Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Kamil EKİNCİ
Adı Soyadı Prof. Dr. Kamil EKİNCİ
Birimi Ziraat Fakültesi
Bölüm Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı
Telefon 2118615
E-Posta kamilekinci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALARI 14.6.1991
Yüksek Lisans THE OHIO STATE UNIVERSITY - 19.2.1997
Doktora THE OHIO STATE UNIVERSITY - 1.1.2001
İLGİ ALANLARI
Kompost yapım tekniği, Kompost sistemleri dizaynı, Biyogaz sistemleri, Biyokütle enerjisi teknik, çevresel ve ekonomik analizleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Başçetinçelik, A., Öztürk, H.H., Karaca, C., Kaçıra, M., Ekinci, K., Baban, A., Kaya, D., Barnes, I., Komiotti, N., Nieminen, M., 2005. Türkiyede tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi- Eğitim Notları. Explitation of Agricultural Residues in Turkey, LİFE03 TCY/TR/000061.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Üçgül,İ., Koyun,T., Ekinci,K., Akbolat,D., Savran,E., 2006.Organik Tarımda Yenilenebilir Enerji Kullanımının Rolü ve Önemi. Organik Tarım Sektörü (sektörel stratejiler ve uygulamalar), Ed. İ.Hakkı Eraslan, Ferhan Şelli. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) s.867-883, yayınları yayın no: 2006/1, Üsküdar-İstanbul.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Atay, O. A., Ekinci, K., Umucu, Y. 2016. Yağ Gülü Damıtma Atıkları, Kızılçam Kabuğu ve Linyit Kömür Tozundan Elde Edilen Peletlerin Baca Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 13(02), 1-9.
 • 2 Onursal E., OECHSNER, H., Ekinci, K. 2011. Biogas Production Potential of Rose Oil Processing Wastes and Quail Manure in Turkiye: Assessment by Hohenheim Batch Test.Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2011,7(4), 393-398.
 • 3 Yaldız, O., Kaya, D., Saraç, H.İ., Ekinci, K., Koçar, G., Küçükkara, B. 2010. The production of Biogas from Agricultural and Animal Wastes and its Utilization in the Integrated Energy Sysytem (Biogas). Journal of Agricultural Machinery Science, 6(1), 55-62.
 • 4 Bacak, S., R., Külcü, K., Ekinci, 2009. Türkiye ve AB Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Politikaları ve Hedefler. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2009, 5(1),9-14
 • 5 Kaya, D. Yaldız, O. Saraç H.İ., Ekinci, E., Koçar, G., Tırıs, M., Şengül, R.B., Saraç, M., Ayang, E. 2009. Bitkisel Ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi Ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (Biyogaz) projesi, Mühendis ve Makine Dergisine, 50(593),2-14.
 • 6 Kaya, D., Yaldiz, O., Kocar, G., Sarac, H.I., Ekinci, K., Akgun, F., Tiris, M. TUBITAK Pilot Biyogaz enerji santrali proses tekniği, Atık Teknolojileri Dergisi, Sayı 4. Sayfa: 42-46 (2009).
 • 7 Akbolat,D., Ekinci,K., Uysal,S., Onursal,E., 2007. Elma BahçelerindeYabancı ot Kontrolünde Yaygın Olarak Kullanılan Toprak İşleme Aletlerinin Yabancı ot Gelişimi ve Topraktan CO2 Çıkışı Üzerine Etkisi. Tarım Makineleri Bilimi Dergisi 2007 sayı 1 cilt 2 (87-96).
 • 8 Yıldız, Y., A.K.G. Gürdil, K. Ekinci, D. Akbolat, 2006. Çukurova Koşullarında Pedli Evaporatif Serinletme Sisteminin İki Farklı Hava Hızında Bazı Performans Özellikleri.Ç. Ü. Z. F. Dergisi, 21 (1): 65-72, Adana.
 • 9 Akbolat,D.,Alğın,B.,Ekinci,K.,Yılmaz,Ş.,2006. Isparta İlindeki Elma Bahçelerinde Mekanik Yabancı Ot Savaş Yönteminin Kullanılma Durumunun Belirlenmesi. SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Cilt 10 (1),33-39.
 • 10 Ekinci, K.Onursal E., Keener, H.M. 2005. Materyal Kinetik Parametrelerin Kompostlaştırma İşleminin Performansı, Hava Gereksinimi ve Enerji Tüketimine Etkisi. Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi. 2005
 • 11 Ekinci, K., H.M. Keener, D. Akbolat ve E. Onursal, "Kompostlaştırma İşleminde Periyodik Karıştırmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. I- Deneysel Sonuçlar," Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2005 1 (3), 197-204.
