Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Halil Turgut ŞAHİN
Adı Soyadı Prof. Dr. Halil Turgut ŞAHİN
Birimi Orman Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Orman Ürünleri Kimyası Ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113975
E-Posta halilsahin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 8.7.1993
Yüksek Lisans UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON 21.12.1997
Doktora UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON 23.12.2001
İLGİ ALANLARI
Lif ve kağıt teknolojisi, Orman ürünleri kimyası, Plasma teknolojisi, Selüloz ve türevleri, Biyolojik ve Organosolv delignifikasyon, Kağıt hamuru ağartma prosesleri, Kağıt ve tekstil ürünleri yüzey modifikasyonu
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sahin, H.T. 2016. Environmentally Friendly Alternative Pulp and Paper Technologies, In: Developments in Science and Engineering, Ch:11, pp.125-145, R. Efe, L. Matchacariani, A. Yaldir and L. Levai (Eds.), St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria. (ISBN: 978-954-07-4137-6)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şahin, H. T. Atık Kağıt Özelliklerinin Geri Dönüşüme Etkisi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 10(2): 117-123 (2009)
 • 2 Şahin, H.T ve Cengiz, M. Kendinden Katalizatörlü Delignifikasyon Sistemleri Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri A: Sayı 1, s.119-137 (2003)
 • 3 Şahin, H.T. Odun ve Selülozda Meydana Gelen Renk Değişmeleri Üzerine Araştırmalar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı 2: s. 57-70 (2002)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sahin H.T. 'Thiophene Deposition on Paper Surface by Pulsed RF Plasma' JOURNAL OF WOOD CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 35:355–364 (2015)
 • 2 Sahin H.T. 'RF-plasma Vapor Deposition of Siloxane on Paper. Part 1: Physical Evolution of Paper Surface', APPLIED SURFACE SCIENCE, 265:558–563 (2013)
 • 3 Sahin H.T. 'RF-plasma Vapor Deposition of Siloxane on Paper. Part 2: Chemical Evolution of Paper Surface', APPLIED SURFACE SCIENCE, 265:564–569 (2013)
 • 4 Sahin H.T and Arlan, M.B. 'Properties of Orchard Pruning and Suitability for Composite Production', SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, 20 (4): 337-342 (2013)
 • 5 Sahin H.T. 'Properties of Jute Pulps Prepared from Ethanol-Water Pulping Process', RESEARCH JOURNAL OF CHEMISTRY AND ENVIRONMENT, 16(1): 40-43 (2012)
 • 6 Sahin H.T. 'Application of RF Argon Plasma to Enhance Hydrophobic Properties of Fluoropolymer Pre-deposited Paper', JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 25(6-7): 685-697 (2011)
 • 7 Aydemir, D., Gunduz, G., Altuntas, E., Ertas, M., Sahin, H.T and Alma, M.H. 'Investigating Changes in the Chemical Constituents and Dimensional Stability of Heat-Treated Hornbeam and Uludag Fir Wood', BIORESOURCES, 6 (2): 1308-1321 (2011)
 • 8 Sahin H.T and Mantanis, G.I.'Nano-based Surface Treatment Effects on Swelling, Water Sorption and Hardness of Wood, MADERAS: CIENCIA Y TECHNOLOGIA 13(1): 41-48 (2011)
 • 9 Sahin H.T. 'Evaluation of Paper Two Sidedness with SEM/AFM Microscope Technique', WOOD RESEARCH, 56 (2): 203-212 (2011)
 • 10 Sahin H.T., Arslan, M.B., Korkut, S and Sahin, C. 'Colour Changes of Heat-Treated Woodsof Red-Bud Maple, European Hophornbeam and Oak' COLOR RESEARCH AND APPLICATION, 36(6): 462-466 (2011)
