Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Oğuzhan ÖZALTIN
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÖZALTIN
Birimi Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Bölüm Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı
Ana Bilim Dalı Dış Ticaret
Telefon 2462113130
E-Posta oguzhanozaltin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://oguzhanozaltin.net
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.9.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI 15.6.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 9.4.2015
İLGİ ALANLARI
Kapitalist Devletin Geleceği Devlet Tartışmaları Kamu Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Tunca, M.Z. ve Ozaltin, O. "E-Business Practices of Top 500 Turkish Manufacturing Enterprises: An Analysis of the Web Quality" Current Issues in E-Business Research, eds. Van der Wiele, T., van Iwaarden, J., Williams, R. Ve Dale, B., 101-108, eBRN, Amsterdam, 2005.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖZALTIN, O. (2016), Dış Ticaret Müsteşarlığından Ekonomi Bakanlığı’na Geçis Süreci, Journal Of Strategic Research in Social Sciences, E-ISSN: 2459-0029. (Kabul edildi, yayımlanma aşamasında)
 • 2 Tunca M.Z., Aytemiz L., Özaltın O. ve Göçmen G., Mermer İhracatçısı İşletmelerin Mevcut Durumlarına İlişkin Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.177-192.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KERMAN U., Aktel M., Altan Y., Özaltın O., Saraçbaşı Y., Akdoğan H., Çakır C., "Türkiye'deki İl Özel İdareleri Web Sitelerinin İşlevselliği", Memleket Mevzuat Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 50, Ağustos 2009, ss.49-57
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özaltın O., Özşahin M., Aktaş A., (2014), Doğal ve Kültürel Kaynak Değerlerin Turistik Ürün Biçiminde Pazarlanması: Frig Vadileri Ultramaratonu ve Frig Vadileri Bisiklet Turu Örneklerinin Sandıklı Markalaştırmasına Etkisi, Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014, Sandıklı, Afyonkarahisar.
 • 2 DEMİRDAĞ S., H. ÇİFTÇİ, E. DULUPÇU, O. DEMİREL ve O. ÖZALTIN, "Isparta Madencilik Endüstrisi" Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.
 • 3 ÖZALTIN O., "Isparta Eğirdir Oluklacı Patikası ve Şenliği" Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.
 • 4 ÖZALTIN O., BİLGİN F. "Isparta Eğirdir Dağcılık Şenliği" Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.
 • 5 Nayır O., Özaltın O., Gül A., Türkiye 'de Ekoturizm Kavramı ve SWOT Analizi, IV. Lisansistü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Antalya.
 • 6 Özaltın O., Meydan Ç., Isparta'daki Via Sebaste ve Saint Paul Yolu Turizm Ürünlerinin Planlanmasına Yönelik Bir Öneri, SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eğirdir, 17-19 Ekim 2008.
 • 7 GÜL Atila, ÖZALTIN Oğuzhan, "Türkiyedeki Korunan Dogal Alanlarda Ekoturizm Amaçlı Ekolojik Planlama Yaklasımı", Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, 27-28 Nisan 2007, Antalya.
 • 8 ÖZALTIN O., GÜL A., Rekreasyon Ve Turizm Kapsamında Orıenteerıng (Hedef Bulma) Etkinliğinin Önemi Ve Ülkemizdeki Durum Analizi, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 28-29 Nisan 2006, Antalya
 • 9 ÖZALTIN O., ÖZMEN H.İ., Türkiye'de Korunan Doğal Alanlarda Doğa Sporlarının Yapılabilirliğinin Analizi ve Isparta İli Etkililik Ölçümü, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 8-10 Eylül 2005, Isparta.
 • 10 ÖZALTIN O., ÖZMEN H.İ., Türkiye'de Doğa Sporlarının Yapılabilirliğinin Ölçümüne Yönelik Bir Etkililik Ölçek Önerisi Ve Isparta İli Uygulaması, Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 26-27 Kasım 2005. Ankara.
 • 11 Tunca, M.Z. Ömürbek, N. ve Özaltın, O., Türkiye'de faaliyet gösteren sanal alışveriş mağazalarının hizmet kalitelerinin incelenmesi, 4. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004 Konya
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 KERMAN, U.,(2011), (öZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F. B.), "Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Demokratikleşme Beklentileri (1998-2010), KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman.
 • 2 KERMAN,U.,(2010), (ALTAN, Y., AKTEL, M., ÖZALTIN, O.), "Web Sitelerinde İyi Yönetişim: Türkiye’deki Bağımsız İdari Otoriteler Örneği", VIII. KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 20 - 22 Ekim 2010, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KERMAN, U., ALTAN, Y., AKTEL, M., ÖZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F.B. ,"Democratization Expectations of the European Union from Candidate and Potential Candidates Countries in the Three Seas Basin", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMMON GOVERNANCE CULTURE & RESTRUCTURING PROBLEMS IN THREE SEAS BASIN COUNTRIES, 13-16 October 2011, İstanbul Aydın University- İSTANBUL/TURKEY, s.672-682
 • 2 Özaltın O., Sezgin A., Demirel O., Telecommunication Sector in Bosnia and Herzegovina: An Overview Telecommunication, Regulation & Sustainable Development, 09-10 June 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 3 Gül, A., Topay, M., Özaltın O., "The Important of Urban Forests Toward to Global Warming Threat", International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, 24-27 September 2009, Isparta, Türkiye.
