Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet ERTEK
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet ERTEK
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2118566
E-Posta ahmetertek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT MÜHENDİSİ 21.10.1987
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ . 10.9.1991
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT 10.6.1998
İLGİ ALANLARI
Sulama, Sulama sistemlerinin planlanması, Bitki su tüketimi, Tuzluluk, Tarımsal inşaat, Hayvan barınakları
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ucak,A.B., Ertek, A., Güllü, M., Aykanat, S., Akyol, A., 2010. Bazı İklim Parametrelerinin Çukurova da Yetiştirilen Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri. GOP. Üniv. Ziraat Fak. Dergisi: 2010/1-sayı:27.
 • 2 Ertek, A., Kanber, R., 2003. Damla Yöntemiyle Sulanan Pamukta Farklı Sulama Programlarının Pamuk Çırçır Randımanına Etkileri. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, K.Maraş. Citl: 6, Sayı: 1, 106-116 s., K. Maraş.
 • 3 Ertek, A., Şensoy, S., Yıldız, M., Kabay, T., 2002. (Estimation of the most suitable irrigation frequencies and quantities in eggplant grown in greenhouse condition by using pan evaporation coefficient.) Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanılarak Sera Koşullarında Patlıcan Bitkisi İçin En Uygun Sulama Dozu ve Aralığının Belirlenmesi. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 5, Sayı: s, 57-67 s., K.Maraş.
 • 4 Ertek, A., Kanber, R., 2002. Damla Yöntemiyle Sulanan Pamukta Farklı Sulama Programlarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 118-130 s., K.Maraş.
 • 5 Ertek, A., Kanber, R., 2002. Damla Yönteminin Pamuk Sulamasında Topraktaki Tuz Dağılımına Etkileri. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 12(2): 21-31 s., Van.
 • 6 Ertek, A., Türkmen, Ö., Şensoy, S., Geçer, K., 2001. Sera Koşullarında Farklı Sulama Programlarının Patlıcan Bitkisinin Vegetatif ve Generatif Gelişmesine Etkileri. K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 164-180 s, K. Maraş.
 • 7 Ertek, A., Gençoğlan, C., Tüfenkçi, Ş., 2000. Van Yöresinde Toprak ve Su Kaynakları İle Sulama Uygulamalarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Olanakları. K.S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol: 3, Number: 1, 72-83 s., K.Maraş.
 • 8 Ertek, A., Kanber, R., 1999. Farklı Sulama Programlarında Pamuk Tipik Bitki-Pan Katsayılarının Değişimi. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Derg., Cilt: 24; Sayı: 3; 61-70 s., Adana.
 • 9 Ertek, A., 1999. Damla Sistemiyle Sulanan Pamukta Islak (Sıra Üzerinde) ve Kuru Bölgedeki (Sıra Arasında) Bitki Su Tüketimlerinin Karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1, 61-75 s., Van.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erzurum İli Aşkale İlçesi Çay Köyünün yeniden yerleşimi sonucu oluşan yapısal ve fiziksel sorunları üzerinde bir araştırma.
 • Doktora Tezi
 • 1 Damla sistemleriyle pamuk bitkisinin sulanma olanakları
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı sulama düzeylerinin M9 anaca aşılı williams pride elma çeşidinin vegetatif gelişme parametrelerine etkisi.
 • 2 Isparta Sera Koşullarında Yetiştirilen Çarliston Biberde (Capsicum annum L.) Farklı Su Düzeylerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi”
 • 3 Afyonkarahisar Koşullarında Patates (Solanum tuberosum L.) Yumrusu Gelişimi ve Kalitesine Farklı Toprak Nemi Düzeylerinin Etkileri. (Rohat GÜLTEKİN)
 • 4 Kök Bölgesi Sınırlamasının Biber Bitkisinin Gelişimi ve Verimine Etkileri (Sakine BOLAT)
 • 5 Van ili koşullarında buharlaşma kabı yöntemiyle domates bitkisi için en uygun sulama suyu düzeyi ve aralığının belirlenmesi (Cenk KÜÇÜKYUMUK)
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Damla Sulama Sistemi ile Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ ve Ilex aquifolium Bitkilerinin Sulanma Olanaklılığının Araştırılması. KTÜ.Fen Bil. Enst. Orman Fak.Peyzaj M. Anabilim Dalı, Trabzon. 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ-BAP-2484-YL-10. Farklı sulama düzeylerinin M9 anaca aşılı williams pride elma çeşidinin vegetatif gelişme parametrelerine etkisi.
