Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hüseyin VURAL
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin VURAL
Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2112073
E-Posta huseyinvural@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP 18.01.1991
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Serbest Radikaller Eser Elementler lipoproteinler
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sütcü R, Aylak F, Koçak A, Sipahi, Vural H, Delibaş N. Investigation of distrubution of alpha-talassemia hereditary mutations in Isparta and around of it.European Journal of Basic Medical Sciences 2011;1(1):28-32.
 • 2 Kiriş İ, Tekin İ, Özden A, Vural H, Yeşildağ A, Şirin B, Okutan H, İbrişim E. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Serum Leptin Düzeyleri, Metabolik Sendrom Ve Karotis Arterlerde Erken Ateroskleroz Arasındaki İlişki. Anatol J Clin Investig 2009: 3(1): 24-31.
 • 3 Demir M, Vural CD, Yilmaz N, Yuksel S, Vural H, Sezer MT. Tek Seans Hemodiyalizin Çeşitli Oksidatif Stres Markerları Üzerine Etkisi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2007;5(2):74-77.
 • 4 Vural H, Demir CV, Yılmaz N, Eren I. Alzheimer Hastalığında Total Antioksidan Kapasitenin Araştırılması. Tıp Araştırmaları dergisi 2007;5(2): 63-66.
 • 5 Hicran Hiçyılmaz, Nigar Yılmaz, Recep Sütçü, Hüseyin Vural, Namık Delibaş.Ratlarda Diyete Ceviz Katılmasının Serum Lipid Profili Ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi. Türk Klinik Biyokimya Derneği Dergisi 2007;5(3):97-101.
 • 6 Zerin M, Karakılçık AZ, Arslan SO, Vural H. Effects of Vitamin C and E on Erythrocyte Osmotic Fragility and Some Hematological Parameters in Experimental Aflatoxicosis of Rabbits. Türkiye Klinikleri J Med Res 2002; 20: 11-15.
 • 7 Karakılçık AZ, Zerin M, İriadam M, Vural H. Yerli tavşanlarda alyuvar ve akyuvar seri değerleri ile bazı biyokimyasal parametre düzeylerinin araştırılması. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2002; 11: 15-20.
 • 8 Yılmaz N, Vural H, Eren Z, Ceylan C, Nazlıgül Y. Tip 2 diabetik hastalarda diabet süresinin oksidatif stres üzerine etkisi. Türkiye Tıp Dergisi 2000; 7(1): 37-39.
 • 9 Yılmaz N, Ceylan C, Eğilmez B, Vural H, Aksoy N. Sibutramin tedavisinin obezlerde lipid parametreleri üzerine etkileri. Obezite 2000; 1(3); 33-35.
 • 10 Uzun K, Vural H, Öztürk T, Özer F, İmecik İ. Diagnostic value of lipid peroxidation in lung cancer. Eastern Journal of Medicine 2000; 5: 48-51.
 • 11 Vural H, Sabuncu T, Alıcı S, Türk S. Glucose tolerance and lipid profile in survivors of myocardial infarction. Eastern Journal of Medicine 1999; 4 (2): 51-53.
 • 12 Satıcı A, Vural H, Güzey M, Oğuz H, Gürler B. Kronik sigara içiminin gözyaşı lizozim konsantrasyonu üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 1999; 8 (1): 43-46.
 • 13 Satıcı A, Güzey M, Vural H, Oğuz H, Gürler B, Doğan Z. Trahomlu olgularda konjonktiva skatrizasyonunun gözyaşı lizozim konsantrasyonu üzerine etkisi. Medikal Network Oftalmoloji 1999; 6(2): 148-150.
 • 14 N.Yılmaz, H.Vural, S.Bozkurt, R.Öğüten, Y.Nazlıgül, S.Saltık. Zayıflama programındaki obez kadınlarda vücut bileşenlerindeki değişimin bioimpedans yöntemi ile incelenmesi. Klinik Bilimler & Doktor 1999;5:444-446.
 • 15 Vural H, Uzun K, Erel Ö. Antioxidant status and lipid peroxidation in asthma. Solunum Hastalıkları Dergisi 1999; 10 (1): 77-83.
 • 16 Satıcı A, Güzey M, Gürler B, Özardalı İ, Bitiren M, Oğuz H, Vural H, Öztürk İ. İnaktif trahomlu olgularda konjonktiva skatrizasyonu ile impresyon sitolojisi ve gözyaşı fonksiyon testleri arasındaki ilişki. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1999; 29;13-22.
 • 17 A.Koçyiğit, A.Koç, Ö.Erel, H.Vural, A.Ataş, Ş.Avcı, N.Aktepe. Mayalı ve mayasız ekmekle beslenen çocuklarda hematolojik parametreler ve bazı iz element düzeyleri. Yeni Tıp Dergisi 1998; 15 (4): 206-210.
 • 18 Sabuncu T, Vural H, Gür S, Nazlıgül Y, Dalmaz M, Erel Ö, Koçyiğit A. Evaluation of additional cardiovascular risk factors in nondiabetic obes subjects. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1998;2: 95-100.
 • 19 Sabuncu T, Vural H, Dalmaz M, Nazlıgül Y, Koçyiğit A, Erel Ö, Avcı Ş. Metabolic effects of Isradipine in normotensive NIDDM patients with microalbuminuria. Turkish Journal of Medical Sciences 1998;28: 631-636
 • 20 B.Özkul, H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel. Reküren abortusta serum ve eritrosit lipid peroksidasyonu, eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi ve selenyum düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1998; 12 : 174-177.
 • 21 H.Vural, T.Sabuncu, K.Uzun, Ö.Erel. Bronşial Astmalı hastalarda HDL kolesterol alt gruplarının araştırılması. Türkiye Tıp Dergisi 1998; 5(3): 157-160.
 • 22 H.Vural, B.Kaptanoğlu, İ.Akkuş, A.Ayçiçek. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda glutatyon S-transferaz ve izoenzimlerinin değerlendirilmesi. Biyokimya Dergisi 1998: 23 (2): 16-21.
 • 23 Ö.F.Akıncı, H.Vural, O.Arslan, M.Bitiren, İ.Özardalı, A.Uzunköy, A.Çoşkun. Tek doz selenyum ve C vitamininin metilazoksimetanol ile kolorektal mukozada oluşan nükleotoksik değişiklikler üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1998; 14(4): 259-263.
 • 24 Nazlıgül Y, Dalmaz M, Vural H, Uslusoy H, Coşkun A. Harran Üniversitesi Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuranlarda anti-HCV pozitiflik sıklığı. Genel Tıp Dergisi 1998; 8: 5-7.
 • 25 H.Vural, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, B.Kaptanoğlu, S.Büyükbaş, M.Aköz. Alkol içiminin serum lipid profili üzerine etkileri. Türkiye Tıp Dergisi 1997; 4 (3): 153-58.
 • 26 H.Vural, Ö.Erel, A.Koçyiğit, T.Sabuncu. Demir eksikliği anemisi eritrositlerinde oksidatif stres. Genel Tıp Dergisi 1997; 7 (2): 77-80.
 • 27 H.Vural, B.Özkul, A.Koçyiğit, Ö.Erel, Ş.Avcı, N.Aktepe. Normal gebelikte oksidan-antioksidan durum. Yeni Tıp Dergisi 1997; 14 (6): 333-335.
 • 28 A.Koçyiğit, İ.Akkuş, H.Vural, H.Gök, M.Çelik. Serum lipid profile in angiographically defined coronary artery disease. Türkiye Tıp Dergisi 1997; 4 (5): 296-302.
 • 29 A.Koç, M.Kösecik, Ö.Erel, H.Vural, A.Ataş. Şanlıurfa ili kırsal bölge çocuklarında boy kısalığı ve anemi sıklık ve etyolojisi araştırması. Klinik Bilimler & Doktor 1997; 3 (5): 714-718.
 • 30 S.Alıcı, H.Vural, Ş. Ecirli. Demir eksikliği anemisinde HbA1c ve fruktozamin değerleri. Türkiye Tıp Dergisi 1997; 4 (6): 371-375.
 • 31 A.Koç, Ö.Erel, M.Kösecik, H.Vural, M.M.Tatlı, A.Ataş, Ş.Avcı. Şanlıurfa ili 12-16 yaş grubu çocuklarında demir eksikliği araştırması. Klinik Bilimler & Doktor 1997; 3 (6): 871-874.
 • 32 K.Uzun, F.Özer, O.Çağlayan, O.İmecik, H.Vural. Malign plevra sıvılarında süperoksid dismutaz ve katalaz düzeylerinin tanısal değeri. Tüberküloz ve Toraks 1997; 45 (4): 282-289.
 • 33 A.Koçyiğit, Ö.Erel, H.Vural, Ş.Avcı, N.Aktepe, A.Seyrek. Şark çıbanı hastalarının saç ve kanlarında demir metabolizması ile ilgili değişiklikler. Genel Tıp Dergisi. 1997; 7(4): 199-202.
 • 34 Ö.Erel, A.Koçyiğit, H.Vural, Ş.Avcı, N.Aktepe. Sıtma hastalarında bakır metabolizmasının oksidatif etkiye yönelik değişimi. Genel Tıp Dergisi 1997; 7 (4): 171-176.
