Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Prof. Dr. HÜSEYİN VURAL
Adı Soyadı Prof. Dr. HÜSEYİN VURAL
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Temel Tıp Bilimleri
Ana Bilim Dalı Tıbbi Biyokimya
Telefon 2112073
E-Posta vuralh@yahoo.com
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Akademik Bilgi Sistemi'nde (ABS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. (18.01.1991)
Doktora Selçuk Üniversitesi Tıp fak.(Uzmanlık) (28.12.1994)
İLGİ ALANLARI
Serbest Radikaller, Eser Elementler, lipoproteinler
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M.Yöntem, İ.Akkuş, M.R.Şekeroğlu, H.Vural, İ.Öztok, S.Kalak, A.Koçyiğit. Erkeklerde orta derecede alkol alımının eritrosit glutatyon peroxidaz aktivitesi üzerine olan etkisi. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1993; 9 : 39-44.
 • 2 M.Gök, F.Özer, O.İmecik, H.Vural, K.Uzun. Tüberküloz plörezilerde adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1994; 10 : 11-17.
 • 3 M.Gökçen, H.Gökbel, B.Kaptanoğlu, S.Büyükbaş, K.Üçok, H.Vural, A.Çığlı. Değişik vücut ağırlığına sahip kişilerde plazma ve eritrosit içi kolinesteraz aktiviteleri ve çeşitli plazma parametre değerleri. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1994; 1: 126-131.
 • 4 S.Kaleli, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, M.Aköz, H.Vural, M.R.Şekeroğlu, A.Koşar. Sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerle koroner kalb hastalarında apo A-I, apo-B ve bazı lipid parametrelerinin tayini. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1994; 7: 204-208.
 • 5 M.Gürbilek, B.Kaptanoğlu, A.Işımer, İ.Akkuş, H.Vural, M.Gökçen, S.Kaleli. HPLC gerektirmeyen yeni bir yöntemle kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 1,25-(OH)2D3 seviyesi. İç Anadolu Tıp Dergisi 1994; 4: 203-208.
 • 6 M.Aköz, C.Alkanlı, İ.Akkuş, H.Vural. Alkolün tiroid fonksiyonları üzerine etkilerinin araştırılması. İç Anadolu Tıp Dergisi 1994; 4: 166-170.
 • 7 EY.Acarer, A.Acar, İ.Ü.Sert, H.Vural, E.M.Arslan, Ş.Ergüney, M.Özeroğlu. Tavşanlardaki ESWL uygulamalarında verapamil, allopurinol ve indometazinin böbrek parankimine koruyucu etkileri. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1994; 10: 361-66.
 • 8 İ.Akkuş, H.Vural, M.Aköz, O.Çağlayan, S.Büyükbaş. Çeşitli kanser vakalarında ve sağlıklı kişilerde Glutatyon-S-transferaz izoenzimleri, TPA, beta2 mikroglobulin düzeylerinin araştırılması. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1994; 10: 555-559.
 • 9 H.Vural, N.Sağlam, İ.Akkuş, O.Çağlayan. Serbest radikallerin ateroskleroz ve miyokard iskemisindeki rolleri. (Derleme) İç Anadolu Tıp Dergisi 1995; 5: 25-28.
 • 10 H.Vural, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, B.Kaptanoğlu, M.Gürbilek. Alkol içenlerde, bağımsız bir kardiyovasküler risk faktörü olan Lp(a) seviyelerinin araştırılması. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi 1995; 8: 63-65.
 • 11 H.Vural, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, S.Alıcı, O.Çağlayan, B.Durmuş. Alkol içen kişilerde eritrosit içi 2,3-bifosfogliserat ve ATP seviyelerinin tayini. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 1995; 15: 354-356.
 • 12 H.Vural, İ.Akkuş, M.A.Bor. Serbest radikallerin yaşlanmadaki rolü.(Derleme) Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi 1995; 11: 101-103.
 • 13 Akkuş İ, Yöntem M, Şekeroğlu MR, Koçyiğit A, Kaptanoğlu B, Vural H, Kalak S. Lactic acidemia and ketoacidemia in moderate drinkers. Turk J Med Sci 1995; 25: 65-68.
 • 14 Koçyiğit A, Akkuş İ, Vural H, Gök H, Çağlayan O, Durmuş B, Çelik M, Menekşe E. Serum levels of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in patients with coronary artery disease documented by angiography. Turk J Med Sci 1996 ; 26: 129-133.
 • 15 Gökbel H, Dölek Ç, Bediz CŞ, Kara M, Vural H. The relationship of lactic acid and total testosteron levels after the wingate test. Turk J Med Sci 1996 ; 26: 201-202.
 • 16 M.Gürbilek, H.Vural, M.Kaymakçı, İ.Akkuş, M.Gökçen. Hirsutizm'de HDL alt gruplarının tayini. Yeni Tıp Dergisi 1996; 13:10-11.
 • 17 E.Doğan, F.Gündoğan, H.Vural, B.Durmuş, Ş.Ulucan, U.Aslan, B.Korkut, M.Yeksan. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda isradipinin lipoprotein (a) ve HDL ve HDL subgruplarına etkisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1996; 9 : 423-426.
 • 18 H.Vural, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, B.Kaptanoğlu, S.Büyükbaş, M.Aköz. Alkol içiminin serum lipid profili üzerine etkileri. Türkiye Tıp Dergisi 1997; 4 (3): 153-58.
 • 19 H.Vural, Ö.Erel, A.Koçyiğit, T.Sabuncu. Demir eksikliği anemisi eritrositlerinde oksidatif stres. Genel Tıp Dergisi 1997; 7 (2): 77-80.
 • 20 H.Vural, B.Özkul, A.Koçyiğit, Ö.Erel, Ş.Avcı, N.Aktepe. Normal gebelikte oksidan-antioksidan durum. Yeni Tıp Dergisi 1997; 14 (6): 333-335.
 • 21 A.Koçyiğit, İ.Akkuş, H.Vural, H.Gök, M.Çelik. Serum lipid profile in angiographically defined coronary artery disease. Türkiye Tıp Dergisi 1997; 4 (5): 296-302.
 • 22 A.Koç, M.Kösecik, Ö.Erel, H.Vural, A.Ataş. Şanlıurfa ili kırsal bölge çocuklarında boy kısalığı ve anemi sıklık ve etyolojisi araştırması. Klinik Bilimler & Doktor 1997; 3 (5): 714-718.
 • 23 S.Alıcı, H.Vural, Ş. Ecirli. Demir eksikliği anemisinde HbA1c ve fruktozamin değerleri. Türkiye Tıp Dergisi 1997; 4 (6): 371-375.
 • 24 A.Koç, Ö.Erel, M.Kösecik, H.Vural, M.M.Tatlı, A.Ataş, Ş.Avcı. Şanlıurfa ili 12-16 yaş grubu çocuklarında demir eksikliği araştırması. Klinik Bilimler & Doktor 1997; 3 (6): 871-874.
 • 25 K.Uzun, F.Özer, O.Çağlayan, O.İmecik, H.Vural. Malign plevra sıvılarında süperoksid dismutaz ve katalaz düzeylerinin tanısal değeri. Tüberküloz ve Toraks 1997; 45 (4): 282-289.
 • 26 A.Koçyiğit, Ö.Erel, H.Vural, Ş.Avcı, N.Aktepe, A.Seyrek. Şark çıbanı hastalarının saç ve kanlarında demir metabolizması ile ilgili değişiklikler. Genel Tıp Dergisi. 1997; 7(4): 199-202.
 • 27 Ö.Erel, A.Koçyiğit, H.Vural, Ş.Avcı, N.Aktepe. Sıtma hastalarında bakır metabolizmasının oksidatif etkiye yönelik değişimi. Genel Tıp Dergisi 1997; 7 (4): 171-176.
 • 28 A.Ayçiçek, İ.Erkul, A.Koçyiğit, H.Vural. İnsülin bağımlı diyabetes mellituslu hastalarda kan şekerinin kontrol derecesi ve lipitler arasındaki ilişki. Klinik Seriler 1997; 7 (2): 47-52.
 • 29 Ö.F.Akıncı, H.Vural, O.Arslan, M.Bitiren, İ.Özardalı, A.Uzunköy, A.Çoşkun. Tek doz selenyum ve C vitamininin metilazoksimetanol ile kolorektal mukozada oluşan nükleotoksik değişiklikler üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1998; 14(4): 259-263.
 • 30 Nazlıgül Y, Dalmaz M, Vural H, Uslusoy H, Coşkun A. Harran Üniversitesi Hastanesi dahiliye polikliniğine başvuranlarda anti-HCV pozitiflik sıklığı. Genel Tıp Dergisi 1998; 8: 5-7.
 • 31 A.Koçyiğit, A.Koç, Ö.Erel, H.Vural, A.Ataş, Ş.Avcı, N.Aktepe. Mayalı ve mayasız ekmekle beslenen çocuklarda hematolojik parametreler ve bazı iz element düzeyleri. Yeni Tıp Dergisi 1998; 15 (4): 206-210.