 • 11 Sahin H.T and Mantanis, G.I. 'Colour Changes in Wood Surfaces Modified by a Nanoparticulate Based Treatment', WOOD RESEARCH, 56 (4): 525-532 (2011)
 • 12 Sahin H.T and Arslan, M.B.'Weathering Performance of Particleboards Manufactured from Blends of Forest Residues with Red pine (Pinus brutia) Wood', MADERAS: CIENCIA Y TECHNOLOGIA, 13 (3): 337-346 (2011)
 • 13 Sahin H.T. 'Experimental Determination of the Anisotropic Swelling and Water Sorption Properties of Chestnut Wood ', WOOD RESEARCH, 55 (1): 33-40 (2010)
 • 14 Cengiz, M., Dincturk, O.D and Sahin, H.T. 'Fractional Extraction and Structural Characterization of Opium Poppy and Cotton Stalks Hemicelluloses, PHARMACOGNOSY MAGAZINE, 6 (24): 315-319 (2010)
 • 15 Sahin, H.T. 'RF-O2 Plasma Surface Modification of Kraft Lignin Derived from Wood Pulping', WOOD RESEARCH, 54 (1): 103-112 (2009)
 • 16 Guntekin, E and Sahin, H.T. 'Accelerated Weathering Performance of Cement Bonded Fiberboard', SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAY, 4 (5): 484-492 (2009)
 • 17 Dundar, T., Ayrilmis, N., Candan, Z and Sahin, H.T. 'Dimensional Stability of Fire-retardant Treated Laminated Veneer Lumber', FOREST PRODUCTS JOURNAL, 59(11/12):18–23 (2009)
 • 18 Sahin, H.T and Arslan, M.B. 'A Study on Physical and Chemical Properties of Cellulose Paper Immersed in Various Solvent Mixtures' INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 9 (1):78-88 (2008)
 • 19 Sahin, H.T. 'Wood-Water Interactions as Affected by Chemical Constituents of Woods', ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 20 (4): 3267-3276 (2008)
 • 20 Sahin, H.T and Young, R.A. 'Surface Sulfonation of Paper in SO2+O2 Plasmas - Hypotheses on Reaction Mechanisms', SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, 15 (1): 79-86 (2008)
 • 21 Sahin, H.T and Young, R.A. 'Auto-catalyzed Acetic Acid Pulping of Jute', INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 28 (1): 24-28 (2008)
 • 22 Sahin, H.T. ' RF-Argon Plasma Induced Surface Modification of Paper', SURFACE REVIEW AND LETTERS, 15 (4): 503-508 (2008)
 • 23 Sahin, H.T. ' Application of Various Solvent-type Alkyd Resins to Pine and Cedar Woods for Achieving Water Repellence', PIGMENT & RESIN TECHNOLOGY, 37 (6): 395-401 (2008)
 • 24 Sahin, H.T. 'RF-CF4 Plasma Surface Modification of Paper; Chemical Evaluation of Two Sidedness with XPS/ATR-FTIR', APPLIED SURFACE SCIENCE, 253 (9): 4367-4373 (2007)
 • 25 Sahin, H.T. 'Pyrrole Thin Films Deposited on Paper by Pulsed RF Plasma', CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 5 (3): 824-834 (2007)
 • 26 Sahin, H.T. 'The Use of Arrhenious Kinetic Model to Predict Activation Energies in Hardwood-water Systems', SURFACE REVIEW AND LETTERS, 14 (5): 999-1005 (2007)
 • 27 Sahin, H.T. 'Base-catalyzed Organosolv Pulping of Jute', JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 78 (12): 1267-1273 (2003)
 • 28 Sahin, H.T., Manolache, S., Young, R.A and Denes, F. 'Surface Fluorination of Paper in CF4-RF Plasma Environment', CELLULOSE, 9 (2): 171-181 (2002)
 • 29 Idarraga, G., Ramos, J., Zuniga, V., Sahin, T and Young, R.A. 'Pulp and Paper from Blue Agave Waste from Tequila Production', JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 47 (10): 4450-4455 (1999)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yılmaz, T., Güntekin, E., Şahin, H.T ve Yalçın, Ö.Ü. ‘UV Işınlarının Lake Boya Uygulamalarında Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi’, II. Mobilya Kongresi, 11-13 Nisan 2013, Denizli, Bildiri kitabı Sayfa: 150-159, (2013)
