Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Esin ÇETİNKAYA USLUSOY
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Esin ÇETİNKAYA USLUSOY
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Hemşirelik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113272
E-Posta esinuslusoy@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 12.7.2000
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 24.3.2006
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 19.10.2010
İLGİ ALANLARI
Hemşirelik Kavram ve Kuramları, Hemşirelik süreci, Beceri Geliştirme ve Değerlendirme, IV Uygulamalar, Meslektaş Dayanışması, Ölçek Geliştirme, Geçerlik-Güvenirlik Etik, Hemşirelik ile ilgili yasa ve yönetmelikler
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Paslı Gürdoğan E, Kurt S, Çetinkaya Uslusoy E, Aksoy B, Yasak K. Assesment of peer Support Among Students in Faculty of Health Sciences. 1 st International Balkan Conference on Health Sciences. 14-16 May 2014 Edirne, Turkey.
 • 2 Gürdoğan E P, Topçu S Y, Uslusoy E Ç, Şen H T. Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Güven ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011. S:174. Şanlıurfa.
 • 3 Uslusoy E Ç, Gürdoğan E P, Karabacak Ü. Öz-Güven ile Klinik Stres İlişkisi: Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Deneyimi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011. S:218. Şanlıurfa.
 • 4 Topçu S Y, Gürdoğan E P, Kurt S, Uslusoy E Ç. Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamadaki Stres Düzeyleri ve Stresle Başetme Durumları. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011. S:93. Şanlıurfa.
 • 5 Gürdoğan E P, Topçu S Y, Uslusoy E Ç, Aygün E. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 19-21 Ekim 2011. S:106. Şanlıurfa.
 • 6 Uslusoy E, Şenturan L Karabacak Ü, Alpar Ş E. Hemşirelik Öğrencilerinin İçinde Hasta Olan Yatak Yapımına İlişkin Görüşlerindeki Değişim. I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 21-23 Ekim 2010. Ilıca Otel. Çeşme/İZMİR.
 • 7 Uslusoy E, Gülseven B. Alpar Ş E. Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Atık İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 21-23 Ekim 2010. Ilıca Otel. Çeşme/İZMİR.
 • 8 Gülseven B, Şahin A O, Orak N Ş, Okuroğlu G K, Uslusoy E, Yavuz D E, Alpar Ş E. Birinci Sınıf Öğrencilerinin NANDA Tanılarını Kullanma Durumları. I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 21-23 Ekim 2010. Ilıca Otel. Çeşme/İZMİR.
 • 9 Gülseven B, Orak N Ş, Şahin A O, Uslusoy E, Yavuz D E, Okuroğlu G K, Alpar Ş E. Üniversite Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Durum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. I. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” 21-23 Ekim 2010. Ilıca Otel. Çeşme/İZMİR.
 • 10 Karabacak Ü, Uslusoy E, Ecevit Alpar Ş, Bahçecik N. Nursing İmage of Nursing Students According to Gender: Qualitative Study Sample. 1st İnternational Congress on Nursing Education, Research and Practice Final Program. Proceedings and Abstract Book.15-17 october 2009. p:120. Thessaloniki, Greece.
 • 11 Şenturan L, Karabacak Ü, Ecevit Alpar Ş, Uslusoy E. Skills Training At The Fundamentals Of Nursing Course: Student Opinions.1st İnternational Congress on Nursing Education, Research and Practice Final Program. Proceedings and Abstract Book. p: 388. 15-17 october 2009. Thessaloniki, Greece.
 • 12 Karabacak Ü, Uslusoy E, Ecevit Alpar Ş, Emre Yavuz D, Şenturan L. Klinik Uygulamada İlk Gün: Hemşirelik Öğrencilerinin Stresi Ve Stresle Başaçıkma Tarzlarının Belirlenmesi. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi. “Uluslararası Katılımlı” s: 203. 20-24 Ekim 2009. Sivas.