 • 32 Sabuncu T, Vural H, Gür S, Nazlıgül Y, Dalmaz M, Erel Ö, Koçyiğit A. Evaluation of additional cardiovascular risk factors in nondiabetic obes subjects. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 1998;2: 95-100.
 • 33 Sabuncu T, Vural H, Dalmaz M, Nazlıgül Y, Koçyiğit A, Erel Ö, Avcı Ş. Metabolic effects of Isradipine in normotensive NIDDM patients with microalbuminuria. Turkish Journal of Medical Sciences 1998;28: 631-636
 • 34 B.Özkul, H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel. Reküren abortusta serum ve eritrosit lipid peroksidasyonu, eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi ve selenyum düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1998; 12 : 174-177.
 • 35 H.Vural, T.Sabuncu, K.Uzun, Ö.Erel. Bronşial Astmalı hastalarda HDL kolesterol alt gruplarının araştırılması. Türkiye Tıp Dergisi 1998; 5(3): 157-160.
 • 36 H.Vural, B.Kaptanoğlu, İ.Akkuş, A.Ayçiçek. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda glutatyon S-transferaz ve izoenzimlerinin değerlendirilmesi. Biyokimya Dergisi 1998: 23 (2): 16-21.
 • 37 Vural H, Sabuncu T, Alıcı S, Türk S. Glucose tolerance and lipid profile in survivors of myocardial infarction. Eastern Journal of Medicine 1999; 4 (2): 51-53.
 • 38 Satıcı A, Vural H, Güzey M, Oğuz H, Gürler B. Kronik sigara içiminin gözyaşı lizozim konsantrasyonu üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 1999; 8 (1): 43-46.
 • 39 Satıcı A, Güzey M, Vural H, Oğuz H, Gürler B, Doğan Z. Trahomlu olgularda konjonktiva skatrizasyonunun gözyaşı lizozim konsantrasyonu üzerine etkisi. Medikal Network Oftalmoloji 1999; 6(2): 148-150.
 • 40 N.Yılmaz, H.Vural, S.Bozkurt, R.Öğüten, Y.Nazlıgül, S.Saltık. Zayıflama programındaki obez kadınlarda vücut bileşenlerindeki değişimin bioimpedans yöntemi ile incelenmesi. Klinik Bilimler & Doktor 1999;5:444-446.
 • 41 Vural H, Uzun K, Erel Ö. Antioxidant status and lipid peroxidation in asthma. Solunum Hastalıkları Dergisi 1999; 10 (1): 77-83.
 • 42 Satıcı A, Güzey M, Gürler B, Özardalı İ, Bitiren M, Oğuz H, Vural H, Öztürk İ. İnaktif trahomlu olgularda konjonktiva skatrizasyonu ile impresyon sitolojisi ve gözyaşı fonksiyon testleri arasındaki ilişki. Türk Oftalmoloji Gazetesi 1999; 29;13-22.
 • 43 Uzun K, Vural H, Öztürk T, Özer F, İmecik İ. Diagnostic value of lipid peroxidation in lung cancer. Eastern Journal of Medicine 2000; 5: 48-51.
 • 44 Yılmaz N, Vural H, Eren Z, Ceylan C, Nazlıgül Y. Tip 2 diabetik hastalarda diabet süresinin oksidatif stres üzerine etkisi. Türkiye Tıp Dergisi 2000; 7(1): 37-39.
 • 45 Yılmaz N, Ceylan C, Eğilmez B, Vural H, Aksoy N. Sibutramin tedavisinin obezlerde lipid parametreleri üzerine etkileri. Obezite 2000; 1(3); 33-35.
 • 46 Karakılçık AZ, Zerin M, İriadam M, Vural H. Yerli tavşanlarda alyuvar ve akyuvar seri değerleri ile bazı biyokimyasal parametre düzeylerinin araştırılması. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2002; 11: 15-20.
 • 47 Zerin M, Karakılçık AZ, Arslan SO, Vural H. Effects of Vitamin C and E on Erythrocyte Osmotic Fragility and Some Hematological Parameters in Experimental Aflatoxicosis of Rabbits. Türkiye Klinikleri J Med Res 2002; 20: 11-15.
 • 48 Demir M, Vural CD, Yilmaz N, Yuksel S, Vural H, Sezer MT. Tek Seans Hemodiyalizin Çeşitli Oksidatif Stres Markerları Üzerine Etkisi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2007;5(2):74-77.
 • 49 Vural H, Demir CV, Yılmaz N, Eren I. Alzheimer Hastalığında Total Antioksidan Kapasitenin Araştırılması. Tıp Araştırmaları dergisi 2007;5(2): 63-66.
 • 50 Hicran Hiçyılmaz, Nigar Yılmaz, Recep Sütçü, Hüseyin Vural, Namık Delibaş.Ratlarda Diyete Ceviz Katılmasının Serum Lipid Profili Ve Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi. Türk Klinik Biyokimya Derneği Dergisi 2007;5(3):97-101.
 • 51 Kiriş İ, Tekin İ, Özden A, Vural H, Yeşildağ A, Şirin B, Okutan H, İbrişim E. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Serum Leptin Düzeyleri, Metabolik Sendrom Ve Karotis Arterlerde Erken Ateroskleroz Arasındaki İlişki. Anatol J Clin Investig 2009: 3(1): 24-31.
 • 52 Sütcü R, Aylak F, Koçak A, Sipahi, Vural H, Delibaş N. Investigation of distrubution of alpha-talassemia hereditary mutations in Isparta and around of it.European Journal of Basic Medical Sciences 2011;1(1):28-32.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M.Dalmaz, A.Koşar, H.Vural, A.Koçyiğit, M.Yeksan, H.Ekinci. Diyaliz hastalarından beta2 mikroglobulin düzeyini etkileyen faktörler. Dirim Dergisi 1997; 72: 151-155.
 • 2 H.Vural, N.Yılmaz, T.Sabuncu, M.Dalmaz. Hipertansif NIDDM'li hastalarla normotansif NIDDM'li hastalarda serum lipid peroksidasyonu. Türk Diabet Yıllığı 1997-1998; 13: 166-172.
 • 3 T.Sabuncu, M.Dalmaz, H.Vural, Y.Nazlıgül, Ö.Erel, A.Koçyiğit. Nondiabetik obeslerde dexfenfluraminin kısa süreli kullanımının glukoz ve lipid parametreleri üzerine etkisi. Türk Diabet Yıllığı 1997-1998; 13: 223-228.
 • 4 N.Yılmaz, H.Vural, S.Saltık, S.Bozkurt, R.Öğüten. Basal metabolizma enerji düzeyinde diyet uygulanan kadınlarda obezite parametrelerindeki değişimin incelenmesi. Türk Diabet Yıllığı 1997-1998; 13: 63-66.
 • 5 H.Vural, N.Yılmaz, A.Koçyiğit, T.Sabuncu, S.Gür. Tip II diabetes mellitusta idrar çinko ve mikroalbumin düzeyleri arasındaki ilişki. Türk Diabet Yıllığı 1998; 13: 67-71.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koçyiğit A, Erel Ö, Seyrek A, Gürel MS, Aktepe N, Avcı Ş, Vural H. Effects of antimonial therapy on serum zinc, copper, and iron concentrations in patients with cutaneous leishmaniasis in Turkey. J Egypt Soc Parasitol 1998; 28 (1): 133-142.
 • 2 Arslan SO, Vural H, Zerin M, Karakılçık Z, Kösecik M. The effects of hot red pepper spice on lipid metabolism and biochemical parameters in rats. Biomed Res 1999; 10 (3): 209-212.
 • 3 Vural H, Uzun K. Serum and red blood cell antioxidant status in patients with bronchial asthma. Can Respir J 2000; 7(6): 476-480.
 • 4 Arslan SO, Vural H, Zerin M. Activities of antioxidant enzymes, and lipid peroxidation in lung tissues of bleomycin-treated rats. Biomed Res 2000; 11(1): 53-56.
 • 5 Vural H. Zinc and copper concentrations in patients with cutaneous leishmaniasis. Biomed Res 2000; 11(1): 57-60.
 • 6 Yılmaz HR, Uz E, Yeşildağ A, Özden A, Sırmalı R, Ağaçkıran Y,Vural H. Effects of caffeic acid phenethyl ester and erdosteine on radiocontrast media-induced oxidative stress and histopathological changes in rat testicular tissue. Cell Membranes and Free Radıcal Research 1:(2), 78-83, 2008.
 • 7 Saygın M, Çalışkan S, Gümral N, Soydan M. Vural H. 2450 MHz elektromanyetik radyasyonun sıçanların FSH, LH ve Total testosteron seviyelerinde meydana getirdiği değişiklikler. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2009; 16(4): 10-14.
