Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Hasan ŞENOL
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENOL
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu
Bölüm Muhasebe Ve Vergi Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
Telefon 2462113080
E-Posta hasansenol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hasansenol
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 30.6.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI 4.2.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI 29.6.2011
İLGİ ALANLARI
Maliyet muhasebesi Maliyet Yönetimi Bilgisayarlı Muhasebe Programları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Maliyet Muhasebesi-I, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim fakültesi Ders Kitabı,6.Ünite: İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri, Erzurum, 2014.
 • 2 Konaklama Muhasebesi, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2011.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ahmet Aktürk, Hasan Şenol, "KOBİ'ler Açısından Basel II Uzlaşısının Kredi Piyasasına Etkileri Ve Alternatif Finansman Yöntemleri". SDÜ Vizyoner e-dergisi, Cilt I, Sayı I, 2009, s. 104-113.
 • 2 Hasan ŞENOL, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Muhasebe Programında Eğitim Gören Öğrencilerin Profili ve Beklentileri: S.D.Ü. Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, 2007, 151-163.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Durmuş ACAR, Hasan ŞENOL, Konaklama İşletmelerinin Hedef Maliyet Uygulama Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya, 2012, s.
 • 2 Hasan ŞENOL, Ömer Kürşad TÜFEKCİ, Ahmet SONGUR (2011), "Sarıgöl Üzümünün Marka Olma Savaşı: Kavramsal Bir Çalışma", 1. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl/Manisa, 96-103.
 • 3 Hasan ŞENOL, Ahmet AKTÜRK, Basel II "Yeni Sermaye Yeterliliği Uzlaşısının" Kobi ve Ülke Ekonomisine Etkileri ve Turizm İşletmelerine Dönük Bir Swot Analizi, III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Isparta, 2008, s.128-142.
 • 4 Hasan ŞENOL, Ozan ÖZDEMİR, Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli ve Finansman Sorunları:Isparta Örneği, Göller Yöresi Kongresi, 09-10 Haziran 2007, TTK-Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fak., Isparta, 2007, s. 161- 170.
 • 5 Hasan ŞENOL, Ozan ÖZDEMİR, İç Turizm Açısından Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli ve Finansman Sorunları:Isparta Örneği, II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 09-12 Kasım 2006, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Isparta, 2006, s.303-310.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Varlıkların Değerlemesi, SM ve SMMM'lerin Uygulama Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma
 • Doktora Tezi
 • 1 Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil Sİsteminin Hedef Maliyetleme Bağlamında Analizi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cihat CİHANGİR; "Konaklama İşletmelerinde Tam Zamanında Üretim Sistemi: Antalya İlinde Bir Araştırma ", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Konaklama İşletmelerinde Tam Zamanında Üretim Sistemi: Antalya İlinde Bir Araştırma"Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Yüksek Lisans Projesi, Proje No: SDÜ-BAP-3914-D-09, (25.05.2014 - 19.02.2016)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil Sisteminin Hedef Maliyetleme Bağlamında Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Doktora Projesi, Proje No: SDÜ-BAP-2018-D-09, (16.12.2009 - 15.06.2011)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 13 september 2014-Session 12, Room:6, Chairman, Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia,11-14-September 2014.
 • 2 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu - Göller Bölgesi Çalıştayı "Seyahat Acenteciliği ve Konaklama İşletmeleri" konulu 10. Komisyon Moderatörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1 Aralık 2011, Davras-Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2.Uluslararası Davraz Kongresi, Sekreterya (Ulaşım ve Transfer), Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.
 • 2 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir-Isparta.
 • 3 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir-Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gül Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 7-9 Haziran 2012,Isparta.
 • 2 Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Eğirdir İlçe Düzenleme Kurulu Üyesi, Eğirdir-Isparta, 26-04-2010/03.05.2010.
 • 3 V.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürleri Toplantısı "ISCED ve MYO Bölüm-Program İsimleri" konulu 3. Komisyon Raportörü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 01-04 Aralık 2010, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS)
 • 2 Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2013)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2013)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2012)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi(2015)
 • 2 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi(2013)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Isparta MYO Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı 30/06/2015- 20/07/2016
 • 2 SDÜ Isparta MYO Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı 06/03/2013 - 25/03/2014
 • 3 SDÜ Isparta Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 26.01.2012 - 10.03.2014
 • 4 SDÜ Eğirdir MYO Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı 28/09/2009 - 21/11/2011.
 • 5 SDÜ Eğirdir MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı 10/12/2003- 17/09/2004
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Isparta MYO Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkan Yardımcısı 02/01/2012-06/03/2013
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyeliği
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayarda Muhasebe Uygulamaları
Bilgisayarlı Muhasebe II
Bilgisayarlı Muhasebe-I
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Genel Muhasebe
Genel Muhasebe-I
Genel Muhasebe-II
Konaklama Muhasebesi
Mali tablolar Analizi
Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi-I
Maliyet Muhasebesi-II
Muhasebe Denetimi
Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-I
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-II
Paket Programlar I
Şirketler Muhasebesi
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri
Yönlendirilmiş Çalışma-I
Yönlendirilmiş Çalışma-II
Yukarı çık