Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Havva Nilgün BUDAK
Adı Soyadı Doç. Dr. Havva Nilgün BUDAK
Birimi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Gıda İşleme Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
Telefon 2463116661
E-Posta nilgunbudak@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 23.7.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 12.3.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 9.6.2010
İLGİ ALANLARI
Fermentasyon Teknolojisi Sirke ve Şarap Teknolojileri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Fonksiyonel Beslenme- Gıda Lifleri Ne Kadar Önemliymiş
 • 2 Fonksiyonel Beslenme- Vitaminsiz Bir Hiçiz
 • 3 Fonksiyonel Beslenme- Oksidatif Stres Antioksidanlar
 • 4 Fonksiyonel Beslenme- Biyoaktif Gıda Bileşenleri
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Budak, H.N. 2012. Öküzgözü Üzümünden Üretilen Pembe ve Kırmızı Şaraplarda Mayşe Fermantasyonunun Bazı Kimyasal Özelliklerle Antioksidan Aktivite Üzerine Etkisi. Gıda Teknolojisi Dergisi.37(1):17-23.
 • 2 Budak, N. ve Güzel-Seydim, Z.B. 2010. Sirke Üretimi ve Bazı Fonksiyonel Özellikleri. Gıda Teknolojisi. 14(11):85-88.
 • 3 Budak, N., Güzel-Seydim,Z. 2008. Süt ve süt ürünlerinde yüksek hidrostatik basınç uygulamaları. Süt Dünyası, Ocak- Şubat, Sayı: 12, 57-59.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Güzel-Seydim, Z.B., Budak, H.N., Seydim, A.C. 2017. The effects of different production techniques on bioactive substances of vinegar. 19 th International Conference on Food Processing& Technology, Paris, France. October, 23-25, 2017. pp: 109s.
 • 2 Budak, H.N.,Özen, M., Kök-Taş, T. 2017. Antioxidant activity of sour cherry juice, wine, vinegar. 19 th International Conference on Food Processing& Technology, Paris, France. October, 23-25, 2017. pp: 113s.
 • 3 Budak, H.N., Davras, F., Özen, M., Güzel-Seydim, Z.B. 2017. Phenolic componuds of kiwi vinegar. 19 th International Conference on Food Processing& Technology, Paris, France. October, 23-25, 2017. pp: 114s.
 • 4 Budak, H.N., Ertekin-Filiz, B., Meydan, Ç., Şimşek, A. 2011. Elma ve elma ürünlerinin tanıtımı ve Turizm açısından değerlendirilmesi. I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu. 1-4 Aralık 2011. Isparta.
 • 5 Budak, H.N:, Şimşek, A. 2011. Turizm işletmelerinde gıda güvenliğinin önemi.I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu. 1-4 Aralık 2011. Isparta.
 • 6 Ünverir, D., Budak, H.N., Sezer, S., Seydim,A.C., Güzel-Seydim, Z. 2011. Antioxidant activity of pomegranate wine. bioactive food components, energy metabolism and human health. 13-15 April 2011. Wageningen- The Netherlands. p 83.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Beyaz peynirlerde biyojen amin üretimi üzerine etkili faktörlerin belirlenmesi.
 • Doktora Tezi
 • 1 Elma ve Üzümden Üretilen Sirkelerin Bileşenleri ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Araştırma
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Cost Action FA0602,Bioactive food components, mitochondrial function and health.(MITOFOOD)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Budak H.N., Güzel-Seydim Z.B. 2016. Doğal sirke ve sirke içeceğinin endüstriye kazandırılması. Kosgeb Endüstriyel Programı Projesi.
 • 2 Budak, H.N.ve Güzel-Seydim, Z. 2013.Doğal Sirke Üretimi Optimizasyonu ve Sağlıklı sirke gazozunun geliştirilmesi. KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI PROJESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 108O635, Farklı yöntemlerle üretilen elma sirkelerinin fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi (Tübitak, Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği Programı).
 • 2 SDÜ- BAP,1685-D-08 Elma ve Üzümden Üretilen Sirkelerin Bileşenleri ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Araştırma
 • 3 SDÜ- BAP-414 Beyaz peynirlerde histamin üretimi üzerine etkili faktörlerin belirlenmesi.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir-Isparta.
 • 2 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir-Isparta.
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 N. Budak ve Z. Güzel Seydim. 2011.2010-G-127616 nolu, Fonksiyonel sirke içeceği ve fonksiyonel sirke içeceği elde etme yöntemi. http://online.tpe.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, TÜBİTAK, 2010
 • Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Phenolic componuds of kiwi vinegar
 • 2 FONKSİYONEL SİRKE İÇECEĞİ VE FONKSİYONEL SİRKE İÇECEĞİ ELDE ETME YÖNTEMİ" isimli patent
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 "Effects Of Different Deficit Irrigation Strategies On Phenolic Compounds Of Braeburn Apples During Postharvest Storage". Fruit Science.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Farklı Kısıtlı Sulama Stratejilerinin Muhafaza Süresince Braeburn Elma Çeşidinde Fenolik Bileşenlere Etkisi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Application of a strategy based on metabolomics guided promoting blood circulation bioactivity compounds screening of vinegar
 • 2 Antioxidant activity of Chinese Shanxi aged vinegar and its correlation with polyphenols and flavonoids during the brewing process
 • 3 Vinegar uses as Medicine and Possible in Vivo Mechanism
 • 4 "Fermentation-induced changes in the concentrations of organic acids, amino acids, sugars, and minerals and superoxide dismutase-like activity in tomato vinegar"
 • 5 "In vitro antioxidant potentials and scavenging capacity of pomegranate (Punica granatum), prickly pear (Opuntia ficus-indica), and apple (Malus domestica) vinegars assayed by different methodologies". Journal Of Agrıcultural Scıence And Technology.
 • 6 "Evaluatıon Of Dıfferent Fermentatıon Processes For Use By Small Cocoa Growers In Mexıco".Food Science & Nutrition.
 • 7 "Microbial community, and biochemical and physiological properties of Korean traditional black raspberry (Robus coreanus Miquel) vinegar"
 • 8 "Ingestion of rice vinegar, Kurozu, reduces the onset of hepatic steatosis with a high-fat diet in mice".Food Science & Nutrition.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Gelendost Meslek Yüksekokulu
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Gelendost Meslek Yüksekokulu
VERDİĞİ DERSLER
Ambalaj Teknolojisi
Fermentasyon Teknolojisi I
Fermentasyon Teknolojisi II
Genel Mikrobiyoloji
Gıda Analizleri
Gıda Bilimi ve Teknolojisi I
Gıda Bilimi ve Teknolojisi II
Gıda Kalite Kontrol
Gıda Maddeleri Muhafazası
Gıda Mevzuatı
Gıda Sanayi Hijyen ve Sanitasyon
Laboratuvar Tekniği
Özel Gıdalar Teknolojisi
Reçel ve Marmelat Teknolojisi
Sirke Teknolojisi
Şarap Teknolojisi
Yukarı çık