Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ahmet KABUL
Adı Soyadı Prof. Dr. Ahmet KABUL
Birimi Teknoloji Fakültesi
Bölüm Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Enerji Yönetimi Ve Verimliliği Anabilim Dalı
Telefon 2462111570
E-Posta ahmetkabul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 29.6.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE EĞİTİMİ (YL) 11.8.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR) 21.2.2008
İLGİ ALANLARI
Sonlu Elemanlar Metodu Isı Transferi Termodinamik
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yakut, A.K., Dikmen, E., Kabul, A., Şencan, A., Kızılkan, Ö., 2006. Konutlarda Optimum İzalasyon Malzemesi ve Kalınlığının Belirlenmesi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, Ağustos 2006, Sayı: 128, ISSN 1305-2063, 158-162.
 • 2 Usal, M.R., Usal, M., Kabul A. 2005. Fiber Takviyeli Hiperelastik Malzemeler İçin Sonlu Elemanlar Modeli Çözümleri, Afyon Kocatepe Ünv, Teknolojik Araştırmalar Elektronik Dergileri, Makine Teknolojileri Dergisi, Cilt 2, Sayı: 4, Afyon.
 • 3 Usal, M., Usal, M.R., Kabul A., Korkmaz, E., 2004. Fiziksel Etkileşimler ve Fenomenolojik Bir Model, S. D. U. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3), 23-33, Isparta.
 • 4 Usal, M., Usal, M.R., Kabul A., 2004. Fiber Takviyeli Hiperelastik Malzemeler İçin Matematiksel Bir Model, S. D. U. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3), 34-40, Isparta.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Yakut, A.K., Kaan, Ö., Şencan, A., Dikmen, E., Kabul, A., Kızılkan, Ö., Dostuçok, İ., 2007. Sicak Su Eldesi İçin Hareketli Düzlemsel Güneş Kolektörlü Sistemin Performansinin Teorik Ve Deneysel İncelenmesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası VIII.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, İzmir, 1003-1010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Comparison of Efficiency Flat Plate Collectors and Parabolic Solar Collectors of Solar Energy Heating System Using Sodium Acetate Trihydrate Phase Change Material
 • 2 M.Z. YAKUT., A. KARABUĞA., A. KABUL., R. SELBAS.,"Design and Performance Analysis of Linear Fresnel Reflector",8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 3 M. ALPTEKİN., O. KIZILKAN., A. KABUL., R. SELBAS., "Performance Investigation of a Geothermal Powered Organic Rankine Cycle for Natural Working Fluids", 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 4 F. YIGIT., A. KABUL., O. KIZILKAN., "Thermodynamic Analysis of The Parabolic Solar Collector Driven Double-Effect Absorption Cooling System", 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 5 S. YILDIRIM., O. KIZILKAN., A. KABUL., G. YILDIRIM., "Experimental Analysis of Latent Thermal Energy Storage for Solar Heating Applications", 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 6 A. KARABUĞA., R. SELBAS., A. KABUL., "Exergy Analysis of Nitrogen Liquefaction Process", 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 7 A. KABUL., O. KIZILKAN., "Exergetic Assessment of PTSC Integrated Combined System Working with CO2", 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 8 Mehmet Ali ÖZÇELİK, İsmail KARALI ve Ahmet KABUL, 2016 The Comparison of Smart-Led Illumination System and Fluorescent Illumination System in Classroom Envıronment. International Energy & Engineering Conference, 13/14 October 2016, Gaziantep, TURKEY
 • 9 İsmail KARALI, Ahmet KABUL ve Mehmet Ali ÖZÇELİK, 2016. A Comparison of Different Fuels for the Generation of Electricity for a Residence With Waste Energy Recovery Generator. International Energy & Engineering Conference, 13/14 October 2016, Gaziantep, TURKEY
 • 10 Ahmed Emad, Ahmet KABUL, Önder KIZILKAN, “A Review of Solar Energy Status In Iraq and Current Situation”,8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 11 b) H. Cenk BAYRAKÇI, Önder KIZILKAN, Ahmet KABUL, Selin ÇEKİN, “Thermodynamic Assessment of Ozone Friendly Cascade Refrigeration System Using Natural Refrigerants.” 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 12 Önder Kızılkan, Ahmet Kabul, 2015. Design and Energy Modelling of a Solar Driven Combined Power-Refrigeration System with Super-Trans-Sub Critical Cycles using CO2. The 2015 World Congress on Advances in Aeronautics, Nano, Bio, Robotics, and Energy (ANBRE15), 25-28 August 2015, Incheon, Korea
 • 13 Yakut, A., K., Dikmen, E., Selbaş, R., Şencan, A., Kızılkan, Ö., Kabul, A., Güler, K., 2006. Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sisteminin Isparta İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması. 7. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği. 8-10 Mayıs 2006, İstanbul.
 • 14 Usal, M., Usal, M.R., Albayrak, M., Kabul, A., 2004. Teknik eğitim ve mühendislik eğitiminde matematiksel modellemenin rolü ve Matlab uygulamaları, IV. International Educational Technology Symposium, 24 - 26 November 2004, Sakarya, Turkey.