 • 2 Şahin, H.T. 'Radyo Frekansı ile Çalışan Soğuk Plazma Tekniğinin Kağıt Yüzey İşlemlerinde Kullanılması', III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Cilt: V Sayfa: 2031-2036, (2010)
 • 3 Sahin, H.T ve Arslan, M.B. 'Kağıt Üretiminde Yeni Teknolojilerin Uygulanabilirliği: Biyolojik Delignifikasyon', 15. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 28-31 Ekim 2007, Antalya, Bildiri kitabı Sayfa: 290-293, (2007)
 • 4 Şahin, H.T., Arslan, M.B ve Cengiz, M. 'Lignoselülozik Maddelerin Asit Hidrolizi', IV Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2007, Gaziantep, Bildiriler kitabı Sayfa: 50-53, (2007)
 • 5 Sahin, H.T ve Cengiz, M. 'Biyokütleden Enerji Üretimi ve Potansiyel Kullanım Alanları', VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES'2006), 25-27 Mayıs 2006, Isparta, Bildiri kitabı Sayfa: 858-968, (2006)
 • 6 Sahin, H.T. 'Kağıdın Tarihsel Gelişimi ve Alternatif Yeni Kağıt Üretim Prosesleri', II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 30-31 Ekim 2006, Isparta (2006)
 • 7 Sahin, H.T. 'Lignozelülozik Liflerden Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Genel Özellikleri' 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, 15-17 Kasım 2006, İstanbul, Bildiri kitabı sayfa: 418-429 (2006)
 • 8 Şahin, HT., Üner, B., Cengiz, M ve Tanrıverdi, H. 'Biyokütleden Etanol Eldesi ve Temiz Yakıt Olarak Kullanımı ', 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21 Mart 2005, Antalya,Tebliğler, 3. Cilt, Sayfa: 1097-1106 (2005)
 • 9 Üner, B ve Şahin, H.T. 'Gelecek İçin Liflerin Geri Dönüşü' 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21 Mart 2005, Antalya,Tebliğler, 3. Cilt, Sayfa: 1067-1072 (2005)
 • 10 Şahin, H.T ve Üner, B. 'Alternatif Hammadde Kaynağı Olarak Otsu Bitkilerin Kağıt İmalinde Kullanılması-Kenaf Örneği', 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, 21 Mart 2005, Antalya,Tebliğler, 3. Cilt, Sayfa: 1089-1096 (2005)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şahin, H.T. 'Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Biyoteknoloji Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme' 18. Ulusal Biyoloji Kongresi , 26-30 Haziran 2006, Kuşadası/Aydın, Bildiriler Kitabı, SS-132, sayfa 50-51, (2006)
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Şahin, H.T. 'Biyolojik Delignifikasyon ile Jüt Bitkisinden Kağıt Üretimi', 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası/Aydın, Bildiriler Kitabı, PS-171, s. 148, (2006)
 • 2 Sahin, H.T 'Ahşap Malzemenin Doğal Renginde Meydana Gelen Renk Değişimleri ve Bunların Önlenmesi', 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, 15-17 Kasım 2006, İstanbul, Bildiri kitabı Sayfa: 461-468, (2006)
 • 3 Şahin, H.T., Üner, B., Güntekin, E ve Şahin, C.'Rekreasyon Alanlarindaki Atık Odun ve Kağıtlarin Geri Dönüşümü', Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta, Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: 249-250, (2005)
