Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Erdal EROĞLU
Adı Soyadı Doç. Dr. Erdal EROĞLU
Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113352
E-Posta erdaleroglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ . 1.10.1990
Yüksek Lisans
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ . 30.10.2001
İLGİ ALANLARI
Biomekanik, Kemik Mekaniği, Diş Protezleri ve İmplant Mekaniği, Katı Mekaniği, Yüksek Gerinim Hızında Malzeme Deneyleri malzeme bilimi diş porseleni
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Eroğlu E, Baydır A. Günümüz Diş Hekimliğinde Lazer Kullanımı. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi. 2009,10(1-2):1-8
 • 2 Eroğlu E, Baydır A. Diş Hekimliğinde Termal Siklus Uygulamaları. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, (Baskıda).
 • 3 Eroğlu E, Küçükeşmen HC, Uluhan B. S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Kliniğine Müracaat Eden Hastaların Diş Rengi Dağılımının Saptanması SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2007; 14(2): 28-31
 • 4 Baydır A, Özat PB, Eroğlu Ş, Eroğlu E. Hareketli Protez Kullanan Hastalarda Protez Kullanım ve Temizlik Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi; Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, 2007; 9(3):45-48
 • 5 Eroğlu E,. Protez Kliniğinde Diş Hekimi- Diş Teknisyeni İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi. 2005, cilt 7, sayı 1, 26-30.
 • 6 Ç. Küçükeşmen, D.D. Öztaş, H.C. Küçükeşmen, E. Eroğlu, R. Kaplan. Işıkla polimerize edilen restoratif materyallerin, oral antiseptik solüsyonlardaki bi-aksiyal eğilme dirençlerinin değerlendirilmesi (Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi,2005, Cilt7, Sayı 3, Syf 37-43, )
 • 7 Ç.L. Baydar, A.D. Keçeci, E. Eroğlu, C. Çetin, M.L. Baydar. Türk Elit Tekvando Sporcularında Travma İnsidansı, Koruyucu Önlemler ve Adli Tıp Bakışı. Adli Bilimler Dergisi. Haziran 2005 Cilt: 4 Sayı:2; 7-14
 • 8 Z. Yetkin, E. Eroğlu, S. Türkaslan, F.Y. Bozkurt, H.R. Yılmaz Aile ve Öğretmenlere Verilen Oral Hijyen Eğitiminin Mental Engelli Çocukların Ağız Sağlığı Durumu Üzerindeki Etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Derigisi 2005;12(3):17-22
 • 9 Keçeci AD, Eroğlu E. Hentbol Sporcularında Dental Travma: Ön Çalışma. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;12(4):6-9
 • 10 Eroğlu E, Eroğlu F. Dişhekimliğinde yeni bir lokal anestetik: Ropivakain. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2004;11(3):31-2
 • 11 Eroğlu E. Metal- Seramik Sistemlerinde Kullanılan Döküm Alaşımları. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2003, cilt 5, sayı 3, 52-57.
 • 12 Eroğlu E. Farklı çalışma modeli yöntemlerinin kron protezinin kenar uyumuna etkileri. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2002, cilt 4, sayı 2, 30-34
 • 13 Eroğlu E. Dual kompozit reçine simanları ne kadar "dual" ? Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi 2001, cilt 3, sayı 4, 20-23.
 • 14 Eroğlu E. Kron Protezi- Dişeti Sağlığı ilişkisi. Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi. (Yayına Kabul Edilmiştir).
 • 15 Eroğlu E, Mirkelam S. Diş porseleninin kuvvetlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. (Yayına Kabul Edilmiştir).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H. Cenker Küçükeşmen, Aslıhan Üşümez, Nilgün Öztürk, Erdal Eroğlu. Change of shade by polymerization in a resin cement polymerizaed beneath a ceramic restoration. Journal of Dentistry 2008;36:219-223
 • 2 Eroglu E, Keçeci AD, Baydar ML. Elite Taekwondo Athlete's Satisfaction with Custom-Made Mouthguards. Dental Traumatology 2006;22:193-197
 • 3 Keçeci AD, Eroğlu E,.Baydar ML. Dental Trauma Incidence and Mouthguard Use in Elite Athletes in Turkey. Dental Traumatology 2005;21:76-79
 • 4 Keçeci AD, Çetin C, Eroğlu E, Baydar ML. 'Do custom-made mothguards have negative effects on aerobic performance capacity of athletes?' Dental Traumatology 2005;21:276-80
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Diş Hekimliğinde Titanyum Uygulamaları. İstanbul Diş Hekimleri Odası Dergisi Temmuz-Ağustos 2003 Sayı 91, 40-41.