 • 8 Küçüktepe Z,Özaydın M,Türker Y,Varol E,Erdoğan D,Doğan A,Hiçyılmaz H,Vural H. İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda plazma asimetrik dimetil arginin düzeyleri. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17(1)/ 19-25.
 • 9 Berit Gokce Ceylan, Fusun Eroglu, Lutfi Yavuz, Senol Gulmen, Selcen Kutuk, Duygu Kumbul Doguc, Mustafa Naziroglu, Huseyin Vural, Farklı Anestezi Tekniklerinin Eser Elementler Üzerine Etkisi: TIVA ve Inhalasyon Anestezisi. Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(1):1-9)
 • 10 Duygu Kumbul Doğuc, Nigar Yılmaz, Hüseyin Vural, Yusuf Kara. Sıçanlarda Kalori Kısıtlamasının Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimlere Etkisi. Sakaryamj 2013;3(1):19-24.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akkuş I, Sağlam NI, Çağlayan O, Vural H, Kalak S, Sağlam M. Investigation of erythrocyte membrane lipid peroxidation and antioxidant defense systems of patients with coronary artery disease documented by angiography. Clin Chim Acta 1996; 244: 173-180
 • 2 Akkuş I, Kalak S, Vural H, Çağlayan O, Menekşe E, Can G, Durmuş B. Leukocyte lipid peroxidation, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and serum and leukocyte vitamin C levels of patients with type II diabetes mellitus. Clin Chim Acta 1996; 244: 221-27.
 • 3 Tatlı MM, Vural H, Kocyigit A, Kosecik M, Emiroglu H. Evaluation of serum selenium, copper and zinc concentrations in marasmic children. Trace Elements and Electrolytes 1998; 15(3): 159-162.
 • 4 Gürler B, Vural H, Yılmaz N, Oğuz H, Satıcı A, Aksoy N. The role of oxidative stress in diabetic retinopathy. EYE 2000;14:730-735.
 • 5 Koç A, Kösecik M, Vural H, Erel Ö, Ataş A, Tatlı M. The frequency and etiology of anemia 6-16 years age children in southeast region of Turkey. The Turkish Journal of Pediatrics 2000; 42: 91-95.
 • 6 Uzun K, Vural H, Ozer F, Imecik O. Diagnostic value of uric acid to differentiate transudates and exudates. Clin Chem Lab Med 2000; 38(7): 661-665.
 • 7 Vural H, Uzun K, Uz E, Koçyiğit A, Çığlı A, Akyol Ö. Concentrations of copper, zinc and some other related trace elements in serum of patients with bronchial asthma. J Trace Elem Med Biol 2000; 14(2): 88-91.
 • 8 Tatlı MM, Vural H, Koç A, Kösecik M, Ataş A. Altered antioxidant enzyme activity and enhanced lipid peroxidation in marasmic childreen. Pediatrics International 2000; 42 (3): 289-292.
 • 9 Guzey M, Vural H, Satici A. Endothelin-1 increase in aqueous humour caused by frequency-doubled Nd:YAG laser trabeculoplasty in rabbits. Eye 2001;15: 781-5.
 • 10 Sabuncu T, Vural H, Harma M, Harma M. Oxidative stress in polycystic ovary syndrome and its contribution to the risk of cardiovascular disease. Clin Biochem 2001; 34(5):407-413.
 • 11 Erel O, Vural H, Aksoy N, Aslan G, Ulukanligil M. Oxidative stress of platelets and thrombocytopenia in patients with vivax malaria. Clin Biochem 2001;34(4):341-4.
 • 12 Vural H, Sabuncu T, Arslan SO, Aksoy N. Melatonin inhibits lipid peroxidation and stimulates the antioxidant status of diabetic rats. J Pineal Res 2001; 31(3):193-198.
 • 13 Guzey M, Vural H, Satıcı A, Karadede S, Dogan Z. Increase of free oxygen radicals in aqueous humour induced by selective Nd:YAG laser trabeculoplasty in rabbit. Eur J Ophthalmol 2001 ; 11 (1) : 47-52.
 • 14 Coskun A, Uzunkoy A, Duzgun SA, Bozer M, Ozardali I, Vural H. Experimental sodium phosphate and polyethylene glycol induce colonic tissue damage and oxidative stress. Br J Surgery 2001; 88(1): 85-89.
 • 15 Unal D, Yeni E, Erel O, Bitiren M, Vural H. Antioxidative effects of exogenous nitric oxide versus antioxidant vitamins on renal ischemia reperfusion injury. Urol Res 2002; 30:190-194.
 • 16 Demirbilek S, Aydin G, Yucesan S, Vural H, Bitiren M. Polyunsaturated phosphatidylcholine lowers collagen deposition in a rat model of corrosive esophageal burn. Eur J Pediatr Surg 2002 Feb;12(1):8-12.
 • 17 Arslan SO, Zerin M, Vural H, Coskun A. The effect of melatonin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in rats. J Pineal Res 2002; 32(1): 21-5.
 • 18 Satici A, Bitiren M, Ozardali I, Vural H, Kilic A, Guzey M. 2003. The effects of chronic smoking on the ocular surface and tear characteristics: a clinical, histological and biochemical study. Acta Ophthalmol Scand 2003;81(6):583-7.
 • 19 Satici A, Guzey M, Gurler B, Vural H, Gurkan T. 2003. Malondialdehyde and antioxidant enzyme levels in the aqueous humor of rabbits in endotoxin-induced uveitis. Eur J Ophthalmol;13:779-83.
 • 20 Sasmaz S, Uz E, Pinar T, Vural H, Egri M, Ilhan A, Akyol O. 2003. Hair lead and cadmium concentrations in patients with epilepsy and migraine. Neurosci Res Commun; 32: 107-114.
 • 21 Yanik M, Vural H, Kocyigit A, Tutkun H, Zoroglu SS, Herken H, Savas HA, Koylu A, Akyol O. 2003. Is the arginine-nitric oxide pathway involved in the pathogenesis of schizophrenia? Neuropsychobiology; 47:61-65.
 • 22 Aksoy N, Vural H, Sabuncu T, Aksoy S. Effects of melatonin on oxidative-antioxidative status of tissues in streptozotocin-induced diabetic rats. Cell Biochem Funct 2003;21:121-125.
 • 23 Cengiz M, Gurkaynak M, Vural H, Aksoy N, Cengiz B, Yildiz F, Atahan IL. Tissue trace element change after total body irradiation. Nephron Exp Nephrol 2003;94:e12-16.
 • 24 Yanik M, Vural H, Tutkun H, Zoroglu SS, Savas HA, Herken H, Kocyigit A, Keles H, Akyol O. The role of the arginine-nitric oxide pathway in the pathogenesis of bipolar affective disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2004; 254(1):43-7.
 • 25 Yanik M, Kocyigit A, Tutkun H, Vural H, Herken H. Plasma manganese, selenium, zinc, copper, and iron concentrations in patients with schizophrenia. Biol Trace Elem Res. 2004 May;98(2):109-18.
 • 26 Vural H, Aksoy N, Ozbilge H. Alterations of oxidative-antioxidative status in human cutaneous leishmaniasis. Cell Biochem Funct. 2004 May-Jun;22(3):153-6.
 • 27 Kizilay A, Kalcioglu MT, Ozyurt H, Vural H, Sogut S, Cokkeser Y, Akyol O Concentrations of trace elements in larynx and skin tissues with epidermoid cancer Trace Elements and Electrolytes 2004;21 (2): 117-121.
 • 28 Karakilcik AZ, Zerin M, Arslan O, Nazligul Y, Vural H. Effects of vitamin C and E on liver enzymes and biochemical parameters of rabbits exposed to aflatoxin B1. Vet Hum Toxicol. 2004 Aug;46(4):190-2.
 • 29 Aksoy N, Ozbilge H, Keles S, Iriadam M, Vural H, Akcay F.A preliminary approach to the separation of Leishmania cell-surface antigens. J Sep Sci. 2004 Aug;27(12):1011-6.
 • 30 Armutcu F, Ozerol E, Gurel A, Kanter M, Vural H, Yakinci C, Akyol O. Effect of long-term therapy with sodium valproate on nail and serum trace element status in epileptic children. Biol Trace Elem Res. 2004 Winter;102(1-3):1-10.
 • 31 Ozbilge H, Aksoy N, Kilic E, Saraymen R, Yazar S, Vural H Evaluation of oxidative stress in cutaneous leishmaniasis Journal of Dermatology 2005; 32 (1): 7-11.
 • 32 Aksoy N, Vural H, Sabuncu T, Arslan O, Aksoy S. Beneficial effects of vitamins C and E against oxidative stress in diabetic rats. Nutr Res 2005:25 (6);625-630.
 • 33 Ozguner F, Oktem F, Armagan A, Yilmaz R, Koyu A, Demirel R, Vural H, Uz E.Comparative analysis of the protective effects of melatonin and caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on mobile phone-induced renal impairment in rat.Mol Cell Biochem. 2005 Aug;276(1-2):31-7.