 • 12 Ekinci, K., H.M. Keener, D. Akbolat ve E. Onursal. 2004. Kompostlaştırma İşleminde Periyodik Karıştırmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. II. Model Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Simülasyonlar. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2005 1 (3), 205-212).
 • 13 Akbolat, D., K., Ekinci, S. C., Çetin ve A., Coşkan,”Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Toprakta Organik Maddenin Ayrışmasına Etkisi,” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3): 152-160 (2004).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaaslan, S., Uysal, O., Uysal, F. O., Ekinci, K., & Kumbul, B. S. (2016). Mathematical Modelling of Drying of Chlorella sp., Neochloris conjuncta and Botryococcus braunii at Different Drying Conditions. European Journal of Sustainable Development, 5(4), 421-430.
 • 2 Uysal Ö and Ekinci K. 2016. The Effects of Nitrogen Deficiency on The Production of Polyhydroxybutyrate (Phb) Using Spirulina Platensis. Lucrari Ştiintifice – vol. 59(1)/2016, seria Agronomie. 11-14.
 • 3 Uysal Ö, Uysal F.Ö. and Ekinci K. 2016. Determination of Fertilizing Characteristics of Three Different Microalgae Cultivated in Raceways in Greenhouse Conditions. Lucrari Ştiintifice – vol. 59(1)/2016, seria Agronomie. 15-18.
 • 4 Uysal, Ö., Uysal F.Ö., Ekinci K. Evaluation of Microalgae as Microbial Fertilizer. European Journal of Sustainable Development Volume 4, No:2, 77-82
 • 5 Akbolat,D.,Ekinci,E.,Demircan,D.,2006. Energy Input-Output and Economic Analysis of Rose Production in Turkey, Journal of Agronomy 5 (4): 570-576
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erol, A., Ekinci, K., Akbolat, D., & Evrendilek, F. (2016). Modeling Impacts of Land Uses on Carbon and Nitrogen Contents, Carbon Dioxide and Water Effluxes of Mediterranean Soils. Polish Journal of Environmental Studies, 25(4), 1479-1487.
 • 2 Sülük, K., Tosun, İ., & Ekinci, K. (2016). Co-composting of two-phase olive-mill pomace and poultry manure with tomato harvest stalks. Environmental Technology, 1-10.
 • 3 Onursal, E., & Ekinci, K. (2016). A kinetic study on how C/N ratio affects energy consumption of composting of rose oil-processing wastes with caged layer manure and straw. Environmental Progress & Sustainable Energy doi:10.1002/ep.12460
 • 4 Şevik, F., Tosun, İ., & Ekinci, K. (2016). Composting of olive processing wastes and tomato stalks together with sewage sludge or dairy manure. International Journal of Environmental Science and Technology, 13(5), 1207-1218.
 • 5 Demircan, V., Atasay, A., Ekinci, K., İşçi, M., Altindal, M., 2016. Comparison of cost and profitability of organic and conventional apple nursery tree growing. Custos e @gronegócio on line, 2(3): 180-192.
 • 6 Ekinci, K., Kumbul, B. S., Akbolat, D., Erdal, İ., & Bitrak, B. (2016). Composting of Municipal Open Market Wastes with Different Materials. Feb-Fresenius Environmental Bulletin, Volume 25, No. 10/2016, Pages 4026-4035.
 • 7 Onursal, E. ve Ekinci, K. 2015. Co-composting of rose oil processing waste with caged layer manure and straw or sawdust: Effects of carbon source and C/N ratio on decomposition.Waste Management & Research 2015, Vol. 33(4) 332–338.
 • 8 Akbolat, D, Ekinci, K. Demircan, V. 2014. Carbon dioxide emissions depending on inputs used in the cultivation of some agricultural products. Fresenius Environmental Bulletin, 23 (3), 795-800.
 • 9 Keener, H.M., M., Wicks, F.C. Michel, and K. Ekinci. 2014. Composting Broiler Litter, World's Poultry Science Journal, Vol. 70, December 2014.
 • 10 Ekinci., K. 2011. Utilization of Apple Pruning Residues as a Source of Biomass Energy: A Case Study in Isparta Province. Energy Exploitation and Exploration, 29(1), 87-107.
 • 11 Yilmaz, D., Ekinci, K., Dilmacunal, T., Erbas, S. 2011. Effect of harvesting hour on some physical andmechanical properties of Rosa damascena Mill. J Sci Food Agric 2011; 91: 1585–1590
 • 12 Yilmaz, D., Ekinci, K. 2011. Physico-mechanical characteristics of rose petals dealing with the pneumatic harvest of Rosa damascena.Spanish Journal of Agricultural Research 2011 9(2), 389-394.
