Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Güzide ERTOKUŞ
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Güzide ERTOKUŞ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Kimya Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2114262
E-Posta guzideertokus@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
İletişim bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nde (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 01.09.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.01.2011
İLGİ ALANLARI
Analitik Kimya, Spektrofotometri,Potansiyometri,Kemometri, pKa Tayini,ilaç ve gıda analizleri
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 A.Hakan Aktaş, Erdal Dinç, Güzide Pekcan, Özgür Üstündağ, Ayşegül Taş, 2007. Applications of Wavelets: Wavelet transform for the simultaneous predictions of the colorants in food products, Mathematical Methods in Engineering, 257-284. Springer.(Özet)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ertokuş, G.P.,Aktaş, A.H.,2010, Determination of Dissociation Constant of Some Substitued Phenols by Potentiometric Method in Acetonitrile-Water Mixtures. SDU Journal of Science (E-Journal), 2010,5(1):60-66.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2012, Simultaneous Determination of Allura Red, Tartrazine,Sunset Yellow and Caramel in Commercial Product by Potentiometry Using Chemometry,Revista De Chimie, 63(8): 772-776.
 • 2 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., 2010. Spectral Simultaneous Determination of Tartrazine, Allura Red, Sunset Yellow and Caramel in Drink Sample by Chemometric Method. Reviews in Analytical Chemistry, 29(2), 107 - 116.
 • 3 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2009, Potentiometric Determination of pKa Values for Benzoic Acid and Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry,21(5), 3825-3835.
 • 4 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., 2008, Potentiometric determination of ibuprofen, indomethacin and naproxen by artificial neural network calibration, Journal of Serbian Chemical Society, 73(1), 87-95.
 • 5 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2008, Ionization constants and partition coefficient of some anti-inflammatory agents in non-aqueous media, Asian Journal of Chemistry,20(4) 3042-3048.
 • 6 Aktaş, A.H., Şener, M., Ertokuş, G.P.,2006, Artificial neural network calibration for the simultaneous determination of calcium and magnesium in natural waters, Revista De Chimie, 57(12): 1287-1290
 • 7 Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2006, Spectrophotometric Determination of pKa Values for some Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2168-2178.
 • 8 Aktaş, A.H., Pekcan. G., 2006, Simultaneous Spectrohotometric Determination of Tartrazine, Sunset Yellow and Allura Red in Commercial Products by Artificial Neural Network Calibration, Asian Journal of Chemistry, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2025-2031.
 • 9 Aktaş, A.H., Şanlı, N, Pekcan. G., 2006. Spectrometric Determination of pKa Values for Some Phenolic Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Acta Chimica Slovenica, 53, 214-218.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ertokuş, G.P., MULTI-WAVELENGTH SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF ACID DISSOCIATION CONSTANTS OF SOME ANTI-INFLAMMATORY AGENTS IN NON AQUEOUS MEDIA, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur.(Özet)
 • 2 Ertokuş, G.P.,A.Hakan Aktaş , SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF PKA VALUES FOR HALOGENATED BENZOIC ACID COMPOUNDS IN ACETONITRILE-WATER MEDIA , XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur.(Özet)
 • 3 Ertokuş, G.P., Aktaş, A.H., Toz İçecek Numunesinde Renk Maddelerinin Kemometrik Olarak Tayini, 29. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran - 2 Temmuz 2010, Zonguldak.
 • 4 Pekcan, H., Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,' Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.
 • 5 Aktaş,A.H., Ertokuş Pekcan, G., 'Potentiometric Determination of Ibuprofen, Indomethacin and Naproxen by Artificial Neural Network Calibration',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.
 • 6 Aktaş,A.H., Ertokuş Pekcan, G.,' Potantiometric Determination of pKa Values for Halogenated Phenolic Compounds in Acetonitrile - Water ',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs
 • 7 Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,' Ionization constant and partition coefficient of some anti-flammatory agents in non aquous media',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.
 • 8 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2007. BENZOİK ASİT VE HALOJENLİ BENZOİK ASİT TÜREVLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE İYONLAŞMA SABİTİ TAYİNİ, XXI.Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, MALATYA,ANL042P.