 • 34 Vural H, Aksoy N, Ceylan E, Gencer M, Ozguner F. Leukocyte oxidant and antioxidant status in asthmatic patients. Arch Med Res. 2005 Sep-Oct;36(5):502-6.
 • 35 Ceylan E, Aksoy N, Gencer M, Vural H, Keles H, Selek S. Evaluation of oxidative-antioxidative status and the L-arginine-nitric oxide pathway in asthmatic patients. Respir Med. 2005 Jul;99(7):871-6.
 • 36 Ozguner, Fehmi; Altinbas, Ahmet; Ozaydin, Mehmet; Dogan, Abdullah; Vural, Huseyin; Kisioglu, A Nesimi; Cesur, Gokhan; Yildirim, Nurhan Gumral. 5. Mobile phone-induced myocardial oxidative stress: protection by a novel antioxidant agent caffeic acid phenethyl ester. Toxicology & Industrial Health 2005; 21(9): 223-230.
 • 37 Kiris I, Tekin I, Yesildag A, Vural H, Oyar O, Sirin B, Okutan H, Ibrisim E. Inverse relationship between adiponectin levels and subclinical carotid atherosclerosis in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Int Heart J 2006; Nov;47(6):855-66.
 • 38 Karatosun H, Baydar ML, Cetin C, Vural H, Yolcu M, Akgun C, Cosarcan, Sirin FB. Plasma non-enzymatic antioxidants and total antioxidant capacity after an acute supramaximal exercise in normoxic conditions and at high altitude. MEDICINA DELLO SPORT 2007; 60 (2): 157-164.
 • 39 Sirmali M, Uz E, Sirmali R, Kilbaş A, Yilmaz HR, Altuntaş I, Naziroğlu M, Delibaş N, Vural H.Protective effects of erdosteine and vitamins C and E combination on ischemia-reperfusion-induced lung oxidative stress and plasma copper and zinc levels in a rat hind limb model. Biol Trace Elem Res 2007;118(1): 43-52.
 • 40 Herken EN, Kocamaz E, Kucukatay MB, Vural H, Demirin H, Kucukatay V.Ceruloplasmin, Copper, Selenium, Iron, Zinc, and Manganese Levels in Normal and Sulfite Oxidase Deficient Rat Plasma: Effects of Sulfite Exposure. Biol Trace Elem Res 2008;123:202-210.
 • 41 Armagan A, Kutluhan S, Yilmaz M, Yilmaz N, Bülbül M, Vural H, Soyupek S, Naziroglu M. Topiramate and vitamin e modulate antioxidant enzyme activities, nitric oxide and lipid peroxidation levels in pentylenetetrazol-induced nephrotoxicity in rats.Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2008 Aug;103(2):166-70.
 • 42 Vural H, Sirin B, Yilmaz N, Eren I, Delibas N. The role of arginine-nitric oxide pathway in patients with Alzheimer Disease. Biol Trace Elem Res 2009; 129:58-64.
 • 43 Yesildag A, Özden A, Yılmaz HR, Uz E, Agackıran Y, Yesildag M, Yılmaz N, Sırmalı, R, Vural H, Nazıroğlu M. Erdosteine modulates radiocontrast-induced hepatotoxicity in rat. Cell Biochem Funct 2009:27:1-6.
 • 44 Ceylan BG, Yilmaz F, Eroglu F, Yavuz L, Gulmen S, Vural H.Oxidant and antioxidant activities of different anesthetic techniques. Propofol versus desflurane. Saudi Med J. 2009 Mar;30(3):371-6.
 • 45 Gonul T, Basak P, Kara Y, Akkaya VB, Vural H. Investigation of Serum Leptin Levels in Psoriatic Patients.Turkderm-Archıves Of The Turkısh Dermatology And Venerology 2009; 43(2): 48-52.
 • 46 Vural H,Demirin H, Kara Y, Eren I, Delibas N. Alterations of Plasma Magnesium, Copper, Zinc, Iron and Selenium Concentrations and Some Related Erythrocyte Antioxidant Enzyme Activities in Patients with Alzheimer's Disease. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2010;24:169-173.
 • 47 Bozkurt NM, Yıldırım M, Ceyhan AM, Kara Y. Vural H. Psoriasisli Hastalarda Serum Visfatin Düzeylerinin Araştırılması.Turkderm-Archıves Of The Turkısh Dermatology And Venerology 2010;44:15-18.
 • 48 Yilmaz N, Vural H, Yilmaz M, Sutcu R, Sirmali R, Hicyilmaz H, Delibas N.Calorie restriction modulates hippocampal NMDA receptors in diet-induced obese rats. J Recept Signal Transduct Res. 2011
 • 49 Yilmaz M, Naziroğlu M, Kutluhan S, Yilmaz N, Yürekli VA, Vural H. Topiramate modulates hippocampus NMDA receptors via brain Ca(2+) homeostasis in pentylentetrazol-induced epilepsy of rats. J Recept Signal Transduct Res. 2011 Apr;31(2):173-9.
 • 50 Kocak A, Gokcimen A, Yilmaz N, Vural H. EVALUATION OF THE EFFECT OF ACETAMINOPHEN AT DIFFERENT DOSES ON HEPATIC NITRIC OXIDE SYNTHASE ENZYME BY USING IMMUNOHISTOCHEMICAL AND BIOCHEMICAL METHODS. NOBEL MEDICUS 2011;5(2):88-95.
 • 51 Zuhal Kırzıoğlu,Ayşe Ceren Altun,Hüseyin Vural, Münciye Semra Özay Ertürk.SALIVA CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH DENTAL FLUOROSIS AND THE EFFECT OF HIGH FLUORIDE WATER ON THE SALIVA. Fluoride 2011; 44(4)227–231.
 • 52 Akcam FZ, Tigli A, Kaya O, Ciris M, Vural H. Cytokine levels and histopathology in chronic hepatitis B and chronic hepatitis C. J Interferon Cytokine Res. 2012 Dec;32(12):570-4.
 • 53 Doguc DK, Delibas N, Vural H, Altuntas I, Sutcu R, Sonmez Y. Effects of chronic scopolamine administration on spatial working memory and hippocampal receptors related to learning. Behav Pharmacol. 2012 Dec;23(8):762-70.
 • 54 Yesil Y, Kuyumcu ME, Ozturk ZA, Ulger Z, Sahin U, Cankurtaran M, Halil M, Yavuz BB, Vural H, Kara Y, Demirin H, Akyol O, Ariogul S. The relationship between metabolic bone diseases and fingernail calcium levels in the elderly. European Geriatric Medicine 2012; 3 (6):341–344.
 • 55 Eser O, Songur A, Caglar V, Vural H, Karavelioglu E, Mollaoglu H,Ozguner F. Biochemical Changes in The Intervertebral Discs After Electromagnetic Radiation: An Experimental Study. JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH 2012; 29(1):92-100.
 • 56 Kuyumcu ME, Yesil Y, Ozturk ZA, Cankurtaran M, Ulger Z, Halil M, Yavuz BB, Sait B, Akyol O, Vural H, Kara Y, Ariogul S.An alternative way for the evaluation of zinc status in the elderly; nail zinc levels and relationship with Alzheimer's disease.Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 Jun;17(11):1467-71.
 • 57 Kutlucan A, Kale Koroglu B, Numan Tamer M, Aydin Y, Baltaci D, Akdogan M, Ozturk M, Vural H, Ermis F. The investigation of effects of fluorosis on thyroid volume in school-age children.Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona. 2013 Feb;10(1):93-98.
 • 58 Erdoğan E, Canatan D, Ormeci AR, Vural H, Aylak F. The effects of chelators on zinc levels in patients with thalassemia major. J Trace Elem Med Biol 2013; 27(2): 109-111.
 • 59 Oguzhanoglu E, Andac AC, Tufek A, Yavuz L, Vural H, Gokalp O. Protective role of caffeic acid phenethyl ester on serum cholinesterase inhibition by acute exposure to diazinon in rats.Turk J Med Sci 2014; 44 (1): 115-120.
 • 60 Başak PY, Vural H, Kazanoglu OO, Erturan I, Buyukbayram HI. Effects of loratadine and cetirizine on serum levels of neuropeptides in patients with chronic urticaria. Int J Dermatol 2014 Sep 10
 • 61 Basak PY, Erturan I, Yuksel O, Kazanoglu OO, Vural H.Evaluation of serum neuropeptide levels in patients with chronic urticaria. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2014 Sep-Oct;80(5):483.
 • 62 Donmez S, Gokalp O, Dogan M, Vural H, Yigit B. Effects of short-term hyperglycemia on the vasoconstriction of the aorta. Turk J Med Sci 2014; 44: 941-945.
 • 63 Hicyilmaz H, Vural H, Delibas N, Sutcu R, Gultekin F, Yilmaz N. The effects of walnut supplementation on hippocampal NMDA receptor subunits NR2A and NR2B of rats. Nutr Neurosci. 2014 Dec 18
 • 64 Sirin FB, Doğuç DK, Vural H, Eren İ, İnanlı İ, Sütçü R, Delibaş N. Plasma 8-isoPGF2? and serum melatonin levels in patients with minimal cognitive impairment and Alzheimer disease.Turk J Med Sci, 45, (2015), 1073-1077.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yılmaz N, Vural H, Karaoglanoglu M, Gundogan M. Prevalence of obesity and hyperlipidemia in adults with liver steatosis. Arch Gastroenterohepatol 2000; 19: 67-68.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sabuncu T, Dalmaz M, Nazligül Y, Vural H, Kocyigit A,Erel O, Avcı S. Metabolic effects of isradipin in normotensive NIDDM patients with microalbuminuria. Diabetologia 1997; 40: 2156 Suppl.
 • 2 Vural H, Aksoy N, Arslan SO, Bozer M. Effects of vitamin E and selenium on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in colon of methylazoxymethanol treated rats. Clin Chem Lab Med 2000; 38(10): 1051-1053.
 • 3 Aksoy N, Vural H, Ceylan E, Gencer M, Keleş H, Selek S, Koylü AA, Güzel S. Is the arginine-nitric oxide pathway involved in the pathogenesis of asthma? CLINICAL CHEMISTRY 2004 50 (6): A146-A146.
 • 4 Vural H, Koylu A, Aksoy N, Keles H, Delibas N. Evaluation of oxidative stress parameters in patients with cancer CLINICAL CHEMISTRY 51: A67-A67 Suppl. 6 2005
 • 5 Kiris I, Tekin I, Yesildag A, Vural H, Oyar O, Sirin B, Okutan H, Ibrisim E. Serum Adiponektin levels predict early atherosclerosiz in carotid arteries in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Interactive Cardio Vascular and Thorasic Surgery 2006; 5(1): 172.
 • 6 Kiris I, Tekin I, Yesildag A, Vural H, Ozden A, Sirin B, Okutan H, Ibrisim E. Serum Leptin levels predict carotid intima/media thickness in patients undergoing coronary artery bypass surgery. Interactive Cardio Vascular and Thorasic Surgery 2006; 5(1): 143.
 • 7 Coskun H, Karakus N, Vural H, Akturk O, Alanoglu G. Effects of low molecular weight heparin on angiogenic factors in advenced cancer patients. Journal Of Clinical Oncology 2007; 25: 741.
 • 8 Koroglu BK, Kutlucan A, Kiztanir S, Uzun E, Tamer MN, Akdogan M, Vural H. Total thyroid volume of schoolage children in endemic waterborne fluorosis and mild iodine deficiency area in Turkey. HORMONE RESEARCH 2007;68(3): 79-80.
 • 9 Cesur Fatih,AKYILDIZ MUHİTTİN,CENGİZ HAKAN,VURAL HÜSEYİN.THE INVESTIGATION OF EFFECT ON BLOOD LIPID PARAMETERS WITH WALNUT ADDITION OF DIET.Turkish Journal of Biochemistry 2015;40(1):P-197.
 • 10 VURAL HÜSEYİN,Deniz Firdevs,TAMER MEHMET NUMAN,MERMİ CEYHAN BETÜL. EVALUATION OF ARGININE-NITRIC OXIDE PATHWAY IN PATIENTS WITH HYPERTHYROIDISM. Turkish Journal of Biochemistry 2015;40(1).P-261.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 A.Çığlı, M.Gören, İ.Akkuş, M.Aköz, H.Vural. Hamilelikte sigara içmenin kordon kanı lipidlerine etkisi. X. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 11-14 Mart 1992, Kayseri.
 • 2 S.Büyükbaş, M.Akdoğan, H.Vural, A.Çığlı, S.Töke, O.Y.Öz. Kronik böbrek yetmezliği olgularında plazma E vitamini, HDL-E vitamini ve LDL-E vitamini düzeyleri. XI. Ulusal Biyokimya Kongresi. 24-29 Ekim 1992, Antalya.
 • 3 A.Koçyiğit, İ.Akkuş, H.Vural, H.Gök, M.Dalmaz, M.Çelik. Anjiografi ile koroner ateroskleroz tanısı konan hastalarda lipid, lipoprotein ve apoprotein seviyeleri. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi. 1994, Antalya.
 • 4 M.Dalmaz, A.Koşar, M.Yeksan, H.Vural, A.Koçyiğit, H.Ekinci. Diyaliz hastalarından beta2 mikroglobulin düzeyini etkileyen faktörler. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 11-14 Mayıs 1994, Kayseri.
 • 5 M. Gürbilek, A.Dilsiz, A.Kaymakçı, S.Kalak, H.Vural, R.Şekeroğlu, B.Köseoğlu. İskemi-reperfüzyon hasarında edoferon ve allopurinol'ün eritrosit lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 23-26 Mayıs 1995, Kayseri.
 • 6 M.Ay, O.Çağlayan, S.Kaleli, H.Vural, M.Aköz. Sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerde eritrosit lipid peroksidi, hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin araştırılması. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 7 B.Kaptanoğlu, H.Vural, D.Aslan, M.H.Köseoğlu, H.Vatansev, A.Polat. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda serum beta2-mikroglobulin ve doku polipeptid antijen seviyeleri. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 8 B.Kaptanoğlu, H.Vatansev, H.Vural, M.H.Köseoğlu, D.Aslan, A.Polat. Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda glutatyon peroksidaz ve glutatyon S transferaz aktiviteleri. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 9 H.Vural, İ.Akkuş, A.Koçyiğit, S.Büyükbaş, M.Aköz. Alkol içenlerde HDL alt grupları ve lipoprotein (a) seviyelerinin araştırılması. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 10 H.Vural, S.Alıcı, S.Türk, B.Durmuş, Ç.Dölek. Myokard infarktüsü geçiren hastalarda glukoz toleransı. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 26-30 Mart 1996, Antalya.
 • 11 A.Koçyiğit, Ö.Erel, N.Aktepe, Ş.Avcı, H.Demir, H.Vural, K.Bulut. Antimon tedavisi alan şark çıbanı hastalarında serum immunoglobulin seviyelerinin araştırılması. XIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri. 4-7 Haziran 1996, Kayseri.
 • 12 A.Koç , M.Kösecik, H.Vural , Ö.Erel, A.Ataş, M.M.Tatlı. Şanlıurfa ili 6-11 ve 12-16 yaş grubu çocuklarında anemi sıklığı ve etyolojisi araştırması. XL.Milli Pediatri Kongresi. 14-17 Ekim 1996, Gaziantep.
 • 13 A.Koç, Ö.Erel, M.Kösecik, H.Vural, M.M.Tatlı, A.Ataş, Ş.Avcı. Şanlıurfa ili 12-16 yaş grubu çocuklarında demir eksikliği araştırması. XL.Milli Pediatri Kongresi. 14-17 Ekim 1996, Gaziantep.
 • 14 B.Özkul, H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel, Ş.Avcı, N.Aktepe. Reküren abortusta serum ve eritrosit lipid peroksidasyonu, eritrosit glutatyon peroksidaz aktivitesi ve selenyum düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-5 Nisan 1997, İstanbul.
 • 15 B.Özkul, Ö.Erel, A.Koçyiğit, H.Vural, N.Aktepe, Ş.Avcı. Şanlıurfa ve yöresindeki gebelerde demir eksikliği anemisi. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 2-5 Nisan 1997, İstanbul.
 • 16 H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel, T.Sabuncu, S.Gür. Tip II diabetes mellitusta idrar çinko ve mikroalbumin düzeyleri arasındaki ilişki. 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris.
 • 17 T.Sabuncu, M.Dalmaz, Y.Nazlıgül, H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel, Ş.Avcı. Normotansif mikroalbuminürik tip II diabetiklerde isradipinin metabolik etkileri. 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris.
 • 18 H.Vural, T.Sabuncu, Ö.Erel, A.Koçyiğit, M.Dalmaz, Y.Nazlıgül. Hipertansif NIDDM'li hastalarla normotansif NIDDM'li hastalarda serum lipid peroksidasyonu. 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris
 • 19 T.Sabuncu, Y.Nazlıgül, M.Dalmaz, Ö.Erel, H.Vural, A.Koçyiğit. Nondiabetik obeslerde dexfenfluraminin kısa süreli kullanımının glukoz ve lipid parametreleri üzerine etkisi. 2. Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi. 19-24 Mayıs 1997, Marmaris.
