Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Cenk ÖCAL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÖCAL
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Yapım Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111422
E-Posta cenkocal@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 7.7.1996
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 1.9.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 15.8.2012
İLGİ ALANLARI
Mineral, kimyasal ve fiber katkılı taze ve sertleşmiş betonlar Yapım Yönetimi ve İnşa Planlaması Ferrocement teknolojisi Yapı güçlendirmesi metodolojisi ve uygulamaları Yapı malzemeleri Tahribatlı ve tahribatsız deney metodları Kalite güvenliği ve kalite kontrol metodları TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 17025 standart ve uygulamaları Proje planlaması, takibi, raporlama, hakediş, sözleşme ve şartname hazırlığı Teknokentler ve Tekmerler ile ilgili danışmanlık
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Betonarme binaların Ferrocement ile güçlendirilmesi" Akdeniz İnşaat Haber Dergisi, Sayı: 6, Ocak-Şubat 2006
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Maximizing and Sustaining the Values Through Project Management Office (PMO)
 • 2 Multi Project Scheduling Problems and Their Solution
 • 3 K.T. Yucel, C. Ocal, C. Ozel, H.H. Ince, "Comparing Fresh Concrete Workability Using Experimental Studies and Theoretical Statements", The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic
 • 4 Yucel, K. T., Ozel C., C. Ocal, "Effect of Structural Heat Insulation on Energy Saving and Air Pollution Preventions", The Seventeenth European Conference on Thermophysical Properties, 5 - 8 September 2005, Bratislava, Slovak Republic
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kemal Tuşat YÜCEL, Cenk ÖCAL, Hüseyin Hakan İNCE, "Comparison Of Standard And Rheological Test Methods Carried Out On Fresh Concrete", 7-10 October 2004, Ayvalık, Turkey
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Aktif İşgücü Hibe Projesi kapsamınca Desteklenen "Burdur'da çalışan inşaat kalıp usta ve demircilerinin eğitimi ile pilot kamu binalarının deprem performansının değerlendirilmesi" adlı Proje, yardımcı araştırıcı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Beton üretim teknikleri ve laboratuar uygulamalarında kalite güvenliğinin sağlanması ve kontrol metotlarının geliştirilmesi", konu başlıklı 04-YL-842 Proje Numaralı, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projeleri Yönetim Birimi (SDÜBAP) Yüksek Lisans Projesi, Yardımcı Araştırıcı
 • 2 Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cenk ÖCAL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Arş. Gör. Hamide TEKELİ, İnşaat Müh. H. Hakan İNCE, SDÜBAP 890-M-04 No'lu proje, "Normal ve Fiber Takviyeli Betonlarda Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi ve Kalite Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi" yardımcı araştırıcı
 • 3 Yrd. Doç. Dr. Fuat DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Arş. Gör. Cenk ÖCAL, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, İnşaat Müh. H. Hakan İNCE, SDÜBAP 868-M-04 No'lu proje "Normal Ve Fiber Takviyeli Betonlarda Donatı-Beton Aderans Dayanımının Belirlenmesi Ve Bulanık Mantıkla Modellenmesi" yardımcı araştırıcı
 • 4 Prof. Dr. S. Nilay KESKİN, Yrd. Doç. Dr. Kemal T. YÜCEL, Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN, Yrd. Doç. Dr. Fuat DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ömür ÇİMEN, Arş. Gör. Soner UZUNDURUKAN, Arş. Gör. T. Selçuk GÖKSAN, Arş. Gör. Cengiz ÖZEL, Arş. Gör. Cenk ÖCAL, İnş. Müh. H. Hakan İNCE, Yapı Tekn. Öğret. Serkan GÜLMEZ, Arş. Gör. Hamide TEKELİ, Arş. Gör. İ. Feyza ÇIRAK, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP) 2004/95 No'lu proje, "Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu Örtülü Alanındaki Yaklaşık 20.000 M2'lik Kapalı Kısmın Depreme Dayanıklılığının İncelenmesi" yardımcı araştırıcı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık