kış Koşullarında Etlik piliç Kümesinde Oluşan Amonyak Gaz Düzeyinin Belirlenmesi ve Vakumlu Havalandırma Sistemi, Fosforik Asit Düzeneği ve Altlığa Zeolit Eklenmesi Yöntemleriyle Azaltılması. TÜBİTAK, Proje No: 107O114.
 • 9 Isparta Yöresindeki Seralarda Fan-Pad Sistemin Etkinliğinin Belirlenmesi. SDÜ BAP, Proje No: 1420-YL-06
 • 10 Etlik Piliç Kümesinde Oluşan Zararlı Gazların Ölçümü Üzerine Bir Araştırma SDÜ Altyapı Araştırma Projesi, Proje No:2004/85
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta Kent Merkezindeki Parklarda Mevcut Sulama Sistemlerinin Performansının Belirlenmesi, SDÜ-BAP- 2630-M-10.
 • 2 Kumova, Y., Akyüz, A., Alagöz, T., Atılgan, A., 1997. Van Yöresi Süt Sığırcılığı Barınakların Yapısal Durumu ve Geliştirilme Olanakları. Ç.Ü. Araştırma Fonu, ZF-95-17 Nolu Proje, Adana.
 • 3 Kumova, Y., Alagöz, T., Akyüz, A., Atılgan, A., Paksoy, S., 1997. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğindeki Süt Sığırcılığı İşletmesinin Yapısal Özellikleri ve İyileştirme Olanakları Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bölüm Araştırma Projeleri BAP-TYS 95/04 Sayılı Proje, Adana.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 4. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, 27 Şubat- 2 Mart 2008, Denizli. "Ahırların Modernizasyonu" konusunda panalist olarak katılım
 • Faydalı model
 • 1 Amonyak Tuzağı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Asian Research Journal of Agriculture
 • 2 Journal of Basic & Applied Sciences
 • 3 Journal of Basic & Applied Sciences
 • 4 Journal of Basic & Applied Sciences
 • 5 Journal of Basic & Applied Sciences
 • 6 Journal of Basic & Applied Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Agricultural Sciences, Anakara University Faculty of Agriculture
 • 2 Ankara Tarım Bilimleri Dergisi
 • 3 Ankara Tarım Bilimleri Dergisi
 • 4 Micrometeorological observations above a Japanese red pine forest within the growing season, Turkish Journal of Agriculture Forestry, TAR-1010-1371.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Asian Journal of Agriculture and Rural Development
 • 2 Journal of Agricultural Economics, Extension and Rural Development
 • 3 Journal of Agricultural Economics, Extension and Rural Development.
 • 4 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 5 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Effect Of Integrated Nutrient Management On Soil Chemical Properties, Growth And Yield Of Cocoyam (Colocasia Esculenta) In Ishiagu, Southeastern, Nigeria, Advances in Research, Makale No:Ms_AIR_20817
 • 2 Npk Fertilization And Deflowering Increases Leaf Yield And Extends The Vegetative Phase Ofcleome Gynandra L., International Journal of Plant & Soil Science, Makale No:Ms_IJPSS_21331
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Farklı Sulama Yöntemlerinde M9 Anacı Üzerine Aşılı "Williams Pride" ve "Jersey Mac" Elma Çeşitlerinin Su Tüketimi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2:43-52.
 • 2 Bursa Bölgesinde Bir Yumurta Tavuğu Kümesinin Yapı İçi İklimsel Çevre Koşullarının Yumurta İç ve Dış Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(20):31-39, Bursa
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Evaluation of the Efficiency of Greenhouses in Guilan Province Using Data Envelopment Analysis (DEA, African Journal of Agricultural Research,Makale No:AJAR-08.12.14-9418.
 • 2 Effects of Fertilization Patterns using Mineral and Organic Fertilizers on Growth and Yield of Cucumber, International Journal of Plant & Soil Science, Makale No:2015_IJPSS_16249
 • 3 WASTE UTILIZATION FOR SUSTAINABLE AGRICULURAL PRACTICES IN DELTA STATE, NIGERIA, Journal of Global Agriculture and Ecology, Makale no:2015_JOGAE_1315.
 • 4 Analysis of Organic Matter, Phosphorus, and Potassium in Samples of Soil Applied with Bio fertilizers and Chemical Fertilizers,International Journal of Plant & Soil Science, Makale No:2013_IJPSS_8551.
 • 5 Effect of Sources of Phosphorus on Phosphorus Sorption Characteristics in Cambisols and Ferralsols of Western Kenya, International Journal of Plant & Soil Science. Makale No:2014_IJPSS_9215.
 • 6 Bir yumurta tavukçuluğu işletmesinin yaşam döngüsü değerlendirme yöntemiyle çevresel etkilerinin değerlendirilmesi, Mediterranean University Journal of the Faculty of Agriculture, Makaleno: M2013008
 • 7 To study the nutrient status in soil and plant after the harvesting of the herbal crops under three-tier agroforestry system. African Journal of Agricultural Research, Makale no:AJAR-03.04.14-8733.
