Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hamit ARMAĞAN
Adı Soyadı Okutman Hamit ARMAĞAN
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462113454
E-Posta hamitarmagan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 4.7.2001
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
Bilgisayar yazılım Bulanık Mantık Optimizasyon
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ARMAĞAN H., Yavuz E., "AKILLI SINIFLARIN UYGULAMA ALANLARI İLE AKILLI SINIFLARDA OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLER", Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Çalıştayı, 29.Nisan.2005, Isparta
 • 2 ARMAĞAN H., YAVUZ E., 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi Akıllı Sınıf Projesi, Mersin Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Çalıştayı, 30.Nisan.2004, Mersin
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media - Days October 6-8, 2010 Eskisehir/TURKEY e-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖĞRENCİ AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çiftçi Eğitimi ve Ekonomik Örgütlenmesi. 2006-2007. AB Projesi, DG ELARG/MEDTQ/04-01/ARD-139
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 YÖK-SDÜ 5.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLER TOPLANTISI Organizasyon Komitesi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Çalıştayı Düzenleme Komitesi
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Görsel programlama I (ue.sdu.edu.tr)
 • 2 Görsel programlama II (ue.sdu.edu.tr)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Tenderis, A.E., A.S. İnan, E. Karaoğlu, E. Yavuz, H. Armağan, İ. Kavak, K.K. Üçtop, M. Kaçal, S. Demir, S. Doğrukol, S. Karpuz, T. Göksu, V. Sönmez, Z. Haklı, Z. Öncü, 2004, Temel Bilgi Teknolojileri -Ders Notları-, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yayın No: 27, Isparta
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Uzaktan Eğitim MYO Müdür Yardımcısı(2009-2011)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Enformatik Bölüm Başkan Yaradımcılığı (2009-2011)
 • Bir laboratuar/atölye kurarak makale düzeyinde yayınlamış olmak
 • 1 e-stüdyo : Uzaktan Eğitim Senkron/Asenkron Eğitim Amaçlı Optimize Edilmiş Lab.
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli İstatistik
Bilgisayar Programlama I
Bilgisayar Programlama II
Genel Programlama
Görsel programlama I
Görsel Programlama II
Matematik
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri II
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Yukarı çık