Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Gökhan CİVELEKOĞLU
Adı Soyadı Prof. Dr. Gökhan CİVELEKOĞLU
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Çevre Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462111286
E-Posta gokhancivelekoglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://w3.sdu.edu.tr/personel/02689/prof-dr-gokhan-civelekoglu
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 27.6.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ 18.7.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ 17.8.2006
İLGİ ALANLARI
Su ve Atıksu Arıtımında Ultrason Teknolojisi Membran Teknolojileri Derin Deniz Deşarjı İstatistiksel Veri Analiz Metotları Yapay Zeka Modelleme Teknikleri Havza Yönetimi Katı ve Tehlikeli Atıklardan Materyal Geri Kazanımı
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özgür C., Tanaçan E., Güncan A., Öztürk E., Coşkun S., Civelekoglu G. (2016). Atık floresan lambalardan nadir toprak elementlerinin ekstraksiyon potansiyelinin araştırılması (11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi seçilmiş makale), Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, 1(1), 92-98.
 • 2 Aydın B., Civelekoglu G. (2010). Effects of ultrasonic treatment on the waste activated sludge, Journal of Engineering Science and Design, 1(1), 28-32.
 • 3 Civelekoğlu G., Uçaroğlu S., Topkaya B. (2007). Otomotiv endüstrisi boya işlemlerinde oluşan zararlı atıklar için alternatif bir çevresel etki indeksi yaklaşımı, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, 2(4), 347-356.
 • 4 Civelekoğlu G., Mazlum S. (2005). İnce kabarcıklı havalandırmada kesikli işletim koşullarında oksijen kütle transferi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(3), 147-156.
 • 5 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Kaplan Ş.Ş., Kitis M. (2005). Çevresel ortamlarda bulunan ve organizmalarda endokrin sistemini bozabilecek kimyasallar, Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, 2(3), 213-228.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yazici, B., Civelekoglu, G., Isguder, Z., I., Taflan, S. Ikizoglu, B. (2013). Investigation the effectiveness of ultrasonic radiation in anaerobic waste activated sludge decomposition. AWERProcedia Advances in Applied Sciences (Online), 1, 912-918.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ozgur, C., Coskun, S., Akcil, A., Beyhan, M., Uncu, I.S., Civelekoglu, G. (2016). Combined oxidative leaching and electrowinning process for mercury recovery from spent fluorescent lamps. Waste Management, 57, 215-219.
 • 2 Coskun, S. and Civelekoglu, G. (2014). Characterisation of waste fluorescent lamps to investigate their potential recovery in Turkey, Int. J. Global Warming, 6(2/3), 140-148.
 • 3 Ozgur, C., Coskun, S., Guncan, A. Civelekoglu, G. (2014). Investigation the recovery potential of mercury from spent tubular fluorescent lamps by electrowinning process. Fresenius Environmental Bulletin, 23(12a), 3199-3201.
 • 4 Koseoglu H., Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Kitis M. (2012). Effects of chemical additives on filtration and rheological characteristics of MBR sludge, Bioresource Technology, 117, 48-54.
 • 5 Sayilgan E., Kukrer T., Yigit N.O., Civelekoglu G., Kitis M. (2010). Acidic leaching and precipitation of zinc and manganese from spent battery powders using various reductants, J.of Hazardous Materials, 173(1-3), 137-143.
 • 6 Yigit N.O., Civelekoglu G., Cinar O. Kitis M. (2010). Filterability of membrane bioreactor (MBR) sludge-impacts of polyelectrolytes and mixing with conventional activated sludge, Water Science and Technology, 61(3), 659-669.
 • 7 Civelekoglu G., Kalkan F.C. (2010). Rheological characterization of biological treatment sludges in a municipal wastewater treatment plant, Water Environment Research, 82(9), 782-789.
 • 8 Yigit N.O., Uzal N., Koseoglu H., Harman I., Yukseler H., Yetis U., Civelekoglu G., Kitis M. (2009). Treatment of a denim producing textile industry wastewater using pilot-scale membrane bioreactor, Desalination, 240(1-3), 143-150.
 • 9 Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Koseoglu H., Kitis M. (2009). Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, Desalination, 237(1-3), 346-356.
 • 10 Sayilgan E., Kukrer T., Civelekoglu G., Ferella F., Akcil A., Veglio F., Kitis M. (2009). A review of technologies for the recovery of metals from spent alkaline and zinc-carbon batteries, Hydrometallurgy, 97(3-4), 158-166.
 • 11 Civelekoglu, G., Yigit, NO., Diamadopoulos, E., Kitis, M. (2009). Modeling of COD removal in a biological wastewater treatment plant using adaptive neuro-fuzzy inference system and artificial neural network, Water Science and Technology, 60(6), 1475-1487.
 • 12 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N. and Kitis M. (2008). Membrane fouling in a pilot-scale submerged membrane bioreactor operated under various conditions, Desalination, 231(1-3), 124-132.
