Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Güzide ERTOKUŞ
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Güzide ERTOKUŞ
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Kimya Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462114262
E-Posta guzideertokus@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 9.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 1.9.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.1.2011
İLGİ ALANLARI
Analitik Kimya, Spektrofotometri,Potansiyometri,Kemometri, pKa Tayini,ilaç ve gıda analizleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ertokuş, G.P., 2018, Bir içecek numunesindeki renklendiricilerin ultraviyole spektrofotometri yöntemi ile elde edilen sonuçların kemometrik metotlar ile hesaplanması. Sakarya University Journal of Science, 22,3.
 • 2 Ertokuş, G.P., Çelik, Ü.M., 2017. CHEMOMETRIC ANALYSIS OF MOXIFLOXACIN AND METRONIDAZOLE IN BINARY DRUG COMBINATIONS WITH SPECTROPHOTOMETRIC METHOD, Eastern Anatolian Journal of Science, 3-2, 30-37.
 • 3 Ertokuş, G.P.,Aktaş, A.H.,2010, Determination of Dissociation Constant of Some Substitued Phenols by Potentiometric Method in Acetonitrile-Water Mixtures. SDU Journal of Science (E-Journal), 2010,5(1):60-66.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ertokuş Pekcan G., Yildiz M.,2018. Chemometric Analysis Of Paracetamol And Metaclopramide In Binary Drugs Combinations.
 • 2 Güzide Pekcan Ertokuş, Kübra Nur Çatalyürek, 2017. Spectrophotometric and Chemometric Methods for Simultaneous Determination of Alzheimer’s drugs in Pharmaceutical Tablets,IJPRAS, 6(1), 53-58
 • 3 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2012, Simultaneous Determination of Allura Red, Tartrazine,Sunset Yellow and Caramel in Commercial Product by Potentiometry Using Chemometry,Revista De Chimie, 63(8): 772-776.
 • 4 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., 2010. Spectral Simultaneous Determination of Tartrazine, Allura Red, Sunset Yellow and Caramel in Drink Sample by Chemometric Method. Reviews in Analytical Chemistry, 29(2), 107 - 116.
 • 5 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2009, Potentiometric Determination of pKa Values for Benzoic Acid and Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry,21(5), 3825-3835.
 • 6 Aktaş, A.H., Ertokuş, G.P., 2008, Potentiometric determination of ibuprofen, indomethacin and naproxen by artificial neural network calibration, Journal of Serbian Chemical Society, 73(1), 87-95.
 • 7 Ertokuş Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2008, Ionization constants and partition coefficient of some anti-inflammatory agents in non-aqueous media, Asian Journal of Chemistry,20(4) 3042-3048.
 • 8 Aktaş, A.H., Şener, M., Ertokuş, G.P.,2006, Artificial neural network calibration for the simultaneous determination of calcium and magnesium in natural waters, Revista De Chimie, 57(12): 1287-1290
 • 9 Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2006, Spectrophotometric Determination of pKa Values for some Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Asian Journal of Chemistry, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2168-2178.
 • 10 Aktaş, A.H., Pekcan. G., 2006, Simultaneous Spectrohotometric Determination of Tartrazine, Sunset Yellow and Allura Red in Commercial Products by Artificial Neural Network Calibration, Asian Journal of Chemistry, Asian Journal of Chemistry, 18(3) 2025-2031.
