Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yüksel HATIRLI
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Yüksel HATIRLI
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
Telefon 2462113004
E-Posta yukselhatirli@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ABD FRANKLİN UNİVEİRSİTY İŞLETME PROGRAMI 4.4.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 26.6.2013
Doktora
İLGİ ALANLARI
İletişim, Toplam Kalite Yönetimi İşletme Yönetimi Halkla İlişkiler
YAYINLAR
  • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
  • 1 HATIRLI Y., DURAN Y., (2018), Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi Unsurlarının Önemi:Kilit Faktörler, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-4, Editörler: Fikret Çankaya ve Sabrina Kayıkçı, S.347-363, Gece Kitaplığı, Ankara.
  • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
  • 1 HATIRLI, Yüksel., DURAN Yasemin. (2018), Öğrenmede motivasyonu etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine bir uygulama, International Journal of Social Sciences and Education Research, Volume: 4(2).3 30 - 3 43 .
  • 2 Kaygısız, Ü. Hatırlı, Y. "Bürolarda Çalışma Ortamı ve Yerleşme Düzeninin Ergonomik Tasarım Çerçevesinde Düzenlenmesinin Verimliliğe Etkisi: Taylorist Bir Bakış Açısı" 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz MYO 2013.
  • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
  • 1 DETERMINATION OF THE HATIRLI, Y. , DURAN, Y. (2018) "Factors AFffecting the Motivasyon in Learning: An Application On Isparta Vocation School Students", 5 th International C o nf e r en c e on Social Sciences and Edu c a t io n Research April 20 - 22, 2018, Antalya - T URKEY
VERDİĞİ DERSLER
Etkinlik Yönetimi
Hastane Yönetimi ve Organizasyonu
İşlerme Yönetimi I
İşletme Yönetimi
Protokol Bilgisi
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Yukarı çık