Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ziya GENÇEL
Adı Soyadı Prof. Dr. Ziya GENÇEL
Birimi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111686
E-Posta ziyagencel@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI 10.7.1987
Yüksek Lisans THE UNİVERSTY OF SHEFFİELD MASTER OF PHİLOSOPHY 29.5.1992
Doktora THE UNİVERSİTY OF SHEFFİELD DOCTOR OF PHİLOSOPHY 11.9.1996
İLGİ ALANLARI
Kentsel Tasarım Kentsel Planlama Kentsel Morfoloji Kentsel Dönüşüm
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Osmanlı Kentinde Kentsel Form ve Tasarım", Ege Mimarlık, Vol.1, No.36, s.32-35.
 • 2 "Mimarlık-Peyzaj-Kentsel Tasarım", Ege Mimarlık, Vol.2-3, No.38-39, s.23-29.
 • 3 "Geleneksel Türk Kentinde Meydan Kavramı", Ege Mimarlık, Vol.2, No.34, s.22-25.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Alt-Bölge Bazında Planlamaya Alternatif Bir Yaklaşım: Ege Bölgesi-Karaburun Yarımadası Örneği", Şehirsel ve Bölgesel Dönüşüm: Avrupa Birliği ile Uyum ve Bütünleşme, Istanbul, 17-18 Ekim 2002.
 • 2 "Ege Bölgesinden Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Boyutlarıyla Bağdaşmayan Kırsal Alan Planlaması Örneklerinin Değerlendirilmesi", Köy-Kentler/Yönetim ve Kırsal Kesime Bakış, 3. Şehircilik Semineri, Istanbul, 11-12 Aralık 2000.
 • 3 "Beldelerine Yabancı Planlar", 24. Dünya Şehircilik Kongresi, 6-8 Kasım 2000
 • 4 "Istanbul Merkez Bölgesi Üzerine Morfolojik Bir Çalışma", 2000'den Kesitler I: Osmanlıda Mekanlar/Zamanlar/Insanlar, Ankara, 10-12 Kasım 1999.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Reconsidering the Planning and Design of Urban Public Spaces in the Information Age: Opportunities and Challenges", Cities Between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges, 42nd ISoCaRP Congress, Istanbul, 14-18 September 2006.
 • 2 "The Changing Perspectives in the Process of Urban Design", Urban Design in Change and Change in Urban Design, the Third International Urban Design Congress, Istanbul, 26-28 May 2004.
 • 3 "The Changing Mission of Sustainable Urban Design: The Case of Isparta City Centre", Urban Design in Change and Change in Urban Design, the Third International Urban Design Congress, Istanbul, 26-28 May 2004.
 • 4 "Urban Design in Changing Public Spaces of the Information Age", The Process of Globalisation, Urban Design and Local Specifities, the First International Urban Design Congress, Istanbul, 26-28 September 2001.
 • 5 "The Role and Place of Urban Design in the Process of Urban Development", the 11th International Urban Design Symposium, Istanbul, 29 May-2 June.
 • 6 "A Method for the Morphological Analysis of the City of Bursa", the 11th International Building and Life'99 Congress, Bursa, 6-8 May 1999.
 • 7 "The Changing Pattern of Housing in Istanbul", Architecture and Planning in the Developing World, the InterSchool Congress, York, 28-29 March 1994.
 • 8 "A Theoretical Critique in Two Contemporary Urban Square Projects in Istanbul", Design and Technological Innovation for the Environment, the 12th ACSA Technology Congress, Ann Arbor, 27-29 January 1994.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "The Morphology of the Historical Peninsula of Istanbul: A case Study in Kumkapı District", Culture and Space in Home Environment: Critical Evaluations/New Paradigms, International Symposium on Culture and Space, Istanbul, 4-7 June 1997.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB Şehir Plancıları Odası Isparta İl Temsilcisi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Belediyesi Kentsel Planlama ve Tasarım Danışmanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
Dış Mekan Tasarımı
Karar Alma Kuramı ve Proje Değerlendirmesi
Kent Planlama Projesi
Kent Planlamada Stüdyo Opsiyonları
Kent ve Planlama Tarihi III
Kentsel Form Elemanları ve Tipolojileri
Kentsel Formun Gelişimi
Kentsel Mekan Üretimi
Kentsel Tasarım Projesi I
Kentsel Tasarım Projesi II
Kentsel Tasarım Süreci ve Kuramı
Kentsel Tasarımda Mimari Grafikler
Kentsel Tasarımda Uygulamalar
Mimari Tasarım Projesi
Osmanlı Kentsel Anıtsal Yapıları
Planlama Projesi I
Planlama Projesi II
Planlama Stüdyosu I
Planlama Stüdyosu V
Şehircilik Projesi I
Türk Kent Tarihi
Yukarı çık