 • 13 Civelekoglu G., Yigit N.O., Diamadopoulos E., Kitis M. (2007). Prediction of bromate formation using multi-linear regression and artificial neural networks, Ozone Science & Engineering, 29(5), 353-362.
 • 14 Civelekoglu G., Perendeci A., Yigit N.O., Kitis M. (2007). Modeling carbon and nitrogen removal in an industrial wastewater treatment plant using adaptive network-based fuzzy inference system, CLEAN - Soil, Air, Water, 35(6), 617-625.
 • 15 Kitis M., Kaplan, S.S, Karakaya E., Yigit N.O., Civelekoglu G. (2007). Adsorption of natural organic matter from waters by iron-coated pumice, Chemosphere, 66(1), 130-138.
 • 16 Kitis, M., Karakaya, E., Yigit, N.O., Civelekoglu, G., Akcil, A. (2005). Heterogeneous catalytic degradation of cyanide using copper-impregnated pumice and hydrogen peroxide, Water Research, 39(8), 1652-1662.
 • 17 Coskun, S., and Civelekoglu, G. (2015). Recovery of mercury from spent fluorescent lamps via oxidative leaching and cementation. Water, Air, & Soil Pollution, 226(6), 196-208.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2007) Modeling the treatment performance of a submerged membrane bioreactor using artificial neural network, 233rd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, Abstr. Pap. Am. Chem, March 25-29, Chicago, USA.
 • 2 Yigit N.O., Civelekoglu G. and Kitis M. (2006) Impacts of biomass characteristics and operational conditions on membrane fouling in a submerged membrane bioreactor, 232nd American Chemical Society National Meeting, Division of Environmental Chemistry, Abstr. Pap. Am. Chem, Sept. 10-14, San Francisco, USA.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özgür, C., Tanaçan, E., Güncan, A., Öztürk, E., Civelekoğlu, G. (2015). Atık floresan lambalardan nadir toprak elementlerinin ekstraksiyon potansiyelinin araştırılması, 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Ekim 15-17, Bursa.
 • 2 Güncan, A., Coşkun, S., Özgür, C., Civelekoğlu, G. (2013). Atık floresan lambalarda alüminyum karakterizasyonu. 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Eylül 12-14, Ankara.
 • 3 Coşkun, S., Civelekoğlu, G. (2011). Atık floresan lambaların bertarafı ve geri kazanımı. 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ekim 5-8, Samsun.
 • 4 Aydın B., Civelekoglu G. (2009) Effects of ultrasonic treatment on the waste activated sludge, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24, Isparta, Turkey.
 • 5 Civelekoğlu G., Küçüksille E., Yigit N.Ö., Harman B.İ., Kitiş M. (2008). Yapay sinir ağları ile Isparta atıksu arıtma tesisinde karbon gideriminin modellenmesi, Çevre Sorunları Sempozyumu-Kocaeli-2008, Mayıs 14-17, Kocaeli.
 • 6 Küçüksille E., Civelekoğlu G., (2008). Kentsel atıksu arıtma tesisinde karbon gideriminin veri madenciliği sürecinde modellenmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-Eskişehir-2008, Ekim 15-17, Eskişehir.
 • 7 Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M., Nickel K., Neis U. (2007). Su ve atıksu arıtımında ultrason teknolojisi uygulamaları, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 8 Yigit N.O., Harman İ., Uzal N., Yükseler H., Yetiş Ü., Civelekoglu G., Kitis M. (2007) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Tekstil endüstrisi atıksularının pilot-ölçek membran biyoreaktörüyle (MBR) arıtımı, Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Nisan 18-21, Mersin.
 • 9 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Kitis M. (2006). Kentsel atıksu arıtma tesisi performansının yapay zeka yöntemleri ile modellenmesi, İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 7-9, İstanbul.
 • 10 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Çınar Ö., Kitis M. (2006) Evsel atıksu arıtma tesisinde karbon ve azot gideriminin adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 11 Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Harman İ., Kitis M. (2006) Membran biyoreaktöründe geri yıkama şartlarının transmembran basınçlarına ve tıkanmalara etkileri, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu-5, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mayıs 11-12, Kocaeli.
 • 12 Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Kitis M. (2006) Batık membran biyoreaktöründe kritik akının kademeli akı metoduyla tayini, İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Haziran 7-9, İstanbul.
 • 13 Kitis M., Akçıl A., Karakaya E., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G. (2005) Pomza ve hidrojen peroksitle siyanürün bozundurulması, Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Mayıs, Ankara
 • 14 Civelekoğlu G., Yiğit N.Ö., Diamadopoulos E., Kitis M. (2005) İçme suyu arıtımında ozonlama sonucu bromat oluşumunun yapay sinir ağları ile modellenmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS, BUMAT, Kocaeli, 16-18 Kasım.