 • 2 Diş Yapısı Yerine Konabildi mi? İstanbul Diş Hekimleri Odası Dergisi Ocak- Şubat 2003 Sayı 88, 50-51.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Türkkahraman H, Sarıoğlu M, Sayın MO, Baykul T, Aydın A, Nasır S, Eroğlu E. 2005. Unilateral Dudak-damak Yarıklı Erişkin Bir Hastanın Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu. Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 11: 64-68.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bir vaka nedeniyle fiberle güçlendirilmiş kompozit köprüler. Eroğlu E, Ulusoy KU. Diş hekimliği Dergisi. 21;91: 66-68
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yetkin Z, Eroğlu E, Leylek S, Bozkurt FY. Mental engelli çocuklarda ağız sağlığı durumunun değerlendirilmesi. 7. Kariyoloji :Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı. 1-4 Mayıs 2003
 • 2 Leylek S, Eroğlu E, Üçtaşlı S. Dental fluorozis ve protetik rehabiitasyonu. Kariyoloji :Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı. 1-4 Mayıs 2003
 • 3 Eroğlu E, Aydın Ü, Yılmaz H. Üçtaşlı S. S.D.Ü. Dişhekimliği Fakültesi hastalarında dental fluorozis şiddeti. 7. Kariyoloji :Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı. 1-4 Mayıs 2003
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Keçeci D, Eroğlu E,.Baydar ML. Dental Trauma Incidence and Mouthguard Use in Elite Athletes in Turkey. Türk Diş Hekimleri Birliği 11. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 17-22 Mayıs 2004.
 • 2 Eroğlu E, Anzabi O. In-vivo Biological reactivity of Zirconia-Hydroxiapatite composites. Türk Diş Hekimleri Birliği 11. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 17-22 Mayıs 2004
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kıvanç Utku Ulusoy, Erdal Eroğlu. A conservative treatment for missing anterior teeth: Fiber reinforced bridges. 14th Congress of BaSS. Varna- Bulgaria; 6-9 May 2009
 • 2 Uluhan B, Baydır A, Özat P, Küçükeşmen HC, Eroğlu E. Determining the esthetic perceptions and expectations in a Turkish population. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Kongresi: "Güncel tanı ve protetik yaklaşımlar". 28 Mayıs-1 Haziran 2008 Antalya
 • 3 Eroğlu E, Küçükeşmen HC, Uluhan B. Diş Hekimlerinin Renk Seçimi ve Tekrarlayabilirlikleri. Türk Diş Hekimleri Birliği Uluslar Arası Kongresi; 11-16 Haziran 2007 İstanbul
 • 4 Baydır A, Özat PB, Eroğlu E. Hareketli protez kullanan hastalarda protez teslim seansının önemi; Pilot çalışma. 7. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel kongre ve Sergisi; 27-29 Nisan 2007
 • 5 Eroğlu E, Küçükeşmen HC, Güldağ MÜ, Büyükkaplan Ş, Şentut F, Doğudatekgezener M. Bir Türk Toplumunda Kennedy Sınıflamasına Göre Dişsizlik Dağılımı; 6. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel kongre ve Sergisi; 1-3 Aralık 2006
 • 6 Eroglu E. Telescopic Removable Partial Dentures: Review and a case report. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2004-09-06
 • 7 Türkkahraman H, Sayın M.Ö, Sarıoğlu M, Baykul T, Aydın A, Eroğlu E. Dudak Damak Yarıklı Bir Hastanın Multidipliner Tedavisi: Bir Olgu Bildirimi. 9.Uluslararası Diş Ortodonti Dereneği Kongresi, 3-6 Ekim 2004.
 • 8 Keçeci AD, Çetin C, Eroğlu E, ML Baydar. Do custom-made mouthguards have negative effects on aerobic performance capacity of athletes? The TSSA 8th International Sports Science Congress, November 17-20, 2004, Antalya
 • 9 Keçeci AD, Eroğlu E, Baydar ÇL, Çetin C, Baydar ML. Trauma Incidence of Elite Taekwondo Athletes, Preventive Measures and Forensic Aspects. The TSSA 8th International Sports Science Congress, November 17-20, 2004, Antalya
 • 10 Yetkin Z, Eroğlu E, Leylek S, Bozkurt Y. Mental Engelli Çocuklarda Ağız Sağlığı Eğitiminin Etkisi. Türk Diş Hekimleri Birliği 10. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 17-21 Haziran 2003.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 S.D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Kliniğine Müracaat Eden Hastaların Diş Rengi Dağılımının Saptanması
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ulusal Gençlik Kurultayı Düzenleme Komitesi Üyeliği 19-20-21 Mayıs 2006 ISPARTA
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Diş Hekimi-Diş Teknisyeni İletişimi" Isparta Diş Hekimleri Odası Tarafından Düzenlenen Bilimsel Toplantı: 27.03.2003. BURDUR
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 3 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 4 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
2. Sınıf Protetik Diş Tedavisi (Sabit Protezler)
3. Sınıf Protetik Diş Tedavisi (Sabit Protezler)
4. Sınıf Protetik Diş Tedavisi (Sabit Protezler)
5. Sınıf Protetik Diş Tedavisi (Klinik Staj)
İmplantoloji
Maddeler Bilgisi
Protetik diş tedavisi
Yukarı çık