Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Melek DİKMEN
Adı Soyadı Doç. Dr. Melek DİKMEN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-0267
E-Posta melekdikmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 25.7.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 25.8.2004
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 16.9.2009
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Dikmen, Melek, "Gülü Tarife Ne Hacet...", İlim Şehri Isparta, Editör: Memduh Oğuz, Aliye Yılmaz, Tonoz Kitabevi, Isparta 2013, s. 57-71.
 • 2 Dikmen, Melek, "Elmalı'da İrfan Geleneği ve Eroğlu Nûri", Elmalı: İlim ve İrfan Şehri, Kutlu Avcı Ofset Ltd. Şti. Akdeniz Kültür ve İletişim Kulübü Derneği, Antalya 2011, s. 23-44.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DİKMEN, M., "Şair Şeyhülislam Arif Hikmet Beyefendi", Dergah Edebiyat Sanat Kültür Ansiklopedisi, S.165, Kasım 2003, s. 3-5.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Sözkesen Matbaacılık, Ankara 12 Mart 2010, s. 207-216.
 • 2 ATEŞ, E., DİKMEN, M; “Eşrefiyye ve Mûsikî: Eşrefoğlu’nun Bestelenen İlahileri”, İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu, 8 Mayıs 2010, İznik Belediyesi, İznik 2010, s. 224-239. (Erdoğan ATEŞ ile birlikte)
 • 3 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri" (The Reflections of Beggary In Classical Turkish Poetry), Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları" Tebliğler Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Yıltem Matbaası, İstanbul, 2008, s. 525-543.
 • 4 ATEŞ, E., DİKMEN, M; "Şarkılarda Gül", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.
 • 5 KAHRAMAN, M., "Eğirdir Üzerine Yapılmış Bir Bibiliyografya Denemesi", I. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Tarihi, Kültürel, Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, 441-456.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman, s. 40.
 • 2 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri" (The Reflections of Beggary In Classical Turkish Poetry), Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları", (Yayına Hazırlayan Dr. Suat Parvin), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, 18-19 Ekim 2008, s. 63-64.
 • 3 YAMAN, B.; DİKMEN, M., "Miracname (Paris BN, Turc 190) Minyatürlerinde ve İlahi Komedya'da Gizemli Yolculuk", I. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU BİR METAFOR OLARAK "YOL/YOLCULUK" 9-10 ARALIK 2004,KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, KIRIKALE
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "Elmalı'da İrfan Geleneği ve Eroğlu Nûri", Elmalı'nın Canları: İrfân ve Sevgi Sempozyumu III : İlim Geleneğimiz, 31 Temmuz 2010, Elmalı Antalya.
 • 2 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şeref Hanım'ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme", Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2009, Adıyaman
 • 3 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile, "Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri", Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İstanbul, 18-19 Ekim 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Pendnâme-i Sa'dî, Three Day International Seminar OnCultural Exchange between India, Iran, Turkey, Afghanistan and Central Asia:Contribution of Scholars, Sufis and Poets, 4-6.02.2016, Guwahati, Hindistan
 • 2 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile; "Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler", International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Sarajevo, International Buch University, Volume 2, 421-425.
 • 3 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği", Türk Xalqları Edebiyyatı (II) Beynelxalq Uşaq Edebiyyatı Kongresi Materiallar, 1-ci kitab, Qafqaz Universiteti, Bakı, 13-15 Noyabr 2008, Qafqaz University, Baku, 2008, s. 112-116.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Dikmen, Melek-Çetin, Kamile; "Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler", International Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Sarajevo.
 • 2 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şair Bir Padişah Kışı Nasıl Anlatır?", V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Anısına), 16-18 Ekim 2009, Artuklu Üniversitesi, Mardin.
 • 3 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği", Qafqaz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Uluslararası Kongresi, Azerbaycan-Bakü, 14 Kasım 2008.
 • 4 DİKMEN, Melek, "Kınalızâdelerin Bilim ve Edebiyat Dünyasına Katkıları", II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Düzenleyen: Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 30-31 Ekim 2006.
 • Doktora Tezi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Atila Gökdemir, "Müellifi Bilinmeyen Bir Manzum Hadis Tercümesi (Metin-İnceleme)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Isparta
 • 2 Oğuz Yılmaz, Hamdi Efendi'nin "Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât-Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi" Adlı Eseri (İnceleme-Metin)Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, Isparta, Haziran 2014.
 • 3 İsmail Ak, Nasihatname-i Sıdki (İnceleme-Metin), Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 31 Mayıs-2 Haziran 2012.
 • 2 Uluslararası Modern Çağ ve Gazali Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Isparta, 12-14 Mayıs 2011.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği,sayı 28(2012/1).
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Fakülte Yayın Kurulu Üyeliği,sayı 27(2011/2).
VERDİĞİ DERSLER
Osmanlı Paleografyası ve Epigrafisi II
Osmanlı Türkçesi III
Osmanlıca Mensur Dinî ve Edebî Metinler
Osmanlıca Mensur Edebi Metinler
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Edebiyatı Tarihi-Başlangıcından XVI. yüzyıla Kadar
Türk İslam Edebiyatı Tarihi-Başlangıcından-16. Yüzyıla Kadar
Türk-İslam Edebiyatının Kaynakları
Yukarı çık