 • 13 Kulcu, R., K., Ekinci, F., Evrendilek, C., 2010. Ertekin Long-term spatiotemporal patterns of CH4 and N2O emissions from livestock and poultry production in Turkey. Environ Monit Assess. Environ Monit Assess. 2010 Aug;167(1-4):545-58.
 • 14 Ekinci, K., Yilmaz, D., Ertekin, C. 2010. Effects of moisture content and compression positions on mechanical properties of carob pod (Ceratonia siliqua L.). African Journal of Agricultural Research, 5(10), 1015-1021.
 • 15 Ekinci, K., Kulcu, R., Kaya, D., Yaldız, O., Ertekin, C., 2010. The Prospective of Potential Biogas Plants That Can Utilize Animal Manure in Turkey. Energy Exploitation and Exploration. 28 (3), 187-206
 • 16 Akbolat.D.,Evrendilek,F.,Coşkan,A.,Ekinci,K.,2009. Quantifying soil respiration in response to short-term tillage practices: a case study in southern Turkey. Acta Agriculturae Scandinavica Section B- Soil and Pllant Science, Vol: 59 (1), 50-56.
 • 17 Bascetincelik, A. , H. H. Ozturk, K. Ekinci, D., Kaya, M. Kacıra and C. Karaca. 2009. Assessment of the Applicability of EU Biomass Technologies in Turkey. Energy Exploitation and Exploration, 27(4), 295-306.
 • 18 Bascetincelik, A. , H. H. Ozturk, K. Ekinci, D., Kaya, M. Kacıra and C. Karaca. 2009. Strategy Development and Determination of Barriers for Thermal Energy and Electricity Generation from Agricultural Biomass in Turkey. Energy Exploitation and Exploration, 27(4), 277-294.
 • 19 Akbolat,D.,Ertekin.C.,Mengeş,H.O.,Ekinci,K.,Erdal,İ., "Physical and nutritional properties of jujube (zizyphus jujuba mill L.) growing in Turkey". Asian Journal of Chemistry. Vol:20 (1) 757-766 (2008).
 • 20 Akbolat, D.,Ertekin.C.,Mengeş, H.O.,Güzel.,Ekinci, K.,2008. Physical and nutritional properties of Oleaster (Eleagnus Angustifolia L.) growing in Turkey. Asian Journal of Chemistry. Vol:20 (3) 2358-2366.
 • 21 Akbolat,D.,Ekinci,K., 2008. Rotary tiller velocity effects on the distribution of wheat residue in the soil profile .New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. Vol:36 (4), 247-252.
 • 22 Ekinci, K., H.M. Keener ve D. Akbolat, "Effects of Feedstock, Airflow Rate, and Recirculation Ratio on Performance of Composting Systems with Air Recirculation," Bioresource Technology 97(7): 922-932 (2006).
 • 23 Öztürk, H.H., K., Ekinci ve Z. Bereket, " Energy analysis of the tillage systems in second crop corn production", Journal of Sustainable Agriculture,28(3):25-37. (2006).
 • 24 Demircan V., Ekinci, K., H.M. Keener, D., Akbolat, ve C. Ekinci, "Energy and economic analysis of sweet cherry production in Turkey: A case study from Isparta province ," Energy Conversion and Management 47(13-14): 1761-1769. (2006).
 • 25 Köknaroğlu, H., K., Ekinci, ve M. P., Hoffman. 2007. Cultural Energy Analysis of Pasturing Systems for Cattle Finishing Programs. Journal of Sustainable Agriculture, Vol:30-No: 1.P 5-20.
 • 26 Koknaroglu H., Ali. A. Ekinci, K. Morrical D. G., Hoffman, M. P. 2007. "Cultural Energy Analysis of Lamb Production in the Feedlot or on Pasture and in the Feedlot". Journal of Sustainable Agriculture,Vol:30-No: 4.P 95-108.
 • 27 Ekinci, K., H.M. Keener, D.L. Elwell ve F.C. Michel, "Effects of Four Aeration Strategies on the Composting Process. Part II - Numerical Modeling and Simulation," Transaction of the ASAE, 48(3), 1203-1215 (2005).
 • 28 Keener, H.M., K. Ekinci ve F.C. Michel, "Composting Process Optimization - Using On/Off Controls," Compost Science and Utilization 13(4): 288-299 (2005).
