Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet COŞKUN
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet COŞKUN
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Termodinamik Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon
E-Posta ahmetcoskun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ahmetcoskun
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3.7.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 9.2.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 2.3.2011
İLGİ ALANLARI
Termodinamik, Ekserji, Jeotermal Güç Santralleri, Güç Çevrimleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Koyun, T., Coşkun, A. , “Saf Su ve Saf Alkol Kullaniminin Film ve Damla Şeklindeki Yoğuşma Üzerine Etkisi”, Mühendis ve Makina, Cilt:56, Sayı:670, 49-57, 2015.
 • 2 Coşkun, A., Bolattürk, A., "Jeotermal Kaynaklar için Çevrim Seçimi ve Optimizasyonu", SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 6-12, 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Coşkun, A., Al-Talabani, M.G.H., "Bir Kombine Çevrim Santralinin Ekserji Analizi", Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 537-545, 2017. (DOI:10.21923/jesd.290766)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Coskun, A., Bolatturk, A.,Kanoglu, M., "Thermodynamic Analysis and Optimization of Various Power Cycles for a Geothermal Resource", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38, 6, 850-856, 2016. (DOI:10.1080/15567036.2013.805285)
 • 2 Coskun, A., Demir, B., "Comparative analysis of different lamella geometries used in exhaust gas heat exchangers", Applied Thermal Engineering, 100, 1-10, 2016. (DOI:10.1016/j.applthermaleng.2016.02.007)
 • 3 Bolatturk, A., Coskun, A., Geredelioglu, C., "Thermodynamic and Exergoeconomic Analysis of Çayırhan Thermal Power Plant", Energy Conversion and Management, 101, 371-378, 2015. (DOI:10.1016/j.enconman.2015.05.072)
 • 4 Coskun, A., Bolatturk, A.,Kanoglu, M., "Thermodynamic and Economic Analysis and Optimization of Power Cycles for a Medium Temperature Geothermal Resource", Energy Conversion and Management, 78, 39-49, 2014. (DOI:10.1016/j.enconman.2013.10.045)
 • 5 Bolatturk, A.,Kanoglu, M., Coskun, A., "Thermodynamic evaluation of first and second law performance of evaporative cooling schemes for regenerative gas turbines", Energy Exploration&Exploitation, 25 (3), 227-246, 2007.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kurtuluş K., Ameen S., Bolattürk A., Coşkun A., 2015, “Atık Isı Kullanarak Ara Buhar Almalı Organik Rankine Çevrimi ile CO2 Sıkıştırılması”, 20.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir.
 • 2 Coşkun, A., Geredelioğlu, Ç., Bolattürk, A. Gökaslan, M.Y., "Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi", XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2013, İzmir
 • 3 Coşkun, A., Geredelioğlu, Ç., Bolattürk, A. Gökaslan, M.Y., "Çayırhan Termik Santralinin Ekserji ve Ekonomik Analizi", 19. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, 9-12 Eylül 2013, Samsun
 • 4 Coşkun, A., Bolattürk, A., Kanoğlu, M., "Jeotermal Bir Kaynak için Güç Çevrimlerinin Termodinamik ve Ekonomik Analizleri", X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir
 • 5 Coşkun, A., Bolattürk, A., Kanoğlu, M., "Kütahya'nın Jeotermal Kaynaklarından Elektrik Üretimi İçin Çevrim Seçimi ve Optimizasyonu", IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Jeotermal Enerji Semineri, 6-9 Mayıs 2009, İzmir
 • 6 Coşkun, A., Bolattürk, A., "Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevrimine Buharlaşmalı Soğutmanın Etkisi", IV. Ege Enerji Sempozyumu, 21-22-23 Mayıs 2008, İzmir
 • 7 Coşkun, A., Koyun, T., Bolattürk, A., "R-12 ve R-500 Soğutucu Akışkanlara Alternatif Akışkanların Performans Değerlendirilmesi", I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, 9-12 Ekim 2008, İzmir
 • 8 Bolattürk, A., Coşkun, A., "Alternatif Rejeneratörlü Gaz Türbini Çevriminde Enerji ve Ekserji Analizi", 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Kayseri
 • 9 Bolattürk, A., Coşkun, A., Akgül M.B., "Kimyasal Olarak Yakıt İyileştirmeli Gaz Türbinleri", VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2006, Isparta
 • 10 Coşkun, A., Bolattürk, A., Bayhan, M., "Su Enjeksiyonunun Rejeneratörlü Brayton Çevriminin Performansına Etkisi", 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül 2005, Trabzon
