Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hüseyin TUNÇMEN
Adı Soyadı Dr. Hüseyin TUNÇMEN
Birimi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Bölüm
Ana Bilim Dalı
Telefon 2462111752
E-Posta huseyintuncmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/huseyintuncmen
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 18.7.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 11.8.2005
Doktora
İLGİ ALANLARI
AAS ICP-OES Analitik Kimya Sıvı kromatografi , eser element analizi, Analitik kimya, HPLC, AAS, ICP-OES
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karahan, A. G., Gürbüz, F., Tunçmen, H. 2001. Mikroalglerin Cu ve Cd sorpsiyon ve desorpsiyonu. Su Ürünleri Dergisi Özel Sayı, 18(1): 173-182
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cavas L., Tuzmen N., Tuncmen H., (2009). Heavy metal contents in Caulerpa racemosa var.cylindracea from Turkish coastline. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 37 (1) 47-53
 • 2 Tunçmen, H., Tüzmen, N.,"Biochemical Effects of Pesticide Contaminated Drinking Water on Lipid Peroxidation and Free-Radical Scavenger" Hacettepe J. Biol. and Chem., 2007, 35(2), 111-116.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Hüseyin Tunçmen, Sertaç Budak, Nevzat Çınar, Cansel Çakır, Nurdan Imızoğlu, "Pipemidik asit, Marbofloksasin, Enoksasin ve Siprofloksasinin İyonlaşma/protonasyon Sabitlerinin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Tayini", 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül 2014, Kahramanmaraş
 • 2 Hüseyin Tunçmen, Sertaç Budak, Elif Sekmen,Cansel Çakır, Ebru Çubuk Demiralay," Moksifloksasinin Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Tablet Dozaj Formda Tayini",7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 1-5 Eylül 2014, Kahramanmaraş
 • 3 Burak Keles, Tülden Kalburcu, Hüseyin Tunçmen, Nalan Tüzmen, Sinan Akgöl,Adil Denizli, NANO-POLİ(HEMA-MAGA) NANOYAPILAR İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Al3+ İYONUNUN UZAKLASTIRILMASI, V.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Balıkesir
 • 4 Tülden KALBURCU, Nevra ÖZTÜRK, Hüseyin TUNÇMEN, Nalan TÜZMEN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ SULU ÇÖZELTİLERDEN Pb2+ İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMASINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN NANOYAPILARIN KULLANIMI,VIII. Kromatografi Kongresi, Isparta, 9-11 Haziran 2008
 • 5 Seyhan ULUSOY, Hale SEÇİLMİŞ, Erhan ASLAN, Mustafa YILMAZER, Sibel YÜNLÜ, Hüseyin TUNÇMEN, Ayşegül ÖZAYDIN EV YAPIMI PEKMEZLERDE FENOLİK MADDE, MİNERAL MADDE ve AROMA BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ, VIII. Kromatografi Kongresi, Isparta, 9-11 Haziran 2008
 • 6 Tülden KALBURCU, Hüseyin TUNÇMEN, Nevra ÖZTÜRK, Nalan TÜZMEN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ NANO-POLİ(HEMA-MAGA) NANOYAPILAR İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cu2+ İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMAS, VIII. Kromatografi Kongresi, Isparta, 9-11 Haziran 2008
 • 7 Tunçmen, H., Tüzmen M.N., Pestisid Kontaminasyonunun Oksidan/Antioksidan Sisteme Etkisi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
 • 8 Tunçmen, H., Tüzmen M.N., Pestisid Kontaminasyonunun Doku Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkisi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
 • 9 Tüzmen, N., Tunçmen, H., "İnsan Sağlığı Açısından Son Derece Toksik olan Pestisitlerin Tayininde Kullanılan Kromatografik Yöntemler", IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, 98-99, Ankara, 2003.
 • 10 Çomak, E., Tunçmen, H.,Yönden, Z., Öktem, F., İlhan, İ.E.,"Isparta Bölgesinde Anne ve Kord Kanı Eser Element Düzeyleri"., 47.Pediatri Kongresi,İstanbul, 2003
 • 11 Karahan, A. G., Gürbüz, F., Tunçmen, H. 2001. Mikroalglerin Cu ve Cd sorpsiyon ve dersorpsiyonu. 1. Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2001, İzmir.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 PESTİSİD KALINTISI BULUNAN İÇME SULARIYLA BESLENEN HAYVANLARDA KAN LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN ENZİM DÜZEYLERİ Danışman: Yard. Doç.Dr. M.Nalan TÜZMEN
 • Doktora Tezi
 • 1 BAZI KİNOLONLARIN LC İLE AYRILMA VE TAYİNLERİNİN DENEYSEL TASARIM TEKNİĞİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 BAZI KİNOLONLARIN LC İLE AYRILMA VE TAYİNLERİNİN DENEYSEL TASARIM TEKNİĞİ KULLANILARAK OPTİMİZASYONU SDÜ BAP 1556-D-07
 • 2 PESTİSİD KALINTISI BULUNAN İÇME SULARIYLA BESLENEN HAYVANLARDA KAN LİPİD PEROKSİDASYONU VE ANTİOKSİDAN ENZİM DÜZEYLERİ SDÜ BAP: 03-YL-2003
 • 3 Methidation ve parathionun kan ve beyin lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzm aktivitelerine etkisi, SDÜ-BAP Proje No: 0772-M-03
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi , Süleyman Demirel Üniversitesi, 2016
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/huseyintuncmen
VERDİĞİ DERSLER
Klinik Biyokimya -I
Klinik Biyokimya -II
Temel Kimya
Temel Laboratuar Bilgisi
Yukarı çık