 • 15 Usal, M.R., Usal, M., Kabul, A., Korkmaz, E., 2002. Eğitimde Paket program Kullanmanın Faydaları, II. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 16-18 Ekim 2002, Sakarya üniversitesi, Sakarya
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fiber Takviyeli Hiperelastik Malzemeler için Matematiksel Bir Model
 • Doktora Tezi
 • 1 Alternatif Soğutucu Akışkan Kullanılan Bir Soğutma Sisteminde Termodinamik ve Isı Transferinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fatih YİĞİT, 2017.Ev Tipi Uygulamalarda Kullanılabilecek Birleşik Güç, Soğutma ve Isıtma Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması ve Termodinamik Analizi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 2 Ersin YAŞAR, 2017. Fotovoltaik/Termal (PV/T) Hibrit Sistemlerin Soğutma Tekniklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 3 Sercan Gülce GÜNGÖR, 2017. Faz Değiştiren Madde Kullanılan Güneş Enerjili Isıtma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi. SDÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta
 • 4 İsmail KARALİ, 2016. Doğalgaz Jeneratörü ile Kullanım Yerinde Elektrik Üretimi ve Atık Isısından Bir Evin Isıtılmasının ve Soğutulmasının Araştırılması, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 5 Recai ALKAN, 2014. Farklı Soğutucu Akışkanlar İçin Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Termoekonomik Analizi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 6 Fatih DURAN, 2014. PV/T Hibrit Sistemlerin Termodinamik ve Performans Analizi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • 7 Mehmet ALTINKAYNAK, 2012. Çimento Fabrikalarında Kullanılan Döner Fırının Termodinamik Analizi. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çevre Dostu CO2 Soğutucu Akışkanlı, İki Kademeli Sıcak Su Isı Pompalarının Optimum Çalışma Şartlarının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen SDU BAP 2599-M-10 No'lu Münferit Proje.
 • 2 CO2 Soğutucu Akışkanlı Bir Soğutma Sistemi İçin Optimum Çalışma Koşullarının Deneysel Olarak Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen SDU BAP 2598-M-10 No'lu Münferit Proje.
 • 3 SDÜ Proje No: 1265-D-06. Alternatif Soğutucu Akışkan Kullanılan Soğutma Sistemlerinde Isı Transferinin Teorik ve Deneysel olarak İncelenmesi, Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2006.
 • 4 TÜBİTAK Proje No: 106M522. Tübitak Hızlı Destek Programı - 1002. Alternatif Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sisteminin Kompresör Hızının Değiştirilmesiyle, Isı Transferi Analizi ve Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2006.
 • 5 SDÜ Proje No: 1407-M-06. Yeni Nesil Soğutucu Akışkanların Kullanıldığı Bir Soğutma Sistemi tasarımı, Analizi, Enerji Ekonomisi Açısından İncelenmesi. Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2006.
 • 6 SDÜ Proje No: 1073-M-05. Güneş Enerjili Yarış Otomobili Tasarımı (Tübitak tarafından düzenlenen üniversiteler arası güneş enerjili otomobil yarışına katılmak amacıyla). Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2005.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, May 1-4, 2016, Antalya, TURKEY
 • 2 Uluslararası Katılımlı İleri Hidrojen Enerjisi Semineri, 23-25 Haziran 2011,Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 3 Uluslararası Katılımlı Enerji Teknolojileri ve Hidrojen Çalıştayı, 24 Haziran 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu, 28-30 Haziran 2009, SDÜ Mavi Göl uygulama Oteli, Eğirdir/Isparta. Organizasyon Komitesi Üyeliği.
 • 2 II. Ulusal İklimlendirme Kongresi (İklim2007), 15-18 Kasım 2007, Antalya, Danışmanlar Kurulu Üyesi.
 • 3 UOS 2006, VI. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 30 Mayıs 2006, Isparta
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2011-403, Başvuru No: 253701.
 • 2 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2010-255, Başvuru No: 224736.
 • 3 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2010-867, Başvuru No: 240031.
 • 4 TUBİTAK-UBYT (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı), 2008-521, Başvuru No: 180898.
 • 5 TÜBİTAK "Tasarım Destek Ödülü", Bilim ve Teknik Dergisi'nin düzenlediği Formula G - Güneş Arabaları Yarışı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2015
 • 2 International Journal of Global Warming (IJGW). 2014.
 • 3 International Journal of Exergy (IJEX). 2014.
 • 4 International Journal of Exergy (IJEX). 2014.
 • 5 International Journal of Exergy (IJEX). 2014.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014.
 • 2 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2014.
 • 3 SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi. 2014.
 • 4 Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 2014.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 2 S.D.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı
 • 3 S.D.Ü. Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknoloji Fakültesi Senato Temsilcisi.
VERDİĞİ DERSLER
Alternatif Isıtma ve Soğutma Sistemleri
Ekserji Analizi ve Uygulamaları
Isı Transferi
Mühendislik Matematiği
Mühendislikte Sayısal Metotlar
Termodinamik
Yukarı çık