Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ramazan ŞENOL
Adı Soyadı Doç. Dr. Ramazan ŞENOL
Birimi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118094
E-Posta ramazansenol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/ramazansenol kişisel blog: http://www.unienerji.com
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK EĞİTİMİ 10.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 18.8.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.8.2009
İLGİ ALANLARI
Güneş Pilleri Güneş Güç Kuleleri güneş bacası mikrodenetleyiciler LED sistemler- sürücü ve kontrol üniteleri Fotovoltaik Güç Sistemleri Kontrol Sistemleri endüstriyel proses kontrol yenilenebilir enerji sistemleri yenilenebilir enerji kaynakları PLC programlanabilir lojik kontrolörler enerji tesisleri
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Developing Fuzzy Logic Solution for Wrapping Problem In 3D Printing
 • 2 Effects of LED Plant Growth Lamps on Aquariums
 • 3 Traffic Signalization By Fuzzy Logic According To Number Of Vehicles, Vehicle Type, Fuel And Time ParametersOf 5 Leg Roundabouts
 • 4 Cylindrical Parabolic Solar Collector Control With Fuzzy Logic Controller
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pillerin Mobil Ölçüm İstasyonlarına Uygulanması”, SDÜ FBE, Isparta, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 “Güneş Kulelerinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Araştırılması Ve Optimizasyonu”, SDÜ FBE, Isparta, 2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tosun O., 2015, Görüntü İşleme ile Yaprak Alanı Ölçüm Sistemi Tasarımı.
 • 2 Ayan, M., 2015, Bulanık Mantık Tabanlı - Uzaktan Erişimli Sera Otomasyonu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bulanık Mantık Tabanlı - Uzaktan Erişimli Sera Otomasyonu
 • 2 Seralar İçin LED Bitki Büyütme Ünitesi ve Sera Kontrolü, TÜBİTAK 1512
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Proje No: 1551-D-07, 01.06.2007-26.11.2009, “Güneş Kulelerinden Elektrik Enerjisi Üretiminin Araştırılması ve Optimizasyonu” , ACAR M., Şenol R., SDÜ BAPYB Doktora projesi.
 • 2 Proje No: 107E305, “Güneş Kulelerinde Elektrik Enerjisi Üretiminde Heliostatların Kontrolü ve Optimizasyonu”, TÜBİTAK EEAG 2007-2008.
 • 3 Proje No:2003K121020 , 102M144, 02.09.2002-02.09.2004, “Güneş Bacası İle Elektrik Enerjisi Üretimi”, DPT.
 • 4 Proje No:0880-YL-04, 21.05.2004 – 21.11.2005, “Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pillerin Mobil Ölçüm İstasyonlarına Uygulanması”. S.D.Ü. B.A.P.Y.B.
 • 5 Proje No: 2004 – 105, 06.12.2004 – 06.12.2005, “Isparta Temiz Enerji Evi Altyapı Projesi” SDÜ APYB.
 • 6 Proje No: 104M003, “Güneş İzlemeli Fotovoltaik Pil Destekli Mobil Ölçüm İstasyonu Uygulanması”.Tübitak-Misag.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası katılımlı “Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu" 1-2 Kasım 2012
 • 2 Süleyman Demirel University Bioenergy Workshop, 21-24 March 2011,Isparta - TR
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 14.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Yerel komite 3-4-5 Eylül 2003 Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Güneş Kulelerinde Elektrik Enerjisi Üretiminde Heliostatların Kontrolü ve Optimizasyonu, TÜBİTAK EEAG 2007-2008
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Güneş Elektrik Dönüşüm Teknolojileri", 08 Mayıs 2012 SDÜ Yalvaç Teknik Bilimler MYO.
 • 2 "Güneş Pili Ve Sistemleri", 10 Aralık 2010 SDÜ Yalvaç Teknik Bilimler MYO.
 • 3 “OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi” - "Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Yeni İş Fırsatları", SDÜ YEKARUM'un Yürüttüğü Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Çalışmaları Ve Üniversite - Sanayi İşbirliği Fırsatları, 17-18.06.2009, OSTİM, ANKARA
 • 4 "Antalya Günelektrik Potansiyeli Uygulama Stratejileri Çalıştayı", 27-28 Kasım 2008, ATSO ANTALYA.
 • 5 "Antalya Günelektrik Çalıştayı", 2007, ATSO ANTALYA.
 • Faydalı model
 • 1 Bitki yetiştirme lambası,2014 09822
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 10.02.2012, Başvuru No:269868
 • 2 TÜBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 08.12.12, Başvuru No:287469
 • 3 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 19.09.12, Başvuru No:282633
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://www.unienerji.com
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Bilge International Journal of Science and Technology Research
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Yekarum e-Dergi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
 • 2 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Renewable Energy Research
 • 2 International Journal of Renewable Energy Research
 • 3 International Journal of Renewable Energy Research
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
 • 2 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yükseköğretim kurumu adına Türk Standartları Enstitüsü Delegesi
VERDİĞİ DERSLER
Algılama Ve Veri Toplama (Seçimlik)
Bilgisayar Destekli Tasarım
Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri
Elektronik Devreler
Fiziksel Sistemlerin Modellemesi ve Simülasyonu
Kontrol Sistemleri
Kontrol Sistemleri I
Mesleki Yazılım Uygulamaları
Modern Programlama ve KontrolTeknikleri
Programlanabilir Mantık Denetleyiciler
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yukarı çık