 • 2 Isparta Sera Koşullarında Yetiştirilen Çarliston Biberde (Capsicum annum L.) Farklı Su Düzeylerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi”
 • 3 SDU-BAP-3729-YL1-13. Afyonkarahisar Koşullarında Patates (Solanum tuberosum L.) Yumrusu Gelişimi ve Kalitesine Farklı Toprak Nemi Düzeylerinin Etkileri.
 • 4 SDÜ-BAP.2796-YL-11.Kök Bölgesi Sınırlamasının, Biber Bitkisinin Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri.
 • 5 SDÜ-BAP-03M-649 Farklı su ve azot düzeylerinin domates bitkisi verim ve kalite özelliklerine etkileri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Kalite Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi”, TÜBİTAK KAMAG-1007.
 • 2 Farklı Sulama ve Azot Düzeylerinde Kırşehir Cemele Genotipi ve 11B14 Dolmalık Biberlerinin Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi(PYO-ZRT.4001.14.009.
 • 3 Kırşehir koşullarında uygulanan farklı azot ve su düzeylerinin yağ gülünün (Rosa Damascena Mill.) verim ve kalite özelliklerine etkisi (BAP)
 • 4 Farklı su ve azot düzeylerinin şekerpancarı verimi ve şeker oranına etkileri. Ahievran Üniv. Proje No:FBA-11-16.
 • 5 Kırşehir Şartlarında Şekerpancarının Kısıtlı Sulama Programının Belirlenmesi. İPYO.ZRT.4011.20.02. Ahievran Üniv.(BAP), PYO-ZRT.4001.13.011.
 • 6 Yüzey sulama yönteminden damla sulama yöntemine geçişte elma ağaçlarında fizyolojik ve morfolojik değişimlerin tespit edilmesi ve sulama programlarının belirlenmesi. (Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Projesi).
 • 7 Ç.Ü. BAP- Damla sulama sistemleriyle pamuk bitkisinin sulanma olanakları
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TÜBİTAK-Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-WOS:000358555400017-UBYT NO: 340825
 • 2 TÜBİTAK-Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-WOS:000358555400024, UBYT NO: 340822
 • 3 TÜBİTAK-Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-WOS:000341903400015
 • 4 TÜBİTAK-Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-WOS: WOS:000343614200016
 • 5 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü Bas.No:305443
 • 6 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (02.02.2007) Sayı(B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/564
 • 7 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (02.02.2007) Sayı(B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/564
 • 8 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (02.02.2007) Sayı(B.02.1.TBT.5.04.78.00/UBYT/564
 • 9 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (29.12.2004) Sayı (B.02.1.BAK.0.65.02.00/BYTP/688
 • 10 Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (29.12.2004) Sayı (B.02.1.BAK.0.65.02.00/BYTP/688
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY. Manuscript NO: TAR-1108-11, 2012.
 • 2 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY. Manuscript NO: TAR-1007-960, 2010
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 British Journal of Applied Science & Technology, 2015_BJAST_16707
 • 2 British Journal of Applied Science & Technology, 2015_BJAST_18239
 • 3 British Journal of Applied Science & Technology, 2015_BJAST_19778
 • 4 British Journal of Applied Science & Technology, 2015_BJAST_21422
 • 5 British Journal of Applied Science & Technology, 2014-BJAST-7253
 • 6 British Journal of Applied Science & Technology, 2014-BJAST-8459
 • 7 British Journal of Applied Science & Technology, 2014-BJAST-9249
 • 8 British Journal of Applied Science & Technology, 2014-BJAST-12323
 • 9 British Journal of Applied Science & Technology, 2014_BJAST_13869
 • 10 British Journal of Applied Science & Technology, 2014_BJAST_13193
 • 11 British Journal of Applied Science & Technology, 2014_BJAST_14005
 • 12 British Journal of Applied Science & Technology, 2014_BJAST_15091
 • 13 British Journal of Applied Science & Technology, 2014_BJAST_9281
 • 14 British Journal of Applied Science & Technology, 2014_BJAST_13033
 • 15 British Journal of Applied Science & Technology-2013-BJAST-3807
 • 16 British Journal of Applied Science & Technology, 2013-BJAST-4521
 • 17 British Journal of Applied Science & Technology, 2013-BJAST-5378
 • 18 British Journal of Applied Science & Technology, 2013-BJAST-5488
 • 19 British Journal of Applied Science & Technology, 2013-BJAST-5521
 • 20 British Journal of Applied Science & Technology, 2013-BJAST-6969
 • 21 British Journal of Applied Science & Technology, 2013-BJAST-7063
 • 22 Acta Advances in Agricultural Sciences (AAAS) journal
 • 23 SDÜ,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 24 British Journal of Applied Science & Technology,MS:BJAST 2201- 2012
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Elsevier,"Scientia Horticulturae" ISSN: 0304-4238, manuscript NO: HORTI-15564-2016
 • 2 Elsevier,"Scientia Horticulturae" ISSN: 0304-4238, manuscript NO: HORTI-15592-2016