 • 20 K.Uzun, H.Vural, T.Öztürk, F.Özer, O.İmecik. Malign ve malign dışı akciğer hastalıklarında serum lipid peroksidasyonunun tanısal değeri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Ulusal Kongre. 8-11 Haziran 1997, İstanbul
 • 21 T.Sabuncu, Y.Nazlıgül, M.Dalmaz, M.Erdoğan, M.Karaoğlanoğlu, A.Koçyiğit, H.Vural, Ö.Erel. Şanlıurfa bölgesindeki tiroid hastalarının özellikleri. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 23-27 Eylül 1997, İzmir
 • 22 T.Sabuncu, H.Vural, S.Gür, Y.Nazlıgül, M.Dalmaz, Ö.Erel, A.Koçyiğit. Nondiabetik obez bireylerde ilave kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirmesi. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 23-27 Eylül 1997, İzmir
 • 23 A.Koçyiğit, H.Demir, Ö.Erel, N.Aktepe, H.Vural, Ş.Avcı. Erişkin tütün içicilerin polimorfonükleer lökosit, eritrosit ve serumlarında serbest radikal aktiviteleri. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 24 H.Vural, T.Sabuncu, E.Uysal, Ö.Erel. Bronşial astımlı hastalarda serum lipid ve lipoprotein seviyelerindeki değişiklikler. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 25 H.Vural, A.Koçyiğit, Ö.Erel, S.Gür. Şark çıbanı hastalarında eritrosit çinko ve bakır konsantrasyonları. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 26 Ö.Erel, Ş.Avcı, A.Koçyiğit, S.Gür, H.Vural. Eritrosit esteraz aktivitesinin otomatik ölçümü : Vücut çinko ölçümünde yeni bir yaklaşım. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 27 Ö.Erel, A.Koçyiğit, M.S.Gürel, N.Aktepe, Ş.Avcı, H.Vural, S.Gür. Şark çıbanı ve reziduvan şark çıbanı hastalarında bakır metabolizması. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi. 28-31 Ekim 1997, İzmir.
 • 28 Tatlı MM, Vural H, Koçyiğit A, Kösecik M, Emiroğlu H. Serum selenium, copper and zinc concentrations in marasmic children. 34. Türk Pediatri Kurumu Kongresi, 14-17 Nisan 1998, İstanbul/TURKEY
 • 29 Ö.F.Akıncı, H.Vural, A.Çoşkun, A.Uzunköy, O.Aslan, M.Bitiren. Metilazoksimetanol ile oluşan histopatolojik ve biyokimyasal değişiklikler üzerine tek doz selenyum ve C vitamininin etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi 98. 6-10 Mayıs 1998, İzmir.
 • 30 N.Yılmaz, H.Vural, Ö.Erel, Y.Nazlıgül. Tip II diabetes mellituslu hastalarda HDL alt grupları ile glikolize hemoglobin arasındaki bağıntı. 34. Ulusal Diabet Kongresi ve 3. Uluslararası Obezite Sempozyumu. 17-21 Mayıs 1998, Ankara.
 • 31 H.Vural, O.Aslan, Z.Karakılçık, Ö.F.Akıncı. Ratlarda Aflatoksin B1'in meydana getirdiği oksidatif hasarın E vitamini ile önlenmesi. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 32 H.Vural, O.Aslan, Akıncı ÖF, Erel Ö, Koçyiğit A. Tek doz metilazoksimetanol verilen ratların kolon dokularında meydana gelen oksidatif değişikliklerin incelenmesi. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 33 Avcı Ş, Erel Ö, Koçyiğit A, Aktepe N, Vural H . Otomatik analizörle serum çinko ölçümü. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 34 Aktepe N, Erel Ö, Koçyiğit A, Avcı Ş, Vural H. Sıtma hastalarında pürin nükleotid metabolizması. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 35 Arslan S.O, Vural H, Zerrin M. Kırmızı biberli diyetin ratlarda bazı biyokimyasal veriler üzerine etkisi. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri
 • 36 Arslan S.O, Vural H, Zerrin M, Karakılçık Z. Aflatoksikozis oluşturulan tavşanlarda askorbik asit ve tokoferol'ün etkileri. XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I.Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-21 Mayıs 1998, Kayseri.
 • 37 Yılmaz N, Gürler B, Vural H, Nazlıgül Y, Erel Ö, Eren Z. Mikrovasküler lezyon saptanan tip II diabetes mellitus'lu hastalarda lipid profilinin incelenmesi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 1998, İstanbul.
 • 38 Koçyiğit A, Erel Ö, Vural H, Demir H, Aktepe N. Tütün içicilerde eritrosit antioksidan enzim aktiviteleri ve lipid peroksidasyonu. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi.19-22 Mayıs 1999, Eskişehir.
 • 39 Vural H, Sabuncu T. Obez kişilerde lipid peroksidasyonu ve total antioksidan kapasitedeki değişiklikler. 22. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. 19-23 Ekim 1999, Antalya.
 • 40 Aksoy N, Vural H, Sabuncu T, Arslan SO. Effects of vitamines C&E on oxidative status in erythrocytes of streptozotocin induced diabetic rats. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-20 Mayıs 2000, Kayseri.
 • 41 Arslan SO, Uzunkoy A, Vural H. Antioxidant effects of melatonin, alphatocopherol and ascorbic acid on bleomycin induced pulmonary toxicity in rats. III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop'u. 18-20 Mayıs 2000, Kayseri.
 • 42 Z.Yönden, R Sütçü, İ.Karakoyun, B.Fenercioğlu, O.Aktürk, H.Vural, N.Delibaş Nikotin bandı tedavisinin hafif kognitif bozukluğu olan hastalarda bilişsel fonksiyonlara etkisi IV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris
 • 43 Z.Yönden, R Sütçü, E.Şavik, Ö.Öztürk, N.Yılmaz, H.Vural, N.Delibaş Melatoninin rat hipokampüs NMDA reseptör 2A ve 2B alt grupları konsantrasyonlarına etkisi IV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris
 • 44 Gültekin F, Akdoğan M, Vural H, Karakoyun İ, Şavik E, Delibaş N. Kronik florozisin birinci ve ikinci kuşak ratların testis dokularında lipid peroksidasyonuna etkisi IV.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris
 • 45 Eren İ, Çivi İnanlı İ, Vural,H, Özcankaya R. Şizofreni Hastalarında Serum BDNF Düzeyleri ve Olanzapinle Oluşan Değişimin Tedaviye Yanıt ile İlişkisi1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi, 14-17 Aralık 2005, İstanbul
 • 46 Kırzıoğlu Z, Altun AC, Vural H, Ertürk MSÖ. Florozisli ve sağlıklı dişlere sahip çocuklarda tükürük içeriğinin karşılaştırması. 15.Türk Pedodonti Derneği Kongresi. 17-21 Ekim 2007, Antalya.
 • 47 Karatosun H, Baydar ML, Çetin C, Yolcu M, Vural H, Akgün C, Coşarcan K, Şirin FB. Normal koşullarda ve yükseltide akut supramaksimal egzersiz sonrası plazma non-enzimatik antioksidanlar ve total antioksidan kapasite. I. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, 25-26 Mayıs 2007, Konya.
 • 48 Eren İ, Demirdaş A, Demirin H, Aktürk O, Vural H. Ratlarda oluşturulan depresyonda venlafaksin tedavisinin hipokampal beyin kaynaklı büyüme faktörü üzerine etkisi. 11. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ve Avrupada Psikiyatri Uydu Sempozyumu. 25-28 Nisan 2007, İzmir.
 • 49 Alanoğlu G, Köroğlu B, Yılmaz N, Vural H, Tamer N. Subklinik hipotiroidide trombin activable fibrinolysis inhibitör (TAFİ) aktivitesi. Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi. 16-19 Ekim 2007, Ankara
 • 50 Doğuç DK, Yılmaz N, Vural H, Kara Y. Sıçanlarda kalori kısıtlamasının lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkisi. IX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya
 • 51 Sütçü R, Aylak F, Koçak H, Vural H, Sipahi T, Delibaş N. Isparta ve çevresindeki alfa-talasemi kalıtsal mutasyonlarının dağılımının araştırılması. X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 15-18 Nisan 2010 Fethiye.
 • 52 Cesur F, Akyıldız M, Cengiz H, Vural H. Diyete ceviz ilavesinin kan lipit parametreleri üzerine etkisinin araştırılması. 27.Ulusal Biyokimya Kongresi.3-6 Kasım 2015 Antalya
 • 53 Vural H, Deniz F, Tamer MN, Ceyhan BM. Hipertiroidili hastalarda arginin-nitrik oksit yolunun araştırılması.27.Ulusal Biyokimya Kongresi.3-6 Kasım 2015 Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Koyu A, Gümral N, Gökçimen A, Saygın M, Vural H, Ozgöçmen M. Protective effects of L-carnitine and selenium on 2450 MHz electromagnetic radiation exposed pancreas tissue. 3rd International congress on cell membranes and Oxidative stress: Focus on calcium signaling and TRP channels 22-27 June 2010 Isparta,Turkey.