 • 9 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2007. " FENOL VE ALKİL GRUBU İÇEREN FENOL TÜREVLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE İYONLAŞMA SABİTİ TAYİNİ", XXI.Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos, MALATYA,ANL043P.
 • 10 Aktaş, A.H., Şener. M., Ertokuş, G.P., 2006. İçme sularında kalsiyum ve magnezyumun spektrofotometrik metotla simültane tayini ve yapay sinir ağları ile kemometrik analizi, III Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz, Çanakkale
 • 11 Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2005. BAZI BENZOİK ASİT BİLEŞİKLERİNİN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK METOTLA TAYİNİ, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül - 4 Kasım, Kuşadası - İZMİR
 • 12 Aktaş, A.H., Pekcan, G., 2005. BAZI ANTİ-İNFLAMMATORY İLAÇLARIN TETRABUTİLAMONYUM HİDROKSİT İLE SUSUZ ORTAMDA POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARI, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül - 4 Kasım, Kuşadası - İZMİR
 • 13 A. Hakan AKTAŞ, Nurullah ŞANLI, Güzide PEKCAN. 2004, " Bazı Fenol Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Spektrofotometrik Metotla Tayini" XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars, AK 37.
 • 14 A. Hakan AKTAŞ, Güzide PEKCAN, Fatih UCUN. 2004, " Halojenli Fenollerde Halojenin Elektornegatifliğinin Fenolün Titreşim Frekanslarına Etkisinin İncelenmesi" XVIII Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kars, AK 222.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 İ.Ersin Durmaz, Osman Baş, Güzide Pekcan Ertokuş, A.Hakan Aktaş,"Ticari Bir Numunede Bulunan Allura Red ve Brilliant Blue Maddelerinin Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi (PLS) İle Tayini", XII. Ulusal Spektroskopİ Kongresİ, 18-22 Mayıs,ANTALYA.(Özet)
 • 2 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, A.Hakan AKTAŞ,"Allura Red, Sunset Yellow, Tartrazine ve Karamel Maddelerinin Ticari Bir Numunede Potansiyometrik Olarak PCR ile Tayini", 5.ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, 21-25 HAZİRAN 2010, ERZURUM(Özet)
 • 3 Aktaş,A. H., Ertokuş,G. P.,Allura Red, Sunset Yellow, Tartrazine ve Karamel Maddelerinin Spektrofotometrik Olarak PCR ile Tayini,XI. Ulusal Spektroskopİ Kongresİ 23- 26 Haziran 2009,Ankara.(Özet)
 • 4 Aktaş,A. H., Ertokuş,G. P.,Allura Red, Sunset Yellow, Bir Şeker Numunesinde Bulunan Üç Farklı Renk Maddesinin Spektrofotometrik Olarak Eş Zamanlı Tayini,XI. Ulusal Spektroskopİ Kongresİ 23- 26 Haziran 2009,Ankara.(Özet)
 • 5 G. P. Ertokuş, A.. H. Aktaş,Bir Şeker Numunesinde Bulunan Üç Farklı Renk Maddesinin Spektrofotometrik Olarak Tayini,XI. Ulusal Spektroskopİ Kongresİ, 23- 26 Haziran 2009,Ankara.(Özet)
 • 6 G. P. Ertokuş, A.. H. Aktaş,Ticari Bir Numunede Bulunan Renk Maddelerinin Kısmi En Küçük Kareler Yöntemi (PLS) İle Tayini,XI. Ulusal Spektroskopİ Kongresİ, 23- 26 Haziran 2009,Ankara.(Özet)
 • 7 Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,' Simultaneous determination of consisting of three colorants in sugar by spectrophotometric methods',XXII. Ulusal Kimya Kongresi ,2008,Kıbrıs.(Özet)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dinç, E., Aktaş, A.H., Pekcan, G., 2005. SIMULTANEOUS SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF TARTRAZINE AND ALLURA RED IN COMMERCIAL PRODUCTS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK CALIBRATION. 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, 12-14 September, Constanta-ROMANIA
 • 2 Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2005. Determination of pKa Values Halogenated Benzoic Acids with Spectrophotometric Measurements,Annals of Chemistry, Volume XVI, 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, 12-14 September, Constanta-ROMANIA, 160-163.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ertokuş,G.P., Aktaş, A.H., Determination of The Colorants in Various Samples by Chemometric Methods Using Computational Chemistry, The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology, Niğde, 9-11 JULY, 2012, TURKEY.(Özet)
 • 2 Ertokuş,G.P., Aktaş, A.H., Simultaneous determination of allura red, tartrazine, sunset yellow and caramel in commercial product by potentiometry using PLS method, First international conference on new trends in chemometrics and applications,October 08-11, 2011, Side-Antalya.