 • 3 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8204-2016
 • 4 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8160-2016
 • 5 Elsevier,"Scientia Horticulturae" ISSN: 0304-4238, manuscript NO: HORTI-15565-2016
 • 6 Elsevier,"Scientia Horticulturae" ISSN: 0304-4238, manuscript NO: HORTI-17040-2016
 • 7 Elsevier,"Scientia Horticulturae" ISSN: 0304-4238, manuscript NO: HORTI-16803-2016
 • 8 Elsevier,"Scientia Horticulturae" ISSN: 0304-4238, manuscript NO: HORTI-17285-2016
 • 9 Elsevier,"Scientia Horticulturae" ISSN: 0304-4238, manuscript NO: HORTI-15206-2016
 • 10 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8160R1-2016
 • 11 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8518-2016
 • 12 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8510-2016
 • 13 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8535-2016
 • 14 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8840-2016
 • 15 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8921-2016
 • 16 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8790-2016
 • 17 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-9081-2016
 • 18 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Manuscript (JAST)code No: 11603-95-2016
 • 19 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-8160R1-2016
 • 20 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , J.11603-95
 • 21 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-6958-2015
 • 22 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-7033-2015
 • 23 Journal of Agricultural Science (Cambridge Univ. Press) AGS-2014-00371.R1 (2015)
 • 24 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Manuscript (JAST)code No: 8432-93-2015
 • 25 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-7067-2015
 • 26 ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT (532-4982) UASR-2015-1544
 • 27 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-7466-2015
 • 28 Int. J. Plant Prod. MS Reference no.: 1507128-2015
 • 29 Elsevier,"Scientia Horticulturae" ISSN: 0304-4238, manuscript NO: HORTI-15206-2015
 • 30 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-5933-2014
 • 31 Elsevier, Journal of Environmental Management (JEMA), manuscrip NO:D-13-02893-2014
 • 32 Ankara Üniv.Zir.Fak.-Tarım Bilimleri Dergisi ISSN 1300-7580- Manuscript No: 2101 -2014
 • 33 PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS,Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Manuscript no:F-2014-043
 • 34 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-6457-2014
 • 35 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-6567-2014
 • 36 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-6469-2014
 • 37 Elsevier, Journal of Environmental Management (JEMA), manuscrip NO:D-14-00807-2014
 • 38 PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS,Fresenius Environmental Bulletin (FEB), Manuscript no:F-2014-924
 • 39 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-6766-2014
 • 40 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-6784-2014
 • 41 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-6770-2014
 • 42 Elsevier, Journal of Environmental Management (JEMA), manuscrip NO:D-12-02418-2013
 • 43 Elsevier, Journal of Environmental Management (JEMA), manuscrip NO:D-12-02738-2013
 • 44 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-5260-2013
 • 45 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-5231-2013
 • 46 Ankara Üniv.Zir.Fak.-Tarım Bilimleri Dergisi ISSN 1300-7580- manuscript no:1640-7857 (2013)
 • 47 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-5361-2013
 • 48 Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil&Plant Science,Manuscript ID:SAGB-0176-2013
 • 49 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-5650-2013
 • 50 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-5813-2013
 • 51 Ankara Üniv.Zir.Fak.-Tarım Bilimleri Dergisi ISSN 1300-7580- manuscript no:1886(2013)
 • 52 Ankara Üniv.Zir.Fak.-Tarım Bilimleri Dergisi ISSN 1300-7580- manuscript no:675 (2013)
 • 53 African Journal of Biotechnology, manuscript no: AJB-11-4198-2012
 • 54 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-4472-2012
 • 55 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-4541-2012
 • 56 African Journal of Biotechnology, manuscript no: AJB-12-1488-2012
 • 57 African Journal of Biotechnology, manuscript no: AJB-12-309
 • 58 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Manuscript No: J.3916-91, 2012
 • 59 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIODIVERSITY AND CONSERVATION (IJBC)- manuscript no: IJBC-12-102-2012
 • 60 African Journal of Agricultural Research-manuscript no: AJAR-12-1791-2012
 • 61 International Journal of Physical Sciences(IJPS), Manuscript No: IJPS-10-697-2011
 • 62 Journal of Agricultural Sciences, Ankara Univ.-Faculty of Agric.ISSN: 1300-7580; manuscript NO:675-2719-2,2011.