 • 35 A.Ayçiçek, İ.Erkul, A.Koçyiğit, H.Vural. İnsülin bağımlı diyabetes mellituslu hastalarda kan şekerinin kontrol derecesi ve lipitler arasındaki ilişki. Klinik Seriler 1997; 7 (2): 47-52.
 • 36 Koçyiğit A, Akkuş İ, Vural H, Gök H, Çağlayan O, Durmuş B, Çelik M, Menekşe E. Serum levels of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in patients with coronary artery disease documented by angiography. Turk J Med Sci 1996 ; 26: 129-133.
 • 37 Gökbel H, Dölek Ç, Bediz CŞ, Kara M, Vural H. The relationship of lactic acid and total testosteron levels after the wingate test. Turk J Med Sci 1996 ; 26: 201-202.
 • 38 M.Gürbilek, H.Vural, M.Kaymakçı, İ.Akkuş, M.Gökçen. Hirsutizm'de HDL alt gruplarının tayini. Yeni Tıp Dergisi 1996; 13:10-11.
 • 39 E.Doğan, F.Gündoğan, H.Vural, B.Durmuş, Ş.Ulucan, U.Aslan, B.Korkut, M.Yeksan. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda isradipinin lipoprotein (a) ve HDL ve HDL subgruplarına etkisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1996; 9 : 423-426.
 • 40 H.Vural, N.Sağlam, İ.Akkuş, O.Çağlayan. Serbest radikallerin ateroskleroz ve miyokard iskemisindeki rolleri. (Derleme) İç Anadolu Tıp Dergisi 1995; 5: 25-28.
 • 41 H.Vural, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, B.Kaptanoğlu, M.Gürbilek. Alkol içenlerde, bağımsız bir kardiyovasküler risk faktörü olan Lp(a) seviyelerinin araştırılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1995; 8: 63-65.
 • 42 H.Vural, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, S.Alıcı, O.Çağlayan, B.Durmuş. Alkol içen kişilerde eritrosit içi 2,3-bifosfogliserat ve ATP seviyelerinin tayini. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1995; 15: 354-356.
 • 43 H.Vural, İ.Akkuş, M.A.Bor. Serbest radikallerin yaşlanmadaki rolü.(Derleme) Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1995; 11: 101-103.
 • 44 Akkuş İ, Yöntem M, Şekeroğlu MR, Koçyiğit A, Kaptanoğlu B, Vural H, Kalak S. Lactic acidemia and ketoacidemia in moderate drinkers. Turk J Med Sci 1995; 25: 65-68.
 • 45 M.Gök, F.Özer, O.İmecik, H.Vural, K.Uzun. Tüberküloz plörezilerde adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1994; 10 : 11-17.
 • 46 M.Gökçen, H.Gökbel, B.Kaptanoğlu, S.Büyükbaş, K.Üçok, H.Vural, A.Çığlı. Değişik vücut ağırlığına sahip kişilerde plazma ve eritrosit içi kolinesteraz aktiviteleri ve çeşitli plazma parametre değerleri. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1994; 1: 126-131.
 • 47 S.Kaleli, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, M.Aköz, H.Vural, M.R.Şekeroğlu, A.Koşar. Sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerle koroner kalb hastalarında apo A-I, apo-B ve bazı lipid parametrelerinin tayini. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1994; 7: 204-208.
 • 48 M.Gürbilek, B.Kaptanoğlu, A.Işımer, İ.Akkuş, H.Vural, M.Gökçen, S.Kaleli. HPLC gerektirmeyen yeni bir yöntemle kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 1,25-(OH)2D3 seviyesi. İç Anadolu Tıp Dergisi 1994; 4: 203-208.
 • 49 EY.Acarer, A.Acar, İ.Ü.Sert, H.Vural, E.M.Arslan, Ş.Ergüney, M.Özeroğlu. Tavşanlardaki ESWL uygulamalarında verapamil, allopurinol ve indometazinin böbrek parankimine koruyucu etkileri. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1994; 10: 361-66.
 • 50 İ.Akkuş, H.Vural, M.Aköz, O.Çağlayan, S.Büyükbaş. Çeşitli kanser vakalarında ve sağlıklı kişilerde Glutatyon-S-transferaz izoenzimleri, TPA, beta2 mikroglobulin düzeylerinin araştırılması. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1994; 10: 555-559.
 • 51 M.Aköz, C.Alkanlı, İ.Akkuş, H.Vural. Alkolün tiroid fonksiyonları üzerine etkilerinin araştırılması. İç Anadolu Tıp Dergisi 1994; 4: 166-170.
 • 52 M.Yöntem, İ.Akkuş, M.R.Şekeroğlu, H.Vural, İ.Öztok, S.Kalak, A.Koçyiğit. Erkeklerde orta derecede alkol alımının eritrosit glutatyon peroxidaz aktivitesi üzerine olan etkisi. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1993; 9 : 39-44.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H.Vural, N.Yılmaz, A.Koçyiğit, T.Sabuncu, S.Gür. Tip II diabetes mellitusta idrar çinko ve mikroalbumin düzeyleri arasındaki ilişki. Türk Diabet Yıllığı 1998; 13: 67-71.
 • 2 H.Vural, N.Yılmaz, T.Sabuncu, M.Dalmaz. Hipertansif NIDDM'li hastalarla normotansif NIDDM'li hastalarda serum lipid peroksidasyonu. Türk Diabet Yıllığı 1997-1998; 13: 166-172.
 • 3 T.Sabuncu, M.Dalmaz, H.Vural, Y.Nazlıgül, Ö.Erel, A.Koçyiğit. Nondiabetik obeslerde dexfenfluraminin kısa süreli kullanımının glukoz ve lipid parametreleri üzerine etkisi. Türk Diabet Yıllığı 1997-1998; 13: 223-228.
 • 4 N.Yılmaz, H.Vural, S.Saltık, S.Bozkurt, R.Öğüten. Basal metabolizma enerji düzeyinde diyet uygulanan kadınlarda obezite parametrelerindeki değişimin incelenmesi. Türk Diabet Yıllığı 1997-1998; 13: 63-66.
 • 5 M.Dalmaz, A.Koşar, H.Vural, A.Koçyiğit, M.Yeksan, H.Ekinci. Diyaliz hastalarından beta2 mikroglobulin düzeyini etkileyen faktörler. Dirim Dergisi 1997; 72: 151-155.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Duygu Kumbul Doğuc, Nigar Yılmaz, Hüseyin Vural, Yusuf Kara. Sıçanlarda Kalori Kısıtlamasının Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimlere Etkisi. Sakaryamj 2013;3(1):19-24.
 • 2 Berit Gokce Ceylan, Fusun Eroglu, Lutfi Yavuz, Senol Gulmen, Selcen Kutuk, Duygu Kumbul Doguc, Mustafa Naziroglu, Huseyin Vural, Farklı Anestezi Tekniklerinin Eser Elementler Üzerine Etkisi: TIVA ve Inhalasyon Anestezisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(1):1-9)
 • 3 Küçüktepe Z,Özaydın M,Türker Y,Varol E,Erdoğan D,Doğan A,Hiçyılmaz H,Vural H. İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17(1)/ 19-25.
 • 4 Saygın M, Çalışkan S, Gümral N, Soydan M. Vural H. 2450 MHz elektromanyetik radyasyonun sıçanların FSH, LH ve Total testosteron seviyelerinde meydana getirdiği değişiklikler. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2009; 16(4): 10-14.
 • 5 Yılmaz HR, Uz E, Yeşildağ A, Özden A, Sırmalı R, Ağaçkıran Y,Vural H. Effects of caffeic acid phenethyl ester and erdosteine on radiocontrast media-induced oxidative stress and histopathological changes in rat testicular tissue. Cell Membranes and Free Radıcal Research 1:(2), 78-83, 2008.
 • 6 Vural H, Uzun K. Serum and red blood cell antioxidant status in patients with bronchial asthma. Can Respir J 2000; 7(6): 476-480.
 • 7 Arslan SO, Vural H, Zerin M. Activities of antioxidant enzymes, and lipid peroxidation in lung tissues of bleomycin-treated rats. Biomed Res 2000; 11(1): 53-56.
 • 8 Vural H. Zinc and copper concentrations in patients with cutaneous leishmaniasis. Biomed Res 2000; 11(1): 57-60.
 • 9 Arslan SO, Vural H, Zerin M, Karakılçık Z, Kösecik M. The effects of hot red pepper spice on lipid metabolism and biochemical parameters in rats. Biomed Res 1999; 10 (3): 209-212.
 • 10 Koçyiğit A, Erel Ö, Seyrek A, Gürel MS, Aktepe N, Avcı Ş, Vural H. Effects of antimonial therapy on serum zinc, copper, and iron concentrations in patients with cutaneous leishmaniasis in Turkey. J Egypt Soc Parasitol 1998; 28 (1): 133-142.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Vural H, Savas HB, Ceyhan BM. The effects of 25-hydroxy vitamin D3 deficiency on oxidant-antioxidant system in human. Journal of Cellular Neuroscience and Oxidative Stress 2016; 8(1): 581.
