Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Selim KANAT
Adı Soyadı Yrd. Doç. Dr. Selim KANAT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110453
E-Posta selimkanat@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 12.7.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 2.9.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 9.8.2011
İLGİ ALANLARI
Terörizm, İnsan Hakları, Güvenlik Kavramı ve Uluslararası Güvenlik, NATO, Amerikan Dış Politikaları, Türk Dış Politikası
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KODAMAN, Timuçin , KANAT, Selim, SARAÇ Esme, İLBOĞA Mustafa, ESER, H.Bahadır,“Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Isparta İli Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültsi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17 Mayıs 2008, ss. 201–227.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 WALTZ, N. Kenneth, İnsan Devlet ve Savaş, Teorik Bir Analiz, Asil Yayın Dağıtım, Nisan 2009, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BOZKURT, Enver; KANAT, Selim, Bush Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin Obama Dönemi'nde Sürdürülebilirliği, Uluslararası Davraz Kongresi Eylül 2009, ISPARTA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Terörizm İnsan Hakları ve Güvenlik 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Türkiye ve Fransa'da Yerelleşme ve Bölgeselleşme: Avrupa Birliği Çok-Düzlemli Yönetişim Sistemi Çerçevesinde İki Üniter Devlet İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta İli Avrupa Birliği Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi ve Bu Düzeyin Arttırılması. SDU.BAP Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Davraz Kongresi (Isparta, 24-27 Eylül 2009)Yürütme Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Süleyman Demirel Üniversitesi, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta. Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık