Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Kıyas KAYAALP
Adı Soyadı Dr. Kıyas KAYAALP
Birimi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2465312622
E-Posta kiyaskayaalp@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 7.6.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 25.7.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 27.6.2016
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇALIŞ, H. ve KAYAALP, K., "Asenkron Motor Hata Teşhisinde Modern Metotlar ", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt : 4 Sayi : 2 Sayfa : 49-57 Yıl : 2007
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KAYAALP, K. ve ÇALIŞ, H., "Asenkron Motorlarda Veri Madenciliği ile Hata Tespiti", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU'08),19-21 Haziran 2008, Isparta.
 • 2 KAYAALP, K. ve DUMAN, B.,"Isparta İli Kentiçi Trafik Akımlarının Yeşil Dalga ve Bulanık Mantık İle Kontrolü", 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları sempozyumu, Burdur, 28-30 Eylül 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KAYAALP, K. "IR FEL Kontrol Sistemi ön tasarım çalışmaları.", Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VIII.Çalıştayı, 7 - 8 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Asenkron Motorlarda Veri Madenciliği ile Hata Tespiti, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türk Hızlandırıcı Merkezi TARLA Tesisi Radyasyon Güvenlik Sistemi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bilgisayar Güvenliği ve Etik Hacker'lık (2009 - 2010) Proje No: 2009-1-TR1-LEO03-08461
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kalkınma Bakanlığı destekli, DPT2006K-120470 kodlu “TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ TEKNİK TASARIMI VE TEST LABORATUARLARI” (2006-2015)
 • 2 TAEK destekli, CERN-A5.H2.P1.01-02 kodlu “DEMET DİNAMİĞİ, DEMET TEŞHİSİ VE KONTROLÜ TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI” (2009-2011)
 • 3 GSM Teknolojisi ile Tarımsal Otomasyon (SDÜ Altyapı Projesi-Proje No: 2004/66)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 12 Nisan 2012, Isparta.
 • 2 5. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 30 Mart 2011, Isparta.
 • 3 4. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 2 Nisan 2010, Isparta.
 • 4 2. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 23 Mart 2007, Isparta.
 • 5 1. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 23-24 Mart 2006, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2009 - 2014)
VERDİĞİ DERSLER
Algoritma ve Programlamaya Giriş
Görsel Programlama - I
Multimedya Kullanımı
Sistem Analizi ve Tasarımı
Veri Yapıları ve Programlama
Yukarı çık