Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ulaş ŞENYİĞİT
Adı Soyadı Doç. Dr. Ulaş ŞENYİĞİT
Birimi Ziraat Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118564
E-Posta ulassenyigit@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 23.9.1994
Yüksek Lisans THE MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF BARI 16.10.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BAHÇE BİTKİLERİ (DR) 3.12.2008
İLGİ ALANLARI
Sulama Bitki Su Tüketimi Sulama Yöntemleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şenyiğit U. ve Kadayıfçı A., 2007. Farklı Sulama Yöntemlerinde M9 Anacı Üzerine Aşılı "Wlliams Pride" ve "Jersey Mac" Elma Çeşitlerinin Su Tüketimi. SDÜ Zir. Fak. Dergisi, 2(2): 43-52, 2007.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 The Effects of Different Irrigation Methods and Different Nitrogen Dosses and Forms on the Yield and Quality of Watermelon. CIHEAM-IAM Bari, ITALYA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Farklı Sulama Yöntemlerinin M9 Anacına Aşılı "Williams Pride" ve "Jersey Mac" Elma Çeşitlerinde Bazı Ağaç ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Farklı Sulama Programlarının Çörekotu Bitkisinin Verim ve Vejetatif Gelişim Parametrelerine Etkisi (Nigella Sativa L.)
 • 2 Eskişehir Yöresinde Domates Yetiştiriciliğinde Uygulanan Damla Sulama Sistemlerinin İncelenmesi
 • 3 Farklı Su Sıcaklığı ve Basıncın Farklı Özelliklerdeki Damlatıcıların Debi ve Eş Su Dağılım Parametrelerine Etkilerinin Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Farklı Su Sıcaklığı ve Basıncın Farklı Özelliklerdeki Damlatıcıların Debisine Etkilerinin Belirlenmesi. Proje No: BAP 3499-YL2-13
 • 2 Farklı Sulama Programlarının Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Verim ve Vejetatif Gelişim Parametrelerine Etkisi. SDÜ-BAP: 3727-YL2-13
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Farklı Kısıntılı Sulama Program ve Teknikleri ile Gölgeleme Oranı Farklı Aşırı Yağış ve Doludan Korunma Ağlarının Isparta Gülünün Kütle ve Yağ Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG: 113 O 427
 • 2 Isparta Yöresi Meyve Bahçelerinde Kullanılan Damlatıcıların Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Araştırma Projesi.
 • 3 Isparta Kent Merkezindeki Parklarda Mevcut Sulama Sistemlerinin Performansının Belirlenmesi. Proje No: SDÜ-BAP 2630-M-10
 • 4 Farklı Sulama Programlarının Genç Bodur Elma Çeşitlerinin Vejetatif ve Generatif Gelişme Parametreleri Üzerine Etkisi. TÜBİTAK Araştırma Projesi. Proje No: 105 O 538.
 • 5 Farklı Sulama Yöntemlerinin M9 Anacı Üzerine Aşılı "Williams Pride" ve "Jersey Mac" Elma Çeşitlerinde Bazı Ağaç ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri, Proje No: BAP 1371-D-06.
 • 6 Isparta-Şarkikaraağaç Sulama Şebekesinde Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 934-M-2004.
 • 7 Farklı Na Konsantrasyonu İçeren Yetişme Ortamlarında K Gübrelemesinin Marul Verimi Ve Bitki Besin Maddeleri İçeriğindeki Değişimler Üzerine Etkisi. SDÜAF Proje No:526.
 • 8 Farklı Su ve Azot Düzeylerinin Domates Bitkisinin Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri, SDÜ-BAP-03M-649
 • 9 Nevşehir Yöresinde Farklı Sulama Yöntemleriyle Sıvı Gübre Uygulamalarının (Fertigation) Patates Verimi ve Azot Kullanımına Etkileri. TÜBİTAK Araştırma Projesi. Proje No: TARP-2256.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 21st International Symposium on Plant Irrigation. Plant Irrigation For Sustainable Rural Development, 17-19 June, 2015 in Tlen, Bydgoszcz, Poland.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Towards a Sustainable Agriculture Development: New Approaches", Antalya/TÜRKİYE, 2002
 • 2 Water Pollution Control: Water Quality Assessment and Management, Advanced Short Course, Kahire/MISIR, 2001
 • 3 Experimental Methodologies for Determining Evapotranspiration Reviews and Revisions, Workshop, Adana/TÜRKİYE, 1998
 • 4 "Diploma of Specialized Post-Graduate Studies in Irrigation "; Bari/İTALYA, 1996-1997
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 BioLink Cost Action Training School "Soil biodiversity in tree crops", CIHEAM, IAM-Bari-ITALY, BioLink.
 • 2 Yüksek Lisans Bursu. CIHEAM- The Mediterranean Agronomic Institute of Bari, ITALY, 1996-1998.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 İspanya Madrid Teknik Üniversitesi'nde YÖK tarafından sağlanan 3 aylık burs
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 8(5), Academic Journals.
 • 2 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, I/1, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 3 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, II/1, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 4 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, II/2, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 5 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, III/1, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 6 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, III/2, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 7 Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 8(6), Academic Journals.
 • 8 Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 8(7), Academic Journals.
 • 9 Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 8(8), Academic Journals.
 • 10 Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 8(9), Academic Journals.
 • 11 Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 8(10), Academic Journals.
