Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Kıyas KAYAALP
Adı Soyadı Dr. Kıyas KAYAALP
Birimi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Bilgisayar Programcılığı
Telefon 2465312622
E-Posta kiyaskayaalp@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 7.6.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ 25.7.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FİZİK 27.6.2016
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Radiation Safety System, The Technical Design Report of Turkish Accelerator and Radiation Laboratory at Ankara (TARLA – TDR), K.KAYAALP, August 19, 2010
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇALIŞ, H. ve KAYAALP, K., "Asenkron Motor Hata Teşhisinde Modern Metotlar ", Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt : 4 Sayi : 2 Sayfa : 49-57 Yıl : 2007
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KAYAALP, K. ve ÇALIŞ, H., "Asenkron Motorlarda Veri Madenciliği ile Hata Tespiti", Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU'08),19-21 Haziran 2008, Isparta.
 • 2 KAYAALP, K. ve DUMAN, B.,"Isparta İli Kentiçi Trafik Akımlarının Yeşil Dalga ve Bulanık Mantık İle Kontrolü", 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları sempozyumu, Burdur, 28-30 Eylül 2005.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KAYAALP, K. "IR FEL Kontrol Sistemi ön tasarım çalışmaları.", Türk Hızlandırıcı Merkezinin (THM) Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları VIII.Çalıştayı, 7 - 8 Aralık 2009, Gazi Üniversitesi, ANKARA
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KAYAALP, K. ve ÖZKORUCUKLU, S. "Accelerator Control System", 7th International Student Conference of the Balkan Physical Union, 4-7 September 2009, Bodrum, TÜRKİYE
 • 2 ÖZKORUCUKLU, S., KALAYCI, G., KAYAALP, K., SOYGÜL,T., "Electron gun and control system", The First Meeting of the International Machine Advisory Committee of the Turkish Accelerator Center , 4 - 5 December 2009, Ankara University, ANKARA
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Asenkron Motorlarda Veri Madenciliği ile Hata Tespiti, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türk Hızlandırıcı Merkezi TARLA Tesisi Radyasyon Güvenlik Sistemi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Bilgisayar Güvenliği ve Etik Hacker'lık (2009 - 2010)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarlarının Kurulması" DPT2006K-120470 No'lu DPT'nin desteklediği ve Ankara Üniversitesi'nin yürütücülüğünde; Ankara, Gazi, Boğaziçi, İstanbul, Uludağ, Dumlupınar, Erciyes, Niğde ve Süleyman Demirel Üniversite'lerinin ortaklaşa katıldığı YUUP Projesi. (Halen devam ediyor)
 • 2 "Demet Dinamiği, Demet Teşhisi ve Kontrolü Teknikleri ve Uygulamaları" Ankara Üniversitesi'nin yürütücülüğünde; Ankara, Uludağ, Süleyman Demirel Üniversitelerinin ve TAEK(Türkiye)'in ortaklaşa katıldığı Araştırma Projesi. (2009-2011)
 • 3 GSM Teknolojisi ile Tarımsal Otomasyon (SDÜ Altyapı Projesi-Proje No: 2004/66)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 6. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 12 Nisan 2012, Isparta.
 • 2 5. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 30 Mart 2011, Isparta.
 • 3 4. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 2 Nisan 2010, Isparta.
 • 4 2. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 23 Mart 2007, Isparta.
 • 5 1. Bilişim Günleri, SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO, 23-24 Mart 2006, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2009 - 2014)
VERDİĞİ DERSLER
Algoritma ve Programlamaya Giriş
Görsel Programlama - I
Multimedya Kullanımı
Sistem Analizi ve Tasarımı
Veri Yapıları ve Programlama
Yukarı çık