Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Taner SARIOĞLU
Adı Soyadı Öğretim Görevlisi Taner SARIOĞLU
Birimi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu
Bölüm Gıda İşleme Bölümü
Ana Bilim Dalı Gıda Teknolojisi
Telefon 2464114544
E-Posta tanersarioglu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 25.7.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 9.2.2005
Doktora
İLGİ ALANLARI
Süt Mikrobiyolojisi Süt Teknolojisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öner,Z Şanlıdere Aloğlu H.,Sarıoğlu,T. Dedebaş T.2010 Yalvaç'ta üretilen Kaymakların özelliklerinin belirlenmesi. Süt Dünyası Dergisi 27:60-64
 • 2 Sarıoğlu T. Öner Z. 2006 Yenilebilir filmlerin kaşar peynirinin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri Gıda Dergisi 1:3-10
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sarıoğlu Taner, Sağlam Hidayet,2014. Yalvaç Usulü Üretielen Güllaç Tatlısı. 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.17-19 Nisan. Adana. Sempozyum kitapcığıs. 755-758
 • 2 Sağlam Hidayet, Sarıoğlu Taner, 2014. Nohudun Önemi ve Beyaz Leblebi Üretimi. 4.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu.17-19 Nisan. Adana. Sempozyum kitapcığıs. 759-762
 • 3 Sarıoğlu T.Sanlıdere H. Öner Z. 2009. Mikroenkapsülasyon Teknolojisinde Transglutaminaz Enziminin Kullanım Olanakları XVI.Biyoteknoloji Kongresi Antalya
 • 4 Sarıoğlu T., Öner Z. 2007 Yenilebilir Filmlerde Antimikrobiyal Madde Uygulamaları 5.Gıda Mühendisliği Kongresi
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Sarıoğlu T., Öner Z., 2016, 5S Kalite Sisteminin Gıda Sektöründe Kullanımı, 12.Gıda Kongresi Edirne
 • 2 Sağlam H., Sarıoğlu T., Öner Z., Kaarahan A.G., 2015, Lactobasillus plantarum and Saccharomyces boulardii suşları ile probiyotik peyniraltı suyu içeceği üretimi, 18.Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 18-19 Aralık Konya
 • 3 Öner Z.,Aloğlu H.,Sarıoğlu,T.,Dedebaş,T. 2009. Yalvaçta üretilen kaymakların özelliklerinin belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu 21-23 Aralık Denizli
 • 4 Sarıoğlu T. Öner Z. 2005. Yenilebilir filmlerin kaşar peynirin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri. 4.Gıda Mühendisliği Kongresi, 29 Eylül-1 Ekim, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Öner Z., Sarıoğlu T., Demir E.2010 ISPARTA YALVAÇ KÜP (ÖVELEME) PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Traditional Foods from Adriatic to Caucasus
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sarıoğlu T., 2013. Tomato Jam. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus. Struga-Ohrid / Macedonia
 • 2 Sarıoğlu T., Öner Z., 2013. Foam Halva. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus. Struga-Ohrid / Macedonia
 • 3 Aloğlu Şanlıdere H Öner Z. Sarıoğlu T. 2007 Constıtute of Bıoactıve Peptıdes Wıth Lactıc Acıd Bacterıa. 5th International Cogress of Food Technology Thessaloniki
 • 4 Zeynep ÖLMEZ, Zübeyde ÖNER, Taner SARIOĞLU 2006 Effect Of Milk Processing on The Stability of Milk Allergens. 1st International Egyptian-Jordanian Conference
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yenilebilir filmlerin kaşar peynirinin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri.
 • Doktora Tezi
 • 1 Aktinomisetlerden elde edilen Transglutaminaz enziminin sodyum-kazeinatlı yenilebilir filmlerin özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Aktinomisetlerden elde edilen Transglutaminaz enziminin sodyum- kazeinatlı yenilebilir filmlerin özellikleri üzerine etkilerinin araştırılması 09-D-1875
 • 2 Yenilebilir filmlerin kaşar peynirlerinin kaplanmasında kullanılma olanakları ve peynir kalitesi üzerine etkileri 03-YL-810
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 İSO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve HACCP Gereklilikleri kursu
 • 2 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kursu
 • 3 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Kursu
 • 4 Laboratuvar Güvenliği Kursu
 • 5 Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu - 2010
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Sütün önemi, Şarkikaraarag meslek Yüksek Okulu Dünya süt Günü 21 Mayıs 2013
 • 2 Süt Ve Süt Ürünlerinde Fenolik Bileşikler (Doktora 2. Semineri)
 • 3 Püskürterek Kurutma teknolojisinin Süt Sanayinde Kullanım Olanakları (Doktora 1. Semineri)
 • 4 Meyve ve Sebzelerin Yenilebilir Filmlerde Kullanım Olanakları (Yüksek Lisan Semineri)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 şarkikaraağaç meslek yüksek okulu gıda işleme bölüm başkanı
 • 2 şarkikaraağaç meslek yüksek okulu müdür yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü Mevlana Değişim Program Koordinatörü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Gıda Teknolojisi Programı, Staj Komisyon Başkanlığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü Farabi Bölüm Koordinatörü
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Komisyonu Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Sarıoğlu,T.,T.C. Yükseköğretim Kurulu V. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Sekreterya, 1-4 Aralık 2010. Isparta.
 • 2 Ülkemizde yaşanan iç göçün yavaşlatılması, yönlendirilmesi ve yol açtığı sosyal, ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin ,iç göç ve yerel uygulama planı raporu
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Yalvaç'ı Birlikte Kalkındıralım Konferansı - 2009
 • 2 Isparta Şarkikaraağaç İlçesi AB Proje Ofisi Uzmanı
VERDİĞİ DERSLER
Ambalajlama ve Paketleme
Bitkisel Yağ Teknolojisi
Biyoteknoloji
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Gıda Kalite Kontrol
Gıda Kimyası
Süt İşleme Teknolojisi
Tahıl İşleme Teknolojisi
Yukarı çık