 • 2 Nazıroğlu M, Uğuz AC, Çelik Ö, Yılmaz N, Yılmaz M, Vural H. Effects of caloric restriction on brain antioxidant redox system, microsomal Ca-ATPase activity and nitric oxide levels in rats.3rd International congress on cell membranes and Oxidative stress: Focus on calcium signaling and TRP channels 22-27 June 2010 Isparta,Turkey.
 • 3 Dönmez S, Gökalp O, Doğan M, Vural H, Yiğit B. Effects of short-term hyperglycemia on the contractile responses of the rat aorta. 3rd International congress on cell membranes and Oxidative stress: Focus on calcium signaling and TRP channels 22-27 June 2010 Isparta,Turkey.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Akkuş İ, Çağlayan O, Kaptanoğlu B, Sağlam N, Vural H, Kalak S, Sağlam M, Menekşe E. Investigation of erythrocyte membrane lipid peroxidation and antioxidant defense systems of patients with coronary artery disease documented by angiography. International Congress on free radicals in health and disease. September 6-10, 1995. Istanbul, Turkey.
 • 2 Akkuş İ, Kalak S, Çağlayan O, Ay M, Aköz M, Can G, Vural H, Durmuş B. Erytrocyte and leucocyte lipid peroxidation of type II diabetic patients. International Congress on free radicals in health and disease. September 6-10, 1995. Istanbul, Turkey.
 • 3 Erel Ö, Koçyiğit A, Avcı Ş, Aktepe N, Vural H. Serum erythrocyte and leukocyte adenosine deaminase activities in malaria. 4th Meeting of The Balkan Clinical Laboratory Fedaration Budva, Yugoslavia 1996.
 • 4 Erel Ö, Koçyiğit A, Avcı Ş, Aktepe N, Vural H. Oxidative and antioxidative status of erythrocytes in patients with malaria. 4th Meeting of The Balkan Clinical Laboratory Fedaration Budva, Yugoslavia 1996.
 • 5 Koçyiğit A, Erel Ö, Koç A, Kösecik M, Avcı S, Ataş A, Aktepe N, Vural H. Iron Metabolism and trace elements in childhood anemias. 4th Meeting of The Balkan Clinical Laboratory Fedaration Budva, Yugoslavia 1996.
 • 6 Koçyiğit A, Erel Ö, Aktepe N, Avcı S, Demir H , Vural H. Effects of antimonic therapy on serum zinc, copper and iron concentrations in patients with cutaneous leishmaniasis. 4th Meeting of The Balkan Clinical Laboratory Fedaration Budva, Yugoslavia 1996.
 • 7 Akkuş İ, Gülsüm Ü, Çağlayan O, Gürbilek M, Vural H, Kalak S, Alıcı Ö. Lipid peroxidation and antioxidant status in serum, erythrocytes and leucocytes of children with insulin dependent diabetes mellitus. Proceedings of the XVI International Congress of Clinical Chemistry. 8-12 July 1996, London, United Kingdom.
 • 8 Vural H, Tatlı N. Erythrocyte lipid peroxidation, reduced glutathione and serum vitamin C levels in patients with cutaneous leishmania. First World Congress on Leishmaniosis, May 5-9, 1997 İstanbul.
 • 9 Sabuncu T, Dalmaz M, Nazlıgül Y, Vural H, Koçyiğit A, Erel O, Avcı Ş. Metabolic effects of isradipin in normotensive NIDDM patients with microalbuminuria.16th International Diabetes Federation Congress. 20-25 July 1997, Helsinki.
 • 10 Uzun K, Özbay B, Vural H, Özer F. Diagnostic value of uric acid in differentiation between transudates and exudates. The European Respiratory Journal ERS Annual Congress, September 20-24,1997, Germany
 • 11 Vural H, Arslan SO, Akıncı ÖF, Erel Ö. Effects of vitamin E and selenium on lipid peroxidation in colon of methylazoxymethanol treated rats. The First International Biosciences Days. April 20-24, 1999. Antalya,Turkey.
 • 12 Dogan U, Yeni E, Erel O, Vural H. Exogenous nitric oxide sodium nitroprussid versus antioxidant vitamins in protection of renal ischemia reperfusion injury. 6th Congress of the Mediterranean Urological Association. September 6-9, 1999, Cairo-Egypt.
 • 13 Vural H, Aksoy N, Arslan SO. Effect of melatonin on erythrocyte lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in streptozotocin-induced diabetic rats. Proceedings of the 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. 4-7 November, 1999. Antalya, Turkey.
 • 14 Vural H, Aksoy N, Erel Ö, Koçyiğit A, Arslan SO. Effect of melatonin against streptozotocin induced oxidative stress and diabetes in rat tissues. Proceedings of the 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. 4-7 November, 1999. Antalya, Turkey.
 • 15 Erel Ö, Vural H, Aksoy N, Aslan G, Ulukanligil M. Susceptibility of thrombocyte lipids to oxidation and thrombocyte antioxidant status in malaria. Proceedings of the 7th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. 4-7 November, 1999. Antalya, Turkey.
 • 16 Yılmaz N, Vural H, Guzey M, Dogan Z, Ucar E. The effects of sibutramine on serum lipids and lipid subfractions in obese. 10 th European Congress on Obesity. 24-27 May 2000, Antwerp, Belgium.
 • 17 Guzey M, Vural H, Kilic A, Karadede S, Satici A. Increase of endothelin-1 concentartion in aqueous humour induced by selective Nd:YAG laser trabeculoplasty in rabbits. 104th Annual Meeting of the American Academy of Ophthalmology. 22-25 October 2000, Dallas, Texas.
 • 18 Gürler B, Vural H, Sabuncu T, Karadede S. The effect of melatonin on the development of cataract in the diabetic rat lenses. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. 3-7 June 2001, Istanbul-Turkey.
 • 19 Özden A, Yeşildağ A, Oyar O, Yılmaz HR, Uz E, Öz Oyar E, Yılmaz N, Ağaçkıran Y, Vural H. Protective role of caffeic acid phenethyl ester on contrast media induced oxidative stress in rat liver. "2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels", June 25-28, 2008, Isparta, Turkey.
 • 20 Yeşildağ A, Özden A, Yılmaz HR, Uz E, Ağaçkıran Y, Yeşildağ M, Yılmaz N, Sırmalı R, Vural H. Radiocontrast media-inudced oxidative stress in rat liver: Experimental observations and the protective effect of erdosteine. "2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels", June 25-28, 2008, Isparta, Turkey.
 • 21 Akyıldız M, Çeltik C, Narcı A, Belverenli H, Çakmak O, Vural H. Investigation of role of food allergies in functional constipation etiology in childhood. 2015 Annual Meeting Clinical Lab Expo. July 26-30, 2015 Atlanta, Georgia
 • 22 Akyıldız M, Kobak Ş, Gökduman A, Atabay T, Vural H. SERUM ADIPOKINES LEVELS IN PATIENTS WITH SARCOIDOSIS.2015 Annual Meeting Clinical Lab Expo. July 26-30, 2015 Atlanta, Georgia
 • 23 Akyıldız M, Kobak Ş, Gökduman A, Atabay T, Cengiz H, Vural H. INCREASED CIRCULATING INTERLEUKIN-23 IN PATIENTS WITH SARCOIDOSIS.2015 Annual Meeting Clinical Lab Expo. July 26-30, 2015 Atlanta, Georgia
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Çeşitli kanser türlerinde lipid peroksidasyonu, antioksidan enzimler ve bunların tümör belirteçleri ile olan ilişkileri
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Komisyonu Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Trombosit fonksiyonları. VIII. Klinik Biyokimya Kongresi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı
 • 2 Deneysel ve Gözlemsel Öğrenci Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı
 • 3 Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 4 Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 5 Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 6 Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Soruşturma komisyon başkanlığı
 • 2 Etik Kurul Başkanlığı
 • 3 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 19.11.2007-19.11.2010
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Biyokimya Derneği
 • 2 Klinik Biyokimya Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 European Journal of Basic Medical Sciences.http://www.ejbms.org/en/index.php?pg=editorialboard
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Value of serum acute phase proteins measurement in patients with asthma. Archvies of Medical Research
 • 2 Melatonin modulates the oxidant -antioxidant imbalance during N-nitrosodiethylamine induced hepatocarcinogenesis in rats. JPSS
 • 3 Lipid peroxidation and antioxidant status in workers exposed to PCDD/Fs of metal recovery plants. Clinica Chimica Acta (CCA-D-06-00036)
 • 4 THE ACTIVITIES OF XANTHINE OXIDASE AND ADENOSINE DEAMINASE IN HUMAN CUTANEOUS LEISHMANIASIS. Molecular and Cellular Biochemistry (mcbi-871)
 • 5 The effect of grape seed extracts on serum paraoxanase activities in streptozotocin-induced diabetic rats. Journal of Medicinal Food. JMF-2009-0232
 • 6 Protective effects of selenium, zinc or their combination on cadmium-induced oxidative stress in rat kidney. Biol Trace Elem Res. BTER-312.