 • 63 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Manuscript No: J.387-90. 2011
 • 64 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-3979-2011
 • 65 WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society) manuscript no:(672-138)-2011
 • 66 African Journal of Agricultural Research. Manuscript No: AJAR-11-1632-2011
 • 67 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-4023-2011
 • 68 WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society) manuscript no:68012-001(39)2011
 • 69 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-2761-2010
 • 70 TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY. Manuscript NO: TAR-0908-5. 2010
 • 71 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-2957-2010
 • 72 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Manuscript No: J.165-89. 2010
 • 73 Scientific Research and Essays. Manuscript NO: SRE-10-526. 2010
 • 74 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-3157-2010
 • 75 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-3423-2010
 • 76 Australian Journal of Agricultural Research. manuscript NO: AR08110(ISSN: 0004-9409)-2008
 • 77 World scientific and engineering academy and society (WSEAS)-2008
 • 78 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-1799-2008
 • 79 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-1769-2008
 • 80 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-1781-2008
 • 81 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-1548-2008
 • 82 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(JAST). Manuscript NO-J.82286-ISSN: 1680-7073-2007
 • 83 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-1242-2007
 • 84 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-1169-2007
 • 85 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-916-2006
 • 86 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-518-2005
 • 87 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-290-2005
 • 88 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-250-2005
 • 89 Elsevier, "Agricultural Water Management" ISSN: 0378-3774; manuscript NO: AGWAT-48-2004
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 GOP-651-4879-2-RV (Türk Tarım-Gıda bilim ve Teknoloji Dregisi)
 • 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi-2016
 • 3 Uludağ Üniversitesi- Ziraat fakültesi Dergisi-ZFDBE-24-2016
 • 4 GOP Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi-481-3399-2-2015
 • 5 GOP Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi-2013
 • 6 GOP Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi-2013
 • 7 GOP.Univ. Ziraat fakültesi Dergisi- Manuscirpt NO: JAFAG-2013-1-14
 • 8 Recent advances in environmental science. Energy, environmental and structural engineering series 7. Edit by Andreas Kanarachos and Nikos E.Mastorakis. Lemesos, Cyprus, March 21-23-2013. ISSN: 2227-4359,ISBN: 978-1-61804-167-8.
 • 9 AJAR/11.06.13/7471
 • 10 AJAR-8353
 • 11 Journal of the Faculty of Agriculture(SDÜ). Manuscirpt No:3320, 2012
 • 12 Journal of the Faculty of Agriculture(SDÜ). Manuscirpt No:2587-2011
 • 13 SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2010
 • 14 SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi-2009
 • 15 USDA-Agricultural Research Service (ARS)-2007
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri Hakemliği-Antalya-2016
 • 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-2014
 • 3 Kastamonu Üniv. Orman Fakültesi Dergisi-2013
 • 4 INONU UNIVERSITY FACULTY OF FINE ARTS AND DESIGN JOURNAL OF ART & DESIGN-manuscript no:STD_12-10- 2012
 • 5 Bingöl Üniversitesi "Türk Doğa ve Fen Bilimleri Dergisi" 2012.
 • 6 GOP Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi-2011.
 • 7 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Manuscript No: 11040-2011.
 • 8 GOP Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi-2010
 • 9 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (TABAD) (Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi)-2009
 • 10 K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi-2006
 • 11 GOP Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi-2006
 • 12 GOP Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi-2006
 • 13 GOP Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi-2005
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı-2015
 • 2 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı-2014
 • 3 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı-2013
 • 4 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı-2012
 • 5 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı-2011
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı-2015
 • 2 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı-2014
 • 3 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı-2013
 • 4 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı-2012
 • 5 Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı-2011
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDU. SU Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği
 • 2 SDU. SU Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği
 • 3 SDU. SU Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği
 • 4 SDU. SU Enstitüsü Çalışma Komisyonu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Arazi tesviyesi
Bahçe Bitkileri sulama tekniği
Basınçlı sulama sistemlerinin projelendirilmesi
Damla ve yağmurlama sulama sistemlerinin tasarımı
Evapotranspirasyon
hayvan barınaklarında çevre koşullarının planlanması
Hidroloji
Kırsal yerleşim tekniği
Kültürteknik
Kültürteknik proje hazırlama tekniği
Kültürteknik proje hazırlama tekniği-I
Kültürteknik proje hazırlama tekniği-II
Mühendislik ölçmesi
Ölçme bilgisi-II
Su Kaynaklarının Planlanması
Sulama programlama
Tarım Ürünleri Koruma ve Depolama Yapıları
Tarımsal Yapılar
Toprak su yapıları
Yüzey sulama sistemlerinin planlanması
Yukarı çık