 • 2 Yılmaz N, Vural H, Karaoglanoglu M, Gundogan M. Prevalence of obesity and hyperlipidemia in adults with liver steatosis. Arch Gastroenterohepatol 2000; 19: 67-68.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Cesur Fatih,AKYILDIZ MUHİTTİN,CENGİZ HAKAN,VURAL HÜSEYİN.THE INVESTIGATION OF EFFECT ON BLOOD LIPID PARAMETERS WITH WALNUT ADDITION OF DIET.Turkish Journal of Biochemistry 2015;40(1):P-197.
 • 2 VURAL HÜSEYİN,Deniz Firdevs,TAMER MEHMET NUMAN,MERMİ CEYHAN BETÜL. EVALUATION OF ARGININE-NITRIC OXIDE PATHWAY IN PATIENTS WITH HYPERTHYROIDISM. Turkish Journal of Biochemistry 2015;40(1).P-261.
 • 3 Coskun H, Karakus N, Vural H, Akturk O, Alanoglu G. Effects of low molecular weight heparin on angiogenic factors in advenced cancer patients. Journal Of Clinical Oncology 2007; 25: 741.
 • 4 Koroglu BK, Kutlucan A, Kiztanir S, Uzun E, Tamer MN, Akdogan M, Vural H. Total thyroid volume of schoolage children in endemic waterborne fluorosis and mild iodine deficiency area in Turkey. HORMONE RESEARCH 2007;68(3): 79-80.
 • 5 Kiris I, Tekin I, Yesildag A, Vural H, Oyar O, Sirin B, Okutan H, Ibrisim E. Serum Adiponektin levels predict early atherosclerosiz in carotid arteries in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Interactive Cardio Vascular and Thorasic Surgery 2006; 5(1): 172.
 • 6 Kiris I, Tekin I, Yesildag A, Vural H, Ozden A, Sirin B, Okutan H, Ibrisim E. Serum Leptin levels predict carotid intima/media thickness in patients undergoing coronary artery bypass surgery. Interactive Cardio Vascular and Thorasic Surgery 2006; 5(1): 143.
 • 7 Vural H, Koylu A, Aksoy N, Keles H, Delibas N. Evaluation of oxidative stress parameters in patients with cancer CLINICAL CHEMISTRY 51: A67-A67 Suppl. 6 2005
 • 8 Aksoy N, Vural H, Ceylan E, Gencer M, Keleş H, Selek S, Koylü AA, Güzel S. Is the arginine-nitric oxide pathway involved in the pathogenesis of asthma? CLINICAL CHEMISTRY 2004 50 (6): A146-A146.
 • 9 Vural H, Aksoy N, Arslan SO, Bozer M. Effects of vitamin E and selenium on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in colon of methylazoxymethanol treated rats. Clin Chem Lab Med 2000; 38(10): 1051-1053.
 • 10 Sabuncu T, Dalmaz M, Nazligül Y, Vural H, Kocyigit A,Erel O, Avcı S. Metabolic effects of isradipin in normotensive NIDDM patients with microalbuminuria. Diabetologia 1997; 40: 2156 Suppl.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Cesur F, Akyıldız M, Cengiz H, Vural H. Diyete ceviz ilavesinin kan lipit parametreleri üzerine etkisinin araştırılması. 27.Ulusal Biyokimya Kongresi.3-6 Kasım 2015 Antalya
 • 2 Vural H, Deniz F, Tamer MN, Ceyhan BM. Hipertiroidili hastalarda arginin-nitrik oksit yolunun araştırılması.27.Ulusal Biyokimya Kongresi.3-6 Kasım 2015 Antalya
 • 3 Sütçü R, Aylak F, Koçak H, Vural H, Sipahi T, Delibaş N. Isparta ve çevresindeki alfa-talasemi kalıtsal mutasyonlarının dağılımının araştırılması. X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 15-18 Nisan 2010 Fethiye.
 • 4 Doğuç DK, Yılmaz N, Vural H, Kara Y. Sıçanlarda kalori kısıtlamasının lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkisi. IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya
 • 5 Kırzıoğlu Z, Altun AC, Vural H, Ertürk MSÖ. Florozisli ve sağlıklı dişlere sahip çocuklarda tükürük içeriğinin karşılaştırması. 15.Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17-21 Ekim 2007, Antalya.
 • 6 Karatosun H, Baydar ML, Çetin C, Yolcu M, Vural H, Akgün C, Coşarcan K, Şirin FB. Normal koşullarda ve yükseltide akut supramaksimal egzersiz sonrası plazma non-enzimatik antioksidanlar ve total antioksidan kapasite. I. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2007, Konya.
 • 7 Eren İ, Demirdaş A, Demirin H, Aktürk O, Vural H. Ratlarda oluşturulan depresyonda venlafaksin tedavisinin hipokampal beyin kaynaklı büyüme faktörü üzerine etkisi. 11. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ve Avrupada Psikiyatri Uydu Sempozyumu. 25-28 Nisan 2007, İzmir.
 • 8 Alanoğlu G, Köroğlu B, Yılmaz N, Vural H, Tamer N. Subklinik hipotiroidide trombin activable fibrinolysis inhibitör (TAFİ) aktivitesi. Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi. 16-19 Ekim 2007, Ankara
 • 9 Eren İ, Çivi İnanlı İ, Vural,H, Özcankaya R. Şizofreni Hastalarında Serum BDNF Düzeyleri ve Olanzapinle Oluşan Değişimin Tedaviye Yanıt ile İlişkisi1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 14-17 Aralık 2005, İstanbul
 • 10 Z.Yönden, R Sütçü, İ.Karakoyun, B.Fenercioğlu, O.Aktürk, H.Vural, N.Delibaş Nikotin bandı tedavisinin hafif kognitif bozukluğu olan hastalarda bilişsel fonksiyonlara etkisi IV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris
 • 11 Z.Yönden, R Sütçü, E.Şavik, Ö.Öztürk, N.Yılmaz, H.Vural, N.Delibaş Melatoninin rat hipokampüs NMDA reseptör 2A ve 2B alt grupları konsantrasyonlarına etkisi IV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris
 • 12 Gültekin F, Akdoğan M, Vural H, Karakoyun İ, Şavik E, Delibaş N. Kronik florozisin birinci ve ikinci kuşak ratların testis dokularında lipid peroksidasyonuna etkisi IV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris
 • 13 Aksoy N, Vural H, Sabuncu T, Arslan SO. Effects of vitamines C&E on oxidative status in erythrocytes of streptozotocin induced diabetic rats. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-20 Mayıs 2000, Kayseri.
 • 14 Arslan SO, Uzunkoy A, Vural H. Antioxidant effects of melatonin, alphatocopherol and ascorbic acid on bleomycin induced pulmonary toxicity in rats. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-20 Mayıs 2000, Kayseri.
 • 15 Koçyiğit A, Erel Ö, Vural H, Demir H, Aktepe N. Tütün içicilerde eritrosit antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi.19-22 Mayıs 1999, Eskişehir.
 • 16 Vural H, Sabuncu T. Obez kişilerde lipid peroksidasyonu ve total antioksidan kapasitedeki değişiklikler. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 19-23 Ekim 1999, Antalya.
 • 17 Tatlı MM, Vural H, Koçyiğit A, Kösecik M, Emiroğlu H. Serum selenium, copper and zinc concentrations in marasmic children. 34. Türk Pediatri Kurumu Kongresi, 14-17 Nisan 1998, İstanbul/TURKEY
 • 18 Ö.F.Akıncı, H.Vural, A.Çoşkun, A.Uzunköy, O.Aslan, M.Bitiren. Metilazoksimetanol ile oluşan histopatolojik ve biyokimyasal değişiklikler üzerine tek doz selenyum ve C vitamininin etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi 98. 6-10 Mayıs 1998, İzmir.
 • 19 N.Yılmaz, H.Vural, Ö.Erel, Y.Nazlıgül. Tip II diabetes mellituslu hastalarda HDL alt grupları ile glikolize hemoglobin arasındaki bağıntı. 34. Ulusal Diabet Kongresi ve 3. Uluslararası Obezite Sempozyumu. 17-21 Mayıs 1998, Ankara.
 • 20 H.Vural, O.Aslan, Z.Karakılçık, Ö.F.Akıncı. Ratlarda Aflatoksin B1'in meydana getirdiği oksidatif hasarın E vitamini ile önlenmesi. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 21 H.Vural, O.Aslan, Akıncı ÖF, Erel Ö, Koçyiğit A. Tek doz metilazoksimetanol verilen ratların kolon dokularında meydana gelen oksidatif değişikliklerin incelenmesi. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 22 Avcı Ş, Erel Ö, Koçyiğit A, Aktepe N, Vural H . Otomatik analizörle serum çinko ölçümü. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 23 Aktepe N, Erel Ö, Koçyiğit A, Avcı Ş, Vural H. Sıtma hastalarında pürin nükleotid metabolizması. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 24 Arslan S.O, Vural H, Zerrin M. Kırmızı biberli diyetin ratlarda bazı biyokimyasal veriler üzerine etkisi. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri
 • 25 Arslan S.O, Vural H, Zerrin M, Karakılçık Z. Aflatoksikozis oluşturulan tavşanlarda askorbik asit ve tokoferol'ün etkileri. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 26 Yılmaz N, Gürler B, Vural H, Nazlıgül Y, Erel Ö, Eren Z. Mikrovasküler lezyon saptanan tip II diabetes mellitus'lu hastalarda lipid profilinin incelenmesi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 1998, İstanbul.
 • 27 B.Özkul, H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel, Ş.Avcı, N.Aktepe. Reküren abortusta serum ve eritrosit lipid peroksidasyonu, eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi ve selenyum düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-5 Nisan 1997, İstanbul.
 • 28 B.Özkul, Ö.Erel, A.Koçyiğit, H.Vural, N.Aktepe, Ş.Avcı. Şanlıurfa ve yöresindeki gebelerde demir eksikliği anemisi. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-5 Nisan 1997, İstanbul.
 • 29 H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel, T.Sabuncu, S.Gür. Tip II diabetes mellitusta idrar çinko ve mikroalbumin düzeyleri arasındaki ilişki. 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris.
 • 30 T.Sabuncu, M.Dalmaz, Y.Nazlıgül, H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel, Ş.Avcı. Normotansif mikroalbuminürik tip II diabetiklerde isradipinin metabolik etkileri. 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris.
 • 31 H.Vural, T.Sabuncu, Ö.Erel, A.Koçyiğit, M.Dalmaz, Y.Nazlıgül. Hipertansif NIDDM'li hastalarla normotansif NIDDM'li hastalarda serum lipid peroksidasyonu. 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris
 • 32 T.Sabuncu, Y.Nazlıgül, M.Dalmaz, Ö.Erel, H.Vural, A.Koçyiğit. Nondiabetik obeslerde dexfenfluraminin kısa süreli kullanımının glukoz ve lipid parametreleri üzerine etkisi. 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris.
 • 33 K.Uzun, H.Vural, T.Öztürk, F.Özer, O.İmecik. Malign ve malign dışı akciğer hastalıklarında serum lipid peroksidasyonunun tanısal değeri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongre. 8-11 Haziran 1997, İstanbul
 • 34 T.Sabuncu, Y.Nazlıgül, M.Dalmaz, M.Erdoğan, M.Karaoğlanoğlu, A.Koçyiğit, H.Vural, Ö.Erel. Şanlıurfa bölgesindeki tiroid hastalarının özellikleri. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 23-27 Eylül 1997, İzmir
 • 35 T.Sabuncu, H.Vural, S.Gür, Y.Nazlıgül, M.Dalmaz, Ö.Erel, A.Koçyiğit. Nondiabetik obez bireylerde ilave kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirmesi. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 23-27 Eylül 1997, İzmir
 • 36 A.Koçyiğit, H.Demir, Ö.Erel, N.Aktepe, H.Vural, Ş.Avcı. Erişkin tütün içicilerin polimorfonükleer lökosit, eritrosit ve serumlarında serbest radikal aktiviteleri. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 37 H.Vural, T.Sabuncu, E.Uysal, Ö.Erel. Bronşial astımlı hastalarda serum lipid ve lipoprotein seviyelerindeki değişiklikler. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 38 H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel, S.Gür. Şark çıbanı hastalarında eritrosit çinko ve bakır konsantrasyonları. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 39 Ö.Erel, Ş.Avcı, A.Koçyiğit, S.Gür, H.Vural. Eritrosit esteraz aktivitesinin otomatik ölçümü : Vücut çinko ölçümünde yeni bir yaklaşım. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 40 Ö.Erel, A.Koçyiğit, M.S.Gürel, N.Aktepe, Ş.Avcı, H.Vural, S.Gür. Şark çıbanı ve reziduvan şark çıbanı hastalarında bakır metabolizması. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 41 M.Ay, O.Çağlayan, S.Kaleli, H.Vural, M.Aköz. Sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerde eritrosit lipid peroksidi, hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin araştırılması. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 42 B.Kaptanoğlu, H.Vural, D.Aslan, M.H.Köseoğlu, H.Vatansev, A.Polat. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda serum beta2-mikroglobulin ve doku polipeptid antijen seviyeleri. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 43 B.Kaptanoğlu, H.Vatansev, H.Vural, M.H.Köseoğlu, D.Aslan, A.Polat. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda glutatyon peroksidaz ve glutatyon S transferaz aktiviteleri. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 44 H.Vural, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, S.Büyükbaş, M.Aköz. Alkol içenlerde HDL alt grupları ve lipoprotein (a) seviyelerinin araştırılması. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 45 H.Vural, S.Alıcı, S.Türk, B.Durmuş, Ç.Dölek. Myokard infarktüsü geçiren hastalarda glukoz toleransı. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 46 A.Koçyiğit, Ö.Erel, N.Aktepe, Ş.Avcı, H.Demir, H.Vural, K.Bulut. Antimon tedavisi alan şark çıbanı hastalarında serum immunoglobulin seviyelerinin araştırılması. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 4-7 Haziran 1996, Kayseri.
 • 47 A.Koç , M.Kösecik, H.Vural , Ö.Erel, A.Ataş, M.M.Tatlı. Şanlıurfa ili 6-11 ve 12-16 yaş grubu çocuklarında anemi sıklığı ve etyolojisi araştırması. XL.Milli Pediatri Kongresi. 14-17 Ekim 1996, Gaziantep.
 • 48 A.Koç, Ö.Erel, M.Kösecik, H.Vural, M.M.Tatlı, A.Ataş, Ş.Avcı. Şanlıurfa ili 12-16 yaş grubu çocuklarında demir eksikliği araştırması. XL.Milli Pediatri Kongresi. 14-17 Ekim 1996, Gaziantep.
 • 49 M. Gürbilek, A.Dilsiz, A.Kaymakçı, S.Kalak, H.Vural, R.Şekeroğlu, B.Köseoğlu. İskemi-reperfüzyon hasarında edoferon ve allopurinol'ün eritrosit lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri.
 • 50 A.Koçyiğit, İ.Akkuş, H.Vural, H.Gök, M.Dalmaz, M.Çelik. Anjiografi ile koroner ateroskleroz tanısı konan hastalarda lipid, lipoprotein ve apoprotein seviyeleri. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi. 1994, Antalya.
 • 51 M.Dalmaz, A.Koşar, M.Yeksan, H.Vural, A.Koçyiğit, H.Ekinci. Diyaliz hastalarından beta2 mikroglobulin düzeyini etkileyen faktörler. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 11-14 Mayıs 1994, Kayseri.
 • 52 A.Çığlı, M.Gören, İ.Akkuş, M.Aköz, H.Vural. Hamilelikte sigara içmenin kordon kanı lipidlerine etkisi. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 11-14 Mart 1992, Kayseri.
 • 53 S.Büyükbaş, M.Akdoğan, H.Vural, A.Çığlı, S.Töke, O.Y.Öz. Kronik böbrek yetmezliği olgularında plazma E vitamini, HDL-E vitamini ve LDL-E vitamini düzeyleri. XI. Ulusal Biyokimya Kongresi. 24-29 Ekim 1992, Antalya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koyu A, Gümral N, Gökçimen A, Saygın M, Vural H, Ozgöçmen M. Protective effects of L-carnitine and selenium on 2450 MHz electromagnetic radiation exposed pancreas tissue. 3rd International congress on cell membranes and Oxidative stress: Focus on calcium signaling and TRP channels 22-27 June 2010 Isparta,Turkey.
 • 2 Nazıroğlu M, Uğuz AC, Çelik Ö, Yılmaz N, Yılmaz M, Vural H. Effects of caloric restriction on brain antioxidant redox system, microsomal Ca-ATPase activity and nitric oxide levels in rats.3rd International congress on cell membranes and Oxidative stress: Focus on calcium signaling and TRP channels 22-27 June 2010 Isparta,Turkey.
 • 3 Dönmez S, Gökalp O, Doğan M, Vural H, Yiğit B. Effects of short-term hyperglycemia on the contractile responses of the rat aorta. 3rd International congress on cell membranes and Oxidative stress: Focus on calcium signaling and TRP channels 22-27 June 2010 Isparta,Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Akyıldız M, Çeltik C, Narcı A, Belverenli H, Çakmak O, Vural H. Investigation of role of food allergies in functional constipation etiology in childhood. 2015 Annual Meeting Clinical Lab Expo. July 26-30, 2015 Atlanta, Georgia
 • 2 Akyıldız M, Kobak Ş, Gökduman A, Atabay T, Vural H. SERUM ADIPOKINES LEVELS IN PATIENTS WITH SARCOIDOSIS.2015 Annual Meeting Clinical Lab Expo. July 26-30, 2015 Atlanta, Georgia
 • 3 Akyıldız M, Kobak Ş, Gökduman A, Atabay T, Cengiz H, Vural H. INCREASED CIRCULATING INTERLEUKIN-23 IN PATIENTS WITH SARCOIDOSIS.2015 Annual Meeting Clinical Lab Expo. July 26-30, 2015 Atlanta, Georgia
 • 4 Özden A, Yeşildağ A, Oyar O, Yılmaz HR, Uz E, Öz Oyar E, Yılmaz N, Ağaçkıran Y, Vural H. Protective role of caffeic acid phenethyl ester on contrast media induced oxidative stress in rat liver. "2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels", June 25-28, 2008, Isparta, Turkey.