 • 29 Ekinci, K., H.M. Keener, D.L. Elwell ve F.C. Michel 2004. Effects of Four Aeration Strategies on the Composting Process. Part I - Experimental Studies. Transaction of the ASAE, 47(5), 1697-1708.
 • 30 Ekinci, K., H.M. Keener ve D. Akbolat 2004. Effect of Thermocouple Location on the Optimum Composting Rate. Biosystems Engineering, 89(3), 345-353.
 • 31 Ekinci, K., H.M. Keener, F.C. Michel ve D.L. Elwell. 2004. Modeling Composting Rate as a Function of Temperature and Initial Moisture Content. Compost Science and Utilization, 12(4), 356-364.
 • 32 Koyuncu, M.A., K. Ekinci, ve E. Savran. 2004. Cracking Characteristics of Walnut. Biosystems Engineering, 87(3), 305-311 (2004)
 • 33 Koyuncu, M.A., K. Ekinci, ve A. Gun. 2004. The Effects of Altitude on Fruit Quality and Compression Load for Cracking of Walnut (Juglans regia L.). Journal of Food Quality, 27, 407-417.
 • 34 Ekinci, K., H.M. Keener and D.L. Elwell. 2002. Composting Short Paper Fiber with Broiler Litter and Additives: II- Evaluation and Optimization of Decomposition Rate Versus Mixing Ratio. Compost Science and Utilization. 10(1):16-28.
 • 35 Keener, H.M., D.L. Elwell., K. Ekinci and H.A.J. Hoitink. 2001. Composting and Value-Added Utilization of Manure from a Swine Finishing Facility. Compost Science and Utilization. 9(4):312-321.
 • 36 Ekinci, K., H.M. Keener and D.L. Elwell. 2000. Composting Short Paper Fiber with Broiler Litter and Additives. Part I: Effects of Initial pH and Carbon/Nitrogen Ratio on Ammonia Emission. Compost Science and Utilization. 8(2): 160-172.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Atılgan, A., Erkan M., Saltuk, B., Ekinci, K., 2004. Adıyaman Yöresinde Süt Sığırcılığı İşletmelerindeki Gübre Depolarının Mevcut Durumu ve Gübrenin İşletimi. Tokat Ulusal Gubre Kongresi.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ekinci, K., Kumbul, B.S., Şevik, F., Sülük, K. Kaçar, H., Tunce, H. And Türemiş, N. Composting of Strawberry Harvest Residues with Poultry and Dairy Manures. EurAsia Waste Management Symposium, 2-4 May 2016, YTU 2010 Congress Center, İstanbul/Türkiye.
 • 2 Ekinci, K. And Öztürk H.H. Güneş Enerjisinden Elektrik Üreten Polikristal Fotovoltaik Modül Veriminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştirma. 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey, 606-612.
 • 3 Kaya Durmuş, K., Çoban, V. and Ekinci, K., 2013. Tavuk Gübresinin Değerlendirilmesinde Biyogaz Seçeneği. 2. Uluslararası Beyaz et Kongresi 24-28 Nisan 2013. Antalya-Türkiye.
 • 4 E. Onursal, Acar, M., ve K. Ekinci, 2013. Yumurta Tavuğu Gübresinden Biyogaz ve Elektrik Enerjisi Üretiminin Teknik ve Ekonomik Analizi: Mono-Fermantasyon, YEKSEM, 2013, KKTC
 • 5 Yilmaz, D., Gökduman, M E., Dilmacunal, T., Ekinci, K., Koyuncu, M A., 2011. Determination of the Strength Parameters to Design of the Carnation Sorting Machine. Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and forestry XXXIV CIOSTA CIGR V Conference 2011. 29 June- 02 July, CD version. Viyana, Avusturya
 • 6 Keener, H.M., F.C. Michel, M. H. Wicks, K. Ekinci. 2011.New Technologies and Approaches for Composting Broiler Manure, 1 st International Poultry Meat Congress 11-15 May 2011 Manavgat/Antalya
 • 7 Yağmur, E.A. Yaldız, O., Koçar, G., Saraç H.İ., Ekinci, K. Güngör, C., Akgün, F. 2011. Bitkisel ve hayvansal atıklardan biyogaz üretim pilot tesisi. 2-3 November 2011- WOW Convention Center/Istanbul
 • 8 Yaldız, O., Kaya, D., Saraç, H.İ., Ekinci, K., Koçar, G. ve Küçükkara, B. 2010. Power Production from Agricultural Wastes and implementations. 4th International Conference TAE 2010. Trends in Agricultural Engineering.7-10 September, 2010 Prague, Czech Republic.
 • 9 Kaya, D. Yaldız, O. Saraç H.İ., Ekinci, E., Koçar, G., Akgün F., Tırıs, M., 2009.Tübitak Pilot Biyogaz Enerji Santralı Proses Tekniği. Uluslararası Atıktan Enerji Sempozyumu. 12 - 13 Kasım 2009 - WOW Convention Center İstanbul
 • 10 Kaya, D., Tiris, M., Ozturk, H.H., Ekinci, K., Bascetincelik, A., Yaldiz, O. Energy and Exergy Efficiencies for Biogas-Fired Combined Heat and Power Plant, 1. Uluslararası Atıktan Enerji Sempozyumu (IWES), 12-13 Kasım, İstanbul, 74-78 (2009).
 • 11 Öztürk, H. H., D., Kaya, K., Ekinci, C., Ertekin, O., Yaldız, ve A., Başçetinçelik, “Biyogazdan Birleşik Isı Ve Güç Üretimi İçin Enerji Ve Çevresel Etki Değerlendirmesi” V. Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu,16-17 Ekim 2009 Kayseri.
 • 12 Külcü, R., Ekinci, K., Ertekin, C. 2008. Emission of GHG from livestock production in the Mediterranean Region of Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008 Antalya/Türkiye.
 • 13 Ekinci, K., Külcü, R., Keener, H. M. 2008. Estimation of the Effects of Operational Parameters of Continuous Base Aeration for Composting Process Using Computer Model. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008 Antalya/Türkiye.
 • 14 H. M. Keener and K Ekinci. Composting Process Management to Minimize Cost and Odor. 14 Annual Conference and Tradeshow th Hyatt Regency Hotel | Albuquerque, NM, Jan 22-25, 2006
 • 15 M. Kacira, A. Bascetincelik, H.H. Ozturk, D. Kaya, K. Ekinci and C. Karaca. 2006. Renewable energy potential and sustainable use in GAP region. Presented at the International Conference on Sustainable and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region, May 29-31, Sanliurfa, Turkey.
 • 16 Ekinci K. 2005. Computer Model for Predicting the Effect of Airflow on Energy Use of Intermittent Base Aeration Used in a Pilot-Scale Composting Reactor. Proceedings of the 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, September, 27-29, İzmir-TURKEY, 2005.
 • 17 Başçetinçelik A. C. Karaca, H.H. Öztürk, M. Kaçıra ve K. Ekinci 2005. Agricultural Biomass Potential in Turkey. Proceedings of the 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, September, 27-29, İzmir-TURKEY, 2005.
 • 18 Başçetinçelik A. C. Karaca, H.H. Öztürk, M. Kaçıra ve K. Ekinci 2005. Regional Distribution of Agricultural Biomass Potential in Turkey. Proceedings of the 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, September, 27-29, İzmir-TURKEY, 2005.
 • 19 Keener, H.M., K Ekinci, D L Elwell, F C Michel, Jr. 2002. Principles Of Composting Process Optimization. Proceedings 2002 International Symposium on Composting and Compost Utilization, Columbus, Ohio. Published on CD - Track 3, May 6. ...
 • 20 Ekinci, K., H.M. Keener, F.C. Michel, and D.L. Elwell. 2001. Effects of Temperature and Initial Moisture Content on the Composting Rate of Short Paper Fiber and Broiler Litter. Presented at ASAE Annual Meeting, July 29-August 1, 2001, Sacramento, California. ASAE Paper 017001. St. Josef, MI: American Society of Agricultural Engineers.
 • 21 Ekinci, K., H.M. Keener, D.L. Elwell and F.C. Michel. 2001. Modeling the Effects of Air Recirculation on Short Paper Fiber and Broiler Litter Composting. Presented at ASAE Annual Meeting, July29-August, 2001, Sacramento, California. ASAE Paper 017012. St. Josef, MI: American Society of Agricultural Engineers.
 • 22 Keener, H.M., D.L. Elwell., K. Ekinci and H.A.J. Hoitink. 2000. Composting & Value-Added Utilization of Manure from a High-Rise TM Swine Finishing Facility. Presented at ASAE Annual Meeting, July9-12, Milwaukee, Wisconsin. ASAE Paper 004143. St. Josef, MI: American society of Agricultural Engineers.
 • 23 Keener, H.M., K. Ekinci, F.C. Michel, and D.L. Elwell. 1999. Mathematics of Composting: Facility Design and Process Control. pp. 164-197. In: P.R. Warman and B.R. Taylor (eds) Proceedings international composting symposium (ICS'99)-Vol-1. CBA Press Inc., Nova Scotia, Canada.
 • 24 Ekinci, K., H.M. Keener and D.L. Elwell. 1998. Composting Short Paper Fiber with Broiler Litter and Additives-Alum, HiClay Alumina, and Sulfuric Acid. I. Effects of Initial pH and Carbon/Nitrogen Ratio on Ammonia Emssion. Presented at ASAE Annual Meeting, July 12-16, Orlando, Florida. ASAE Paper 984137. St. Josef, MI: American society of Agricultural Engineers.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kavdır, Y., Bodur, S., Gözel, U., Şahiner, N. ve Ekinci, K. 2016. Composting of three-phase olive pomace by laboratory scaled automatic controlled reactors. 5th EUROSOIL International Congress. İstanbul, Turkey between July 17-22, 2016.
 • 2 Oztekin G. B., Ekinci K., Tüzel Y. and Merken O. 2016. Effects of Composts obtained from Two Different Composting Methods on Organic Tomato Seedling Production. 3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, 11 - 14 April 2016 Izmir, TURKEY
 • 3 Tüzel Y., Oztekin G. B., Varol N., Ekinci K., Merken O., 2016. Effects of Composts Obtained From Olive Oil Production Wastes on Organic Tomato Seedlings Production. 3rd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture, 11 - 14 April 2016 Izmir, TURKEY
 • 4 Karaaslan, S. Uysal, Ö., Uysal, F.Ö. and Ekinci, K. and Kumbul, B.S. Mathematical Modelling of Chlorella sp., Neochloris conjuncta and Botryococcus braunii in the Raceways of Using Different Drying Methods. 4th International Conference on Sustainable Development, Rome, Italy, 16-17 September 2016.
 • 5 Uysal, Ö. and Ekinci, K. The effects of nitrogen deficiencies on the polyhydroxybutyrate (phb) value of Spirulina platensis. International Scientific Congress Iasi, 20-22 October 2016
 • 6 Uysal, Ö., Uysal, F.Ö. and Ekinci, K. Determination of fertilizing characteristics of three different microalgae cultivated in raceways in greenhouse conditions. International Scientific Congress Iasi, 20-22 October 2016
 • 7 Karaaslan, S., Ekinci, K., Kumbul, B.S. 2016. Mathematical modeling of thin layer plum fruits in solar tunnel drier. International Scientific Congress Iasi, 20-22 October 2016
 • 8 E. Onursal, K. Ekinci, A. Suslu, S.Uygun And M. Acar. 2012. Development of a Labscale Methane Potential Test Unit for Anaerobic Digestion of Particulate Matter. European Workshop on Renewable Energy Systems. Antalya, Turkiye.
 • 9 E. Onursal, K. Ekinci, Acar, M., ve Süslü, A. Modelling Solar Radiation Intensity on Convex Walls of A Vertical Cylindrical Biogas Reactor. European Workshop on Renewable Energy Systems. Antalya, Turkiye.
 • 10 E. Onursal, K. Ekinci, Acar, 2012. M. Modelling and Simulation of a Biogas Reactor with IPSEpro Software” for The European Conference & Workshop on Renewable Energy Systems
 • 11 Köknaroğlu, H., K. Ekinci, ve M. P. Hoffman. 2005. Cultural Energy Analysis of Pasturing Systems for Cattle Finishing Programs. Annual meeting of Midwestern Section American Dairy Science Association American Society of Animal Science. Des Moines, Iowa, 21-23, March 2005
 • 12 Koknaroglu, H., A. Ali, K. Ekinci, D. G. Morrical, M. P. Hoffman, 2004. Cultural Energy Analysis of Lamb Production in the Feedlot or on Pasture and in the Feedlot. Annual meeting of Midwestern Section American Dairy Science Association American Society of Animal Science. Des Moines, Iowa, 21-23, March 2005.
 • 13 Ekinci, K., H M Keener, F C Michel, Jr, D L Elwell. 2002. (abstract) Effects of Kinetic Parameters on the Management of Composting Systems With Air Recirculation. pp. 30. In: Abstracts of Presentations and Posters Proceedings 2002 International Symposium on Composting and Compost Utilization, May 6-8. Columbus, Ohio...
 • 14 Keener, H.M., K Ekinci, D L Elwell, F C Michel, Jr. 2002. (abstract) Principles Of Composting Process Optimization. pp. 34-35. In: Abstracts of Presentations and Posters Proceedings 2002 International Symposium on Composting and Compost Utilization. May 6-8. Columbus, Ohio...
 • 15 Keener, H.M., K. Ekinci, F.C. Michel, and D.L. Elwell. 2000. Principles of Process Optimization. (Abstract). pp. 38 In: Proceedings U.S. Composting Council's 10th Annual Conference, November 12-15. Cleveland, Ohio.
 • 16 Ekinci, K., H.M. Keener and D.L. Elwell. 1998. Composting Short Paper Fiber with Broiler Litter and Additives: II- Evaluation and Optimization of Decomposition Rate vs Mixing Ratio. pp. C21. In: M.A. Eiteman (ed) In: Proceedings of the Institute of Biological Engineering. Vol-1. IBE Publications, Athens, GA 30606.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ekinci K. 1997. Evaluation of Decomposition Rate, Airflow Rate and Ammonia Control of Short Paper Fiber with Broiler Litter and Sulfuric Acid. Master Thesis. Department of Food, Agricultural, and Biological Engineering, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA.
 • Doktora Tezi
 • 1 Ekinci K. 2001. Theoretical and Experimental Studies on the Effects of Aeration Strategies on the Composting Process. Ph.D. Dissertation, Department of Food, Agricultural, and Biological Engineering, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Charest, M.H., Beauchamp, C.J.,2002. Composting of de-inking paper slug poultry manure at three nitrogen levels using mechanical turning: Behaviour of physical -chemical parameters. Bioresource tec. 81-1 2002.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Atay, O. A. 2015. Yağ Gülü (Rosa Damascena Mill.) Damıtma Atıklarının Peletlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 2 Kumbul, B.S. 2015. Alkaloid İşleme Atıklarının Kompostlanması Üzerine Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • 3 Önder Uysal, Tarımsal Aydınlatmada LED Işık Kaynaklarının Kullanım Olanakları (SDU BAP, Proje No: 2422-YL-10.
 • 4 Emrah Onursal, Gül İşleme Atıklarının Kompostlaştırılmasında Optimum C/N Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 01044-YL-05
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SÜLÜK KEMAL, (2014). İki faz pirinanın domates hasat atıkları ile kompostlaştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • 2 ŞEVİK FEVZİ, (2014). Aritma Çamurlarinin Farkli Katki Malzemeleri İle Birlikte Kompostlaştirilabilirliğinin Araştirilmasi, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Emrah Onursal. Gül işleme atıklarından biyogaz üretiminde etkili faktörlerin optimizasyonu ve ekonomik analizi.SDÜ BAP
 • 2 Ece, M. 2015. Karar Destek Yardımcısı Olarak Gürültü Haritalama Yazılımı İle Trafik Gürültüsü Üzerine Farklı Senaryoların İrdelenmesi, Antalya Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Exploitation of Agricultural Residues in Turkey (LIFE-03.TCY/TR/000061, Proje Bitiş Tarihi: 29.03.2005, Araştırmacı)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirilmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK-KAMAG, Proje Genel No:111G055/SDU Proje No: 111G149, Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 1.4.2013-1.4.2017, Yürütücü).
 • 2 Alkaloid İşleme Atıklarının Hayvan Gübresi İle Kompostlanması Üzerine Bir Çalışma.SDU BAP4172 Sİ-14.
 • 3 Yağ Gülü (rosa Damascena Mill.) Damıtma Atıklarının Peletlenmesi Üzerine Bir Araştırma. SDU-BAP.
 • 4 Gül İşleme Atıklarının Sığır Gübresi İle Ko-Fermantasyonu İle Biyogaz Üretiminde Etkili Bazı Faktörlerin Optimizasyonu (TÜBİTAK, Proje No: 111O037, Yürütücü)
 • 5 Gül İşleme Atıkların Briketlenmesi Üzerine Bir Araştırma SDU BAP No:2420-M-10
 • 6 Bitkisel Ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi Ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (Biyogaz), TÜBİTAK-KAMAG, Proje Genel No:106G112/SDU Proje No: 107G023, Proje Başlangıç-Bitiş Tarihi: 15.04.2007- 15.04.2011, Yürütücü).
 • 7 Tarımsal Aydınlatmada LED Işık Kaynaklarının Kullanım Olanakları (SDU BAP, Proje No: 2422-YL-10, Proje Bitiş Tarihi:24.08.2011, Proje Yürütücüsü)
 • 8 Verimliliği arttırılmış hava ısıtmalı tip sera ısıtıcısı prototipi geliştirilmesi, KOSGEB, Proje Danışmanı
 • 9 Kompost Araştırma Laboratuarının Kurulması (SDU BAP, Proje No: 01-044, Proje Bitiş Tarihi:17.09.2006, Proje Yürütücüsü)
 • 10 Gül İşleme Atıklarının Kompostlaştırılmasında Optimum C/N Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (SDU BAP, Proje No: 1044-YL-05, Proje Bitiş Tarihi:18.06.2006, Proje Yürütücüsü)
 • 11 Kompostlaştırma İşleminin Bilgisayar Modeli ile Optimizasyonu (SDU BAP, Proje No: 0740-M-03, Proje Bitiş Tarihi:03.01.2005, Proje Yürütücüsü)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Egzoz Havası Geri Dönüşümlü Teknik Havalandırmalı Döner Tambur Sistemli Kompost Makinesi Üretimi (Cenk Soyöz). TGSD, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Danışman)
 • 2 Mikroalgal Biyokütle Üretimi İçin Tam Otomatik Fonksiyonel Fotobiyoreaktör Tasarımı. (Önder Uysal). TGSD, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Danışman).
 • 3 Domates Bitki Atıklarından Biyokömür ( Biochar) Elde Edilmesi İçin Yukarı Akışlı Prototip Bir Gazlaştırıcı Tasarımı. Tübitak 2241A projeleri. (Danışman).
 • 4 Elma Kara Leke Hastalığı İle Mücadelede Aerobik Kompostlamanın Etkisi- 2209-TÜBİTAK- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ/YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI. (Danışman)
 • 5 Kompost, Solucan gübresi üretimi ve Kompost Çayı Makinesi Tasarımı (Barbaros S. Kumbul). TGSD.T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Danışman)
 • 6 Gül işleme Atıklarının Farklı kalıplar ile Hidrolik Pres Kullanarak Briketlenmesi. 2209-TÜBİTAK- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ/YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI. (Danışman)
 • 7 Yağ Gülünün (Rosa Damascena L.) Pnömatik Hasadı için Bazı Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi. Tübitak, YURT İÇİ DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI-2218 (Danışman)
 • 8 Toprak İşleme Sistemlerine Bağlı Olarak Toprakta Organik Materyalin Ayrışmasının Saptanması (SDÜ BAP, Proje No: 2004-085, Proje Bitiş Tarihi: 22.10.2006, Araştırmacı)
 • 9 Etlik Piliç Kümesinde Oluşan Zararlı Gazların Ölçümü Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı, 2006
 • 10 Rototillerin Farklı Rotor Dönülerinde Tahıl Anızı Ve Sapını Parçalama Ve Toprağa Karıştırma Etkinliğinin Belirlenmesi (SDÜ BAP, Proje No: 0753-M-03, Proje Bitiş Tarihi: 03.10. 2004, Araştırmacı)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye'de Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi, 25 Kasım 2005 TÜBİTAK FEZA GÜRSEV SALONU Tunus Cd. No:80, Kavaklıdere /Ankara
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yurtdışında Yüksek Lisans ve Doktora Burs sınavında ikincilik Ödülü.
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Graduate Student of the Year Award, Food Agricultural and Biological Engineering, the Ohio State University, Columbus OH, USA.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Agricultural Science and Technology
 • 2 Afrıcan Journal Of Busıness Management
 • 3 Water Research
 • 4 Biomass and Bioenergy
 • 5 Transaction of ASABE
 • 6 Turkish Journal of Agriculture and Forestry
 • 7 Canadian Biosystem Engineering
 • 8 Biotechnology and Bioengineering
 • 9 CLEAN - Soil, Air, Water
 • 10 Chemical Product and Process Modeling
 • 11 Journal of Environmental Management
 • 12 Energy Conversion and Management
 • 13 Compost science and Utilization
 • 14 Bioresource Technology
 • 15 Biosystem Engineering
 • 16 Energy
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi
 • 2 S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 3 Alatarım
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Tarım Makinaları Bölüm Başkanlığı
 • 2 Tarım Makinaları Bölüm Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Fen bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği (2008- )
 • 2 S.D.Ü BAP komisyonu Üyeliği (2010- )
 • 3 Ziraat Fakültesi Yönetim kurulu üyeliği (2007-2010)
 • 4 Ziraat Fakültesi satın alma komisyon üyeliği (2003-2011)
VERDİĞİ DERSLER
Bio-Proses Mühendisliginin Temelleri
Biyolojik Sistemlerin Modellemesi ve Simülasyonu
Isı Transferi
Kompost Mühendisliği ve Teknolojisi
Statik
Tarımsal Mekanizasyon
Termodinamik
Termodinamik ve Isı iletimi
Yukarı çık