 • 4 Şahin, C., Üner, B., Güntekin, E ve Şahin, H.T. 'Odun-plastik Kompozitlerin Donatı Elemanı Olarak Korunan Doğal Alanlarda Kullanımı', Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta, Poster Bildiriler Kitabı,Sayfa: 251-253, (2005)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Filiz,M., Şahin, H.T., Usta, P and Kayapınar, A. 'In terms of Constructions Industry and Environment Relationship', International Sustainable Building Sysmposium, 26-28 May 2010, Ankara, Turkey, Proceedings, p.140-143, (2010)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sahin HT, Manolache S, Young RA, Denes F. 'RF-plasma Enhanced Barrier Coating of Paper' American Chemical Society, 222'nd National Meeting, 5-PMSE Part 2, 26-30 August 2001, Chicago, IL, USA (2001)
 • 2 Sahin, H.T., Denes, F., Manolache, S and Young, R.A. 'Enhanced Properties of Cellulose Through Plasma Treatments', American Chemical Society, 219'th National Meeting, 116-CELL Part 1, 26-30 March 2000, San Francisco, CA, USA (2000)
 • 3 Young, R.A., Sahin, H.T., Cruz-Barba, E., Denes, F., Manolache, S and Zhang, X. 'Modifications of Cellulose Properties Through Plasma Treatments' , Poly-Millennial 2000: 9-13 December 2000, Waikola, Hawaii (2000)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cihan BOZKURT. 'Atık Kağıt Geri Dönüşüm Liflerinden Üretilen Kağıtların Özelliklerinin Araştırılması', Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 67 sayfa, Danışman: Doç.Dr. H. Turgut ŞAHİN (2012)
 • 2 Mustafa Burak ARSLAN. 'Orman ve Tarımsal Atıklardan Üretilen Kompozit Levhalarda Yüzey Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması', Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 91 sayfa, Danışman: Yrd.Doç.Dr. H. Turgut ŞAHİN (2008)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ali ihsan KAYA. 'Atık kağıtlardan Geri Kazanılmış Liflerden Kompozit Malzeme Üretim Olanaklarının Araştırlması', Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 239 Sayfa, Danışman: Prof.Dr. H. Turgut ŞAHİN (2015)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TR0205.01/02/01-037 AB-İşkur Hibe Projesi 'Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan Duzenleme Eğitimi'
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDU BAP, 3924-D1-14 'Atık Kağıtlardan Geri Kazanılmış Liflerden Kompozit Malzeme Üretim Olanaklarının Araştırılması' (20.03.2014-20.09.2015)
 • 2 TUBİTAK-TOVAG, 110O555 'Geri Kazanılmış Selüloz Liflerinden Üretilen Kâğıtların Direnç Ve Kalitesinin Yükseltilmesi' (15.05.2011-15.05.2013)
 • 3 SDU BAP, 2952-YL-11 'Atık Kağıt Geri Dönüşüm Liflerinden Üretilen Kağıtların Özelliklerinin Araştırılması' (30.09.2011-30.06.2012)
 • 4 SDU BAP, 1542-YL-2007 'Orman ve Tarımsal Atıklardan Üretilen Kompozit Levhalarda Yüzey Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması' (01.06.2007-01.06.2008)
 • 5 SDÜ BAP, 965-M-04 'Çeşitli Yüzey İşlem Kimyasallarının Karşılaştırılması' (04.11.2004-04.05.2006)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 OGM, 23.7131/2010-2012. ‘ Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Monteri Çamı (Pinus radiata D. Don.) ile Buğday Sapları (Triticum aestivum L.) Kullanarak Sodyum Borhidrür’lü Çevreye Duyarlı Kimyasal Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi’
 • 2 SDÜ BAP, 2562-M-10, 'Doğrudan Kullanılan (< 90 C) Jeotermal Sıvıların Ağaç Malzemenin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri ', (04.02.2011-04.08.2013)
 • 3 DPT (2007k121210), 'Plazma Yardımlı Kimyasal Tekstil ve Kağıt Yüzey Kaplama Cihazı Kurulması ve Bilimsel Analizi', (01.01.2007-13.01.2009)
 • 4 TÜBİTAK TOVAG-106O378, 'Orman Endüstrisi ve Tarımsal Atıkların Çimentolu Liflevha Üretiminde Değerlendirilmesi' (01.09.2006-01.09.2008)