 • 11 Aktaş, A.H., Şanlı, N, Pekcan. G., 2006. Spectrometric Determination of pKa Values for Some Phenolic Compounds in Acetonitrile-Water Mixtures, Acta Chimica Slovenica, 53, 214-218.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dinç, E., Aktaş, A.H., Pekcan, G., 2005. SIMULTANEOUS SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF TARTRAZINE AND ALLURA RED IN COMMERCIAL PRODUCTS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK CALIBRATION. 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, 12-14 September, Constanta-ROMANIA
 • 2 Pekcan, G., Aktaş, A.H., 2005. Determination of pKa Values Halogenated Benzoic Acids with Spectrophotometric Measurements,Annals of Chemistry, Volume XVI, 3rd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, 12-14 September, Constanta-ROMANIA, 160-163.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güzide Pekcan Ertokuş, İKİLİ İLAÇ KARIŞIMLARININ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ VE ELDE EDİLEN VERİLERİN İSTATİSTİK OLARAK TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 2 Güzide Pekcan Ertokuş, Reciye KURŞUNLU, ILAÇ NUMUNESINDEKI ASETİLSALİSİLİK ASİT, PARASETAMOL VE KAFEİNİN KEMOMETRİK METOTLARLA TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 3 Güzide Pekcan Ertokuş, Ziya MERMERTAŞ, LEVODOPA-KARBİDOPA İLAÇ ETKEN MADDELERİNİN KEMOMETRİK YÖNTEMLER İLE TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 4 Güzide Pekcan Ertokuş, Ziya MERMERTAŞ, PARKİNSON ILAÇLARININ ÇOKLU LİNEER REGRESYONLA TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 5 Güzide Pekcan Ertokuş, Ayşe Merve Akkaya, DONEPEZIL, RIVASTIGMENE TÜRÜ ALZEIMER ILAÇLARININ ÇOKLU LİNEER REGRESYONLA TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 6 Güzide Pekcan Ertokuş, Ayşe Merve Akkaya, ILAÇ KARIŞIMLARINDA MOKSİFLOKSASİN VE METRONİDAZOL AKTİF MADDELERİNİN ÇOKLU LİNEER REGRESYONLA TAYİNİ, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE, 19-22 NİSAN 2018, ANTALYA
 • 7 Güzide Pekcan Ertokuş, Ü. Murat ÇELİK, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF MOXIFLOXACIN AND METRONIDAZOLE IN BINARY DRUG COMBINATIONS WITH CHEMOMETRIC CALIBRATION METHODS, 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS , 2-5 MAYIS 2018, BURDUR
 • 8 Güzide Pekcan Ertokuş , A. Hakan Aktaş, Hidayet Şahin, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF THE COLORANTS IN SUGAR BY STATISTICAL METHOD, ICANAS-2017, 18-21 NİSAN. ANTALYA
 • 9 G.ERTOKUŞ, K.BAĞRIAÇIK, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF DRUGS USED FOR CHRONIC ACTIVE GASTRITIS DISEASE BY STATISTICAL METHOD , ICANAS-2017, 18-21 Nisan, ANTALYA
 • 10 Güzide Pekcan Ertokuş , Olkan AKARKAN, Simultaneous Determination of Colorants in a Beverage Sample by UV Spectrophotometer, ICANAS-2017, 18-21 NİSAN. ANTALYA
 • 11 Güzide Pekcan Ertokuş , A. Hakan Aktaş, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF FOOD COLORANTS USED HPLC METHODS, IMCOFE-2017, 23-25 AĞUSTOS,ROMA-İTALYA
 • 12 Güzide Pekcan Ertokuş , A. Hakan Aktaş, Aslı Tuğrul, CHEMOMETRIC ANALYSIS OF SOME ANALGESICS BY UV-SPECTROSCOPY, IMCOFE-2017, 23-25 AĞUSTOS,ROMA-İTALYA
 • 13 A. Hakan Aktaş, Güzide Pekcan Ertokuş , Application of ICA-ANN models to spectrophotometric data for quantitative analysis of a calcium and magnesium in natural waters, IMCOFE-2017, 23-25 AĞUSTOS,ROMA-İTALYA