 • 12 American Journal of Agriculture and Forestry, 4 (1), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 13 American Journal of Agriculture and Forestry, 4 (2), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 14 American Journal of Agriculture and Forestry, 4 (3), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 15 American Journal of Agriculture and Forestry, 4 (4), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 16 American Journal of Agriculture and Forestry, 4 (5), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 17 African Journal of Agricultural Research, 11(45), Academic Journals
 • 18 American Journal of Agriculture and Forestry, 4 (6), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 19 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, I/1, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 20 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, II/1, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 21 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, II/2, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 22 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, III/1, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 23 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, III/2, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 24 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, IV/1, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 25 American Journal of Agriculture and Forestry, 3 (1), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 26 American Journal of Agriculture and Forestry, 3 (2), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 27 American Journal of Agriculture and Forestry, 3 (3), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 28 American Journal of Agriculture and Forestry, 3 (4), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 29 American Journal of Agriculture and Forestry, 3 (5), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 30 American Journal of Agriculture and Forestry, 3 (6), Science Publishing Group, New York, USA.
 • 31 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 32 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 33 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • 34 Infrastructure and Ecology of Rural Areas, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, J. 11406-95, 2016
 • 2 Journal of Agricultural Sciences, 5000188652, 2016
 • 3 Archives of Agronomy and Soil Science, GAGS-2015-0224, 2015
 • 4 Agricultural Water Management, AGWAT7822, 2015
 • 5 Agricultural Water Management, AGWAT7645, 2015
 • 6 Tarım Bilimleri Dergisi, 5000105215-5000150777-2-RV
 • 7 African Journal of Agricultural Research, AJAR-11-1522, 2011.
 • 8 African Journal of Biotechnology, AJB-11-2450, 2011.
 • 9 Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, TAR-1010-1371, 2011.
 • 10 Journal of Agricultural Science and Technology, J. 2518-90, 2011
 • 11 African Journal of Biotechnology, AJB–09–1031, 2009.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Ms_AJAEES_31570
 • 2 Agriculture, Forestry and Fisheries (AFF), AFF_1191228_20170116
 • 3 Journal of Experimental Agriculture International, Ms_JEAI_31894
 • 4 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS, INFRAECO_07_2017
 • 5 International Journal of Plant & Soil Science, Ms_IJPSS_32778
 • 6 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS, INFRAECO_15_2017
 • 7 Asian Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Ms_AJSSPN_35060
 • 8 Asian Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Ms_AJSSPN_35268
 • 9 Journal of Basic and Applied Research international, Ms_JOBARI_5436
 • 10 Annual Research & Review in Biology, Ms_ARRB_37622
 • 11 Annual Research & Review in Biology, Ms_ARRB_38038.
 • 12 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS, 9/2016
 • 13 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS, 8 / 2016
 • 14 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS, 3/2016
 • 15 American Journal of Agriculture and Forestry, AJAF_2180110_20130803
 • 16 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Degisi, 5000205586-5000419928-1-RV
 • 17 The Effects of Different Irrigation Schedulings on the Cut Flower Performance of Oriental Lily 'Casa Blanca', 2015. 21st Annual Internatioal Scientific Conference "Research For Rural Development 2015”
 • 18 INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS, OK 2 /4-3, 2015.
 • 19 American Journal of Experimental Agriculture,2014_AJEA_8719
 • 20 Annual Research & Review in Biology, 2014_ARRB_9449
 • 21 African Journal of Biotechnology, AJB-12-1528, 2013
 • 22 African Journal of Agricultural Research, AJAR-12-2022, 2013
 • 23 International Journal of Plant & Soil Science, IJPSS_6870, 2013
 • 24 American Journal of Experimental Agriculture, 2013_AJEA_7788
 • 25 African Journal of Biotechnology, AJB-12-2216, 2012
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Meyve Bilimi (Fruit Science), 5a20063d43611
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Güzel Sanatlar Komisyonu
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü “Erasmus Koordinatörlüğü”
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Mezununiyet Komisyon Üyeliği
 • 2 SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü AKTS Koordinatörü
 • 3 SDÜ Ziraat Fakültei Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü “Farabi Koordinatörlüğü”
 • 4 SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Staj Komisyon Üyeliği
 • 5 Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlülüğü tarafından oluşturulan “Yerel Sulak Alan Komisyonu Üyeliği”
 • 6 SDÜ Ziraat Fakültesi Sosyal İşler ve Sportif Faaliyetler Komisyon üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Dans Kulübü Akademik Danışmanlığı
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Ulas Senyigit and Leonor Rodriguez-Sinobas . Changes on emitter discharge under different water temperature and pressure, Technical University of Madrid (Universidad Politecnica de Madrid), Rural Engineering Department, Hydraulic and Irrigation Group, 28040, Madrid, Spain.
VERDİĞİ DERSLER
Dönem İçi Staj
Dönem İçi Staj
Dönem İçi Stajı
Kültür Bitkilerinin Sulanması
Kültürtekniğe Giriş
Kültürteknik
Kültürteknik Proje Hazırlama Tekniği
Kültürteknik Projeleri Hazırlama
Mesleki Uygulama I
Mesleki uygulama II
Meteoroloji
Mezuniyet Tez Çalışması
Ölçme Bigisi
Ölçme Bilgisi
Peyzaj Sulaması
Rekreasyon Alanlarının Sulanması
Sulama
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi IV
Yukarı çık