Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Aliye ATAY KAYIŞ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Aliye ATAY KAYIŞ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı İstatistik Anabilim Dalı
Telefon 2113083
E-Posta aliyekayis@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 29.6.1992
Yüksek Lisans MİCHİGAN STATE UNİVERSİTY İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 30.5.1997
Doktora UNİVERSİTY OF VİRGİNİA İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 27.4.2003
İLGİ ALANLARI
Grafiksel Modeller
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 İstatistik (s.173-211). Bölüm adı:(TAHMİN) (2010).SENGÜL SEDA,KÖLEOGLU NILAY,OGUZHAN ADIL,ATAY KAYIS ALIYE,ÇAGLAR ATALAY,GÖKTAS ATILLA,ÇANKAL ERHAN,GÜLSEN KRAL,ÖZTÜRK LATIF,OMAY RABIA ECE,SARAÇLI SINAN,AYTEMIZ TEVFIK, Lisans Yayıncılık, Istanbul. Editör:SENGÜL,SEDA; KRAL,GÜLSEN
 • 2 Kayış, A. (2005). Probit Regression Models . In Ş. Kalaycı (Ed.), Multivariate Statistical Techniques with SPSS applications (pp.301-305). Asil Yayın Dağ. Ltd. Şti., Ankara, Turkey.
 • 3 Kayış, A. (2005). Reliability Analysis. In Ş. Kalaycı (Ed.), Multivariate Statistical Techniques with SPSS applications (pp.404-409). Asil Yayın Dağ. Ltd. Şti., Ankara, Turkey.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KUZGUNBAY BARIS,YAYCIOGLU ÖZGÜR,SOYUPAK BÜLENT,ATAY KAYIS ALIYE,AYAN SEMIH,YAVASCAOGLU ISMET,ÇAL ÇAG,BEDÜK MEHMET YASAR (2013). Public awereness of testicular and self-examination in Turkey: A multicenter study of Turkish Urooncology Society.31(3),386- 391. Urologic Oncology:Seminers and Original Investigations , 31(3), 386-391.
 • 2 KUZGUNBAY BARIS,DORAN FIGEN,BEYAZIT YILDIRIM,TURUNÇ TAHSIN,SATAR NIHAT,ATAY KAYIS ALIYE (2009). The effects of ureteral obstruction on Cajal-like cells in rats. Journal of Pediatric Urology, 5(4), 269-273.
 • Doktora Tezi
 • 1 Non-Decomposable Graphical Gaussian Models (Ph.D. Thesis 2003), Aliye Kayis, Universitiy of Virginia,USA
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Lamia Merve Kaya,(2013). Yüksek Lisans Tezi .“Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Okuyan Öğrencilerin Üniversite Yaşamından Memnuniyet Algılaması ve Memnuniyet Algılamasını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizlerle Belirlenmesi ”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı.
 • 2 Ortatepe Gökhan, (2013). Yüksek Lisans Tezi. “Enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki iliski: Türkiye uygulaması (1960-2012)”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı.
 • 3 Şehriban Aygün,(2012). Yüksek Lisans Tezi. “Türkiye'de Turizm Sektörünün Enflasyon Üzerine Etkisini Açıklamaya Yönelik Bir Model Önerisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı.
 • 4 Erhan Vıcıl,(2010). Uzmanlık Tezi. Girişim Büyüklüğünün ve Yaşının Girişimlerin Hayatta Kalması Üzerindeki Etkileri. TÜİK, Ankara
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 BAYDAR VEDAT, (2017). Kişisel bilgisayar bileşenleri endüstrisinde oligopol etkilerin incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Proje Yöneticiliği:Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP-2623-M-11) .(2011-2012). Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinde Stres Oluşturucu Faktörler ve İlişkili Değişkenler: İletişim Becerileri ve Sosyal Problem Çözme Becerileri.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Araştırmacı/Uzman:Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (2013-2014). Türkiye İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerin Verimliliğe Etkisi.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 OTURUM BAŞKANLIKLARIEconWorld2014, International Conference on Economics, Prague, CzechRepublic
 • 2 OTURUM BAŞKANLIĞIEconAnadolu 2013: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi,Eskişehir
 • 3 WORKSHOP II.REMISS Çalıştayı (2013). Konuşmacı, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Kocaeli Üniversitesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Yurtdışı Misafir Araştırmacı Bursu, YÜKSEKÖGRETIM KURULU BAŞKANLIĞI, 2011
 • 2 Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Doktora Bursu (ABD), 1997-2002
 • 3 Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu (ABD) 1995-1997
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 İTHAL İKAMESI, ÜRETKENLIK VE REKABET EDEBILIRLIK: TÜRKIYE...,Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • 2 ELIMINATING THE EFFECTS OF THE COMPANIES INSOLVENCY RISK...,WORLD JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS (WJAE)
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Dergi, Obtimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri dergisi, The Effect of Provincial Financial Development Levels on Open Education System of Anadolu University
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Ekonometri Bölüm Başkanlığı 2007-2009
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 PROGRAM KURULU ÜYELİĞİ: EconAnadolu 2015: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi,Eskişehir
 • 2 PROGRAM KURULU ÜYELİĞİ:EconWorld 2015, International Conference on Economics, Torino, Italy
 • 3 PROGRAM KURULU ÜYELİĞİ: 15.ISEOS (2014): Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi , Isparta
 • 4 PROGRAM KURULU ÜYELİĞİ: EconWorld 2014, International Conference on Economics, Prague, CzechRepublic
 • 5 PROGRAM KURULU ÜYELİĞİ: EconAnadolu 2013: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi,Eskişehir
 • 6 PROGRAM KURULU ÜYELİĞİ: EconAnadolu 2011: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi,Eskişehir
 • 7 PROGRAM KURULU ÜYELİĞİ: EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi,Eskişehir
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Farabi Değişim Programı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2010-2011
 • 2 Farabi Değişim Programı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 2009-2010
 • 3 Ders Görevlendirmesi (Bahar Dönemi): Introduction to Statistics, ODTÜ
 • 4 Ders Görevlendirmesi (Bahar Dönemi): Introduction to Statistics, ODTÜ
 • 5 Ders Görevlendirmesi (Bahar Dönemi): Introduction to Statistics, ODTÜ
 • 6 Ders Görevlendirmesi (Bahar Dönemi): Introduction to Statistics, ODTÜ
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 DURAK BATIGÜN AYSEGÜL,ATAY KAYIS ALIYE (2014). Üniversite Ögrencilerinde Stres Faktörleri:Kisilerarası Iliski Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Açısından Bir Degerlendirme Stress Factors Among University Students: A Study on Interpersonal Relationship Style and Problem Solving Abilities. Hacettepe University Journal of Education, 29(2),69-80.
VERDİĞİ DERSLER
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
Çok değşkenli İstatistiksel Analizler
Ekonometri I
Ekonometri II
Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları
Genel Matematik I
Genel Matematik II
İstatistik I
İstatistik II
İstatistiksel Analiz I
Matematiksel İstatistik
seminer
Spor Bilimlerinde İstatistik
Uygulamalı İstatistik
Veri Analizi
Zaman Serileri Analizi
Yukarı çık