 • 14 Ayşe Merve Akkaya, Güzide Pekcan Ertokuş , Simultaneous Spectrophotometric Determination of Clarithromycin, Amoxicillin and Lansoprazole Active Ingredients,SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 15 Ayşe Merve Akkaya, Güzide Pekcan Ertokuş , Determination of Metronidazole and Metaclopramide Active Substances by Multiple Linear Regression,SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 16 Güzide Pekcan Ertokuş ,Enes Çıracı, A.Hakan AKTAŞ,Multi-Linear Regression of Allura red, Brilliant blue and ß-Carotene Food Colorants,SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 17 Güzide Pekcan Ertokuş , Kübra Nur ÇATALYÜREK, Chemometric Determination Of Alzheimer's Drug, SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 18 Güzide Pekcan Ertokuş , Murat YILDIZ, Chemometric Analysis Of Binary Drug Combination, SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 19 Semih KÖLEMEN, Güzide Pekcan Ertokuş , Paracetamol, Acetylsalicylic acid and Vitamin C Drugs With Multiple Linear Regression, SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 20 Güzide Pekcan ERTOKUŞ, Okan BAYRAM, Semih KÖLEMEN , Statistical Analysis Of Drug Combination By UV-Spectroscopy, SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 21 Ziya Mermertaş, Güzide Pekcan Ertokuş , Multi-Linear Regression of Sunset Yellow and ß-Carotene Food Colorants, SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 22 Ziya Mermertaş, Güzide Pekcan Ertokuş , Multi-Linear Regression of Paracetamol-metoclopramide Combination, SKY2017, 21-24 EYLÜL, ISPARTA
 • 23 A. Hakan Aktaş, Güzide Pekcan Ertokuş, Chemometric methods for the simultaneous potentiometric determination of ibuprofen, indomethacin and naproxen, IMCOFE-2017, 23-25 AĞUSTOS,ROMA-İTALYA
 • 24 Ertokuş,G.P., Aktaş, A.H., Determination of The Colorants in Various Samples by Chemometric Methods Using Computational Chemistry, The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology, Niğde, 9-11 JULY, 2012, TURKEY.
 • 25 Ertokuş,G.P., Aktaş, A.H., Simultaneous determination of allura red, tartrazine, sunset yellow and caramel in commercial product by potentiometry using PLS method, First international conference on new trends in chemometrics and applications,October 08-11, 2011, Side-Antalya.
 • 26 Aktaş,A.H., Ertokuş Pekcan, G.,Ayşegül Taş.Simultaneous Spectrophotometric Determination of Calcium and Magnesium in Natural Waters ,3-4 November,International Workshop on New Trend in Science and Technology,Ankara, Turkey
 • 27 Ertokuş Pekcan, G.,Aktaş,A.H.,Simultaneous Determination of Mixtures of Weak Acids by Spectrophotometric Methods,3-4 November,International Workshop on New Trend in Science and Technology,Ankara, Turkey
 • 28 Aktaş, A.H., Dinç, E., Pekcan, G., 2006, Wavelet transform for the simultaneous prediction of the colorants in food product, Mathematical Methods In Engineering, International Symposium, April 27-29, Ankara, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ''Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini'' SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2005
 • Doktora Tezi
 • 1 "GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ RENK MADDELERİNİN UV-GÖRÜNÜR ALAN SPEKTROSKOPİSİ, POTANSİYOMETRİ VE YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ VE ELDE EDİLEN VERİLERİN ÇOKLU KEMOMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ",SDÜ,Fen-Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2011.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ANTİBİYOTİK VE AĞRI KESİCİ İLAÇ KOMBİNASYONLARININ KEMOMETRİK TAYİNİ (MİNE BİNECİ)
 • 2 Alzheimer İlaçlarının Kemometrik Tayini (Kübra Nur Çatalyürek)
 • 3 Bir Şeker Numunesindeki Renklendiricilerin İstatistiksel Olarak Tayini (Hidayet Şahin)
 • 4 BİR İÇECEK NUMUNESİNDEKİ RENKLENDİRİCİLERİN UV SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE SİMULTANE TAYİNİ (Olkan AKARKAN)
 • 5 Helicobacter Pylorinin (HP) eradikasyonunda kullanılan klaritromisin, amoksisilin ve lansoprazol etken maddelerinin eş zamanlı spektrofotometrik olarak tayini (KAZIM BAĞRIAÇIK)
 • 6 Bazı Ağrı Kesici İlaçların Kemometrik Yöntemlerle Analizi (ASLI TUĞRUL)
 • 7 İkili İlaç Kombinasyonlarının Kemometrik Analizi (MURAT YILDIZ)
 • 8 İlaç Kombinasyonlarının İstatistiksel Analizi (OKAN BAYRAM)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “Alzheimer İlaçlarının Kemometrik Tayini” ,4759-YL1-16,SDÜ-BAP,Kübra Nur Çatalyürek ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 2 “İkili İlaç Kombinasyonlarının Kemometrik Analizi  ” ,4758-YL1-16,SDÜ-BAP,Murat YILDIZ ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 3 “Moksifloksasin ve metronidazole türü ilaçların kemometrik analizi ” ,4901-YL1-17,SDÜ-BAP,Ümit Murat Çelik
 • 4 “ Parkinson İlaçlarının Kemometrik Tayini” ,5101-YL1-17,SDÜ-BAP,Ziya MERMERTAŞ
 • 5 “ANTİBİYOTİK VE AĞRI KESİCİ İLAÇ KOMBİNASYONLARININ KEMOMETRİK TAYİNİ” ,4629-YL2-16, SDÜ-BAP, Mine BİNECİ ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 6 Helicobacter Pylorinin (HP) eradikasyonunda kullanılan klaritromisin, amoksisilin ve lansoprazol etken maddelerinin eş zamanlı spektrofotometrik olarak tayini,4623-YL1-16.SDÜ-BAP,Kazım Bağrıaçık ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • 7 “Bazı Ağrı Kesici İlaçların Kemometrik Yöntemlerle Analizi ", 4757-YL1-16,SDÜ-BAP,Aslı Tuğrul
 • 8 BİR İÇECEK NUMUNESİNDEKİ RENKLENDİRİCİLERİN UV SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE SİMULTANE TAYİNİ, 4629-YL2-16, SDU-BAP, Olkan AKARKAN ile birlikte yürütülerek tamamlanmıştır.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2011 Cansu Ölçer, Deniz Türk.
 • 2 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010- İ.Ersin Durmaz, Osman Baş.TAMAMLANDI.
 • 3 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Süt ürünlerindeki renk maddelerinin HPLC, Potansiyometri ve UV Spektroskopisi ile bir arada yapılması ve verilerin kemometrik olarak incelenmesi", 1404-M-06.proje yardımcısı, TAMAMLANDI.
 • 4 Benzoik Asit ve Fenolik maddelerin Türevlerinin Potansiyometrik Yöntemle Pka Tayini,TBAG-HD,Aralık 2006,Yardımcı araştırmacı,TAMAMLANDI.
 • 5 S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen "Benzoik Asit Bileşiklerinin pK Değerlerinin UV Spektroskopisi Yoluyla Tayini" adlı araştırma, Yüksek lisans projesi,2005,TAMAMLANDI.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Kemometri Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Journal of Biochemistry and Chemical Sciences
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Eastern Anatolian Journal of Science (2018)
 • 2 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal)
 • 3 Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2018)
 • 2 Journal of Agricultural and Food Chemistry (2018)
 • 3 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2017)
 • 4 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2017)
 • 5 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2017)
 • 6 Journal of the Brazilian Chemical Society (2016)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcılığı,2014 - devam ediyor.
VERDİĞİ DERSLER
Analitik Biyokimya
Analitik Kimyada Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri
Analitik Kimyada Spektroskopik Yöntemler
Besin Analitiği
Bilgisayar Programlama
Bilimsel Arastirma Teknikleri ve Yayin Etigi
Bilimsel Araştırma İlkeleri
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Çevre Kimyası
Çevre Kirlilik Kontrolü
Elektro-Analitik Kimya
Genel Kimya
Genel Kimya I
Genel Kimya III (Analitik Kimya)
Genel Kimya ll
Kimyacılar için Mesleki İngilizce
Kimyacılar için Nümerik Analiz
Kromatografik Yöntemler
Moleküller Spektroskopi
SERAMİK KİMYASI
Su Kimyası ve Analizleri
Susuz Ortam Reaksiyonları
Yukarı çık