 • 5 Yeşildağ A, Özden A, Yılmaz HR, Uz E, Ağaçkıran Y, Yeşildağ M, Yılmaz N, Sırmalı R, Vural H. Radiocontrast media-inudced oxidative stress in rat liver: Experimental observations and the protective effect of erdosteine. "2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels", June 25-28, 2008, Isparta, Turkey.
 • 6 Gürler B, Vural H, Sabuncu T, Karadede S. The effect of melatonin on the development of cataract in the diabetic rat lenses. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul-Turkey.
 • 7 Yılmaz N, Vural H, Guzey M, Dogan Z, Ucar E. The effects of sibutramine on serum lipids and lipid subfractions in obese. 10 th European Congress on Obesity. 24-27 May 2000, Antwerp, Belgium.
 • 8 Guzey M, Vural H, Kilic A, Karadede S, Satici A. Increase of endothelin-1 concentartion in aqueous humour induced by selective Nd:YAG laser trabeculoplasty in rabbits. 104th Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology. 22-25 October 2000, Dallas, Texas.
 • 9 Vural H, Arslan SO, Akıncı ÖF, Erel Ö. Effects of vitamin E and selenium on lipid peroxidation in colon of methylazoxymethanol treated rats. The First International Biosciences Days. April 20-24, 1999. Antalya,Turkey.
 • 10 Dogan U, Yeni E, Erel O, Vural H. Exogenous nitric oxide sodium nitroprussid versus antioxidant vitamins in protection of renal ischemia reperfusion injury. 6th Congress of the Mediterranean Urological Association. September 6-9, 1999, Cairo-Egypt.
 • 11 Vural H, Aksoy N, Arslan SO. Effect of melatonin on erythrocyte lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in streptozotocin-induced diabetic rats. Proceedings of the 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. 4-7 November, 1999. Antalya, Turkey.
 • 12 Vural H, Aksoy N, Erel Ö, Koçyiğit A, Arslan SO. Effect of melatonin against streptozotocin induced oxidative stress and diabetes in rat tissues. Proceedings of the 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. 4-7 November, 1999. Antalya, Turkey.
 • 13 Erel Ö, Vural H, Aksoy N, Aslan G, Ulukanligil M. Susceptibility of thrombocyte lipids to oxidation and thrombocyte antioxidant status in malaria. Proceedings of the 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. 4-7 November, 1999. Antalya, Turkey.
 • 14 Vural H, Tatlı N. Erythrocyte lipid peroxidation, reduced glutathione and serum vitamin C levels in patients with cutaneous leishmania. First World Congress on Leishmaniosis, May 5-9, 1997 İstanbul.
 • 15 Sabuncu T, Dalmaz M, Nazlıgül Y, Vural H, Koçyiğit A, Erel O, Avcı Ş. Metabolic effects of isradipin in normotensive NIDDM patients with microalbuminuria.16th International Diabetes Federation Congress. 20-25 July 1997, Helsinki.
 • 16 Uzun K, Özbay B, Vural H, Özer F. Diagnostic value of uric acid in differentiation between transudates and exudates. The European Respiratory Journal ERS Annual Congress, September 20-24,1997, Germany
 • 17 Erel Ö, Koçyiğit A, Avcı Ş, Aktepe N, Vural H. Serum erythrocyte and leukocyte adenosine deaminase activities in malaria. 4th Meeting of The Balkan Clinical Laboratory Fedaration Budva, Yugoslavia 1996.
 • 18 Erel Ö, Koçyiğit A, Avcı Ş, Aktepe N, Vural H. Oxidative and antioxidative status of erythrocytes in patients with malaria. 4th Meeting of The Balkan Clinical Laboratory Fedaration Budva, Yugoslavia 1996.
 • 19 Koçyiğit A, Erel Ö, Koç A, Kösecik M, Avcı S, Ataş A, Aktepe N, Vural H. Iron Metabolism and trace elements in childhood anemias. 4th Meeting of The Balkan Clinical Laboratory Fedaration Budva, Yugoslavia 1996.
 • 20 Koçyiğit A, Erel Ö, Aktepe N, Avcı S, Demir H , Vural H. Effects of antimonic therapy on serum zinc, copper and iron concentrations in patients with cutaneous leishmaniasis. 4th Meeting of The Balkan Clinical Laboratory Fedaration Budva, Yugoslavia 1996.
 • 21 Akkuş İ, Gülsüm Ü, Çağlayan O, Gürbilek M, Vural H, Kalak S, Alıcı Ö. Lipid peroxidation and antioxidant status in serum, erythrocytes and leucocytes of children with insulin dependent diabetes mellitus. Proceedings of the XVI International Congress of Clinical Chemistry. 8-12 July 1996, London, United Kingdom.
 • 22 Akkuş İ, Çağlayan O, Kaptanoğlu B, Sağlam N, Vural H, Kalak S, Sağlam M, Menekşe E. Investigation of erythrocyte membrane lipid peroxidation and antioxidant defense systems of patients with coronary artery disease documented by angiography. International Congress on free radicals in health and disease. September 6-10, 1995. Istanbul, Turkey.
 • 23 Akkuş İ, Kalak S, Çağlayan O, Ay M, Aköz M, Can G, Vural H, Durmuş B. Erytrocyte and leucocyte lipid peroxidation of type II diabetic patients. International Congress on free radicals in health and disease. September 6-10, 1995. Istanbul, Turkey.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Cutando A, Gomez-Moreno G, Villalba J, et al. Relationship between salivary melatonin levels and periodontal status in diabetic patients J PINEAL RES 35 (4): 239-244 NOV 2003
 • 2 Baydas G, Reiter RJ, Yasar A, et al. Melatonin reduces glial reactivity in the hippocampus, cortex, and cerebellum of streptozotocin-induced diabetic rats FREE RADICAL BIO MED 35 (7): 797-804 OCT 1 2003
 • 3 Yavuz O, Cam M, Bukan N, et al. Protective effect of melatonin on beta-cell damage in streptozotocin-induced diabetes in rats ACTA HISTOCHEM 105 (3): 261-266 2003
 • 4 Kilanczyk E, Bryszewska M The effect of melatonin on antioxidant enzymes in human diabetic skin fibroblasts CELL MOL BIOL LETT 8 (2): 333-336 2003
 • 5 Dong WG, Mei Q, Yu JP, et al. Effects of melatonin on the expression of MOS and COX-2 in rat models of colitis WORLD J GASTROENTERO 9 (6): 1307-1311 JUN 2003
 • 6 Cojocel C, Novotny L, Vachalkova A, et al. Comparison of the carcinogenic potential of streptozotocin by polarography and alkaline elution NEOPLASMA 50 (2): 110-116 2003
 • 7 Tan DX, Hardeland R, Manchester LC, et al. Mechanistic and comparative studies of melatonin and classic antioxidants in terms of their interactions with the ABTS cation radical J PINEAL RES 34 (4): 249-259 MAY 2003
 • 8 Park JW, Park SH, Yeom JS, et al. Serum cytokine profiles in patients with Plasmodium vivax malaria: a comparison between those who presented with and without thrombocytopenia ANN TROP MED PARASIT 97 (4): 339-344 JUN 2003
 • 9 Chen XH, Scholl TO, Leskiw MJ, et al. Association of glutathione peroxidase activity with insulin resistance and dietary fat intake during normal pregnancy J CLIN ENDOCR METAB 88 (12): 5963-5968 DEC 1 2003
 • 10 Fenkci V, Fenkci S, Yimazer M, et al. Decreased total antioxidant status and increased oxidative stress in women with polycystic ovary syndrome may contribute to the risk of cardiovascular disease FERTIL STERIL 80 (1): 123-127 JUL 2003
 • 11 Legro RS Polycystic ovary syndrome and cardiovascular disease: A premature association? ENDOCR REV 24 (3): 302-312 JUN 2003
 • 12 Schachter M, Raziel A, Friedler S, et al. Insulin resistance in patients with polycystic ovary syndrome is associated with elevated plasma homocysteine HUM REPROD 18 (4): 721-727 APR 2003
 • 13 Jachec W, Tomasik A, Ceglarek W, et al. Lipid peroxidation and vitamin E in human coronary atherosclerotic lesions CLIN CHIM ACTA 330 (1-2): 121-129 APR 2003
 • 14 Gumieniczek A Effect of the new thiazolidinedione-pioglitazone on the development of oxidative stress in liver and kidney of diabetic rabbits LIFE SCI 74 (5): 553-562 DEC 19 2003
 • 15 Bagi Z, Koller A, Kaley G Superoxide-NO interaction decreases flow- and agonist-induced dilations of coronary arterioles in Type 2 diabetes mellitus AM J PHYSIOL-HEART C 285 (4): H1404-H1410 OCT 2003
 • 16 Memisogullari R, Taysi S, Bakan E, et al. Antioxidant status and lipid peroxidation in type II diabetes mellitus CELL BIOCHEM FUNCT 21 (3): 291-296 SEP 2003
 • 17 Koc M, Taysi S, Buyukokuroglu ME, et al. The effect of melatonin against oxidative damage during total-body irradiation in rats RADIAT RES 160 (2): 251-255 AUG 2003
 • 18 Dincer Y, Akcay T, Ilkova H, et al. DNA damage and antioxidant defense in peripheral leukocytes of patients with type I diabetes mellitus MUTAT RES-FUND MOL M 527 (1-2): 49-55 JUN 19 2003
 • 19 Uslu C, Taysi S, Bakan N Lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in experimental maxillary sinusitis ANN CLIN LAB SCI 33 (1): 18-22 WIN 2003