 • 5 Düzce Üniversitesi BAP (2008.02.03.17, Dişbudak Yapraklı Üvez (Sorbus aucuparia L.)'in Fiziksel, Mekanik, Kimyasal ve Kurutma Özellikleri, LVL (Tutkallanmış Lamine Kereste) Üretimine Uygunluğu,
 • 6 SDÜ BAP, 1255-M-06, 'CNC ile işlenen yüzeylerde yüzey kalitesinin Taguchi deney tasarımı ile iyileştirilmesi' (09.05.2006-09.09.2007)
 • 7 SDU BAP (2003-033), 'Plazma Laboratuarı Altyapı Araştırma Projesi' (28.03.2003-28.03.2006)
 • 8 SDU BAP (2004-056), Ahşap Plastik Kompozit Üretimi, (17.09.2004-17.03-2006)
 • 9 SDU BAP, Altyapı Projesi (2003-40), 'Kereste ve Ahşap Kompozitlerinin Hafif İskeletli Konut Yapımında Kullanılmasının Araştırılması' (11.04.2003-11.07.2004)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 Sayılı Kanun Uyarınca, Yurtdışı Yüksek Öğrenim Bursu (1994-2001)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Sahin, H.T. New Approaches for Surface Modification of Paper, CNR-IVELSA, Tree And Timber Institute, 30.04.2014, Trento, ITALYA (2014)
 • 2 Sahin, H.T. Overview on Forest Products Industry in Turkey, Klaipeda University, Arts Faculty, Architecture, Design and Fine Arts, 21 May-6 June 2014 (Erasmus kapsamında ders verme haraketliliği), Klaipeda, LİTVANYA (2014)
 • 3 Sahin, H.T. Technological Education Institute (TEI) of Thessaly, Department of Wood & Furniture Design and Technology, 23-29 Haziran 2014, Karditsa, YUNANİSTAN (2014)
 • 4 Sahin, H.T. Bogor Agricultural University, Faculty of Forestry, 21.08.2013, Bogor, ENDONEZYA (2013)
 • 5 Sahin, H.T. RF Cold Plasma Modification of Paper, Universiti Putra Malaysia (UPM), Faculty of Forestry, 23.08.2013, Kuala Lumpur, MALEZYA (2013)
 • 6 Sahin, H.T. Forest Products Industry in Turkey, Mendel University of Agriculture and Forestry, 26-31 Mayıs 2013 (Erasmus Kapsamında ders verme haraketliliği), Brno, ÇEK CUMHURİYETİ (2013)
 • 7 Sahin, H.T. Enhanced Surface Properties of paper Through RF-Plasma Treatments, Korea Forest Research Institute (KFRI), 26.08.2012, Seul, GÜNEY KORE (2012)
 • 8 Şahin, H.T. Kağıt ve Selüloz Yüzey İşlemleri ve Karakterize Edilmesi, Seminer, SDÜ Müh. Mim. Fak. Konferans Salonu, (20.05.2004), Isparta (2004)
 • 9 Şahin, H.T. Plasma Yöntemi Kullanılarak Kağıdın Yüzey Özelliklerinin Değiştirilmesi Sonucu Hidrofobik ve Yarı İletken Kağıt Üretimi, SDÜ Orman Fakültesi, (10.04.2002), Isparta (2002)
 • 10 Sahin, H.T. Surface Flourination of Paper with Plasma Treatments, Center for Plasma Aided Manufacturing (C-PAM), Seminars, University of Wisconsin, Madison-WI (2000)
 • 11 Sahin, H.T. Surface Treatment of Paper with a Plasma Technique, Seminars, 7 November 2000, University of Wisconsin, Madison-WI (2000)
 • 12 Sahin, H.T. New Environmentally Friendly Approaches and Technologies for the Pulp and Paper Industry, Seminars, October 1, 1997, University of Wisconsin, Madison-WI (1997)
 • 13 Sahin, H.T. New Approaches for Utilaztion of Kraft Lignin, Center for Plasma Aided Manufacturing (C-PAM), Seminars, University of Wisconsin, Madison-WI (1997)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Graduate Student Vilas Award, University of Wisconsin, WI, USA (2001)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 American Chemical Society (ACS)
 • 2 American Association of Textile Chemist and Colorist (AATCC)
 • 3 Technical Association of Pulp and Paper Industries (TAPPI)
 • 4 Forest Products Society