 • 3 Aktaş,A.H., Ertokuş Pekcan, G.,Ayşegül Taş.Simultaneous Spectrophotometric Determination of Calcium and Magnesium in Natural Waters ,3-4 November,International Workshop on New Trend in Science and Technology,Ankara, Turkey
 • 4 Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,Simultaneous Determination of Mixtures of Weak Acids by Spectrophotometric Methods,3-4 November,International Workshop on New Trend in Science and Technology,Ankara, Turkey
 • 5 Aktaş, A.H., Dinç, E., Pekcan, G., 2006, Wavelet transform for the simultaneous prediction of the colorants in food product, Mathematical Methods In Engineering, International Symposium, April 27-29, Ankara, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ''Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini'' SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2005
 • Doktora Tezi
 • 1 "GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ RENK MADDELERİNİN UV-GÖRÜNÜR ALAN SPEKTROSKOPİSİ, POTANSİYOMETRİ VE YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ VE ELDE EDİLEN VERİLERİN ÇOKLU KEMOMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ",SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2011 Cansu Ölçer, Deniz Türk.
 • 2 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010- İ.Ersin Durmaz, Osman Baş.TAMAMLANDI.
 • 3 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Süt ürünlerindeki renk maddelerinin HPLC, Potansiyometri ve UV Spektroskopisi ile bir arada yapılması ve verilerin kemometrik olarak incelenmesi", 1404-M-06.proje yardımcısı, TAMAMLANDI.
 • 4 Benzoik Asit ve Fenolik maddelerin Türevlerinin Potansiyometrik Yöntemle Pka Tayini,TBAG-HD,Aralık 2006,Yardımcı araştırmacı,TAMAMLANDI.
 • 5 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini" adlı araştırma, Yüksek lisans projesi,2005,TAMAMLANDI.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., 2010. Spectral Simultaneous Determination of Tartrazine, Allura Red, Sunset Yellow and Caramel in Drink Sample by Chemometric Method. Reviews in Analytical Chemistry, 29(2), 107 - 116.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2009,(Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H.,Potentiometric Determination of pKa Values for Benzoic Acid and Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry,21(5), 3825-3835)
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2008 (Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., Potentiometric determination of ibuprofen, indomethacin and naproxen by artificial neural network calibration, Journal of Serbian Chemical Society, 73(1), 87-95.)
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2008 (Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., Ionization constants and partition coefficient of some anti-inflammatory agents in non-aqueous media, Asian Journal of Chemistry,20(4) 3042-3048.)
 • 5 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2006 (Aktaş, A.H., Şanlı, N, Pekcan. G., 2006. Spectrometric Determination of pKa Values for Some Phenolic Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Acta Chimica Slovenica, 53, 214-218)
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2006 (Aktaş, A.H., Pekcan. G., 2006. Simultaneous Spectrohotometric Determination of Tartrazine, Sunset Yellow and Allura Red in Commercial Products by Artificial Neural Network Calibration, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2025-2031)
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TUBİTAK, 2006 (Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2006. Spectrophotometric Determination of pKa Values for some Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2168-2178)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Kemometri Derneği
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Journal of the Brazilian Chemical Society
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı,2014 - devam ediyor.
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Programlama
Genel Kimya I
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Analitik Biyokimya
Analitik Kimyada Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri
Moleküller Spektroskopi
Su Kimyası ve Analizleri
Besin Analitiği
Kromatografik Yöntemler
Genel Kimya ll
Susuz Ortam Reaksiyonları
Yukarı çık