 • 20 Zanardo RCO, Cruz JWMC, de Oliveira MA, et al. Ascorbic acid supplementation restores defective leukocyte-endothelial interaction in alloxan-diabetic rats DIABETES-METAB RES 19 (1): 60-68 JAN-FEB 2003
 • 21 Noyan T, Onem O, Sekerglu MR, et al. Effects of erythropoietin and pentoxifylline on the oxidant and antioxidant systems in the experimental short bowel syndrome CELL BIOCHEM FUNCT 21 (1): 49-54 MAR 2003
 • 22 Melamed S, Ben Simon GJ, Levkovitch-Verbin H Selective laser trabeculoplasty as primary treatment for open-angle glaucoma ARCH OPHTHALMOL-CHIC 121 (7): 957-960 JUL 2003
 • 23 Cheng YS, Li MH, Yang RJ, et al. Restenosis following balloon dilation of benign esophageal stenosis WORLD J GASTROENTERO 9 (11): 2605-2608 NOV 2003
 • 24 Grammas P, Riden M Retinal endothelial cells are more susceptible to oxidative stress and increased permeability than brain-derived endothelial cells MICROVASC RES 65 (1): 18-23 JAN 2003
 • 25 Di Leo MAS, Ghirlanda G, Silveri NG, et al. Potential therapeutic effect of antioxidants in experimental diabetic retina: A comparison between chronic taurine and vitamin E plus selenium supplementations FREE RADICAL RES 37 (3): 323-330 2003
 • 26 Taysi S, Gulcin I, Sari RA, et al. Trace elements and disease activity score in patients with rheumatoid arthritis PAIN CLINIC 15 (4): 435-439 2003
 • 27 Taysi S, Akcay F, Uslu C, et al. Trace elements and some extracellular antioxidant protein levels in serum of patients with laryngeal cancer BIOL TRACE ELEM RES 91 (1): 11-18 JAN 2003
 • 28 Wood LG, Gibson PG, Garg ML Biomarkers of lipid peroxidation, airway inflammation and asthma EUR RESPIR J 21 (1): 177-186 JAN 2003
 • 29 Kalantar-Zadeh K, Ikizler TA, Block G, et al. Malnutrition-inflammation complex syndrome in dialysis patients: causes and consequences AM J KIDNEY DIS 42 (5): 864-881 NOV 2003
 • 30 Lopez-Lirola A, Gonzalez-Reimers E, Olivera RM, et al. Protein deficiency and muscle damage in carbon tetrachloride induced liver cirrhosis FOOD CHEM TOXICOL 41 (12): 1789-1797 DEC 2003
 • 31 Sempertegui F, Estrella B, Vallejo W, et al. Selenium serum concentrations in malnourished Ecuadorian children: A case-control study INT J VITAM NUTR RES 73 (3): 181-186 MAY 2003
 • 32 Gonzalez-Reimers E, Lopez-Lirola A, Olivera RM, et al. Effects of protein deficiency on liver trace elements and antioxidant activity in carbon tetrachloride-induced liver cirrhosis BIOL TRACE ELEM RES 93 (1-3): 127-139 SUM 2003
 • 33 Dundar MS, Pala MF Monitoring of lead, zinc, cadmium, nickel, chromium and copper in street dust samples in Adapazari, Turkey, after earthquake TRACE ELEM ELECTROLY 20 (2): 104-107 2003
 • 34 Jaworek J, Konturek SJ, Leja-Szpak A, et al. Role of endogenous melatonin and its MT2 receptor in the modulation of caerulein-induced pancreatitis in the rat. J PHYSIOL PHARMACOL 53 (4): 791-804 Part 2 DEC 2002
 • 35 Gulcin I, Buyukokuroglu ME, Oktay M, et al. On the in vitro antioxidative properties of melatonin J PINEAL RES 33 (3): 167-171 OCT 2002
 • 36 Reyes-Toso CF, Roson MI, Albornoz LE, et al. Vascular reactivity in diabetic rats: effect of melatonin J PINEAL RES 33 (2): 81-86 SEP 2002
 • 37 Bandyopadhyay D, Bandyopadhyay A, Das PK, et al. Melatonin protects against gastric ulceration and increases the efficacy of ranitidine and omeprazole in reducing gastric damage J PINEAL RES 33 (1): 1-7 AUG 2002
 • 38 Vijayalaxmi, Thomas CR, Reiter RJ, et al. Melatonin: From basic research to cancer treatment clinics J CLIN ONCOL 20 (10): 2575-2601 MAY 15 2002
 • 39 Jaworek J, Bonior J, Leja-Szpak A, et al. Sensory nerves in central and peripheral control of pancreatic integrity by leptin and melatonin J PHYSIOL PHARMACOL 53 (1): 51-74 MAR 2002
 • 40 Lee MK, Bok SH, Jeong TS, et al. Supplementation of naringenin and its synthetic derivative alters antioxidant enzyme activities of erythrocyte and liver in high cholesterol-fed rats BIOORGAN MED CHEM 10 (7): 2239-2244 JUL 2002
 • 41 Covas MI, Elosua R, Fito M, et al. Relationship between physical activity and oxidative stress biomarkers in women MED SCI SPORT EXER 34 (5): 814-819 MAY 2002
 • 42 Farombi EO, Alabi MC, Akuru TO Kolaviron modulates cellular redox status and impairment of membrane protein activities induced by potassium bromate (KBrO3) in rats PHARMACOL RES 45 (1): 63-68 JAN 2002
 • 43 Ugochukwu NH, Babady NE Antioxidant effects of Gongronema latifolium in hepatocytes of rat models of non-insulin dependent diabetes mellitus FITOTERAPIA 73 (7-8): 612-618 DEC 2002
 • 44 Augustin LS, Franceschi S, Jenkins DJA, et al. Glycemic index in chronic disease: a review EUR J CLIN NUTR 56 (11): 1049-1071 NOV 2002
 • 45 Taysi S, Kocer I, Memisogullari R, et al. Serum oxidant/antioxidant status in patients with Behcet's disease ANN CLIN LAB SCI 32 (4): 377-382 FAL 2002
 • 46 Leborgne L, Maziere JC, Maziere C, et al. Oxidizing stress, atherogenesis and cardiovascular risk factors ARCH MAL COEUR VAISS 95 (9): 805-814 SEP 2002
 • 47 Turk HM, Sevinc A, Camci C, et al. Plasma lipid peroxidation products and antioxidant enzyme activities in patients with type 2 diabetes mellitus ACTA DIABETOL 39 (3): 117-122 SEP 2002
 • 48 Gumieniczek A, Hopkala H, Wojtowicz Z, et al. Changes in antioxidant status of heart muscle tissue in experimental diabetes in rabbits ACTA BIOCHIM POL 49 (2): 529-535 2002
 • 49 Stitt A, Gardiner TA, Anderson NL, et al. The AGE inhibitor pyridoxamine inhibits development of retinopathy in experimental diabetes DIABETES 51 (9): 2826-2832 SEP 2002
 • 50 Cai J, Boulton M The pathogenesis of diabetic retinopathy: old concepts and new questions EYE 16 (3): 242-260 MAY 2002
 • 51 Truong-Tran AQ, Ruffin RE, Foster PS, et al. Altered zinc homeostasis and caspase-3 activity in murine allergic airway inflammation AM J RESP CELL MOL 27 (3): 286-296 SEP 2002
 • 52 Gera T, Sachdev HPS Effect of iron supplementation on incidence of infectious illness in children: systematic review BRIT MED J 325 (7373): 1142-1144B NOV 16 2002
 • 53 Gonzalez-Reimers E, Santolaria-Fernandez F, Garrido-Benedicto P, et al. Combined effects of steroids, ethanol and protein deficiency on tissue content and urinary and faecal excretion of zinc, copper and iron ALCOHOL ALCOHOLISM 37 (2): 132-137 MAR-APR 2002
 • 54 Gonzalez C, Najera O, Cortes E, et al. Susceptibility to DNA damage induced by antibiotics in lymphocytes from malnourished children TERATOGEN CARCIN MUT 22 (2): 147-158 2002
 • 55 Divrikli U, Soylak M, Elci L Chromium, iron and lead determinations by atomic absorption spectrometry in urine after enrichment on cellulose nitrate membrane filter system TRACE ELEM ELECTROLY 19 (4): 177-181 2002
 • 56 Kilinc M, Yuregir GT, Ekerbicer H Anaemia and iron-deficiency anaemia in south-east Anatolia EUR J HAEMATOL 69 (5-6): 280-283 NOV-DEC 2002
 • 57 Godin DV, Nichols CR, Hoekstra KA, et al. Red cell and plasma antioxidant components and atherosclerosis in Japanese quail: A time-course study RES COMMUN MOL PATH 110 (1-2): 27-51 JUL-AUG 2001
 • 58 Farombi EO Antioxidant status and hepatic lipid peroxidation in chloramphenicol-treated rats TOHOKU J EXP MED 194 (2): 91-98 JUN 2001
 • 59 Ozturk-Urek R, Bozkaya LA, Tarhan L The effects of some antioxidant vitamin- and trace element-supplemented diets on activities of SOD, CAT, GSH-Px and LPO levels in chicken tissues CELL BIOCHEM FUNCT 19 (2): 125-132 JUN 2001
 • 60 Klimov AN, Kozhevnikova KA, Kuzmin AA, et al. On the ability of high density lipoproteins to remove phospholipid peroxidation products from erythrocyte membranes BIOCHEMISTRY-MOSCOW+ 66 (3): 300-304 MAR 2001
 • 61 Gumieniczek A, Hopkala H, Wojtowicz Z, et al. Differences in antioxidant status in skeletal muscle tissue in experimental diabetes CLIN CHIM ACTA 314 (1-2): 39-45 DEC 2001
 • 62 Ozturk-Urek R, Bozkaya LA, Tarhan L The effects of some antioxidant vitamin- and trace element-supplemented diets on activities of SOD, CAT, GSH-Px and LPO levels in chicken tissues CELL BIOCHEM FUNCT 19 (2): 125-132 JUN 2001
 • 63 Karahan SC, Deger O, Orem A, et al. The effects of impaired trace element status on polymorphonuclear leukocyte activation in the development of vascular complications in type 2 diabetes mellitus CLIN CHEM LAB MED 39 (2): 109-115 FEB 2001