 • 15 Civelekoğlu G., Perendeci A., Yiğit N.Ö., Keskin M.E., Kitis M. (2005) (sözlü sunum, tam metin bildiri) Endüstriyel atıksu arıtma tesisinde aerobik biyolojik oksidasyonun adaptif ağ temelli bulanık çıkarım sistemi ile modellenmesi, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 16 Yiğit N.Ö., Harman B.İ., Civelekoğlu G., Çiçek N., Kitis M. (2005) Değişken karakterli üniversite kampüs atıksularının pilot-ölçek membran biyoreaktörüyle arıtılması, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, 24-26 Kasım.
 • 17 Kitis M., Beyhan M., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G. (2004). Kentsel ve endüstriyel atıksuların arıtılıp geri kazanımı uygulama alanları ve problemler, 9. Ulusal Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, 2-4 Haziran, İstanbul.
 • 18 Civelekoğlu G., ve Doğan A. (2004). Yeraltı suyunda su partikülerini takip ederek su kaynağının kapsama alanının belirlenmesi: PMPATH uygulaması, 1. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 23-24 Aralık, Konya.
 • 19 Yiğit N.Ö., Mazlum S., ve Civelekoğlu G. (2004). Atıksudan apatit ve struvit tortuları şeklinde fosfor geri kazanımı, 9. Ulusal Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, 2-4 Haziran, İstanbul.
 • 20 Civelekoğlu G., Mazlum S., ve Yiğit N.Ö. (2004) Arıtma süreçlerinde farklı safsızlık durumlarında havalandırma ve gaz transferi, 9. Ulusal Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, 2-4 Haziran, İstanbul.
 • 21 Kitis M., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Kaplan Ş.Ş. (2004) Doğal sularda ve içme suyu kaynaklarında canlılarda endokrin-üreme sistemini bozabilecek kimyasallar, 1. Ulusal Çevre Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, 13-15 Ekim, Sivas.
 • 22 Kitis M., Ekinci F.Y. ve Civelekoğlu G. (2003). Perasetik asit ile atıksu dezenfeksiyonu, 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ, 22-24 Ekim, Ankara.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Civelekoğlu G. (2005) Su ve atıksu kirliliği ile ilgili parametrelerin tarımsal sulama açısından değerlendirilmesi, Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Hizmetiçi Eğitim Semineri, 21-23 Eylül, Eğirdir, Isparta.
 • 2 Civelekoğlu G., Köseoğlu H., (2004) Katı atıkların geri dönüşümü, Güncel Çevre Sorunları Paneli, 3 Haziran, SDÜ, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Coskun, S., Cirlengic, M., Ozgur, C., Guncan, A., Civelekoglu, G. (2013). The mercury recovery from the spent fluorescent lamps using chemical leaching and heterogeneous photocatalytic reduction. Sardinia 2013, 14th International Waste Management and Landfill Symposium, 30 September–4 October 2013, S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy.
 • 2 Yigit N.O., Koseoglu H., Harman I., Civelekoglu G., Kitis M. (2010) The impacts of extracellular polymeric substances and soluble microbial products on fouling behavior in a submerged membrane bioreactor, MBR Asia Conference, April 26-27, Bangkok, Thailand.
 • 3 Civelekoglu G., Caglar M.F., Cicek H., Torun E., Cetinkaya G. (2009). Predicting the indoor air quality of an office environment using on-line sensors, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24, Isparta, Turkey.
 • 4 Gunaydın M., Civelekoglu G. (2009). Decomposition of natural organic matter by ultrasonic irradiation, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24, Isparta, Turkey.
 • 5 Kalkan F.C., Civelekoglu G. (2009) Investigation the rheological behavior of activated sludge in a municipal wastewater treatment plant, International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, October 22-24, Isparta, Turkey.
 • 6 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Koseoglu H., Cicek N., Kitis M. (2007). Membrane fouling in a pilot-scale submerged membrane bioreactor operated under various conditions, The 4th IWA International Membranes Conference, Membranes for Water and Wastewater Treatment, May 15-17, Harrogate, England.
 • 7 Yigit N.O., Uzal N., Koseoglu H., Harman I., Yukseler H., Yetis U., Civelekoglu G., Kitis M. (2007). Treatment of a denim producing textile industry wastewater using pilot-scale membrane bioreactor, Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries (Permea 2007), Sep. 2-6, Hungary.
 • 8 Yigit N.O., Civelekoglu G., Harman I., Koseoglu H., Kitis M. (2007) Effects of various backwash scenarios on membrane fouling in a membrane bioreactor, International Conference on The Environment: Survival and Sustainability, February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 9 Yigit N.O., Civelekoglu G, Cinar O., Kitis M. (2007) Filterability of membrane bioreactor (MBR) sludge- Impacts of polyelectrolytes and mixing with conventional activated sludge, IWA Specialist Conference "Facing sludge diversities: challenges, risks, and opportunities", March 28-30, Antalya, Turkey.
