Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Seval BAHADIR KOCA
Adı Soyadı Doç. Dr. Seval BAHADIR KOCA
Birimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462118647
E-Posta sevalkoca@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 23.6.1995
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 11.9.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 18.1.2007
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 3.BAHADIR KOCA S. , TERZİOĞLU S., DİDİNEN B.I., Nalan Ö. YİĞİT. Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2011, 107-113
 • 2 2. BAHADIR KOCA, S., ERDEM, M., KOCA, H.U., 2006. Karadeniz'de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinde Kullanılan Pelet ve Ekstrüde Yemlerin Gelişmeye Etkisine İlişkin Bir Araştırma, S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 173-179 Isparta.
 • 3 1. KOCA, H.U., KOCA, S.B., 2002. Sinop Yöresindeki İskorpit (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) Balığının Ölüm Oranı Parametrelerinin Tahmini, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, 151-158, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 4. Kozak P., Antonin K., Bahadır Koca S., Jiri S.,Balcarova Kozubikova E., Adam P.2015. Crayfish plague in the lake Egirdir. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu.
 • 2 3.Seval Bahadır KOCA, Nalan Özgür YİGİT, Behire Işıl DİDİNEN, Seçil METİN, Halit BAYRAK, Ertan Emek ONUK, İlter İLHAN, Hasan ERALP, İbrahim DİLER.Alabalıkların Sindirim Sisteminden İzole Edilen Enzim Üreten Probiyotik Bakterilerin Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Sindirim Enzim Aktiviteleri, Yaşama ve Büyüme Performasına Etkileri.III. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı.4-5 Eylül 2014. İzmir.
 • 3 1.DİDİNEN, B., BAHADIR KOCA, S.,EKİCİ, S., DULLUÇ, A., KOCA, H.U.,GÜLLE, İ.,Diler,Ö.,EROL, G.,ÖZKÖK; R.,KÜÇÜKKARA,R. 2009. Probiyotik Uygulamalarının Kerevit (Actacus leptodactylus) Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi. Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi. Çalıştayı. 25-26 Haziran 2009. Eğirdir/Isparta
 • 4 2.BOLAT, Y.GÜNLÜ,A.,BİLGİN,Ş.,İZCİ,L.,BAHADIR KOCA, S.,ÇETİNKAYA,S.2009. Mavi Yengeç (Callinectes sapidus Rathbun, 1896), Tatlısu Yengeci (Potamon Potamios Olivier 1804) ve Kerevit (Astacus leptodactylus Esch. 1823) Kabuklarının Kitin- Kitosan İçeriklerinin Karşılaştırılması. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Nalan Özgür YİĞİT, Mehmet ARAFATOĞLU, Seval BAHADIR KOCA. 2016. Sazan (Cyprinus carpio) Yavrularında Balık unu Yerine Fermente Soya küspesi Kullanımının Büyüme ve Yem Değerlendirme Üzerine Etkisi.IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı. 1-2 Eylül 2016. ADANA
 • 2 Esra ACAR KURT, Seval BAHADIR KOCA, Mehmet NAZ, Nalan Özgür YİĞİT. 2016. Astacus leptodactylus(ESCH,1823) türünde sindirim enzim aktiviteleri üzerine mevsim ve cinsiyetin etkisi. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı. 1-2 Eylül 2016. ADANA
 • 3 13.Erol, K.G.,Özkök R.,Çınar Ş,Ceylan M.,Bahadır Koca S., Didinen B.I.2014. Tatlısu kereviti Astacus leptodactylus'un kontrollü şartlar altında embryonik ve post-embryonik gelişiminin incelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ
 • 4 14.Seval BAHADIR KOCA, Nalan Özgür YİGİT, Esra UZUNMEHMETOGLU, Zekiye GUCLU, Gürkan DİKEN, Hasan ERALP.Hamsi Yağı ile Zenginleştirilmiş Daphnia magna ile Beslenen Dar Kelepetli Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’in Büyüme, Yaşama ve Yağ Asidi Kompozisyonu.III. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı.4-5 Eylül 2014. İzmir.
 • 5 11.YİĞİT N.,KARAYİĞİT S.,GÜNEŞ İ.,KARA S.,PARÇACI M.,BAHADIR KOCA S.2014. Sarı Prenses( Labidochromis caeruleus)yavrularında kanola küspesine dayalı yemlere fitaz ve selülaz enzim ilavesinin büyüme ve yem değerlendirme üzerine etkileri. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı. 30-31 Ekim 2014. ANTALYA.
 • 6 12. BAHADIR KOCA S.,KAYHAN M.H.,ERALP H.,YİĞİT N.Ö., DİDİNEN Y., METİN S.,KURT E.2014.Akvaryum Sektöründe Kabuklular. I.Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı. 30-31 Ekim 2014. ANTALYA.
 • 7 10.Öznur DİLER, Öznur GÖRMEZ, Seval BAHADIR KOCA, Seçil METİN,Behire Işıl DİDİNEN, Nalan Özgür YİĞİT, Ayşegül KUBİLAY.2013. Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) 'n da Görülen Saprolegniasis' in Yedavisinde Alternatif Olarak Origanum onites'in Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Çalışma. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 24-26 Mayıs 2013. Kastamonu
 • 8 3.DİLER Ö., GÖRMEZ Ö.,METİN S.,BAHADIR KOCA S.,DİDİNEN B.I., YİĞİT Ö.,KUBİLAY A.2012. Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorhyncus mykiss) Yumurta İnkübasyonunda Origanum onites' in invivo Antifungal Aktivitesi Üzerinde Bir Araştırma.Fisheries and Aquatic Sciences. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler.FABA 21-24 Kasım 2012.ESKİŞEHİR
 • 9 9.Nalan Özgür YİĞİT,Seval BAHADIR KOCA,Esra CİHANGİR, Selin METİN. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerine Enzim İlavesinin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı. 30 Haziran-1 Temmuz 2011
 • 10 5.BAHADIR KOCA,S.,KOCA, H.U., YAZICIOĞLU, B. Sürdürülebilir Yetiştiricilik için Çevre Dostu Üretim. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize
 • 11 6.YİĞİT N.Ö.,BAHADIR KOCA, S., DULLUÇ, A.,DİLER, İ.2009. Probiyotik olarak Bactocell Kullanımının Melek balıklarında (Pterophyllum scalare Lictenstein, 1823) Büyüme performansı ve Yaşama oranları üzerine etkileri.15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize
 • 12 7.DİDİNEN, B.I., EKİCİ,S.,DİLER, Ö., BAHADIR KOCA, S., DULLUÇ, A. 2009. Astacidae Familyası Tatlı Su İstakozlarının Yetiştiriciliğinde Yavrularda Gelişim ve Yaşama Oranlarını Etkileyen Faktörler. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize
 • 13 8.BAHADIR KOCA, S.,DİLER, Ö., DİDİNEN, B.I., EKİCİ, S., DULLUÇ, A. 2009. Akuakültürde Probiyotiklerin Rolü. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 1-4 Temmuz 2009. Rize
 • 14 3.YİĞİT NÖ., BAHADIR KOCA S., BAYRAK H., ÖLMEZ M., DİLER İ.2008. Alabalık Yemlerinde Protein Kaynağı Olarak Kanola Küspesi KullanımıI. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • 15 4.BAHADIR KOCA S., EKİCİ S., DİDİNEN B.I., DİLER Ö. 2008. Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Sindirim Sisteminden İzole Edilmiş Enzim Üreten Bakteriyal Flora I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • 16 1.KOCA, S.B., KOCA, H.U., DİDİNEN, B.I.,2007. Discus Balıklarının Üretim Tekniği. 14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007 Muğla.
 • 17 2.KOCA, H.U., BOLAT, Y., BAHADIR KOCA, S., 2007. Eğirdir Gölü'n de Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Balıkçı Tekneleri ve Av Araçlarının Teknik Özellikleri.14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-7 Eylül 2007, Muğla.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 5.YİĞİT N., BAHADIR KOCA S., DİDİNEN B, DİLER İ., DİLER Ö. Effects on growth, nutrient digestibility and body composition of addition protease and phytase individually or in combination, to soybean meal in rainbow trout.Animal Nutrition and Environment, ANINUE 2012.