 • 64 Soylak M, Saracoglu S, Divrikli U, et al. Copper and zinc concentrations of serum samples of healthy people living in Tokat, Turkey TRACE ELEM ELECTROLY 18 (1): 47-50 2001
 • 65 Farombi EO Influence of amodiaquine treatment on microsomal lipid peroxidation and antioxidant defense systems of rats PHARMACOL TOXICOL 87 (6): 249-254 DEC 2000
 • 66 Mahfouz MM, Kummerow FA Cholesterol-rich diets have different effects on lipid peroxidation, cholesterol oxides, and antioxidant enzymes in rats and rabbits J NUTR BIOCHEM 11 (5): 293-302 MAY 2000
 • 67 Chung WY, Benzie IFF Probe-assisted flow cytometric analysis of erythrocyte membrane response to site-specific oxidant stress CYTOMETRY 40 (3): 182-188 JUL 1 2000
 • 68 Sekeroglu MR, Sahin H, Dulger H, et al. The effect of dietary treatment on erythrocyte lipid peroxidation, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and serum lipid peroxidation in patients with type 2 diabetes mellitus CLIN BIOCHEM 33 (8): 669-674 NOV 2000
 • 69 Title LM, Cummings PM, Giddens K, et al. Oral glucose loading acutely attenuates endothelium-dependent vasodilation in healthy adults without diabetes: An effect prevented by vitamins C and E J AM COLL CARDIOL 36 (7): 2185-2191 DEC 2000
 • 70 Hannon-Fletcher MPA, O'Kane MJ, Moles KW, et al. Levels of peripheral blood cell DNA damage in insulin dependent diabetes mellitus human subjects MUTAT RES-DNA REPAIR 460 (1): 53-60 JUN 30 2000
 • 71 Bonnefont-Rousselot D, Bastard JP, Jaudon MC, et al. Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance DIABETES METAB 26 (3): 163-176 MAY 2000
 • 72 West IC Radicals and oxidative stress in diabetes DIABETIC MED 17 (3): 171-180 MAR 2000
 • 73 Togashi S, Takahashi N, Kubo Y, et al. Purification and identification of antioxidant substances in human-placenta extracts J HEALTH SCI 46 (2): 117-125 APR 2000
 • 74 Hartnett ME, Stratton RD, Browne RW, et al. Serum markers of oxidative stress and severity of diabetic retinopathy DIABETES CARE 23 (2): 234-240 FEB 2000
 • 75 Pahor M, Elam MB, Garrison RJ, et al. Emerging noninvasive biochemical measures to predict cardiovascular risk ARCH INTERN MED 159 (3): 237-245 FEB 8 1999
 • 76 Uchimura K, Nagasaka A, Hayashi R, et al. Changes in superoxide dismutase activities and concentrations and myeloperoxidase activities in leukocytes from patients with diabetes mellitus J DIABETES COMPLICAT 13 (5-6): 264-270 SEP-DEC 1999
 • 77 Delattre J, Bonnefont-Rousselot D, Bordas-Fonfredre M, et al. Diabetes mellitus and oxidative stress ANN BIOL CLIN-PARIS 57 (4): 437-444 JUL-AUG 1999
 • 78 Will JC, Ford ES, Bowman BA Serum vitamin C concentrations and diabetes: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994 AM J CLIN NUTR 70 (1): 49-52 JUL 1999
 • 79 Narin I, Soylak M Monitoring trace metal levels in Nigde, Turkey: nickel, copper, manganese, cadmium and cobalt contents of the street dust samples TRACE ELEM ELECTROLY 16 (2): 99-103 1999
 • 80 Yuan XM, Brunk UT Iron and LDL-oxidation in atherogenesis APMIS 106 (9): 825-842 SEP 1998
 • 81 Simon E, Paul JL, Atger V, et al. Erythrocyte antioxidant status in asymptomatic hypercholesterolemic men ATHEROSCLEROSIS 138 (2): 375-381 JUN 1998
 • 82 Seven A, Tasan E, Inci F, et al. Biochemical evaluation of oxidative stress in propylthiouracil treated hyperthyroid patients. Effects of vitamin c supplementation CLIN CHEM LAB MED 36 (10): 767-770 OCT 1998
 • 83 Delmas-Beauvieux MC, Peuchant E, Thomas MJ, et al. The place of electron spin resonance methods in the detection of oxidative stress in type 2 diabetes with poor glycemic control CLIN BIOCHEM 31 (4): 221-228 JUN 1998
 • 84 Bierhaus A, Hofmann MA, Ziegler R, et al. AGEs and their interaction with AGE-receptors in vascular disease and diabetes mellitus. I. The AGE concept CARDIOVASC RES 37 (3): 586-600 MAR 1998
 • 85 Aslan R, Sekeroglu MR, Tarakcioglu M, et al. Investigation of malondialdehyde formation and antioxidant enzyme activity in stored blood HAEMATOLOGIA 28 (4): 233-237 1997
 • 86 Piasecka A, Koter M, Buczynski A, et al. Effect of perindopril therapy on fluidity and potential of erythrocyte membrane from individuals with coronary heart disease SCAND J CLIN LAB INV 57 (1): 65-71 FEB 1997
 • 87 Pekiner B, Pennock JF In vitro effects of an azo compound on the haemolysis and unsaturated fatty acids of red blood cells CLIN CHIM ACTA 263 (2): 157-164 JUL 25 1997
 • 88 Leonhardt W, Hanefeld M, Muller G, et al. Impact of concentrations of glycated hemoglobin, alpha-tocopherol, copper, and manganese on oxidation of low-density lipoproteins in patients with type I diabetes, type II diabetes and control subjects CLIN CHIM ACTA 254 (2): 173-186 OCT 29 1996
 • 89 Will JC, Byers T Does diabetes mellitus increase the requirement for vitamin C? NUTR REV 54 (7): 193-202 JUL 1996
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Diyete ceviz ilavesinin kan lipid parametreleri üzerine etkisinin araştırılması
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Çeşitli kanser türlerinde lipid peroksidasyonu, antioksidan enzimler ve bunların tümör belirteçleri ile olan ilişkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Alzheimer hastalarında serum magnezyum, bakır, çinko, alüminyum, demir ve selenyum düzeylerinin saptanması ve bu değerlerle antioksidan statusu arasında korelasyonun araştırılması SDÜ-BAP 1472-M-07
 • 2 Ratlarda kalori kısıtlamasının NMDA reseptör subünit konsantrasyonları üzerine etkisi SDÜ-BAP 1367-TU-06
 • 3 Ratlarda Diyeter Ceviz alımının hipokampüs NMDA reseptör subünit konsantrasyonları üzerine SDÜ-BAP 1340-TU-06
 • 4 Pestisit Kalıntı Analiz Laboratuvarı Altyapı Projesi (Proje No:2004/75)
 • 5 Alzheimer Hastalığının Patogenezinde Arginin-Nitrik Oksit Yolu ve Total Antioksidan Durumun Araştırılması. Münferit Proje (04-M-904)
 • 6 HÜBAK Proje No: 366 Çeşitli kanser türlerinde lipid peroksidasyonu, antioksidan enzimler ve bunların tümör belirteçleri ile olan ilişkileri
 • 7 Proje No: 64 HRÜ Araştırma FONU Obezitede oksidan- antioksidan durumun araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kronik Skoppolamin Uygulamasının Hafızaya Etkilerinin Radial Arm Maze,Water Maze ile Değerlendirmesi ve Öğrenme ile İlişkili (SDÜ-BAP 1552-M-07)
 • 2 Menapoz, Sağlık Ve Yaşam Biçimi Çalışması: 45-60 Yaş Grubu Türk Kadınlarında Yaşam Biçimi Özelliklerinin Menapoz Yaşı, Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Diş Sağlığı, Safra Kesesi Taşı, Kemik Mineral Yoğunluğu, Vücut Kompozisyonu, Mini-Mental Durum Test Skoru, Yaşam Kalitesi, İdrar İnkontinansı, Cilt Yaşlanması Ve Bazı Endokrin Parametreler İle İlişkisi. 106-S-079 TÜBİTAK 2007-2008
 • 3 Koroner arter bypass operasyonu yapılan hastalarda plazma adiponektin ve leptin düzeyleri ile eşlik eden aterosklerotik lezyonlar arasındaki ilişki SDÜ BAP 0997-M-05
 • 4 NMDA reseptör subünitelerinin ekspresyonunu etkileyen faktörlerin tanımlanması ve değişimlerinin bilişsel yetilere etkisi SDÜ BAP 2004-087
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Trombosit fonksiyonları. VIII. Klinik Biyokimya Kongresi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Biyokimya Derneği
 • 2 Klinik Biyokimya Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 European Journal of Basic Medical Sciences.http://www.ejbms.org/en/index.php?pg=editorialboard
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Evaluation of the Relationship between Ischemia Modified Albumin Levels and Thyroid Hormone Levels. Journal of Clinical Laboratory Analysis. JCLA-14-034
 • 2 Assessment of Biochemical Parameters and Optimal Vitamin D Status in Postmenopausal Women. Turkish Journal of Medical Science SAG-1211-88
 • 3 Liver enzymes are better predictors of gestational diabetes than mean platelet volume and red cell distribution width. Turkish Journal of Medical Sciences SAG-1301-41
 • 4 Evaluation of Androgen Levels in Patients with Acute Coronary Syndrome.Turkish Journal of Medical Science SAG-1204-89
 • 5 The Effects of Formaldehyde Intoxication on the Inducible Nitric Oxide Synthase Expression and Nitric Oxide Level in the Liver Tissue of Rats. Turkish Journal of Medical Sciences. SAG-1206-58
 • 6 Antioxidant capacity of various solvent extracts from Piper trioicum Roxb. Turkish Journal of Medical Sciences SAG-1208-68
 • 7 Dose Prolidase Indicate Worsening Of Hepatitis B Infection?. Journal of Clinical Laboratory Analysis. JCLA-12-220.