 • 10 Civelekoglu G., Yigit N.O., Cinar O., Kitis M. (2007) Simulation of an activated sludge treatment system using ASM and ANFIS models, International Conference on 'The Environment: Survival and Sustainability', February 19-24, Nicosia, Northern Cyprus.
 • 11 Harman, B.İ., Civelekoğlu, G., Yiğit, N.O., Kitis, M., Beyhan, M. (2006). Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada yeniden kullanımı, Globalleşme Prosesinde Su İhtiyatlarından İstifade ve İntegrasiyalı İdare Etme Sempozyumu, 6-7 Temmuz, Bakü, Azerbaycan.
 • 12 Yiğit, N.O., Kaplan, Ş.Ş., Civelekoğlu, G., Kitis M. (2006). Membran biyoreaktörlerde tıkanmayı etkileyen faktörler, Globalleşme Prosesinde Su İhtiyatlarından İstifade ve İntegrasiyalı İdare Etme Sempozyumu, 6-7 Temmuz, Bakü, Azerbaycan.
 • 13 Yigit N.O., Harman İ., Civelekoglu G., Cicek N., Arviv R., Kitis M. (2006) The use of a membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics- pilot-scale tests for potential reuse on a university campus, Regional EMWater Project Conference, Amman, Jordan, 30 Ekim-1 Kasım.
 • 14 Civelekoglu G., Yigit N.O., Diamadopoulos E., Kitis M. (2006). Modeling of COD removal in a biological wastewater treatment plant using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), Globalleşme Prosesinde Su İhtiyatlarından İstifade ve İntegrasiyalı İdare Etme Sempozyumu, 6-7 Temmuz, Bakü, Azerbaycan.
 • 15 Kitis M., Kaplan S.S., Karakaya E., Yigit N.O., and Civelekoglu G. (2005) Removal of natural organic matter by iron-impregnated pumice, American Water Works Association Annual Conference, San Francisco, June 12-16.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kitis M., Keskinler B., Karagündüz A., Şahinkaya E., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Bekaroğlu Ş.Ş., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2018) Disposal and management of membrane concentrates from industrial wastewater reclamation plants, 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2018), May 2-6, Kiev, Ukraine.
 • 2 Kaplan Bekaroglu S., Ozgur, C., Harman B.İ., Koseoglu, H., Civelekoglu, G., Kitis, M. (2017). Seasonal variations of water quality in Egirdir lake. International Ecology Symposium, May 11-13, Kayseri, Turkey.
 • 3 Kitis M., Keskinler B., Karagündüz A., Canbolat Ç.B., Şahinkaya E., Yiğit N.Ö., Civelekoğlu G., Bekaroğlu Ş.Ş., Köseoğlu H., Harman B.İ. (2017) Membrane concentrate management in wastewater reclamation and reuse, International Workshop: Reuse of Recovered Wastewater Treated by Membrane Separation Methods in Process Water Production, Cultivation of Energy Plant and Landscape Activities, Ege University and ITOB Organized Industrial Zone, Oct. 17-18, İzmir, Turkey.
 • 4 Civelekoglu, G., Erismis, T.H., Arıcan, T. (2017). Survey of the Fish and Amphibian Bacterial Pathogen (Aeromonas hydrophila) from four different Lake using environmental DNA (eDNA) Method. VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2017), October 4-7, 2017, Canakkale, Turkey.
 • 5 Ozgur, C., Harman, B.I., Civelekoglu, G., Kaplan Bekaroglu, SS. (2015). Formation, Occurrence and Precursors of Haloacetonitriles in Drinking Water System: A Review. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), September 9-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 6 Coskun, S., Ozgur, C., Guncan, A., Coskunsu S., Civelekoglu, G. (2014). Management of mercury risk originated from spent fluorescent lamps in Turkey. 4th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, September 2-5 Chania, Crete, Greece.
 • 7 Yazici, B., Civelekoglu G., Isguder, I., Taflan, S., Ikizoglu, B. (2013). Investigation of the ultrasonic radiation effects on anaerobic digestion of the activated sludge. 1st Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2013), April 24-28, Antalya, Turkey.
 • 8 Ozgur, C., Coskun, S., Guncan, A., Civelekoglu, G. (2013). Recovery of mercury from spent fluorescent lamps by electrowinning process. 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP 2013), September 28-October 1 2013, Istanbul, Turkey.
 • 9 Sayilgan E., Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2012) Techno-economic evaluation of the recovery of zinc and manganese from spent primary batteries using different leaching agents. International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6, Istanbul, Turkey.
 • 10 Coskun, S., Civelekoglu G. (2012). The characterization of waste fluorescent lamps to investigate their potential recovery in Turkey. International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6, Istanbul, Turkey.