 • 2 4.GÜNLÜ A., BİLGİN Ş., BOLAT Y., İZCİ L., KOCA SB., ÇETİNKAYA S. 2011. Determination of quality and shelf life of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) coated with crab (Potamon potamios, Olivier 1804) chitosan during storage. 41st WEFTA MEETİNG, 27-30 SEPTEMBER 2011,GOTHHENBURG,SWEDEN.
 • 3 2.BOLAT, Y., BİLGİN, Ş., GÜNLÜ, A., İZCİ, L., KOCA., S.B., ÇETİNKAYA, S., KOCA. H.U., 2009. Chitin-chitosan yield of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) shell. Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24 2009
 • 4 3.DİLER,Ö.,DİDİNEN, B.,I.,BAHADIR KOCA, S.,EKİCİ,S.,EROL,G.,DULLUÇ,A.,KOCA,H.2009. The Effects of Using a Commercial Probiotic on The Survival and Growth of Freshwater Crayfish, Astacus Leptodactylus Juveniles. 14th EAFP, International Conference,Prague, September 14-19, 2009. Diseases of Fish and Shellfish.
 • 5 1.Bolat, Y., Bilgin, Ş., İzci, L., Günlü, A., Koca, S.B., Çetinkaya, S., 2008. Estimating of Population size of freshwater crab (Potamon potamios, Olivier 1804) in Eğirdir Lake-Turkey.Middle East and North Africa Conference For Animal Wealth. Book of Abstracts. Cairo ınternational Convention Center (C.I.C.C.) EGYPT, 16-18-October 2008.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 6.Yazicioglu B, Diler I., Bahadır Koca S.,2013. EFFECTS OF DIFFERENT DIETARY ASTAXANTHIN LEVEL ON PIGMENTATION,GROWTH, SURVIVAL RATE OF THE FRESHWATER CRAYFISH (Astacus leptodactylus, Esch, 1823)Diversification in Inland Finfish, Aquaculture II (DIFA II).2013
 • 2 5.BAHADIR KOCA S., YIGIT N. O., DILER I., UZUNMEHMETOGLU O., YAZICIOGLU B.2011. Growth and survival of juvenile freshwater crayfish (Astacus leptodactylus esch. 1823) fed artemia enriched with commercial emulsions. 41st WEFTA MEETİNG, 27-30 SEPTEMBER 2011,GOTHHENBURG,SWEDEN.
 • 3 4.Svoboda J., Kozubikova E., Kozak P., Kouba A., Bahadir KocaS., Diler Ö., Diler I., Policar T. and Petrusek A. Molecular detection of the crayfish plague pathogen (Aphanomyces astaci) in Lake Eğirdir (Turkey)European Crayfish - 26-29 october 2010 - France
 • 4 3.BAHADIR KOCA, S., YİGİT, N.Ö., YAZICIOGLU, B., DULLUC,A. 2009. Effects of different chitosan levels on growth and survival of juvenile crayfish (Astacus leptodactylus Esch.)Conservation and Management of Balkan Freshwater Fishes. COMBAFF I. Conference, Abstract Book, May, 20-24 2009
 • 5 2.Didinen, B. I., Bahadır KOCA, S., Diler, Ö., Koca, H. U., Dulluç, A., Ekici, S., Gülle, İ., Özkök, R., 2008. Effect of Dietary Supplementation Commerical Probiotic (Protexin) on Growth and Survival of Narrow-Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) EUROPEAN INLAND FISHERIES ADVISORY COMMISSION (EIFAC), The Symposium on Interactions Between Social Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture.
 • 6 1.YILDIRIM, M. Z., KEBAPÇI, Ü.,BAHADIR KOCA, S., CEYLAN, S., 2007. Biodiversity Loss in the Lakes Region of Turkey, with Special Emphasis on the Malacofauna. World Congress of Malacology, Antwerp, Belgium, 15-20 July 2007.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Pelet ve Ekstürüder Yemin Gökkuşağı Alabalığının Büyümesine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Doktora Tezi
 • 1 Batı Anadolu Rissoacea (Gastropoda, Prosobranchia) Faunasının Belirlenmesi.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 2.Suni İnkübasyonda Antifungal Bitkisel Ürün Kullanımının Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’ Yumurtalarının Açılımına ve II.Dönem Yavrularının Yaşama Oranlarına Etkileri
 • 2 1.Bazı zenginleştirici ürünlerin Artemia sp.’nin besinsel içeriğine ve yağ asidi kompozisyonu üzerine etkileri.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 4. Tatlısu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscoltz, 1823)’nun Sindirim Enzim Aktivitelerinin Mevsimsel Değişimi.BAP 4189-YL1-14
 • 2 5. Eğirdir Gölü’ndeki Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Esch, 1823)’nun Bazı Besin Bileşenlerinin Boy Ve Cinsiyete Bağlı Olarak Mevsimsel Değişimi.BAP 4190-YL1-14
 • 3 3.Gökkuşaği Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss ) Sindirim Sisteminden izole Edilen Probiotik Bakterilerin, Yavrularda Büyüme Performansi, Yem Değerlendirme ve Yaşama Oranlarına Etkileri.BAP 2622-M-10
 • 4 2.Suni İnkübasyonda Antifungal Bitkisel Ürün Kullanımının Tatlısu İstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’ Yumurtalarının Açılımına ve II.Dönem Yavrularının Yaşama Oranlarına Etkileri.BAP 2825-YL-11
 • 5 1.Bazı zenginleştirici ürünlerin Artemia sp.’nin besinsel içeriğine ve yağ asidi kompozisyonu üzerine etkileri.BAP 2230-YL-10
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 6.Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) kanola küspesinin kullanım oranının belirlenmesi ve kanola küspesinin besin değerinin iyileştirilmesinde enzim kullanımı. (S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi) SDÜBAP, Proje No: 2625-M–10. Başlangıç ve Bitiş Tarihi 11.02.2011-11.02.2014
 • 2 5.Gökkuşağı alabalığı anaç ve yumurtalarında enfeksiyona neden olan Sapprolegnia spp. karşı bazı doğal bitkisel ürünlerin antifungal etkileri TAGEM-10 /AR-GE/21
 • 3 3.Ekonomik Olarak Değerlendirilmeyen Tatlısu Yengeci Kabuklarından Kitin-Kitosan Eldesi ve Kitosanın Su Ürünlerinin Muhafazasında Kullanımı TÜBİTAK Proje no:107O511
 • 4 4.Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss ) yemlerine bazı enzim ilavelerinin büyüme, yem değerlendirme, besin sindirilebilirliği ve çevre kirliliği üzerine etkilerinin araştırılması. TUBİTAK, 110 O 414
 • 5 1.Probiyotik Uygulamalarının Astacus leptodactylus Yavrularının Büyüme ve Yaşama Oranı Üzerine Etkisi . TÜBİTAK Proje no. 1060353 2006
 • 6 2.Kültür Ortamında Yetiştirilen Kerevit Yavrularının Yaşama Oranlarının Arttırılması. Proje N0: TAGEM/ HAYSÜD / 2006 / 09 / 03 / 02 Projenin İlgili Olduğu AP: Su ürünleri ıslah ve yetiştiriciliği. Proje Yürütücüsü Kuruluş: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3.Balık Besleme ve Yem Yeknolojisi Çalıştayı.30 Haziran-01 temmuz 2011. Eğirdir/ISPARTA
 • 2 2.Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi. Çalıştayı. 25-26 Haziran 2009. Eğirdir/Isparta
 • 3 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu 14-16 Ekim 2008
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agreement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-south Bohemia(çek Cumhuriyeti), 2010, Founded by EU Comm
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Türkiye'de Alabalık Sektörünün Üretim, İşleme, Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu 14-16 Ekim 2008
 • 2 Doğal Kaynaklarda Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi . 25-26 Haziran 2009
 • 3 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi I. Ulusal Alabalık Sempozyumu Özel Sayısı Ekim 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 GRASAS Y ACEITES
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ
 • 2 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Su Enstütisi Komisyon Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Fakülte Yönetim Kurulu
VERDİĞİ DERSLER
Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği
Alternatif tür yetiştiriciliği
İç su balıkları
Kabuklu ve eklem bacaklılar yetiştiriciliği
Kabuklularda Larva Yetiştiriciliği
Kafes Balıkçılığı
Kafeslerde Balık Yetiştiriciliği
Plankton ve canlı yem üretimi
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Yönetimi
Yemlerde Biyokimyasal Analiz Teknikleri
Yetiştiricilik ve Çevre
Yukarı çık