Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Demet YILMAZ
Adı Soyadı Doç. Dr. Demet YILMAZ
Birimi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462111186
E-Posta demetyilmaz@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=02900
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 11.7.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 29.7.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (DR) 9.2.2011
İLGİ ALANLARI
Tekstil Teknolojisi, Kısa ve uzun ştapel iplik üretimi, İplik eğirme makineleri, Yeni iplik eğirme sistemleri, Modifiye iplik eğirme sistemlerinin geliştirilmesi, İplik yapı ve özellikleri, Teknik ve Fonksiyonel iplik üretimi, Fantazi iplik üretimi ve özellikleri, Tekstüre iplik teknolojisi
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Yılmaz, D., Güder, G., Tikidaş, T., 2013. Karanlıkta Görünürlüğe Sahip Tekstil Ürünlerinin Üretimi, Turkchem Magazin Dergisi, Aralık.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı Kompakt Ring İplik Eğirme Sistemlerinin Ve Elde Edilen İpliklerin Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • Doktora Tezi
 • 1 Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Ve Sayısal Modellenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Handan KILIÇ, (2016). Nanopartikül Takviyeli Geri Dönüşüm PET (rPET) Polimeri Esaslı Cips ve Lif Formuna Sahip Nanokompozit Üretimi ve Karakterizasyonu. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
 • 2 Sinem YELKOVAN, (2015). Pamuk ve Geri Dönüşüm Pamuk Liflerinden Eğrilen İpliklerin Özelliklerinin İncelenmesi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Modifiye Katlama Prosesinin Geliştirilmesi ve Elde Edilen İpliklerin İplik Özelliklerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi-Yüksek Lisans Destek Projesi, 2016-Devam Ediyor.
 • 2 Telef Karışımı İpliklerin Havlu Kumaşların Emicilik Özelliğine Etkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi-Yüksek Lisans Destek Projesi, 2014-Devam Ediyor.
 • 3 Pamuk ve Geri Dönüşüm Pamuk Liflerinden Eğrilen İpliklerin Özelliklerinin İncelenmesi, BAP-Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013-2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Murata Air Vortex İpliklerden (Mvs) Elde Edilen Havlı Kumaşların Performans Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Tübitak 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri, 2014 (Proje Danışmanı).
 • 2 Tekstil Teleflerinin Fantazi İplik Üretiminde Kullanımının Araştırılması, Tübitak 2209 kodlu Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı (2209-İkinci Dönem), 2012-2013 (Proje Danışmanı).
 • 3 Doğayla Dost Soya Fasulyesi (Sf) Lifinden Mamül Kumaşların Boyanma Ve Konfor Özelliklerinin Belirlenmesi, Tübitak 2209 kodlu Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2011-2012 (Proje Danışmanı).
 • 4 Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Ve Sayısal Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, BAP-Doktora Projesi, 2009-2011.
 • 5 Yüksek Hızlı Hava Akımı İle Katlı İplik Üretim Prosesinin Geliştirilmesi Ve Sayısal Modellenmesi, Tübitak Hızlı Destek Projesi, 2009-2010.
 • 6 Soya Fasulyesi Lifinden Mamul Kumaşların Fonksiyonel Özelliklerinin Araştırılması, Tübitak 2209 kodlu Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2009-2010 (Proje Danışmanı).
 • 7 Sensör Olarak Kullanım Amaçlı Prototip Tekstil Yüzeyi Eldesi, Tübitak 2209 kodlu Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2009-2010 (Proje Danışmanı).
 • 8 Farklı Kompakt İplik Eğirme Sistemlerinden Elde Edilen İpliklere Ait Kumaşların Fiziksel Özelliklerinin ve Boyama Performanslarının Tespiti, BAP-Münferit Proje, 2005-2007 (Yardımcı Personel).
 • 9 Konvansiyonel Ring İplik ve Kompakt (Tüysüz) İplikten Mamül Kumaşların Performansının Karşılaştırılması, BAP-Münferit Proje, 2002-2005 (Yardımcı Personel).
 • 10 İplik Tipinin Örme Kumaş Performansına Etkisinin İncelenmesi, BAP-Altyapı Projesi, 2002-2004 (Yardımcı Personel).
 • 11 Farklı Kompakt Ring İplik Eğirme Sistemlerinin ve Elde Edilen İpliklerin Kalitelerinin Karşılaştırılması, BAP-Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2002-2004 (Yardımcı Personel).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ISTEK 2003 - ULUSLARARASI ISPARTA TEKSTİL KONGRESİ Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı, Technical University Of Liberec (Çek Cumhuriyeti).
 • 2 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-Technical University of Liberec (Çek Cumhuriyeti), 2006-2007 Academic Year-second semester, Founded by EU Comm.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Enes Çakmak, Nazife Korkmaz, Gizem Kayabaşı, Demet Yılmaz, 2016. Biyomedikal Tekstiller İçin Mikro ve Nano Bileşenli Hibrit İplik Üretimi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Proje Öneri Teşvik Ödülleri, Tıbbi Tekstiller ve Tıbbi Cihazlar Kategorisi, Birincilik Ödülü, 12-13 Mayıs 2016, Bursa, Türkiye.
 • 2 Demet Yılmaz, Nazife Korkmaz, Gizem Kayabaşı, 2015. Nanolif İçerikli İnovatif İplik Eğirme Prosesinin Geliştirilmesi ve Çok Fonksiyonlu İplik Üretimi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, Proje Öneri Teşvik Ödülleri, Fonksiyonel Lif ve Polimerler Kategorisi, İkincilik Ödülü, 27-29 Mayıs 2015, Bursa, Türkiye.
 • 3 Rieter Award, 2007, Rieter Textile Systems.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013 Yılı Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında Bilim Teşvik Ödülü, Birincilik, Temmuz 2014.
 • 2 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2013 (Siro-jet Spinning System and Its Influence on Yarn Properties).
 • 3 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2013 (Improvement In Yarn Hairiness By Siro-Jet Spinning Method).
 • 4 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2013 (Investigation of Yarn Properties of Modified Yarn Spinning Systems with Air Nozzle Attachment).
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011 Yılı Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında Bilim Teşvik Ödülü, İkincilik, Eylül 2012.
 • 6 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2011 (A Comparison Of Compact-Jet, Compact And Conventional Ring Spun Yarns).
 • 7 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, TÜBİTAK, 2008 (Packing Density Parameters of Compact Yarns).
 • 8 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, TÜBİTAK, 2007 (A Comparison of Compact Yarn Properties Produced on Different Systems).
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Textile Research Journal, 2016.
 • 2 Textile Research Journal, 2015.
 • 3 Textile Research journal, 2014.
 • 4 Fibers and Polymers, 2014.
 • 5 Textile Research journal, 2013.
 • 6 Textile Research journal, 2013.
 • 7 Textile Research journal, 2013.
 • 8 Textile Research journal, 2013.
 • 9 Textile Research journal, 2013.
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Ödevi
Fantezi İplik Üretimi ve İplik Özellikleri
Introduction To Textile Engineering
İplik Üretiminde Özel Teknikler
Pamuk İplikçiliği I
Pamuk İplikçiliği II
Teknik Tekstil İplikleri
Tekstil Mühendisliğine Giriş
Tekstüre İplik Teknolojisi
Uzmanlık alan Dersi I
Yeni İplik Eğirme Sistemleri
Yeni İplik eğirme Sistemleri (Seçmeli Ders)
Yıliçi Projesi
Yil İçi Projesi
Yün İplikçiliği
Yukarı çık