 • 11 Civelekoglu G., Yigit N.O., Kitis M. (2007). Modeling the treatment performance of a submerged membrane bioreactor using artificial neural network, 233rd American Chemical Society National Meeting, March 25-29, Chicago, USA.
 • 12 Yigit N.O., Harman I., Civelekoglu G., Kitis M. (2006) Treatment of campus wastewaters by membrane bioreactor for potential reuse in irrigation, NATO/CCMS Pilot Study on Clean Products and Processes 2006 Annual Meeting Middle East Technical University, May 7-12, Istanbul, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Arıtma Süreçlerinde Gaz transferi
 • Doktora Tezi
 • 1 Arıtma Proseslerinin Yapay Zeka ve Çoklu İstatistiksel Yöntemler İle Modellenmesi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aykut Güncan, "Atık Floresan Lambalardan Nadir Toprak Elementlerinin Ekstraksiyonu ", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2015.
 • 2 Cihan Özgür, "Elektrokazanım Prosesiyle Atık Floresan Lambalardan Cıva Metalinin Uzaklaştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2014.
 • 3 Meryem Çirlengiç, "Fotokatalitik Yöntemlerle Atık Floresan Lambalardan Cıva Geri Kazanımı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2014.
 • 4 Beyza Aydın, "Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarının Geri Kazanımı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2011.
 • 5 Bahar İkizoğlu, "Düşük Frekanslı Ultrasonik Radyasyonun Anaerobik Çamur Arıtma Prosesine Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2011.
 • 6 Fatih Can Kalkan, "Arıtma Çamurlarında Reolojik Karakterizasyonun Belirlenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2010.
 • 7 Metin Günaydın, "Ultrasonik Radyasyon ile Sulardan Doğal Organik Madde Gideriminin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sezen Coşkun, "Atık Floresan Lambalardan Civa Geri Kazanımı ve Proses Optimizasyonu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Mayıs 2013.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Ahmet Duyar, Kombine Anoksik Haraketli Yatak Biyofilm Reaktör ve Aerobik Membran Biyoreaktör ile Çöp Sızıntı Sularının Arıtımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2017-Devam Ediyor.
 • 2 Kamil Deniz Demirbaş, Batı Akdeniz İllerinde Hava Kirleticilerinin Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2011-Devam Ediyor.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Technical Assistance for Assessment of Drinking Water Resources and Treatment Plants in Turkey EU IPA Project, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, AB IPA Projesi. Yürütücü Kuruluşlar: MWH, TÜMAŞ, Louis Berger. Araştırmacı, 2017.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Atık Floresan Lambalardan Nadir Toprak Elementlerinin Ekstraksiyonu, SDÜ Yüksek Lisans Destek Projesi, Proje No: 3837-YL1-14, Yürütücü, 2014-2015, Tamalandı.
 • 2 Fotokatalitik Yöntemlerle Atık Floresan Lambalardan Civa Geri Kazanımı, SDÜ Yüksek Lisans Destek Projesi, Proje No: 3371-YL1-12, Yürütücü, 2012-2014, Tamamlandı.
 • 3 Atık Floresan Lambalardan Civa Geri Kazanımı ve Proses Optimizasyonu, SDÜ Doktora Destek Projesi, Proje No: 2376-D-10, Yürütücü, 2010-2013, Tamamlandı.
 • 4 Atık Floresan Lambalardan Civanın Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 110Y264, Yürütücü, 2011-2013, Tamamlandı.
 • 5 Düşük Frekanslı Ultrasonik Radyasyonun Anaerobik Çamur Arıtma Prosesine Etkileri, SDÜ Yüksek Lisans Destek Projesi, Proje No: 2375-YL-10, Yürütücü, 2010-2011, Tamamlandı.
 • 6 Kullanılmış Atık Pillerden Çinko ve Mangan Metallerinin Geri Kazanımı, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 108Y018, Yürütücü, 2008-2010, Tamamlandı.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Atıksu geri kazanımında membran uygulamaları için konsantre akım yönetim modeli ve mevzuat uygulama metodolojisi geliştirilmesi (MEMKON) Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Araştırmacı, 2017-2018.
 • 2 İçme Suyu Kaynaklarında ve Şebekelerde Azot Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin ve Öncüllerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 113Y416, Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Şehnaz Şule Kaplan Bekaroğlu), 2013-2017, Tamamlandı.
 • 3 Boyar Madde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması, TÜBİTAK KAMAG Projesi, Proje No: 109G094, Araştırmacı (Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Özer Çınar-KSÜ, Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü YİĞİT-SDÜ), 2010-2013, Tamamlandı.
 • 4 Isparta İlinde Yaygın Olarak Kullanılan Tıbbi İlaçların Sucul Ortamlara Olası Etkilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Mürüvet Erden, 4. sınıf öğrencisi), 2012-2013, Tamamlandı.
 • 5 Elektronik Atıklardan Metallerin Fiziksel ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Geri Kazanımı. TÜBİTAK MAG Projesi, Proje No: 109M111, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hacı Deveci), 2009-2012, Tamamlandı.
