Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hamit ARMAĞAN
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Hamit ARMAĞAN
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462113454
E-Posta hamitarmagan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK 4.7.2001
Yüksek Lisans MATEMATİK (YL) 15.5.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR) 29.5.2018
İLGİ ALANLARI
Bilgisayar yazılım Bulanık Mantık Optimizasyon
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ARMAĞAN H., Yavuz E., "AKILLI SINIFLARIN UYGULAMA ALANLARI İLE AKILLI SINIFLARDA OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLER", Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Çalıştayı, 29.Nisan.2005, Isparta
 • 2 ARMAĞAN H., YAVUZ E., 2004, Süleyman Demirel Üniversitesi Akıllı Sınıf Projesi, Mersin Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Çalıştayı, 30.Nisan.2004, Mersin
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media - Days October 6-8, 2010 Eskisehir/TURKEY e-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖĞRENCİ AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çiftçi Eğitimi ve Ekonomik Örgütlenmesi. 2006-2007. AB Projesi, DG ELARG/MEDTQ/04-01/ARD-139
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 YÖK-SDÜ 5.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLER TOPLANTISI Organizasyon Komitesi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Çalıştayı Düzenleme Komitesi
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Görsel programlama I (ue.sdu.edu.tr)
 • 2 Görsel programlama II (ue.sdu.edu.tr)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Tenderis, A.E., A.S. İnan, E. Karaoğlu, E. Yavuz, H. Armağan, İ. Kavak, K.K. Üçtop, M. Kaçal, S. Demir, S. Doğrukol, S. Karpuz, T. Göksu, V. Sönmez, Z. Haklı, Z. Öncü, 2004, Temel Bilgi Teknolojileri -Ders Notları-, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yayın No: 27, Isparta
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Uzaktan Eğitim MYO Müdür Yardımcısı(2009-2011)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Enformatik Bölüm Başkan Yaradımcılığı (2009-2011)
 • Bir laboratuar/atölye kurarak makale düzeyinde yayınlamış olmak
 • 1 e-stüdyo : Uzaktan Eğitim Senkron/Asenkron Eğitim Amaçlı Optimize Edilmiş Lab.
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar Destekli İstatistik
Bilgisayar Programlama I
Bilgisayar Programlama II
Genel Programlama
Görsel programlama I
Görsel Programlama II
Matematik
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri II
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Yukarı çık