 • 13 Ecevit Alpar Ş, Karabacak Ü, Uslusoy E, Şenturan L. İçinde Hasta Olan Yatak Yapımı: Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Algıları. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. “Uluslararası Katılımlı”Özet Kitabı. s: 72. 22-25 Ekim 2008. Kapodokya, Türkiye.
 • 14 Alpar E Ş, Karabacak Ü, Şenturan L, Uslusoy E. Öğrencilerin Hemşirelik Esasları Dersi Laboratuvar ve Klinik Uygulamasına ilişkin Duygu Düşünce ve Görüşleri. 4. Uluslar arası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı. Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, Ankara, s: 237. 5-8 Eylül 2007.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uslusoy E. (2006). Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Flebit Gelişme Durumu ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İzmir. (Dan: Samiye METE).
 • Doktora Tezi
 • 1 Uslusoy E Ç. (2010). Hemşirelerde Meslektaş Dayanışması Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Meslektaş Dayanışmasının İş Doyumu İle İlişkisi. Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. (Dan: Şule ECEVİT ALPAR).
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YESIL TUGBA, (2016). KRONIK HASTALIGI OLANLARA BAKIM VERENLERIN BAKIM YÜKÜ VE YASAM KALITESININ INCELENMESI, Süleyman Demirel Üniversitesi/Saglık Bilimleri Enstitüsü/Iç Hastalıkları Hemsireligi Anabilim Dalı
 • 2 Çetin N. Astım'lı hastaların ve hemşirelerinin eğitim gereksinimleri ile ilgili görüşlerinin Q yöntemi ile incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2015(Danışmanlar: Yrd. Doç. Dr. Esin Çetinkaya Uslusoy, Yrd. Doç. Dr. Medet Korkmaz)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ASTIM LI HASTALARIN VE HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN Q YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
 • 2 Kronik Hastalığı Olanlara Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Basbasa Hayat Projesi, TÜBITAK PROJESI, Danısman (Yürütücü Tüzel Kisi ise), , 01/01/2013 - H.1 01/05/2013
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 13. Ulusal Hemşirielik Öğrencileri Kongresi. Bilimsel Kurul Üyeliği.
 • 2 II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu.Çanakkale. Bilimsel Kurul Üyeliği.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çetinkaya Uslusoy E. Meslektaş Dayanışması ve Motivasyon. 13 Mayıs 2013. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi.
 • 2 Çetinkaya-Uslusoy E. Hemşirelikte Tanı Sınıflama sistemleri ve Hemşirelik Süreci.11 Şubat 2013. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Poster Bildiri Ikincilik Ödülü, AKDENIZ ÜNIVERSITESI
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Yogun Bakım Hemsireleri Dernegi
 • 2 Türk Yogun Bakım Hemsireleri Dernegi 7.Ulusal Yogun Bakım Hemsireligi Kongresi- Bilimsel Kurul Üyeligi, Üye
 • 3 13. Ulusal Hemsirelik Ögrencileri Kongresi-Bilimsel Kurul Üyeligi, Üye ,
 • 4 Hemsirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklasımlar-Bilimsel Kurul Üyeligi, Üye
 • 5 Isparta İli Sağlığı Geliştirme ve Eğitimi Destekleme Derneği
 • 6 Hemşirelik Eğitimi Derneği
 • 7 Türk Hemşireler Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Stress and coping strategies in nursing students: A review of quantitative studies.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 How the international students' acculturation attitudes affect their health promoting behaviours in Turkey?
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • 2 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Contemporary Nurse - 2
 • 2 Contemporary Nurse
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 Hemşirelik Esasları AnabilimDalı Başkanlığı
VERDİĞİ DERSLER
Hemşireliğe Giriş
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Süreci
Hemşirelikte Etik
Hemşirelikte Kavram Analizi
Hemşirelikte Kavramsal Çerçeve
Yukarı çık