 • 8 Zinc Accumulation in Roots of Apple Trees induced by Zinc deficiency is Associated with Organic Acids Alteration.An International Journal Pedosphere Makale No:ID pedos201411435
 • 9 Effect of Phosphorus and Organic matter Levels on Quantitative and Qualitative Characteristics of Tuberose( Polianthes Tuberosa),International Journal of Plant & Soil Science,Makale No:2015_IJPSS_16249
 • 10 Characterization of Irrigation Farm Households and Economic Valuation of Irrigation Water: The Case of Ahero Irrigation Scheme in Nyando District of Kenya, Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Makale No:2014_AJAEES_14485
 • 11 Morphological variability in Argan seedlings (Argania spinosa (L.) Skeels) and its implications for selecting superior planting material in arid environments,International Journal of Agriculture and Forestry,Makaleno:IJAF-104100290
 • 12 A study of adsorption of lead on some low cost adsorbents, American Journal of Environmental Engineering, Makale No:AJEE-112500132
 • 13 Evaluation of carnation (Dianthus caryophyllus L.) varieties under naturally ventilated greenhouse in mid hills of Kumaon Himalaya, Makale No:13-7073-25,African Journal of Agricultural Research.
 • 14 Mortality Responses of Spodoptera littoralis following Feeding on BT- Sprayed Plants,Makale No:13-3-14, Journal of Basic & Applied Sciences.
 • 15 An assessment of university students and staff perceptions regarding the use of human urine as a valuable plant nutrient in South Africa, African Journal of Agricultural Research, Makale No:AJAR-13-6769
 • 16 Effects Of More Than Two Decades Of Irrigation On The Physical And Chemical Properties Of Two Savanna Soils At The Golinga Irrigation Site Near Tamale, Journal of Soil Science and Environmental Management, Makale No:JSSEM-13-0387
 • 17 Enterprise combinations in livestock industry in southwest Nigeria, Sky Journal of Agricultural Research, Makale No:SJAR-13-061
 • 18 3-Boyutlu Akıllı Sera Tasarım Programı, Turkish of Journal Agriculture-Food Science and Technology, Makale No:27-104-2-RV
 • 19 Plant Parameters for Plant Functional Groups of Western Rangelands to Enable Process-based Simulation Modeling, American Journal of Experimental Agriculture, Makale No:2013_AJEA_7969.
 • 20 Evaluation of the Efficiency of Greenhouses in Guilan Province Using Data Envelopment Analysis (DEA), Journal of Scientific Research and Reports, Makale No:2013_JSRR_7633.
 • 21 Sience Domain International Journals
 • 22 Socio-economic effects of schistosomiasis on irrigation rice growers in Morogoro, Tanzania. American Journal of Experimental Agriculture, Makale No:2012/AJEA/1215.
 • 23 Present Status Of Red Deer (Cervus Elaphus L., 1758) In Yakutia, Environment and Natural Resources Research.
 • 24 Irrigation canals performance optimization based on sensitivity analysis of weighting coefficients of indicators and different periods of operation (Case Study on E1L4 Canal in Dez Project, African Journal of Agriculture Research, Makale no: AJAR-12-831
 • 25 Optimal design of border irrigation based on sensitivity analysis of weighted coefficients of indicators and different combinations of decision variables, African journal of Agricultural Research, Makale no: AJAR-12-1338
 • 26 Effects Of Drying Method, Storage Period And Carbon:Nitrogen Ratio On Inorganic Nitrogen Contents Of Vertisols, African Journal of Environmental Science and Technology. Makale No.AJEST-12-151.
 • 27 Research of growth, flowering and fruiting In vitro pineapple (Ananas comosus L. ) in greenhouse conditions, African Journal of Biotechnology, Makale NO:AJB-12-1421
 • 28 Samandağ seracılığının sulama yönünden son 10 yıldaki değişimi 2008, MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1-2):87-96.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Use Of Mixed Methodology Approach In Pharmacy Practice Research, African Journal of Pharmacy and Pharmacology Makale NO:AJP-11-809
 • 2 Leptospira spp: Distribution of Serovars in Latin American Cattle Herds and Infection Dynamics of Bovine / Human, African Journal of Microbiology Research, Makale no:AJMR-12-852
 • 3 Microbial contamination of MDM (Mechanically Deboned poultry Meat), African Journal of Microbiology Research, Makale No:AJMR-12-1957
 • 4 Impact of the selection criteria of artificially inseminated cows on the probability of conception and the occurrence of embryonic mortality in Senegal: Modeling approach. Sustainable Agriculture Reserach, Makale No:22941-75938-2.
 • 5 A simple model to study the effect of temperature on the greenhouse with shading nets. African Journal of Biotechnology, Makale no:AJB-10-2668
 • 6 Effect Of Different Soil Tillage Methods On Rhizobial Nodulation, Biyomas And Nitrogen Content Of Second Crop Soybean, African Journal of Microbiology Research Makale no:AJMR-11-165.
 • 7 Evolution of maturity tests during the composting of municipal solid wastes, International Journal of Plant Physiology and Biochemistry, Makale no:IJPPB-11-020
 • 8 Performance Assessment of Surface and Subsurface Drip Irrigation System for Date Palm Fruit trees African Journal of Agriculture Research Makale no: AJAR-11-1178
 • 9 Modeling and analysis of different control strategies for fogging system in a subtropical greenhouse. African Journal of Biotechnology, Makale no:AJB-11-2030
 • 10 Estimating monthly sunshine hours for calculating reference crop potential evapotranspiration in south of Iran,African Journal of Agricultural Research, Makale No:AJAR-11-2122
 • 11 A research on determining the friction losses formed in the small diameter floppy polythene pipe lines. African Journal of Biotechnology Vol. 9(3):307-313.
 • 12 Structural analysis and functional characteristics of greenhouses in the Mediterranean region of Turkey 2010. African Journal of Biotechnology Vol. 9(21):3131-3139.
 • 13 Comparison of soybean evapotranspirations measured by weighing lysimeter and Bowen ratio-energy balance methods. African Journal of Biotechnology Vol. 9(30):4700-4713.
 • 14 Assessment Of Manegement Transfer Of Kahramanmaras Irrigation System,Scientific Research and Essays, Makale Numarası:SRE-10-186.
 • 15 Soil nutrients and fertilizer conservation and benefit assessment on Grain for Green project in the Ecologically fragile areas of South of Yulin city in the Loess Plateau, African Journal of Biotechnology, Makale Numarası:AJB-10-2010
 • 16 Proteomics analysis of continuous cropping Rehmannia glutinosa, African Journal of Agricultural Research, Makale Numarası:AJAR-09-709
 • 17 The crop water stress index (CWSI) for drip irrigated cotton in a semi-arid region of Turkey, African Journal of Biotechnology, Makale no:AJB-10-1675
 • 18 Assessment of Irrigation Schemes in Turkey based on Management Types. African Journal of Biotechnology, Makale no:AJB-10-2036
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı
 • 2 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı
 • 3 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı
 • 4 Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 5 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı
 • 6 Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 7 Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 8 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı
 • 9 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı
 • 10 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Ç.Ü. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Burak Saltuk'un Doktora Savunma Sınavında Jüri Üyeliği
 • 2 SDÜ İnşaat mühendisliğ Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mehmet Fenkli'nin Doktora Savunma Sınavında Jüri Üyeliği
 • 3 Ç.Ü. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Müge erkan Can'ın Doktora Savunma Sınavında Jüri Üyeliği
 • 4 A.Ü. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ahmet Tezcan'ın Yüksek Lisans Savunma Sınavında Jüri Üyeliği
 • 5 SDÜ İnşaat mühendisliğ Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mehmet Fenkli'nin Doktora Tez izleme komitesinde Üyelik.
 • 6 SDÜ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ulaş Şenyiğit'in Doktora Savunma Sınavında Jüri Üyeliği
 • 7 SDÜ Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 8 Isparta İli Yerel Sulak Alan Komisyon Üyeliği
 • 9 SDÜ Ziraat Fakültesi Sportif Etkinlikler Koordinatörü
 • 10 SDÜ Atabey Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 11 SDÜ Ziraat Fakültesi Sınav ve Ders Program Koordinatörlüğü
 • 12 Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Sosyal Sportif Etkinlikler Komisyon Üyesi
 • 13 Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Satın Alma Sorumlusu
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Süt Sığırı Barınaklarında Planlama Kriterlerinin Önemi, TarımTürk Dergisi, Mayıs-Haziran 2007
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Kümeslerde Zararlı Gaz ve Partiküller Madde Ölçümünde Hareketli Gaz Ölçüm Sisteminin (Mobil Laboratuar) Kullanımı Iowa State Universitesi, Ames, IA, USA.
VERDİĞİ DERSLER
Gübre Depoları ve Gübre İşletimi
Malzeme Bilgisi
MUKAVEMET
Teknik Resim
Uzmanlık Alan Dersi II
Yapı Statiği
Akışkanlar Mekaniği
Betonarme
Bilimsel araştırmanın temel ilk ve yayın etiği
Etlik ve Yumurta tavuğu kümeslerinin pLanlanması
Gübre Depoları ve Gübre İşletimi
Hayvan Barınaklarında İklimlendirme
Hayvan Barınaklarının Planlanması
Hayvancılık Proje Hazırlama tekniği
Hidrolik
Kırsal Yerleşim Planlaması
Koruma Yapıları ve Depoların Planlaması
Kültürtekniğe Giriş
Kültürteknik
Malzme Bilgisi
Mesleki Teknik Resim
Mezuniyet Tezi
Mukavemet
Ölçme Bilgisi
Sera İklimlendirme tekniği
Sera Yapım Tekniği
Seraların Iklimlendirilmesi
Seraların İklimlendirilmesi
Seraların İklimlendirlmesi
Statik ve Mukavemet
Tarımsal İnşaat ve Çevre Denetimi
Tarımsal Yapılar
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarımşal İnşaat ve Malzeme Bilgisi
Tarısmal Yapılar ve Sulama
Uzmanlık Alan Dersi I
Yapı Bilgisi
Yapı Malzemesi ve Betonarme
Yapı Statiği
Yukarı çık