 • 8 Roles of serum prolidase activity and oxidative-antioxidative status parameters during the treatment process of patients with idiopathic clubfoot.The Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation
 • 9 Different Antioxidant Pathways of Hospitalized Pediatric Patients With Pandemic Influenza A /(H1N1). Pediatrics International- MS PED-00100-2011
 • 10 Effects of vitamin A, C and melatonin on 3-nitrotyrosine formation in guinea pig heart in lipopolysaccharide-ınduced stress. Turkish Journal of Medical Sciences SAG-0906-71
 • 11 The Association Between Grand Multiparity and Cord Blood Prolidase Activity.Turkish Journal of Medical Sciences. Makale kodu:SAG-0909-293
 • 12 Effects Of Erdosteine In Experimental Sepsis Model In Rats. Medical Principles and Practice Manuscript 2935R/5/2010
 • 13 THE EFFECT OF CADMIUM TOXICITY ON RENAL NITRIC OXIDE SYNTHASE IZOENZYMES. Human and Experimental Toxicology. Manuscript ID HET-10-0343
 • 14 The effect of grape seed extracts on serum paraoxanase activities in streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Medicinal Food. JMF-2009-0232
 • 15 Protective effects of selenium, zinc or their combination on cadmium-induced oxidative stress in rat kidney. Biol Trace Elem Res. BTER-312.
 • 16 Lead, Cadmium, Copper, Zinc, Iron and Calcium Assessment In Human Hair As a Function of Gender, Age, Smoking and Dying. Biol Trace Elem Res. BTER-309.
 • 17 Oxidative Stress Status And Plasma Trace Elements In Patients With Asthma Or Allergic Rhinitis. Biol Trace Elem Res. BTER-450.
 • 18 Value of serum acute phase proteins measurement in patients with asthma. Archvies of Medical Research
 • 19 Melatonin modulates the oxidant -antioxidant imbalance during N-nitrosodiethylamine induced hepatocarcinogenesis in rats. JPSS
 • 20 Lipid peroxidation and antioxidant status in workers exposed to PCDD/Fs of metal recovery plants. Clinica Chimica Acta (CCA-D-06-00036)
 • 21 THE ACTIVITIES OF XANTHINE OXIDASE AND ADENOSINE DEAMINASE IN HUMAN CUTANEOUS LEISHMANIASIS. Molecular and Cellular Biochemistry (mcbi-871)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Examination of apoptotic effects of high-dose toluene on the brain cortex and cerebellum tissue during the acute phase: an experimental study. European Journal of General Medicine
 • 2 Essential trace metals and total antioxidant potential in the breast milk and plasma of nigerian hiv-infected lactating mothers on anti-retroviral therapy. European Journal of General Medicine.
 • 3 Tam Kan Bağışçılarının Kanlarındaki Malondialdehit (MDA) ve Redükte Glutatyon (GSH) Seviyeleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. Makale No:2081
 • 4 'Evaluation of oxidant and anti-oxidant balance in experimentally induced testicular injury by ischemia reperfusion in rats. European Journal of General Medicine. EJGM-324
 • 5 Evaluation of alterations in the urine biochemical profiles in type 2 diabete mellitus.European Journal of General Medicine.
 • 6 The relationship between serum malondialdehyde levels and extent of burn injury. European Journal of General Medicine
 • 7 Evaluation Of Erythrocyte Na+, K+ -ATPase and Superoxide Dismutase Activities and Malondialdehyde Level Alteration in Coal Miners. European Journal of General Medicine
 • 8 Evaluation of Oxidative Stress in Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) Patients. European Journal of General Medicine
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Investigation of Plasminogen Activator Inhibitor-1 4G/5G Gene Polymorphisim in Patients Pre-diagnose.European Journal of Basic Medical Sciences JBMS-63.
 • 2 Multiple Skleroz Hastalarında Serum Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması. Genel Tıp Dergisi.
 • 3 Protective role of EGb 761 on cerebral ischemic damage, comparing with mannitol and U 74389 F. SDÜ tıp Fakültesi Dergisi 2005
 • 4 Hiperkolesterolemisi bulunan programlı hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparinin lipid profili üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004
 • 5 2001-40 No'lu "Akut koroner sendromlarda akut faz reaktanlarının erken dönem seyri" başlıklı makale Genel Tıp Dergisi
 • 6 Plevra sıvılarında İL-6 düzeyinin tanısal değeri. Tıp Araştırmaları Dergisi 2005
 • 7 Plevra sıvılarında CRP düzeyinin tanısal değeri. Tıp Araştırmaları Dergisi 2005
 • 8 Yaşlanma sürecinde melatoninin rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005
 • 9 Melatoninin intestinal iskemi reperfüzyon hasarında 6-fosfoglukonat dehidrogenaz aktivitesi üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004
 • 10 2,4-diklorofenoksiasetik asit'in ikinci çapraz yavruların böbreğinde bazı antioksidan enzimlerin aktiviteleri üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004
 • 11 Cep telefonlarında yayılan 900 MHZ Elektromanyetik alanın serum kortizol ve testosteron hormonu üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004
 • 12 Subkronik nikotin uygulamasının ratlarda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim düzeylerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 13 Tip II Diyabetiklerde Kronik Hipergliseminin Askorbat ve Kolinesteraz Düzeylerine Etkisi. Van Tıp Dergisi. (Makale no: 2006/18)
 • 14 The Effects of Adhenosine on plasma homocysteine levels. 2006-32. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 4 Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 5 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı
 • 6 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 19.11.2007-19.11.2010
 • 2 Etik Kurul Başkanlığı
 • 3 Soruşturma komisyon başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Komisyonu Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
Biyokimya Tıp I
Klinik Biyokimya
Klinik Biyokimya
Biyokimya Tıp I
Vitaminler
Klinik Enzimoloji
Biyokimya Tıp II
Biyokimya Tıp II
Biyokimya Tıp I
Klinik Biyokimya Tıp III
Biyokimya Tıp I
Klinik Biyokimya Tıp III
Biyokimya Tıp I
Klinik Biyokimya Tıp III
Biyokimya (Veteriner)
Biyokimya I-II (Fen Edebiyat Fak)
Biyokimya Lab. I-II (Fen Edebiyat Fak)
Biyokimya (Veteriner)
Laboratuvar Uyg. (Sağlık Hizm. MYO)
Biyokimya Diş Hek I
Biyokimya Diş Hek II
Doku Biyokimyası
Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri
Biyokimya Tıp I
Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri
Biyokimya Tıp II
Klinik Biyokimya Tıp III
Lipid Biyokimyası
Biyokimya Tıp II
Klinik Biyokimya
Yukarı çık