 • 6 Hidroelektrik Santrallerin Çevre ve İnsan Hayatına Etkilerinin Değerlendirilmesi: Alakır Bölgesi Örneği, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Asuman Akyüz, 4. sınıf öğrencisi), 2011-2012, Tamamlandı.
 • 7 Yeni ve Atık Floresan Lambalardaki Civa İçeriklerinin Tespiti, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Şule Yücel, 4. sınıf öğrencisi), 2010-2011, Tamamlandı.
 • 8 Ultrasonik Radyasyon Yönteminin Atık Aktif Çamurun Anaerobik Ayrışmasındaki Etkinliğinin Araştırılması, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Zeliha İlkay İşgüder, 4. sınıf öğrencisi), 2010-2011, Tamamlandı.
 • 9 Su arıtımında karsinojen dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturan doğal organik maddelerin yüzeyleri modifiye olmuş çeşitli pomza taşları ve aktif karbonlarla giderimi, TÜBİTAK KARİYER Projesi, İÇTAG, Proje No: 104I122, Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet Kitiş), 2005-2010, Tamamlandı.
 • 10 İç Ortam Hava Kalitesinin Eş Zamanlı (On-line) Sensörler ile İzlenerek Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanı (Proje Yürütücüsü: Hakan Çiçek, 4. sınıf öğrencisi), 2008-2009, Tamamlandı.
 • 11 Atıksu Arıtma Tesislerinde Adaptif Ağ Temelli Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) Uygulayarak Proses Performansının Modellenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1155-D-05, Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet Kitiş), 2005-2006, Tamamlandı.
 • 12 Üniversite Kampüs Atıksuyunun Membran Biyoreaktörü ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması, TÜBITAK projesi, İÇTAG-Ç086, Proje No: 103I033, Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet Kitiş), 2004-2006, Tamamlandı.
 • 13 Arıtma Süreçlerinde Havalandırma ve Gaz Transferi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 596, Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Süleyman Mazlum), 2003-2004, Tamamlandı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1th Internatonal Turkish World Engineering and Science Congress, Scientific Advisory Committee Member (Bilim Kurulu Üyesi), 7-10 December 2017, Ankara, Turkey.
 • 2 8th IWA Biennial World Water Congress and Exhibition, Reviewer Committee Member, 16-21 September 2012, Busan, Korea.
 • 3 2nd Regional Conference: IWA-YWP (International Young Water Professionals) Conference, Reviewer Committee Member, 10-13 July 2012, Budapest, Hungary.
 • 4 3rd IWA Regional Conference in Membrane Technology, Reviewer Committee Member, 3-6 December 2012, Buenos Aires, Argentina.
 • 5 7th IWA Biennial World Water Congress and Exhibition, Reviewer Committee Member, 19-24 September 2010, Montreal, Canada.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 9. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 9-11 Mayıs 2018,Konya.
 • 2 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 5-7 Ekim 2017, Ankara.
 • 3 Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu (UCEDKKS-2017), Bilim Kurulu Üyesi, 10-12 Ekim 2017, Bursa.
 • 4 Ulusal Kapadokya Çevre Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 16-18 Mayıs 2016, Aksaray.
 • 5 2. Ulusal Çevre Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 22-25 Ekim 2015, Afyonkarahisar.
 • 6 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 15-17 Ekim 2015, Bursa.
 • 7 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Organizasyon Komitesi Üyesi, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • 8 Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu (AİSS 2015), Bilim Kurulu Üyesi, 5-6 Mayıs 2015, Antalya.
 • 9 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 12-14 Eylül 2013, Ankara.
 • 10 SDÜ-Isparta MYO, Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012 (Proje Yarışması), Bilim kurulu Üyesi, 2-4 Mayıs 2012, Isparta
 • 11 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • 12 SDÜ-TEMAGEM, Ortaöğretim Öğrencileri Bilim ve Teknoloji Fuarı 2010, Fen Bilimleri Proje Değerlendirme Jüri Üyesi, 6-7 Mayıs 2010, Isparta.
 • 13 Balkan, Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, 22-24 Ekim 2009, Isparta.
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Koruma Çalıştayı, 16-17 Aralık 2003, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Bilateral Agrement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-Aalborg Uni. (Danimarka), 2011-2012 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • 2 Bilateral Agrement (Staff Mobility and Student Exchange), Socrates/Erasmus Programme, SDÜ (Türkiye)-Tech. Univ. of Crete (Yunanistan), 2004-2005 Academic Year, Founded by EU Comm.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013-2014 Yılı Fen Bilimleri Lisansüstü Tez Danışmanlık Ödülü, Birincilik, Ekim 2014.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010 Yılı Fen Bilimleri Alanında Bilim Teşvik Ödülü, Birincilik, Eylül 2011.