 • 5 Society of Wood and Fiber Science (SWFS)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • 4 International Journal of Adaptive and Innovative Systems (IJAIS)
 • 5 International Journal of Adaptive and Innovative Systems (IJAIS)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-7085
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Surface and Coating Technology (SURFCOAT-D-12-00188) (2012)
 • 2 Bioresources (2531-10980-1-RV) (2012)
 • 3 Process Biochemistry (PRBI-D-11-01454 (2012)
 • 4 Journal of Adhesion Science and Technology (JAST-D-11-00058R1)(2012)
 • 5 Journal of Adhesion Science and Technology (JAST-D-10-00034R1)(2012)
 • 6 Materials and Design (JMAD-D-12-00884) (2012)
 • 7 Science and Engineering of Composite Materials (SECM.2012.0008) (2012)
 • 8 Industrial & Engineering Chemistry Research (ie-2012-01118e) (2012)
 • 9 Materials and Design (JMAD-D-12-01604) (2012)
 • 10 Materials and Design (JMAD-D-12-02082) (2012)
 • 11 Bioresources (2012-09-28) (2012)
 • 12 Materials and Design (JMAD-D-12-02618) (2012)
 • 13 Spectrochimica Acta Part A: Molekuler and Biomolekuler Spectroscopy (SAA-D-12-01890) (2012)
 • 14 Turkish Journal of Agriculture and Forestry (TAR-1211-64) (2012)
 • 15 Materials and Design (JMAD-D-11-00346) (2011)
 • 16 Journal of Adhesion Science and Technology (JAST-D-10-00034)(2011)
 • 17 Journal of Adhesion Science and Technology (JAST-D-10-00025R1)(2011)
 • 18 Wood Research (WR-11021)(2011)
 • 19 Materials and Design (JMAD-D-10-002384R1) (2011)
 • 20 Food Chemistry (Foodchem-D-10-01898R1) (2011)
 • 21 Industrial Crops and Products (INDCRO-D-11-00324) (2011)
 • 22 Materials and Design (JMAD-D-11-01827) (2011)
 • 23 Journal of Adhesion Science and Technology (JAST-D-11-00058)(2011)
 • 24 Turkish Journal of Agriculture and Forestry (TAR-1105-44) (2011)
 • 25 Bioresources (2275-9486-2-RV) (2011)
 • 26 Biotechnology Progress (BTPR-11-0352) (2011)
 • 27 Applied Surface Science (APSUSC-D-11-04792) (2011)
 • 28 Materials and Design (JMAD-D-11-03435) (2011)
 • 29 Scientific Research and Essays (SRE-10-168)(2010)
 • 30 Biotechnology Progress (BTPR-10-0079)(2010)
 • 31 Color Research and Applications (COL-10-045) (2010)
 • 32 Scientific Research and Essays (SRE-10-213)(2010)
 • 33 Materials and Design (JMAD-D-10-01459) (2010)
 • 34 Industrial Crops and Products (INDCRO-D-10-00425) (2010)
 • 35 Materials and Design (JMAD-D-10-01549) (2010)
 • 36 Materials and Design (JMAD-D-10-01952) (2010)
 • 37 Food Chemistry (FOODCHEM-D-01898) (2010)
 • 38 Journal of Adhesion Science and Technology (JAST-D-10-0025) (2010)
 • 39 Materials and Design (JMAD-D-10-02384) (2010)
 • 40 Materials and Design (JMAD-D-08-01025(2009)
 • 41 Materials and Design (JMAD-D-08-01025R1) (2009)
 • 42 Industrial Crops and Products (INDCRO-D-09-00061) (2009)
 • 43 Turkish Journal of Agriculture and Forestry (TAR-0902-2631,03,09) (2009)
 • 44 Biotechnology and Bioengineering (09-0438) (2009)
 • 45 Biotechnology Progress (BTPR-09-0263) (2009)
 • 46 Biotechnology Progress (BTPR-09-0263) (2009)
 • 47 Biotechnology Progress (BP080018U) (2008)
 • 48 Industrial Crops and Products (INDCRO-D-08-00109) (2008)
 • 49 Applied Surface Science (APSUSC-D-08-00768) (2008)
 • 50 Industrial Crops and Products (INDCRO-D-08-00129) (2008)
 • 51 Biomacromolecules (bm-2008-00817w) (2008)
 • 52 Biotechnology Progress (BTPR-08-0061) (2008)
 • 53 Industrial Crops and Products (INDCRO-D-08-00296) (2008)
 • 54 Bioresources(412-1388-2-RV) (2008)