 • 11 Bayhan, M., Jankowski, A., Bolattürk, A., Coşkun, A., Esendemir, Ü., "Hidrojen Enerjisinin Motorlu Araç Gürültüsüne Etkisi", II.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 26-27-28 Mayıs 2004, Kütahya
 • 12 Bolattürk, A., Dombaycı, Ö. A., Coşkun, A., "Çevre Şartlarının Gaz Akışkanlı Güç Santrallerinin Performansına Etkisi", 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 3-5 Eylül 2003, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Coşkun, A., Bolattürk, A., Kanoğlu, M., "Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu", 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Zonguldak
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Bolattürk, A., Coşkun, A., Akgül M.B., "Jeotermal Enerji Destekli ve Yakıt Yenilemeli Bir Kombine Çevrimin Performans Değerlendirilmesi", III. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi, 17 Temmuz 2006, İstanbul
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altındağ, R., Uğur, İ., Şengün, N., Akbay, D., Demirdağ, S., Coşkun, A., Sert, M., "Karbonat Kökenli Bazı Doğal Taşların Yüzey Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma İndeks Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi" Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM2017), 395-400, 13-15 Aralık 2017 Antalya – TURKEY.
 • 2 Coskun, A., Bolatturk, A., Kanoglu, M., "Thermodynamic Optimization of Various Cycles for a Geothermal Resource", 4th International Exergy, Energy and Environment Symposium, American University of Sharjah, United Arab Emirates, April 19-23, 2009.
 • 3 Bolatturk, A., Kanoglu, M., Coskun, A., "Effect of Evaporative Cooling on Performance of Regenerative Gas Turbine Cycle", The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, July 14-16, 2004 Cappadocia/TURKEY
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Altındağ, R., Uğur, İ., Şengün, N., Akbay, D., Demirdağ, S., Coşkun, A., Sert, M., "Investigation of the solar reflection index values changes of some carbonate-based rocks depending on the surface properties", International Conference "Natural stone for cultural heritage: local resources with a global impact", Prague, 26-27, September 18-22, 2017.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Gaz Akışkanlı Güç Santrallerinin Verimliliği ve Enerji-Çevre İlişkisi", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. Anabilim Dalı, 2005
 • Doktora Tezi
 • 1 "Türkiye'deki Jeotermal Kaynaklar için Güç Santrallerinin Termodinamik Analizi ve Optimizasyonu", SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Müh. Anabilim Dalı, 2011
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bahadır DEMİR, (2016). Egzoz Gazı Isı Değiştiricilerinde Kullanılan Farklı Lamel Geometrileri için Karşılaştırmalı Isıl Analizler, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 2 Mohammed Ghazy Habbeb AL-TALABANI, (2016). Bir Kombine Çevrim Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK 114-M-569, "Doğal Taşların Fiziksel Bozundurma Koşulları Altında Farklı Yüzey ve Kayaç Özelliklerine Bağlı Olarak Güneş Işığını Yansıtma Indeks Değerlerinin Belirlenmesi ve Çevreci Kullanımına Yönelik Bir Model Oluşturulması" Proje Araştırıcısı, (2014-2017).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-24 Ekim 2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Kasım 2007
 • 2 VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Teknik ve Sosyal Etkinlikler Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2006
 • 3 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Yerel Komite, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eylül 2003
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 "Dual-pressure vaporization Kalina cycle for cascade reclaiming heat resource for power generation", Energy Conversion and Management
 • 2 "The performance and Entropy generation analysis of a Temperature Cascaded Cogeneration Plant", Energy Conversion and Management
 • 3 "An energy recovery system in internal combustion engines", Energy Conversion and Management
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2014
 • 2 Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013
 • 3 Makina Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012
VERDİĞİ DERSLER
Isı Transferi
IT1- Termodinamikte Özel Konular
IT2-Sıhhi Tesisat
IT3-İklimlendirme Tasarımı
Termodinamik
Yukarı çık