 • 3 Teşvik Ödülü (2009 Yılı, Yardımcı Doçentler Kategorisinde) Üçüncülük, SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kasım 2010.
 • 4 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak Lisans Projeleri (2209) Danışmanlıkları Nedeniyle, Aralık 2010.
 • 5 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak 1001 Projesi Yürütücülüğü Nedeniyle, Aralık 2010.
 • 6 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak Lisans Projeleri (2209) Danışmanlığı Nedeniyle, Nisan 2009.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi 2007 Yılı Grup Başarı Ödülü, Su-Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Grup Üyesi, Haziran 2008.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Water Association (IWA)
 • 2 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Editorial Board Member, American Journal of Water Science and Engineering (AJWSE)- 2017
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Editör, 7-8 Ekim 2015, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Applied Mathematics (AM)- 2018
 • 2 Hakem, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES)- 2017
 • 3 Hakem, American Journal of Water Science and Engineering (AJWSE)- 2017
 • 4 Hakem, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES)- 2017
 • 5 Hakem, American Journal of Water Science and Engineering (AJWSE)- 2017
 • 6 Hakem, Karaelmas Science and Engineering Journal- 2017
 • 7 Hakem, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES)- 2015
 • 8 Hakem, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES)- 2014
 • 9 Hakem, The Journal of Acta Geographica Debrecina Landscape & Environment - 2010
 • 10 Hakem, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (TÜBİTAK) - 2009
 • 11 Hakem, Operational Research - 2006
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Hakem, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - 2016
 • 2 Hakem, SÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - 2012
 • 3 Hakem, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi - 2010
 • 4 Hakem, SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi - 2009
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Hakem, Environmental Science and Pollution Research - 2018
 • 2 Hakem, Waste Management - 2017
 • 3 Hakem, Waste Management - 2016
 • 4 Hakem, Desalination and Water Treatment - 2015
 • 5 Hakem, Desalination and Water Treatment - 2015
 • 6 Hakem, Desalination and Water Treatment - 2015
 • 7 Hakem, Journal of Environmental Science and Health, Part A - 2015
 • 8 Hakem, Waste Management - 2015
 • 9 Hakem, Water Research - 2015
 • 10 Hakem, Chemosphere - 2013
 • 11 Hakem, CLEAN-Soil, Air, Water - 2012
 • 12 Hakem, Bioprocess and Biosystems Engineering - 2012
 • 13 Hakem, Bioprocess and Biosystems Engineering - 2012
 • 14 Hakem, Journal of Environmental Management - 2012
 • 15 Hakem, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers - 2012
 • 16 Hakem, Environmental Engineering Science - 2012
 • 17 Hakem, CLEAN-Soil, Air, Water - 2011
 • 18 Hakem, African Journal of Biotechnology - 2011
 • 19 Hakem, CLEAN-Soil, Air, Water - 2011
 • 20 Hakem, Water Research - 2011
 • 21 Hakem, Fresenius Environmental Bulletin - 2011
 • 22 Hakem, Scientia Iranica - 2011
 • 23 Hakem, Korean Journal of Chemical Engineering - 2011
 • 24 Hakem, Water Environment Research - 2011
 • 25 Hakem, CLEAN-Soil, Air, Water - 2011
 • 26 Hakem, Journal of Environmental Management - 2010
 • 27 Hakem, Environmental Engineering and Management Journal - 2010
 • 28 Hakem, CLEAN-Soil, Air, Water - 2010
 • 29 Hakem, Environmental Engineering Science - 2009
 • 30 Hakem, CLEAN-Soil, Air, Water - 2009
 • 31 Hakem, Fresenius Environmental Bulletin - 2008
 • 32 Hakem, CLEAN-Soil, Air, Water - 2007
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Kasım 2013-Haziran 2015.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Kasım 2013-Haziran 2015.
 • 2 Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, Mayıs 2012-Aralık 2013.
 • 3 Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Mart 2009-Kasım 2011.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Bilimsel Performans ve Endeksler Komisyonu Üyesi, 2016-2018
 • 2 SDÜ Kalite Komisyonu Üyesi, 2016-2018
 • 3 SDÜ Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2016
 • 4 Bölüm Koordinatörü, SDÜ Müh. Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Avrupa Birliği Socrates ve Erasmus programları ve ECTS, 2008-2011
 • 5 SDÜ Gelendost Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2011
 • 6 SDÜ 7. Uluslararası Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi Üyeliği (11-13 Mayıs 2004)
 • 7 SDÜ Çevre Kulübü Başkanlığı 2003-2005
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Proje Hakemliği, Akdeniz Üniversitesi BAP Doktora Projesi, Haziran 2018.
 • 2 Proje Hakemliği, Tübitak-Teydep Projesi (1501), Haziran 2018.
 • 3 Dış Danışman, Tübitak-Uluslararası İkili İşbirliği Projesi (2544), Ocak 2017.
 • 4 Proje Hakemliği, Akdeniz Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Ocak 2017.