 • 7 Lead, Cadmium, Copper, Zinc, Iron and Calcium Assessment In Human Hair As a Function of Gender, Age, Smoking and Dying. Biol Trace Elem Res. BTER-309.
 • 8 Oxidative Stress Status And Plasma Trace Elements In Patients With Asthma Or Allergic Rhinitis. Biol Trace Elem Res. BTER-450.
 • 9 The Association Between Grand Multiparity and Cord Blood Prolidase Activity.Turkish Journal of Medical Sciences. Makale kodu:SAG-0909-293
 • 10 Effects Of Erdosteine In Experimental Sepsis Model In Rats. Medical Principles and Practice Manuscript 2935R/5/2010
 • 11 THE EFFECT OF CADMIUM TOXICITY ON RENAL NITRIC OXIDE SYNTHASE IZOENZYMES. Human and Experimental Toxicology. Manuscript ID HET-10-0343
 • 12 Effects of vitamin A, C and melatonin on 3-nitrotyrosine formation in guinea pig heart in lipopolysaccharide-ınduced stress. Turkish Journal of Medical Sciences SAG-0906-71
 • 13 Roles of serum prolidase activity and oxidative-antioxidative status parameters during the treatment process of patients with idiopathic clubfoot.The Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation
 • 14 Different Antioxidant Pathways of Hospitalized Pediatric Patients With Pandemic Influenza A /(H1N1). Pediatrics International- MS PED-00100-2011
 • 15 Evaluation of Androgen Levels in Patients with Acute Coronary Syndrome.Turkish Journal of Medical Science SAG-1204-89
 • 16 The Effects of Formaldehyde Intoxication on the Inducible Nitric Oxide Synthase Expression and Nitric Oxide Level in the Liver Tissue of Rats. Turkish Journal of Medical Sciences. SAG-1206-58
 • 17 Antioxidant capacity of various solvent extracts from Piper trioicum Roxb. Turkish Journal of Medical Sciences SAG-1208-68
 • 18 Dose Prolidase Indicate Worsening Of Hepatitis B Infection?. Journal of Clinical Laboratory Analysis. JCLA-12-220.
 • 19 Liver enzymes are better predictors of gestational diabetes than mean platelet volume and red cell distribution width. Turkish Journal of Medical Sciences SAG-1301-41
 • 20 Assessment of Biochemical Parameters and Optimal Vitamin D Status in Postmenopausal Women. Turkish Journal of Medical Science SAG-1211-88
 • 21 Evaluation of the Relationship between Ischemia Modified Albumin Levels and Thyroid Hormone Levels. Journal of Clinical Laboratory Analysis. JCLA-14-034
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 The relationship between serum malondialdehyde levels and extent of burn injury. European Journal of General Medicine
 • 2 Evaluation Of Erythrocyte Na+, K+ -ATPase and Superoxide Dismutase Activities and Malondialdehyde Level Alteration in Coal Miners. European Journal of General Medicine
 • 3 Evaluation of Oxidative Stress in Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) Patients. European Journal of General Medicine
 • 4 Evaluation of alterations in the urine biochemical profiles in type 2 diabete mellitus.European Journal of General Medicine.
 • 5 Tam Kan Bağışçılarının Kanlarındaki Malondialdehit (MDA) ve Redükte Glutatyon (GSH) Seviyeleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. Makale No:2081
 • 6 'Evaluation of oxidant and anti-oxidant balance in experimentally induced testicular injury by ischemia reperfusion in rats. European Journal of General Medicine. EJGM-324
 • 7 Essential trace metals and total antioxidant potential in the breast milk and plasma of nigerian hiv-infected lactating mothers on anti-retroviral therapy. European Journal of General Medicine.
 • 8 Examination of apoptotic effects of high-dose toluene on the brain cortex and cerebellum tissue during the acute phase: an experimental study. European Journal of General Medicine
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Plevra sıvılarında İL-6 düzeyinin tanısal değeri. Tıp Araştırmaları Dergisi 2005
 • 2 Plevra sıvılarında CRP düzeyinin tanısal değeri. Tıp Araştırmaları Dergisi 2005
 • 3 Yaşlanma sürecinde melatoninin rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005
 • 4 Melatoninin intestinal iskemi reperfüzyon hasarında 6-fosfoglukonat dehidrogenaz aktivitesi üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004
 • 5 2,4-diklorofenoksiasetik asit'in ikinci çapraz yavruların böbreğinde bazı antioksidan enzimlerin aktiviteleri üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004
 • 6 Cep telefonlarında yayılan 900 MHZ Elektromanyetik alanın serum kortizol ve testosteron hormonu üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004
 • 7 Subkronik nikotin uygulamasının ratlarda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzim düzeylerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • 8 Tip II Diyabetiklerde Kronik Hipergliseminin Askorbat ve Kolinesteraz Düzeylerine Etkisi. Van Tıp Dergisi. (Makale no: 2006/18)
 • 9 The Effects of Adhenosine on plasma homocysteine levels. 2006-32. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi.
 • 10 2001-40 No'lu "Akut koroner sendromlarda akut faz reaktanlarının erken dönem seyri" başlıklı makale Genel Tıp Dergisi
 • 11 Hiperkolesterolemisi bulunan programlı hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparinin lipid profili üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004
 • 12 Protective role of EGb 761 on cerebral ischemic damage, comparing with mannitol and U 74389 F. SDÜ tıp Fakültesi Dergisi 2005
 • 13 Multiple Skleroz Hastalarında Serum Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması. Genel Tıp Dergisi.
 • 14 Investigation of Plasminogen Activator Inhibitor-1 4G/5G Gene Polymorphisim in Patients Pre-diagnose.European Journal of Basic Medical Sciences JBMS-63.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje No: 64 HRÜ Araştırma FONU Obezitede oksidan- antioksidan durumun araştırılması
 • 2 HÜBAK Proje No: 366 Çeşitli kanser türlerinde lipid peroksidasyonu, antioksidan enzimler ve bunların tümör belirteçleri ile olan ilişkileri
 • 3 Pestisit Kalıntı Analiz Laboratuvarı Altyapı Projesi (Proje No:2004/75)
 • 4 Alzheimer Hastalığının Patogenezinde Arginin-Nitrik Oksit Yolu ve Total Antioksidan Durumun Araştırılması. Münferit Proje (04-M-904)
 • 5 Ratlarda kalori kısıtlamasının NMDA reseptör subünit konsantrasyonları üzerine etkisi SDÜ-BAP 1367-TU-06
 • 6 Ratlarda Diyeter Ceviz alımının hipokampüs NMDA reseptör subünit konsantrasyonları üzerine SDÜ-BAP 1340-TU-06
 • 7 Alzheimer hastalarında serum magnezyum, bakır, çinko, alüminyum, demir ve selenyum düzeylerinin saptanması ve bu değerlerle antioksidan statusu arasında korelasyonun araştırılması SDÜ-BAP 1472-M-07
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Koroner arter bypass operasyonu yapılan hastalarda plazma adiponektin ve leptin düzeyleri ile eşlik eden aterosklerotik lezyonlar arasındaki ilişki SDÜ BAP 0997-M-05
 • 2 NMDA reseptör subünitelerinin ekspresyonunu etkileyen faktörlerin tanımlanması ve değişimlerinin bilişsel yetilere etkisi SDÜ BAP 2004-087
 • 3 Kronik Skoppolamin Uygulamasının Hafızaya Etkilerinin Radial Arm Maze,Water Maze ile Değerlendirmesi ve Öğrenme ile İlişkili (SDÜ-BAP 1552-M-07)
 • 4 Menapoz, Sağlık Ve Yaşam Biçimi Çalışması: 45-60 Yaş Grubu Türk Kadınlarında Yaşam Biçimi Özelliklerinin Menapoz Yaşı, Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Diş Sağlığı, Safra Kesesi Taşı, Kemik Mineral Yoğunluğu, Vücut Kompozisyonu, Mini-Mental Durum Test Skoru, Yaşam Kalitesi, İdrar İnkontinansı, Cilt Yaşlanması Ve Bazı Endokrin Parametreler İle İlişkisi. 106-S-079 TÜBİTAK 2007-2008
VERDİĞİ DERSLER
Biyokimya (Veteriner)
Biyokimya Diş Hek I
Biyokimya Diş Hek II
Biyokimya I-II (Fen Edebiyat Fak)
Biyokimya Lab. I-II (Fen Edebiyat Fak)
Biyokimya Tıp I
Biyokimya Tıp II
Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri
Klinik Biyokimya
Klinik Biyokimya Tıp III
Laboratuvar Uyg. (Sağlık Hizm. MYO)
Lipid Biyokimyası
Biyokimya Tıp I
Biyokimya Tıp II
Biyokimya Tıp II
Klinik Biyokimya
Klinik Biyokimya
Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri
Doku Biyokimyası
Klinik Enzimoloji
Vitaminler
Yukarı çık