 • 4 Özmen H.İ., Özaltın O., "Entrepreneurship Education In Transition Economies", The First International Conference on Management and Economics, Epoka University, 28-29 March 2008, Tirana, Albenia, Volume 1, p. 213-230.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özaltın O., Ağcasulu H., "UNDERSTANDING ASYMMETRIC FEDERALISM CONCEPT FROM THE STAND POINT OF PUBLIC ADMINISTRATION" International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE),13-15 October 2017, Antalya, Turkey.
 • 2 ÖZALTIN, O.; C. ŞATAF ve C:, ŞENTÜRK (2016); Multidisciplinar Approaches on PPP Literature in Turkey, 1st International Scientific Researches Congress- Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), May 19-22, 2016, Madrid, SPAIN.
 • 3 ÖZALTIN, O., 2016, Discussing The State In Turkey: An Analysis On The Basis Of National Newspapers (2000-2009), 9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, IASSR, February, 3-6, 2016, Paris, France.
 • 4 ŞENTÜRK, C.; ÖZALTIN, O. (2016); Küreselleşme Ekseninde Dış Ticaretin Değişen Doğası: Dış Ticaret Hacmi ve Doğası Üzerine Bir Değerlendirme, Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, September 28 - 30, 2016, Baku/Azerbaijan. (Kabul edildi, sunum ve yayımlanma aşamasında)
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özaltın O., Aktaş A., A research on investigation of Turkish orienteers attitudes towards orienteering, 10th International Sport Sciences Congress, 23-25 October 2008, Bolu, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Özaltın, O., Sermaye Yapısı ve Firma Değeri İlişkisi İMKB'de Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şeref Kalaycı.
 • Doktora Tezi
 • 1 Özaltın, O., Türkiye'de Devletin Tartışılması: Ulusal Gazeteler Üzerinden Bir Analiz (2000-2009), Danışman Kerman, U., SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı (09.04.2015).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Prof. Dr. Ersin Uskun Yürütücülğünde, Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Halk Sağlığı Açısından Bakış, SDÜ-BAP Projesi, Proje No:2537-M-10, 2011-2014.
 • 2 21. YÜZYIL TÜRKİYESİNDE DEVLET TARTIŞMALARI, SDÜ BAP PROJESİ, PROJE NO: 2752-D-11, 2011-2012.
 • 3 DARIDERE HAVZASININ REKREATİF KARAKTERLİ YABAN HAYATI UNSURLARININ VE GENEL REKREASYON POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ, SDÜ-BAP 2615-M-10
 • 4 Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi', SDÜ BAP Projesi, 1351-M-06, 2006-2008
 • 5 Tunca, M.Z., Aytemiz, L., Özaltın, O. ve Göçmen, G., 'Online Mermer Borsası', Tübitak Projesi, SBB-104K021, 2005.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Promoting eco-tourism, P2Pstudtours 45288, European Commission organised in co-operation with WWF (World Wide Fund for Nature), Conference Centre Albert Borschette (room 3C), rue Froissart/Froissartstraat 36, 1040 Brussels, 20 June - 23 June 2011.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi JOIMAR editörlüğü, 2015'den bu yana sürdürülmektedir.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2017, Cilt 13, Sayı 2'de Hakem Kurulu Üyeliği
 • 2 Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2017, Cilt 13, Özel Sayı 1'de Hakem Kurulu Üyeliği
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Alevi, Bektaşi Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılğı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknoloji Transfer Ofisine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Proje Çalışmaları Kapsamında Oluşturulan Komisyonda Üyelik, 01.01.2016-
 • 2 Orienteering Kulübü Kurucu ve Akademik Danışmanı 2004-2009.
 • 3 Kitap Kulübü Kurucu ve Akademik Danışmanı 2001-2003.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Teknik Kurul Üyeliği (Oryantiring)
 • 2 Türkiye Oryantiring Federasyonu Üniversiteler Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, 2005-2008.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türkiye Oryantiring Federasyonu Isparta İl Temsilciliği 2006-2010.
 • 2 Türkiye Bisiklet Federasyonu Isparta İl Temsilciliği 2005-2010.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 World Wildlife Fund-WWF-Türkiye ve Siemens Ev Aletleri tarafından yürütülen “Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat” projesi kapsamında "Sürdürülebilir Turizm Danışmanlığı".
 • 2 Antalya Beldibi Belediyesi "Kent Markalaştırması" sürecinde Danışmanlık.
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık