Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Işıl KALAYCI
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Işıl KALAYCI
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Bölüm Hemşirelik Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanlığı
Telefon 2462113319
E-Posta isilkalayci@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/Personel.aspx?sicilno=02709
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 11.6.1997
Yüksek Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANE ENFEKSİYONLARI 23.10.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ 20.2.2015
İLGİ ALANLARI
Hastane enfeksiyonları Tıbbi atıklar Bulaşıcı Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı Hemşirelik Esasları Yaşlı İstismarı ve Şiddet
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 HASTA BAKICI VE TEMİZLİK PERSONELİNİN YAŞLI İSTİSMARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 • 2 Yaşlıya evde bakım hizmeti veren bireylerde yaşam doyumu,bakım yükü ve tükenmişlik
 • 3 Yaşlı kişilerin vesayet altına alınması ile ilgili adli-tıbbi süreç
 • 4 Yaşlı refakatçileri ve aile üyeleri arasında yaşanan sorunlar:Nitel bir araştırma
 • 5 SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANPERSONELİN İŞ STRESİ, YORGUNLUKVE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akdeniz Üniversite Hastanesinde Oluşan Tıbbi Atık Miktar ve Kompozisyonun Belirlenmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Yaşlılık Statüsü, Rolleri Açısından Yaşlıların Toplumsal Beklentileri Ve Sorunları (Isparta Örneği)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yaşlılık Statüsü, Rolleri Açısından Yaşlıların Toplumsal Beklentileri Ve Sorunları (Isparta Örneği, SDU BAP Projesi, No: 3525-D1-13
 • 2 Hak'lısınız Çocuklar 4004 Doğa ve Toplum Bilimleri Projesi
 • 3 Türkiye Yaşlı Bakım Araştırması(Bakıma Muhtaçlığın Profili)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
 • 2 OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ WORKSHOP
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Hemşirelik Esaslar Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Hemşirelik Esaslar Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Hemşirelik Esaslar Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 4 Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 5 Hemşirelik Esaslar Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 6 Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 7 Hemşirelik Esaslar Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 8 Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 9 Hemşirelik Esaslar Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 10 Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • 11 Hemşirelik Esaslar Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 12 Hemşirelik Esasları anabilim dalı Başkanlığı
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 The International Network for the Prevention of Elder Abuse: Türkiye Temsilcisi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Sdü Araştırma Uygulama Hastanesi KAn Transfüzyon Komitesi Üyeliği
 • 2 Sdü Araştırma uygulama Hastanesi Radyasyon Güvenliği Komisyonu Üyeliği
 • 3 SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Kalite Yönetimi İç Denetçisi
 • 4 Sdü Araştırma Uygulama Hastanesi KAn Transfüzyon Komitesi Üyeliği
 • 5 Sdü Araştırma uygulama Hastanesi Radyasyon Güvenliği Komisyonu Üyeliği
 • 6 SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Kalite Yönetimi İç Denetçisi
 • 7 Sdü Araştırma Uygulama Hastanesi KAn Transfüzyon Komitesi Üyeliği
 • 8 Sdü Araştırma uygulama Hastanesi Radyasyon Güvenliği Komisyonu Üyeliği
 • 9 OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYINDA DÜZENLEME KOMİTESİ
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 YAŞLI HASTA BAKIM KURSU
 • 2 SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜR YRD.
 • 3 SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜR YRD.
 • 4 SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜR YRD.
 • 5 SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜR YRD.
 • 6 SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ 5.-6. KAT BAŞHEMŞİRESİ
 • 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ KALP-DAMAR CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ
 • 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ KALP-DAMAR CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ
VERDİĞİ DERSLER
bulaşıcı hastalıklar hemşireliği
bulaşıcı hastalıkları hemşireliği
BULAŞICI HST. HEMŞİRELİĞİ
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Süreci
İç Hastalıkları Hemşireliği
iç hastalıları hemşireliği
İntörnlük
Klinik Sahada Entegre Uygulama
Mesleki Uygulamalar
mikrobiyoloji ve parazitoloji
Sağlık Sosyolojisi
Sosyal Hizmetler
Yukarı çık