Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hasan Tevfik MARULCU
Adı Soyadı Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Birimi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462110243
E-Posta hasanmarulcu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 13.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) 29.8.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 12.3.2009
İLGİ ALANLARI
Kelam Edebiyat
YAYINLAR
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik; Bulut, Ali, "İslam Düşüncesinin Bir Dinamiği Olarak Madde-Ruh Bütünlüğü", Uluslararası Davraz Kongresi, 26 Eylül 2009.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik, "Mu'tezile'nin Tanrı Âlem ve İnsan Görüşlerinin Oluşmasında İlkçağ Felsefesinin Etkileri".
 • Doktora Tezi
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik, "İslâm Kelâmı Açısından Hıristiyan Tanrı Tasavvuru - Zât-Sıfat İlişkisi -, 16.01.2009, ISPARTA.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik, "İslam Kelamı Bağlamında Dini Çoğulculuk", İslam Düşüncesinde Dini Çoğulculuk - Religious Pluralism in Islamic Though", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik, Hz. İsa'nın Kelimetullahlığı Çerçevesinde Tartışmalar, Temel İslam Bilimleri Bölümü Güz Seminerleri, SDU. İlahiyat Fakültesi Seminer Salonu, 19.12.2008, ISPARTA.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ISSN 1300-9672
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ISSN 1300-9672
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 (Flsf)Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:16 Güz ISSN-1306-9535
 • 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Sayı 15 /2012
VERDİĞİ DERSLER
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Analiz-
Arap Dili ve Belagatı
Arapça
Arapça Dini Metinler I (Tefsir, Fıkıh, Kelam)
Arapça Metin
Arapça Sarf
Arapça -Sarf-
Baberti’nin Şerhu’l-Maksad Adlı Eseri ve Kelâma Katkısı
Ekmelüddün Baberti ve Kelam Kaynaklarından Analizler
Fahreddin Râzî ve Kelâm Metodu
Fahreddin Razi ve Kelamî Görüşleri -
Fahreddin Razi’nin Kelama Dair Eserlerinden Metin Analizleri
İlk Dönem İslam Kelâmında Hıristiyanlık
İnanç ve Estetik
İslam İnanç Esasları
Kelam – Felsefe İlişkisi
Kelam – Siyaset İlişkisi
Kelâm Düşüncesi Bağlamında Baberti
Kelam Tarihi
Kelam ve Belagat İlişkisi Retoriksel Analiz
Kelam ve Belagat İlişkisi Retoriksel Tanımlama
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Analiz-
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Analiz-
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Tanımlama
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Tanımlama-
Kelam ve Belağatİlişkisi -Retoriksel Analiz-
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Analiz-
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Analiz-
Kelam ve Mantık İlişkisi Mantıksal Tanımlama
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Tanımlama
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Tanımlama-
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Tanımlama-
Kindi ve Mu’tezile
Kindi ve Mutezile
Klasik Kelam Kaynaklarından Analizler -
Klasik Kelam Metinleri
Kur'anda İnanç Konuları II (Y.L)
Mu'tezile ve İlkçağ Felsefesi
Osmanlı Kelam Düşüncesi
Selefi Söylem Yöntem ve Doktrin
Selefi Söylem: Yöntem ve Doktrin
Selefi Söylem:Yöntem ve Doktrin
SistemaatikKelâm II
Sistematik Kelam I
Sistematik Kelam II
Sistematik Kelam II
Sistematik KelamI
Şii Kelamı ve Kelamcıları -Kuramsal –
Şii Kelamı ve Kelamcıları -Kurumsal -
Uzmanlık Alan Dersi-1 Ebu Hanife ve el-Fıkhu’l-Ekber Adlı Eseri
Uzmanlık Alan Dersi-2 Nureddin es-Sabuni ve Mâturîdî Kelâmı
Yukarı çık