 • 55 International Journal of Materials & Products Technology (IJMPTGFTL1) (2007)
 • 56 International Journal of Materials & Products Technology (IJMPTGFTL2) (2007)
 • 57 International Journal of Materials & Products Technology (IJMPTMMK3) (2007)
 • 58 International Journal of Materials & Products Technology (IJMPTMEH3) (2007)
 • 59 International Journal of Materials & Products Technology (IJMPTMMK1) (2007)
 • 60 International Journal of Materials & Products Technology (IJMPTMEH6) (2007)
 • 61 Journal of Applied Polymer Science (APP-2007-02-0452 ve APP-2007-02-0452.R1) (2007)
 • 62 International Journal of Materials & Products Technology (IJMPTMMK6) (2007)
 • 63 Industrial Crops and Products (INDCRO-D-07-00179) (2007)
 • 64 Industrial Crops and Products (INDCRO-D-06-00119R1) (2007)
 • 65 Journal of Applied Polymer Science (APP-2005-09-2091) (2005)
 • 66 Journal of Applied Polymer Science (APP-2005-09-1941), (2005)
 • 67 Journal of Applied Polymer Science (APP-2005-09-2015) (2005)
 • 68 Journal of Applied Polymer Science (APP-2005-09-2091.R1) (2005)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2012-10-18) (2012)
 • 2 Journal of Applied Sciences (26972-JAS-ANSI) (2011)
 • 3 Düzce Orman Fakültesi Dergisi
 • 4 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (1821) (2011)
 • 5 Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi (UTBD-2923) (2011)
 • 6 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2010-01-14) (2010)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (2010-06-08) (2010)
 • 8 Bartın Orman Fakültesi Dergisi (2010-13) (2010)
 • 9 Pakistani Journal of Biological Sciences (IC-21378PJBS-ANSI) (2010)
 • 10 Journal of Applied Sciences (22214-JAS-ANSI) (2010)
 • 11 Pakistani Journal of Biological Sciences (12678-PJBS-ANSI) (2009)
 • 12 Asian Journal of Scientific Research (EC-13860-AJSR-ANSI) (2009)
 • 13 Bartın orman Fakültesi Dergisi (2009-19-01)(2009)
 • 14 Pakistani Journal of Biological Sciences (EC-14167-PJBS-ANSI) (2009)
 • 15 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (374) (2009)
 • 16 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 17 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
 • 3 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2008-2012)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilimdalı Başkanlığı (2006-2012)
 • 2 Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilimdalı Başkanlığı (2003-2005)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Orman Ürünleri, Kağıt ve Mobilya Teknik Komitesi (ORKAMOTEK)YÖK Temsilcisi(Yedek üye)
VERDİĞİ DERSLER
Ahşap Yüzey İşlemleri
Alternatif Selüloz ve Kağıt Üretim Teknolojileri
Biyokütleden Enerji Üretim Teknolojileri
Selüloz ve Türevleri Endüstrisi
Ağaç Malzeme Tutkalları
Ahşap Yüzey İşlemleri
Alternatif Selüloz ve Kağıt Üretim Teknolojileri
Biokutleden Enerji Üretim Teknolojileri
Biyokütleden Enerji Üretim Teknolojileri
Endüstriyel Malzemeler
Genel Kimya
Geri Dönüşüm
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
Kağıt Geri Dönüşüm
Lif Teknolojisi
Lif ve Kağıt Teknolojisinde Özel Konular
Lignoselülozik Kompozitler
Malzeme Bilgisi
Mesleki Yabancı Dil II
Odun Fiziği
Orman Endüstri Mühendisliğine Giriş
Orman Endüstrisinde Biyoteknoloji Uygulamaları
Selüloz ve Türevleri Endüstrisi
Selülozik Malzemelerin Yüzey Kimyasi ve Analiz Teknikleri
Seminer
Tutkallar ve Yapıştırma Tekniği
Yüzey İşlemleri
Yukarı çık