Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Savaş ÖZÜN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Savaş ÖZÜN
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111318
E-Posta savasozun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 10.9.2001
Yüksek Lisans
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ 15.3.2012
İLGİ ALANLARI
Flotasyon, Flokülasyon-Koagülasyon, Katı-Sıvı Ayrımı, Mineral ve Kömür Zenginleştirme, Endüstriyel Hammaddelerin ve Metalik Cevherlerin Fiziksel ve Fiziko-kimyasal Yöntemlerle Zenginleştirilmesi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Ozun, S., Hassas, B.V., Miller, J.D., Ultrasound Treatment for the Collectorless Flotation of Oxidized Pyrite, 2018. Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME 2018) Annual Conference & Expo, Minneapolis, MN, USA
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 V. MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI, 26-27 KASIM 2015. ISBN:978-605-01-0792-0
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi I
Bitirme Projesi II
Cevher Zenginleştirme
Flotasyon ve Flokülasyonda Arayüzeyler
İnce taneli Kömürlerin Fiziksel Yöntemlerle Zenginleştirilmesi
Maden Mühendisliğine Giriş
Mineral Flotasyonu
Seminer I
Seminer II
Seramik Teknolojisi
Seramik Teknolojisi ve Uygulaması l
Sınıflandırma
Susuzlandırma
Yukarı çık