 • 5 Proje Hakemliği, Akdeniz Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Şubat 2017.
 • 6 İzleyici, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Ar-Ge Merkezi Projesi, Mart 2017.
 • 7 Panelist, Tübitak-Araştırma Projesi (1001), Nisan 2017.
 • 8 Jüri Üyesi, Tübitak-BİDEB Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması (2238), Kasım 2017.
 • 9 Panelist, Tübitak-Araştırma Projesi (1001), Aralık 2017.
 • 10 Eğitimci, GreenSchool Projesi, Geri Kazanım Eğitimi, Isparta Gülkent Lisesi, Kasım 2017.
 • 11 Panelist, Tübitak-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projesi (1003), Şubat 2016.
 • 12 Değerlendirme Kurulu Üyesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Mali Destek Programları, Mayıs 2016.
 • 13 Dış Danışman, Tübitak-Araştırma Hızlı Destek Projesi (1002), Aralık 2016.
 • 14 Proje Hakemliği, Akdeniz Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Nisan 2015.
 • 15 Proje Hakemliği, Akdeniz Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Nisan 2015.
 • 16 Eğitimci, ÇEKÜD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) MEB Çevre Konulu Hizmetiçi Eğitim Kursu, Eylül 2014.
 • 17 Proje Hakemliği, Tübitak-Teydep Projesi (1507), Aralık 2014.
 • 18 Bağımsız Değerlendirici, Ankara Kalkınma Ajansı, Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygualamalar Mali Destek Programı, Mart 2013.
 • 19 Proje Hakemliği, Tübitak-Teydep Projesi (1507), Mart 2013.
 • 20 Panelist, ÇMO (Çevre Mühendisleri Odası) Çevre Görevlisi Konulu Bölüm Başkanları Toplantısı, Aralık 2013.
 • 21 Proje Hakemliği, Akdeniz Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Nisan 2013.
 • 22 Proje Hakemliği, Akdeniz Üniversitesi BAP Yüksek Lisans Projesi, Ağustos 2013.
 • 23 Panelist, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Teknogirişim Projesi, Nisan 2012.
 • 24 Panelist, Tübitak-Araştırma Projesi (1001), Mayıs 2012.
 • 25 Dış Danışman-Tübitak-Doktora Burs Programı (2233), Ekim 2012.
 • 26 Bağımsız Değerlendirici, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Mali Destek Programları, Mart 2012.
 • 27 Proje Hakemliği, Akdeniz Üniversitesi BAP Doktora Projesi, Haziran 2012.
 • 28 Proje Hakemliği, Ar-Ge projesi (Göller Bölgesi Teknokenti), Mart 2011.
 • 29 Dış Danışman, Tübitak-Araştırma Projesi (1001), Mayıs 2011.
 • 30 Panelist, Tübitak-Araştırma Projesi (1001), Aralık 2011.
 • 31 Marquis Who’s Who in the World, 2011 (28. Baskı) listesinde yer alma (basılan biyografi sayısı: 60000)
 • 32 Panelist, Tübitak-KAMAG (1007) Projesi, Mayıs 2008.
 • 33 Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 5. Ana Jet Üssü, İstihkam Tabur Komutanlığı, İş Kontrol Şubesi, Proje Subayı (Ocak 2007-Kasım 2007).
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Atık Floresan Lambaya Çözüm, Hürriyet Akdeniz Gazetesi Haberi, Sayfa 8, Ağustos 2012.
 • 2 Kullanılmış Atık Pillerden Metallerin Geri Kazanımı-TÜBİTAK Projesi, Recycling Industry Dergisi Haberi, Sayfa 42, Ekim 2009.
 • 3 Elektronik Atıklardan Metallerin Fiziksel ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Geri Kazanımı Projesi, Recycling Industry Dergisi Haberi, Sayfa 46, Ekim 2009.
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırmada Yazım Teknikleri (SDÜ, Çevre Müh. Bölümü)
Biyolojik Arıtma Süreçlerinin Modellenmesi (SDÜ, Çevre Müh. Anabilim Dalı)
Çevre Mühendisliği Kimyası I (SDÜ, Çevre Müh. Bölümü)
Çevresel Modelleme (SDÜ, Çevre Müh. Bölümü)
Çevresel Taşınmazları Değerleme İlkeleri (SDÜ, Çevre Müh. Anabilim Dalı)
Deniz Deşarjı (SDÜ, Çevre Müh. Bölümü)
Fiziksel Temel İşlemler (SDÜ, Çevre Müh. Bölümü)
Kirleticilerin Çevredeki Taşınımı ve Davranışı (SDÜ, Çevre Müh. Anabilim Dalı)
Teknoloji Yönteimi (SDÜ, Çevre Müh. Bölümü)
Yeraltı Sularının Kirlenmesi (SDÜ, Çevre Müh. Bölümü)
Yukarı çık